1. कराराचा विषय.
  • हा करार AvtoTachki.com वेबसाइटसाठी वैध आहे आणि या साइट्सचा वापरकर्ता आणि साइट्सच्या मालकाच्या दरम्यान झाला आहे (यापुढे AvtoTachki.com)
  • हा करार वापरकर्त्याचा वैयक्तिक डेटा आणि साइटवरील वापरकर्त्यांकडून प्राप्त केलेली इतर माहिती, वैयक्तिक डेटा आणि इतर माहिती प्राप्त करण्यासाठी, संचयित करणे, प्रक्रिया करणे, वापरणे आणि प्रकट करणे ही प्रक्रिया स्थापित करतो. वैयक्तिक डेटा वापरकर्त्याने भरला आहे.
  • कोणत्याही साइटवर AvtoTachki.com माहिती, घोषणा, साइट वापरण्यासाठी वापरकर्त्याने हा करार काळजीपूर्वक वाचला पाहिजे आणि त्याच्या अटींसह पूर्ण करार व्यक्त केला पाहिजे. या करारासह पूर्ण कराराची पुष्टीकरण वापरकर्त्याद्वारे साइटचा वापर आहे.
  • वापरकर्त्यास माहिती पोस्ट करणे, घोषणा करणे, या कराराच्या अटींशी सहमत नसल्यास किंवा त्या करारावर उतरण्याचा अधिकार असल्यास किंवा कायदेशीर वयापर्यंत पोहोचला नसेल किंवा ज्या कंपनीच्या वतीने माहिती पोस्ट केली गेली आहे अशा कंपनीचा अधिकृत व्यक्ती नाही तर तो साइट वापरण्याचा अधिकार नाही. घोषणा.
  • साइटचा वापर करुन साइटवर माहिती पोस्ट करून, वापरकर्ता वैयक्तिक डेटामध्ये प्रवेश करतो किंवा हा डेटा दुसर्‍या मार्गाने प्रदान करतो आणि / किंवा साइटमध्ये कोणतीही कृती करुन आणि / किंवा साइटचा कोणताही भाग वापरुन वापरकर्त्याने या कराराच्या अटींना आपली स्पष्ट संमती दिली आहे आणि या कराराच्या अटींनुसार वापरकर्त्याचा वैयक्तिक डेटा प्राप्त करणे, संग्रहित करणे, प्रक्रिया करणे, वापरणे आणि त्याचे प्रकटीकरण करण्याचा अधिकार AvtoTachki.com ला मंजूर करतो.
  • हा करार शासित करत नाही आणि वापरकर्त्याचा वैयक्तिक डेटा आणि AvtoTachki.com च्या मालकीच्या नसलेल्या किंवा संचालित नसलेल्या तृतीय पक्षाला आणि इतर ज्या लोकांना AvtoTachki चे कर्मचारी नाहीत त्यांना मिळालेली माहिती, संग्रहण, प्रक्रिया, वापर आणि प्रकटीकरण यासाठी AvtoTachki.com जबाबदार नाही. .com, जरी वापरकर्त्याने AvtoTachki.com किंवा वृत्तपत्र वापरुन या व्यक्तींच्या साइट्स, वस्तू किंवा सेवांमध्ये प्रवेश केला असेल. या कराराच्या आकलनामधील गोपनीय माहिती केवळ ती माहिती आहे जी साइटच्या डेटाबेसमध्ये एक एनक्रिप्टेड स्थितीत संग्रहित केलेली असते आणि ती केवळ AvtoTachki.com वर उपलब्ध असते.
  • वापरकर्त्याने कबूल केले की, आपला वैयक्तिक डेटा आणि अधिकृतता डेटाच्या सुरक्षा आणि संरक्षणाकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती झाल्यास तृतीय पक्षास खात्यावर आणि वैयक्तिक आणि इतर वापरकर्त्याच्या डेटामध्ये अनधिकृत प्रवेश मिळू शकेल. अशा प्रवेशामुळे होणार्‍या नुकसानासाठी AvtoTachki.com जबाबदार नाही.
 2. वैयक्तिक डेटा प्राप्त करण्याची प्रक्रिया.
 1. AvtoTachki.com वैयक्तिक माहिती गोळा करू शकते, म्हणजेः नाव, आडनाव, जन्मतारीख, संपर्क क्रमांक, ईमेल पत्ता, वापरकर्त्याचा रहिवासी क्षेत्र आणि ओळख, ओळखण्यासाठी संकेतशब्द. तसेच AvtoTachki.com इतर माहिती संकलित करू शकते:
  • अवलंबून सेवा प्रदान करण्यासाठी कुकीज, उदाहरणार्थ, भेटी दरम्यान शॉपिंग कार्टमध्ये डेटा संग्रहित करणे;
  • वापरकर्त्याचा आयपी पत्ता.
 2. सर्व माहिती आम्ही जशी आहे तशी संकलित केली आहे आणि डेटा संकलन प्रक्रियेदरम्यान बदलत नाही. वैयक्तिक डेटाविषयी माहितीसह अचूक माहिती प्रदान करण्यासाठी वापरकर्ता जबाबदार आहे. AvtoTachki.com वर पुरविलेल्या माहितीची अचूकता तपासण्याचा, तसेच आवश्यक असल्यास वापरकर्त्यास सेवा पुरविण्यासाठी आवश्यक माहितीची पुष्टी करण्याची विनंती करण्याचा अधिकार आहे.
 3. वापरकर्त्याविषयी माहिती वापरण्याची पद्धत.
 4. AvtoTachki.com आपले नाव, प्रदेश आणि आपण जेथे राहता तेथे शहर, ई-मेल पत्ता, फोन नंबर, संकेतशब्द आपल्याला AvtoTachki.com चा वापरकर्ता म्हणून ओळखण्यासाठी वापरू शकतात. AvtoTachki.com आमच्या संपर्क माहितीचा वापर आमच्या वृत्तपत्रावर प्रक्रिया करण्यासाठी करू शकेल, म्हणजेच आपल्याला नवीन संधी, जाहिराती आणि इतर बातम्यांविषयी माहिती देईल AvtoTachki.com वर. वापरकर्ता त्याच्या संपर्क माहितीद्वारे मेलिंग करण्यास नेहमीच नकार देऊ शकतो. नागरी कायदा संबंध, कर आणि लेखा संबंधांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, सेवांच्या तरतूदीसाठी कंत्राटी जबाबदा fulfill्या पूर्ण करण्यासाठी, साइट सेवेस प्रवेश प्रदान करण्यासाठी, क्लायंटला साइट वापरकर्ता म्हणून ओळखण्यासाठी, सेवा प्रदान करण्यासाठी, प्रक्रिया करण्यासाठी, प्रक्रिया करण्यासाठी वैयक्तिक डेटाची प्रक्रिया केली जाऊ शकते. देयके, मेलिंग पत्ते, बोनस प्रोग्राम तयार करणे आणि अंमलबजावणी करणे, मेलद्वारे ई-मेलद्वारे व्यावसायिक ऑफर आणि माहिती पाठविणे, नवीन सेवा ऑफर करणे, कराराच्या विषयाव्यतिरिक्त कोणतीही माहिती हस्तांतरित करणे, सेटलमेंट व्यवहार करणे, अहवाल देणे, लेखा व व्यवस्थापन हिशेब राखणे, गुणवत्ता सुधारणे सेवांची तरतूद, साइट सेवेची तरतूद, माहिती पोस्ट करणे, वैयक्तिक डेटा बेसच्या मालकाच्या साइटवर क्लायंटच्या घोषणा, साइटसह कार्य सुलभ करणे आणि त्यातील सामग्री सुधारणे.
 5. डेटाबेसमध्ये प्रवेश प्रदान करण्याच्या अटी.
 6. खाली दिलेली माहिती वगळता AvtoTachki.com तृतीय पक्षाकडे वैयक्तिक डेटा आणि अन्य माहिती हस्तांतरित करीत नाही. वापरकर्त्यांनी या कराराच्या अनुषंगाने "AvtoTachki.com" ला वैधता आणि प्रदेश, वैयक्तिक डेटाचा कालावधी आणि वापरकर्त्यांची इतर माहिती "AvtoTachki.com" ला सेवा पुरविणार्‍या तृतीय पक्षाला, विशेषतः परंतु विशेषतः प्रक्रिया प्रक्रिया मर्यादित न करता उघड करण्याचे अधिकार मंजूर केले आहेत. ऑर्डर, देयके, पार्सल वितरित. तृतीय पक्ष केवळ वापरकर्त्याची माहिती वापरू शकतील जेव्हा ते अव्हटोचकी डॉट कॉमला सेवा प्रदान करतात आणि सेवा प्रदान करण्यासाठी आवश्यक असलेली केवळ माहिती. तसेच, वापरकर्त्याने किंवा त्याच्या अधिकृत व्यक्तीच्या संमतीविना वैयक्तिक डेटा उघड करण्यास कायद्याने ठरविलेल्या प्रकरणांमध्ये आणि केवळ राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक कल्याण आणि मानवी हक्कांच्या विशेषत: मध्ये परवानगी नाही परंतु केवळ असेच नाहीः
  • अशा डेटा आणि माहितीची मागणी आणि प्राप्त करण्याची हक्क असलेल्या राज्य संस्थांच्या वाजवी विनंत्यांनुसार;
  • अशा परिस्थितीत, जेव्हा AvtoTachki.com च्या मते, वापरकर्ता या कराराच्या अटींचे / आणि किंवा इतर कराराच्या आणि करारांचे उल्लंघन करतो आणि AvtoTachki.com आणि वापरकर्त्याच्या दरम्यान आहे.
 7. ही माहिती कशी बदलली / हटवायची किंवा सदस्यता रद्द करा.
 1. वापरकर्ते कधीही करू शकतात बदला / हटवा वैयक्तिक माहिती (टेलिफोन) किंवा सदस्यता रद्द करा. AvtoTachki.com च्या काही वैशिष्ट्यांचे कार्य, ज्यासाठी वापरकर्त्याबद्दल माहिती आवश्यक आहे, माहिती बदलल्या / हटवल्याच्या क्षणापासून निलंबित केली जाऊ शकते.
 2. जोपर्यंत वापरकर्त्याने हटविला जात नाही तोपर्यंत वापरकर्त्याचा वैयक्तिक डेटा संचयित केला जातो. हटविणे किंवा वैयक्तिक डेटाच्या इतर प्रक्रियेबद्दल वापरकर्त्यास पुरेशी सूचना वापरकर्त्याने निर्दिष्ट केलेल्या ईमेलला पाठविलेले पत्र (माहिती) असेल.
 3. माहितीचे संरक्षण
 1. अनधिकृत प्रवेश, बदल, प्रकटीकरण किंवा नाशपासून डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी AvtoTachki.com सर्व आवश्यक उपाययोजना करते. या उपायांमध्ये, विशेषत: डेटाचे संकलन, संग्रहण आणि प्रक्रिया आणि सुरक्षा उपायांचे अंतर्गत ऑडिट समाविष्ट आहे, AvtoTachki.com संकलित करतो तो सर्व डेटा एक किंवा अधिक सुरक्षित डेटाबेस सर्व्हरवर संग्रहित केला जातो आणि आमच्या कॉर्पोरेटच्या बाहेरून प्रवेश केला जाऊ शकत नाही नेटवर्क.
 2. AvtoTachki.com केवळ त्या कर्मचार्‍यांना, कंत्राटदारांना आणि आमच्या वतीने कार्यवाही करण्यासाठी ही माहिती असणे आवश्यक आहे, अशी माहिती AvtoTachki.com च्या एजंट्सना वैयक्तिक डेटा आणि माहितीमध्ये उपलब्ध आहे. या व्यक्तींसह करारावर स्वाक्ष .्या करण्यात आल्या आहेत ज्यात ते गोपनीयतेसाठी स्वत: ला वचनबद्ध असतात आणि या जबाबदा .्यांचे उल्लंघन केल्यास त्यांना डिसमिसल आणि फौजदारी खटल्यासह दंड होऊ शकतात. 1 जून, 2010 एन 2297-VI मधील युक्रेनच्या "ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा" च्या वापरकर्त्याने दिलेला हक्क आहे.
 3. प्रश्नांच्या बाबतीत संपर्क पत्ता.
 4. आपण प्रदान केलेल्या माहितीसंदर्भात आपल्याकडे काही प्रश्न, इच्छा, तक्रारी असल्यास कृपया ईमेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधा: समर्थन@www.avtotachki.com... लेखी विनंती केल्यावर आणि आपली ओळख व अधिकार स्थापित करणारे कागदपत्र सादर केल्यावर वापरकर्त्यास डेटाबेसच्या स्थानाविषयी माहिती मिळविण्याच्या प्रक्रियेची माहिती दिली जाऊ शकते.
 5. गोपनीयता धोरणात बदल.
 6. आम्ही या गोपनीयता धोरणाच्या अटी बदलू शकतो. या प्रकरणात, आम्ही अटी पृष्ठावरील आवृत्ती पुनर्स्थित करू, म्हणून कृपया वेळोवेळी पृष्ठ तपासा https://www.AvtoTachki.com/privacy-agreement करारामधील सर्व बदल त्यांच्या प्रकाशनाच्या क्षणापासून अंमलात आले आहेत. साइट वापरुन, वापरकर्त्याने साइट वापरली त्यावेळच्या आवृत्तीत गोपनीयता धोरण धोरणाच्या नवीन अटी स्वीकारल्याची पुष्टी केली.
 7. अतिरिक्त अटी.
 1. या कराराच्या अटींचा गैरसमज किंवा गैरसमज म्हणून वापरकर्त्याने किंवा तृतीय पक्षाद्वारे झालेल्या कोणत्याही नुकसानीस किंवा तोटासाठी AvtoTachki.com जबाबदार नाही, डेटा आणि इतर तांत्रिक अडचणी पोस्ट करण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात साइट कशी वापरावी यावरील सूचना.
 2. प्रायव्हसी पॉलिसीची कोणतीही तरतूद, यासह कोणताही प्रस्ताव, कलम किंवा त्यातील काही भाग कायद्याच्या विरुद्ध असल्याचे आढळल्यास किंवा अवैध असल्यास, याचा उर्वरित तरतूदी कायद्याच्या विरोधाभास नसलेल्या उर्वरित तरतुदींवर परिणाम करणार नाहीत, त्या पूर्ण ताकदीने आणि प्रभावी राहतील आणि कोणतीही एखादी अवैध तरतूद, किंवा तरतूद ज्याची अंमलबजावणी पक्षांकडून पुढील कारवाई केल्याशिवाय केली जाऊ शकत नाही, तिची वैधता आणि अंमलबजावणीची शक्यता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक प्रमाणात सुधारित मानले गेले.
 3. वापरकर्त्यास जाहिरात देण्यासह, साइट वापरल्याच्या क्षणापासून हा करार लागू होतो आणि जोपर्यंत साइट वैयक्तिक डेटासह वापरकर्त्याबद्दल कोणतीही माहिती संचयित करेपर्यंत वैध असेल.
सहज लेख
मुख्य » गोपनीयता करार