1. Tertakluk pada perjanjian.
  • Perjanjian ini berlaku untuk laman web AvtoTachki.com dan disimpulkan antara pengguna laman web ini dan pemilik laman web (selepas ini AvtoTachki.com)
  • Perjanjian ini menetapkan prosedur untuk menerima, menyimpan, memproses, menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi Pengguna dan maklumat lain yang diterima oleh AvtoTachki.com dari pengguna laman web. Data peribadi diisi oleh Pengguna.
  • Untuk meletakkan maklumat, pengumuman, menggunakan laman web di mana-mana laman web AvtoTachki.com, Pengguna mesti membaca Perjanjian ini dengan teliti dan menyatakan persetujuan penuhnya dengan syaratnya. Pengesahan persetujuan penuh dengan perjanjian ini adalah penggunaan laman web oleh pengguna.
  • Pengguna tidak mempunyai hak untuk menyiarkan maklumat, pengumuman, menggunakan laman web ini jika dia tidak bersetuju dengan syarat-syarat perjanjian ini, atau jika dia belum mencapai usia sah, ketika dia mempunyai hak untuk membuat perjanjian atau bukan orang yang diberi kuasa dari syarikat yang atas namanya maklumat tersebut disiarkan, pengumuman.
  • Dengan menyiarkan maklumat di laman web yang menggunakan laman web, Pengguna memasukkan data peribadi atau, dengan menyediakan data ini dengan cara lain, dan / atau, melakukan tindakan apa pun di laman web ini, dan / atau menggunakan bahagian mana pun dari Laman ini, Pengguna secara tegas setuju dengan syarat-syarat perjanjian ini dan memberikan AvtoTachki.com hak untuk menerima, menyimpan, memproses, menggunakan dan mendedahkan data peribadi pengguna berdasarkan syarat-syarat Perjanjian ini.
  • Perjanjian ini tidak mengatur dan AvtoTachki.com tidak bertanggungjawab untuk penerimaan, penyimpanan, pemprosesan, penggunaan dan pendedahan data peribadi pengguna dan maklumat lain kepada pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh AvtoTachki.com, dan individu yang bukan pekerja AvtoTachki .com, walaupun Pengguna mendapat akses ke laman web, produk atau perkhidmatan orang-orang ini melalui AvtoTachki.com atau buletin. Rahsia dalam memahami Perjanjian ini hanyalah maklumat yang disimpan dalam pangkalan data laman web dalam keadaan dienkripsi dan hanya tersedia untuk AvtoTachki.com.
  • Pengguna mengakui bahawa, sekiranya dia mengabaikan keselamatan dan perlindungan data peribadinya dan data kebenarannya, pihak ketiga dapat memperoleh akses tanpa izin ke akaun dan data Peribadi dan pengguna lain. AvtoTachki.com tidak bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh akses tersebut.
 2. Prosedur untuk mendapatkan data peribadi.
 1. AvtoTachki.com boleh mengumpulkan maklumat peribadi, seperti: nama, nama keluarga, tarikh lahir, nombor hubungan, alamat e-mel, wilayah dan lokasi Pengguna, kata laluan untuk pengenalan. AvtoTachki.com juga dapat mengumpulkan maklumat lain:
  • Kuki untuk menyediakan perkhidmatan bergantung kepada ini, misalnya, menyimpan data dalam keranjang antara lawatan;
  • Alamat IP pengguna.
 2. Semua maklumat dikumpulkan oleh kami, sebagaimana adanya, dan tidak berubah dalam proses pengumpulan data. Pengguna bertanggungjawab untuk memberikan maklumat yang boleh dipercayai, termasuk maklumat mengenai data peribadi. AvtoTachki.com berhak, jika perlu, untuk mengesahkan ketepatan maklumat yang diberikan, serta meminta pengesahan maklumat yang diberikan, jika perlu untuk memberikan perkhidmatan kepada Pengguna.
 3. Prosedur untuk menggunakan maklumat pengguna.
 4. AvtoTachki.com dapat menggunakan nama, wilayah dan kota tempat Anda tinggal, alamat e-mel, nombor telefon, kata laluan untuk mengenal pasti anda sebagai pengguna AvtoTachki.com. AvtoTachki.com dapat menggunakan maklumat hubungan anda untuk memproses buletin kami, yaitu untuk memberitahu anda tentang peluang, promosi dan berita lain dari AvtoTachki.com. Pengguna selalu boleh menolak untuk menghantar surat mengikut maklumat hubungannya. Pemrosesan data peribadi dapat dilakukan untuk menerapkan hukum sipil, hubungan pajak dan perakaunan, memenuhi kewajiban kontrak untuk menyediakan layanan, memberikan akses ke perkhidmatan laman web, untuk mengidentifikasi klien sebagai pengguna laman web, untuk menyediakan, menawarkan perkhidmatan, proses pembayaran, alamat pos, penciptaan dan pelaksanaan program bonus, pengiriman tawaran dan maklumat komersial melalui pos, e-mel, menawarkan perkhidmatan baru, memindahkan maklumat selain daripada subjek perjanjian, menjalankan operasi penyelesaian, pelaporan, pembukuan dan perakaunan pengurusan, meningkatkan kualitas penyediaan perkhidmatan, penyediaan perkhidmatan laman web, penyampaian maklumat, pengumuman pelanggan di laman web pemilik pangkalan data peribadi, mempermudah kerja dengan laman web ini dan memperbaiki bahan-bahannya.
 5. Syarat menyediakan akses ke pangkalan data.
 6. AvtoTachki.com tidak memindahkan data peribadi dan maklumat lain kepada pihak ketiga, kecuali seperti yang dinyatakan di bawah. Pengguna, menurut Perjanjian ini, telah memberikan hak kepada AvtoTachki.com untuk mengungkapkan, tanpa batasan kesahihan dan wilayah, data peribadi, serta maklumat pengguna lain kepada pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan AvtoTachki.com, khususnya, tetapi tidak secara eksklusif, memproses aplikasi, pembayaran, penghantaran pakej. Pihak ketiga boleh menggunakan maklumat pengguna hanya jika mereka menyediakan perkhidmatan AvtoTachki.com dan hanya maklumat yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan tersebut. Juga, pendedahan data peribadi tanpa persetujuan Pengguna atau orang yang diberi kuasa olehnya dibenarkan dalam kes yang ditentukan oleh undang-undang, dan hanya untuk kepentingan keselamatan negara, kesejahteraan ekonomi dan hak asasi manusia, khususnya tetapi tidak secara eksklusif:
  • atas permintaan wajar badan-badan negeri yang berhak menuntut dan menerima data dan maklumat tersebut;
  • sekiranya, menurut pendapat AvtoTachki.com, Pengguna melanggar syarat Perjanjian ini dan / atau kontrak dan perjanjian lain antara AvtoTachki.com dan Pengguna.
 7. Cara menukar / menghapus maklumat ini atau berhenti berlangganan.
 1. Pengguna pada bila-bila masa boleh menukar / memadam maklumat peribadi (telefon) atau berhenti melanggan. Hasil kerja beberapa ciri AvtoTachki.com, yang memerlukan ketersediaan maklumat mengenai Pengguna, dapat ditangguhkan dari saat mengubah / menghapus maklumat.
 2. Data peribadi Pengguna disimpan sehingga dihapuskan oleh Pengguna. Pemberitahuan Pengguna yang mencukupi mengenai penghapusan atau pemprosesan data peribadi yang lain adalah surat (maklumat) yang dikirimkan ke e-mel yang ditentukan oleh Pengguna.
 3. Perlindungan Data.
 1. AvtoTachki.com mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi data daripada akses, perubahan, pendedahan atau pemusnahan yang tidak dibenarkan. Langkah-langkah ini termasuk, antara lain, pengesahan dalaman pengumpulan data, proses penyimpanan dan pemprosesan dan langkah-langkah keselamatan; semua data yang dikumpulkan oleh AvtoTachki.com disimpan di satu atau lebih pelayan pangkalan data yang selamat dan tidak dapat diakses dari luar syarikat kami rangkaian.
 2. AvtoTachki.com menyediakan akses ke data dan maklumat peribadi hanya kepada pekerja, kontraktor dan ejen AvtoTachki.com yang perlu mempunyai maklumat ini untuk menjalankan operasi bagi pihak kami. Perjanjian telah ditandatangani dengan orang-orang ini di mana mereka berjanji untuk menjaga kerahsiaan dan mungkin dikenakan hukuman, termasuk pemecatan dan pendakwaan jenayah, jika mereka melanggar kewajiban ini. Pengguna memiliki hak yang ditetapkan oleh Undang-undang Ukraine "Tentang Perlindungan Data Peribadi" bertarikh 1 Jun 2010 N 2297-VI.
 3. Alamat hubungan sekiranya ada pertanyaan.
 4. Sekiranya terdapat pertanyaan, keinginan, aduan mengenai maklumat yang anda berikan, sila hubungi alamat e-mel: sokongan@www.avtotachki.com. Atas permintaan bertulis dan setelah menunjukkan dokumen yang membuktikan identiti dan kewibawaannya, pengguna dapat diberikan maklumat mengenai prosedur untuk mendapatkan maklumat mengenai lokasi pangkalan data.
 5. Perubahan pada dasar privasi.
 6. Kami mungkin mengubah syarat dasar privasi. Dalam kes ini, kami akan mengganti versi pada halaman syarat, jadi periksa kembali secara berkala https://avtotachki.com/privacy-agreement Semua perubahan pada Perjanjian ini berkuat kuasa dari saat penerbitannya. Menggunakan Laman web, Pengguna mengesahkan penerimaan syarat baru dari Dasar Privasi dalam kata-kata yang berlaku pada masa Pengguna menggunakan Laman web.
 7. Syarat tambahan.
 1. AvtoTachki.com tidak bertanggung jawab atas kerosakan atau kerugian yang ditanggung oleh Pengguna atau pihak ketiga akibat salah faham atau salah faham mengenai syarat-syarat Perjanjian ini, arahan mengenai prosedur penggunaan Laman web ini, mengenai prosedur untuk mengeposkan data dan masalah teknikal lain.
 2. Sekiranya terdapat peruntukan dalam Dasar Privasi, termasuk cadangan, klausa atau sebahagian daripadanya, dianggap bertentangan dengan undang-undang, atau tidak sah, ini tidak akan mempengaruhi ketentuan selebihnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan tersebut tetap berlaku dan sah, dan ada peruntukan yang tidak sah, atau peruntukan yang tidak dapat dipenuhi tanpa tindakan selanjutnya oleh Para Pihak, dianggap telah diubah, diubah sejauh mana perlu untuk memastikan kesahihannya dan kemungkinan pelaksanaannya.
 3. Perjanjian ini meluas kepada Pengguna sejak dia menggunakan laman web, termasuk penempatan pengumuman, dan berlaku sehingga setiap maklumat mengenai pengguna disimpan di laman web, termasuk data peribadi.
ARTIKEL SIMILAR
Utama » Perjanjian privasi