Бул Колдонуучу келишими (мындан ары Макулдашуу) жарнактарды, сын -пикирлерди, тексттик билдирүүлөрдү жайгаштыруу үчүн AvtoTachki.com порталынын администрациясы (мындан ары - Администрация) менен жеке адамдын (мындан ары - Колдонуучу) ортосундагы мамилени жөнгө салат. (мындан ары Материалдар деп аталат) Интернеттеги WEB-сайтында https://avtotachki.com/ (мындан ары Сайт) дареги боюнча, ошондой эле бул сайтты башкача колдонуу үчүн. Колдонуучу - бул Колдонуу келишимине тийиштүү түрдө кошулган жана Сайтка жайгаштыруу үчүн бир же бир нече Материалдарды жөнөткөн жеке адам. Эрежелер Украинанын учурдагы мыйзамдарын эске алуу менен иштелип чыккан.

Негизги учурлар:

 • Сайттын администрациясы андагы жүрүм-турум эрежелерин аныктайт жана алардын аткарылышын кирүүчүлөрдөн талап кылуу укугун өзүнө калтырат.
 • Сайтта каттоодо Келишимдин тексти Колдонуучуга көрсөтүлөт. Колдонуучу өзүнүн шарттарына макулдугун билдирип, Колдонуучу катталуу учурунда "Мен колдонуучунун келишиминин шарттарын кабыл алам" талаасына каршы кутучаны коюп, Келишим күчүнө кирет.
 • Администрация аларды кошкон Колдонуучу ушул Макулдашууга кошулгандан кийин гана Материалдарды жайгаштыруу үчүн кабыл алат.
 • Эрежелерди билбөө, аларды сактоо зарылчылыгынан бошотпойт. Сайтка каалаган билдирүүнү жайгаштыруу автоматтык түрдө ушул эрежелер менен макулдашууңузду жана аларды сактоо зарылдыгын билдирет.
 • Сайттын администрациясы Колдонуучуга өз материалдарын AvtoTachki.com порталына акысыз жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн берет.
 • Колдонуучу өзүнүн материалдарын сайтка жайгаштырат, ошондой эле Администрацияга эч кандай акы төлөбөстөн ушул ресурстун чегинде материалдарга кеңири жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу укугун өткөрүп берет.
 • Колдонуучу Администрация Колдонуучунун материалдары, жарнак баннерлери жана жарнамалары камтылган баракчаларга жарыялоого, жарнамаларды жайгаштыруу үчүн Материалдарды өзгөртүүгө укуктуу экендигине макул.
 • Колдонуучунун өзүнүн жеке маалыматтарын өткөрүп берүү зарылчылыгын билдирген Сайтта катталуу же Сайттын ар кандай кызматтарын пайдалануу менен, Колдонуучу Украинанын "Жеке маалыматтарды коргоо жөнүндө" Мыйзамына ылайык, жеке маалыматтарын иштетүүгө макул болот.

Ресурсту колдонуу:

 • Жарактуу электрондук почта дареги менен уникалдуу лакап ат менен каттоодон өткөн ар бир адам сайттын интерактивдүү ресурстарын колдоно алат.
 • Ар бир сайтка кирген адам сайтта өзүнүн аты-жөнүн же псевдонимин ("лакап аты") "Аты" атайын талаасында көрсөтүү менен комментарийлерин жаза алат.
 • Администрация сайттын катталган колдонуучуларынын электрондук почта даректерин сайттан билдирүүлөрдү жөнөтүү үчүн гана пайдаланууга милдеттенет (анын ичинде Сайтта колдонуучунун аккаунтун активдештирүү / өчүрүү) жана башка максаттарда жок.
 • Башкача белгиленмейинче, Материалга болгон бардык жеке мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктар аларды жайгаштырган Колдонуучуга таандык. Колдонуучуга башка адамдардын чыгармаларын мыйзамсыз пайдалангандыгы жана жайгаштырганы үчүн Украинанын учурдагы мыйзамдарында белгиленген жоопкерчилик жөнүндө эскертилет. Эгерде Материалдарды жайгаштырган Колдонуучу алардын укук ээси эмес экендиги аныкталса, анда бул материалдар мыйзамдуу укук ээсинин биринчи талабы боюнча жазуу жүзүндө билдирүү (талап) почта аркылуу (электрондук эмес) келип түшкөн күндөн тартып үч күндүн ичинде акысыз жеткиликтүүлүктөн алынып салынат.
 • Колдонуучу Администрациядан Сайтта өзүнүн аккаунтун өчүрүүнү сурана алат. Өчүрүү деп колдонуучунун аккаунтун сактоо менен убактылуу бөгөт коюу деп түшүнүү керек (Сайттын маалымат базасынан колдонуучунун маалыматын өчүрбөй). Аккаунтту өчүрүү үчүн, Колдонуучунун каттоо эсеби катталган почта кутусунан Сайттын колдоо кызматына кат жазуусу керек, анын эсебин өчүрүү өтүнүчү менен.
 • Сайтта каттоону калыбына келтирүү үчүн (аккаунтту активдештирүү), Колдонуучу Колдонуучунун эсеби катталган почта кутусунан Колдонуучунун аккаунтун активдештирүү өтүнүчү менен Сайтты колдоо кызматына кат жазышы керек.

Интерактивдүү сайттын ресурстары:

 • Сайттын интерактивдүү ресурстары ресурстун темасында коюлган тема боюнча пикир алмашууга арналган.
 • Сайттын интерактивдүү ресурстарынын катышуучулары өзүлөрүнүн тексттик билдирүүлөрүн түзө алышат, ошондой эле ушул эрежелерди жана Украинанын мыйзамдарын сактоо менен, башка колдонуучулар тарабынан жарыяланган билдирүүлөр темасы боюнча комментарийлерди жана пикир алмашууларды жүргүзө алышат.
 • Тыюу салынбайт, бирок талкууланып жаткан темага тиешеси жок билдирүүлөр да сунушталбайт.

Сайтка тыюу салынат:

 • Конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө же кулатууга же мамлекеттик бийликти басып алууга чакырыктар; Украинанын административдик чек араларын же мамлекеттик чек арасын өзгөртүүгө, Украинанын Конституциясында белгиленген тартипти бузууга чакырат; погромдорду өрттөөгө, мүлктү жок кылууга, имараттарды же курулмаларды басып алууга, жарандарды күч менен көчүрүүгө чакырат; агрессияга же аскердик жаңжалдын чыгышына чакырат.
 • Кимдир бирөөлөргө, тактап айтканда, саясатчыларга, чиновниктерге, журналисттерге, ресурстарды колдонуучуларга, анын ичинде улуттук, этникалык, расалык же диний көзкараштарга негизделген, ошондой эле шовинисттик билдирүүлөргө түздөн-түз жана кыйыр түрдө акаарат келтирүү.
 • Уятсыз, порнографиялык, эротикалык же сексуалдык мүнөздөгү сөздөр.
 • Макалалардын авторлоруна жана ресурстун бардык катышуучуларына карата ар кандай орой мамиле.
 • Билдирүүлөр, алардын максаты ресурстардын башка катышуучуларынын атайылап кескин реакциясын жаратуу.
 • Жарнама, коммерциялык билдирүүлөр, ошондой эле маалымат жүктөлбөгөн жана ресурстун темасына тиешеси жок билдирүүлөр, эгерде мындай жарнама же билдирүү үчүн Сайттын Администрациясынан атайын уруксат алынбаса.
 • Украинанын мыйзамдарында тыюу салынган ар кандай билдирүүлөр жана башка аракеттер.
 • АвтоТачки.com порталынын кызматкерлери жана ээлери менен кошо жетиштүү укуксуз башка адамды же уюмдун жана / же жамааттын өкүлүн көрсөтүү, ошондой эле кандайдыр бир предметтердин же объектилердин касиеттери жана мүнөздөмөлөрү жөнүндө адаштыруу.
 • Колдонуучунун мыйзам тарабынан же кандайдыр бир келишимдик мамилелерге ылайык берүүгө укугу жок болгон материалдарды, ошондой эле кандайдыр бир патентке, соода маркасына, коммерциялык сырга, автордук укукка жана башка менчик укуктарына жана / же автордук укукка жана башка байланыштуу укуктарды бузган материалдарды жайгаштыруу. аны менен бирге үчүнчү жактын укуктары.
 • Жарнамалык маалыматты атайын жол менен, спам, пирамида, бактылуу тамгалар менен жайгаштыруу; ар кандай компьютердин же телекоммуникациялык жабдуунун же программанын функциясын бузууга, жок кылууга же чектөөгө, уруксатсыз кирүүнү жүзөгө ашырууга арналган компьютердик коддорду камтыган материалдар, ошондой эле коммерциялык программалык продуктуларга серия номерлери, логиндер, паролдор жана башка жолдордо акы төлөнүүчү ресурстарга уруксатсыз кирүүнү алуу үчүн Интернет.
 • Ар кандай колдонулуп жаткан жергиликтүү, мамлекеттик же эл аралык мыйзамдарды атайылап же кокустан бузуу.

Модерация:

 • Интерактивдүү ресурстар (комментарийлер, сын-пикирлер, кулактандыруулар, блогдор ж.б.) пост-модерациядан өткөрүлөт, башкача айтканда модератор билдирүүлөрдү ресурста жайгаштырылгандан кийин окуйт.
 • Эгерде модератор билдирүүнү окуп, аны ресурстун эрежелерин бузат деп эсептесе, анда ал аны жок кылууга укуктуу.

Корутунду жоболор:

 • Администрация ушул эрежелерди өзгөртүү укугун өзүнө калтырат. Бул учурда, өзгөрүүлөр жөнүндө тийиштүү билдирүү сайтта жарыяланат.
 • Сайттын администрациясы ушул эрежелерди системалуу түрдө бузган катышуучунун сайтын пайдалануу укугун жокко чыгара алат.
 • Сайттын администрациясы сайттын колдонуучуларынын билдирүүлөрү үчүн жооптуу эмес.
 • Администрация ар бир сайттын мүчөсүнүн ресурстун ишине байланыштуу каалоолорун жана сунуштарын эске алууга ар дайым даяр.
 • Аларды жайгаштырган катышуучу сайттагы билдирүүлөр үчүн жооп берет.
 • Администрация Сайттын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылууга аракет кылат, бирок Колдонуучу тарабынан жайгаштырылган Материалдардын толук же жарым-жартылай жоголушуна, ошондой эле кызмат көрсөтүүнүн сапатынын жетишсиздигине же ылдамдыгына жооп бербейт.
 • Колдонуучу Сайтта жайгаштырылган Материалдар үчүн толугу менен жооптуу экенине макул. Администрация Материалдардын мазмунуна жана алардын мыйзамдардын талаптарына шайкештигине, автордук укукту бузгандыгы, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн белгилерди (соода маркалары), фирмалардын аталыштарын жана алардын логотиптерин уруксатсыз пайдалангандыгы, ошондой эле Материалдарды жайгаштырууга байланыштуу үчүнчү жактардын укуктарын бузгандыгы үчүн жооптуу эмес. сайтта. Үчүнчү жактардан Материалдарды жайгаштырууга байланыштуу дооматтар келип түшкөн учурда, Колдонуучу өз алдынча жана өз эсебинен ушул талаптарды жөнгө салат.
 • Макулдашуу Колдонуучу менен Администрациянын ортосунда мыйзамдуу күчкө ээ келишим болуп саналат жана Колдонуучунун Сайтка жайгаштыруу үчүн материалдар менен камсыз кылуу шарттарын жөнгө салат. Администрация Колдонуучу тарабынан жайгаштырылган Материалдарга үчүнчү жактардын дооматтары жөнүндө Колдонуучуга билдирүү берүүгө милдеттенет. Колдонуучу Администрацияга Материалды жарыялоого же Материалды алып салууга укук берүүгө милдеттенет.
 • Келишимге байланыштуу бардык мүмкүн болгон талаш-тартыштар Украинанын мыйзамдарынын ченемдерине ылайык чечилет.
 • Сайтта кандайдыр бир Материалдын жайгаштырылышына байланыштуу Администрациянын же үчүнчү жактардын аракеттеринен улам анын укуктары жана кызыкчылыктары бузулду деп эсептеген колдонуучу колдоо кызматына доо арызын жиберет. Мыйзамдуу ээсинин биринчи талабы боюнча материал акысыз жеткиликтүүлүктөн токтоосуз алынып салынат. Колдонуучунун макулдашуусу Администрация тарабынан бир тараптуу өзгөртүлүшү мүмкүн. Келишимдин Түзөтүлгөн варианты AvtoTachki.com сайтында жарыяланган учурдан тартып, Колдонуучу Макулдашуунун өзгөрүлгөн шарттары жөнүндө кабардар болуп эсептелет.

Автордук укуктун ээлери

Эгерде сиз AvtoTachki.com веб-сайтында жайгашкан тигил же бул материалдын автордук укугунун ээси болсоңуз жана сиздин материалыңыз мындан ары да эркин болушун каалабасаңыз, анда биздин портал аны алып салууга жардам берүүгө же аны берүүнүн шарттарын талкуулоого даяр. колдонуучулар үчүн материал. Ал үчүн редакцияга электрондук почта аркылуу кайрылуу керек [электрондук почта корголгон]

Бардык маселелерди тез арада чечүү үчүн, бизден сизден автордук укук менен корголгон материалга болгон укуктарыңыз жөнүндө документалдык далилдерди: сканерленген документ менен, же ушул материалдын автордук укук ээси катары уникалдуу идентификациялоого мүмкүнчүлүк берген башка маалыматтарды берүүнү суранабыз.

Бардык келип түшкөн сурамдар аларды алуу тартибинде каралат. Керек болсо сөзсүз сиз менен байланышабыз.

Негизги » Колдонуучу жөнүндө макулдашуу