Përmbajtje

Shitjet e makinave të reja

në 2006 (janar - dhjetor) - 549

Shitjet e makinave të reja

në 2007 (janar - dhjetor) - 576

Shitjet totale

në 2008 - 515

ModeljanarshkurtmarsprillMundqershorkorrikgushtсентябрьtetorноябрьdhjetorNë total
1 400-Seri0364818000000075
NA59 34253 15459 48646 59444 57737 14341 48346 04947 94351 31246 82642 694576 678
Shitjet e Përgjithshme59 34253 15759 49246 64244 59537 14341 48346 04947 94351 31246 82642 694576 678

Shënimet

    Të dhënat e siguruara nga Komiteti i Prodhuesve të Automobilave të Shoqatës së Bizneseve Evropiane (AEB). Grupimi sipas grupit ndryshon nga ai i përdorur nga Komiteti i Prodhuesve të Automobilave AEB. Në shifrat e vitit 2012, shitjet e VIS përfshihen në rezultatin e përgjithshëm të markës Lada. N/A - Pulla nuk janë në katalog. Kamionë dhe pajisje të tjera të rënda.

Shto një koment