שלטי איסור מכניסים או מסירים מגבלות תנועה מסוימות.

3.1 "אין כניסה"

3. סימני איסור

אסור להיכנס לכל כלי הרכב בכיוון זה.

3.2 "איסור תנועה"

3. סימני איסור

אסור להזיז את כל כלי הרכב.

3.3 "תנועת כלי רכב מנועים אסורה"

3. סימני איסור

3.4 "תנועת משאיות אסורה"

3. סימני איסור

חל איסור על העברת משאיות ורכבים עם מסה מקסימלית מותרת העולה על 3,5 טון (אם המסה אינה מסומנת בשלט) או עם מסה מקסימלית מותרת העולה על המצוין בשלט, כמו גם טרקטורים ורכבים מונעים עצמית.

שלט 3.4 אינו אוסר על תנועת משאיות המיועדות להסעת אנשים, כלי רכב של ארגוני דואר פדרליים שעל פס הצדדי שלהם פס אלכסוני לבן על רקע כחול, וכן משאיות ללא נגרר במשקל מרבי מותר של לא יותר מ 26 טון, המשרתות מפעלים, ממוקם באזור המיועד. במקרים אלה על כלי רכב להיכנס ולצאת מהאזור המיועד בצומת הקרוב ליעד.

3.5 "תנועת אופנועים אסורה"

3. סימני איסור

3.6 "תנועת טרקטורים אסורה"

3. סימני איסור

תנועת טרקטורים ומכונות מונעות עצמית אסורה.

3.7 "תנועה עם נגרר אסורה"

3. סימני איסור

תנועת משאיות וטרקטורים עם נגררים מכל סוג שהוא, כמו גם גרירת כלי רכב מונעים, אסורה.

3.8 "תנועת עגלות רתומות לסוסים אסורה"

3. סימני איסור

תנועה של עגלות רתומות לסוסים (מזחלות), רכיבה על בעלי חיים וחבילה, וכן נהיגה בבעלי חיים אסורה.

3.9 "אופניים אסורים"

3. סימני איסור

תנועת אופניים וטוסטוסים אסורה.

3.10 "אין הולכי רגל"

3. סימני איסור

3.11 "הגבלת משקל"

3. סימני איסור

תנועת כלי רכב, כולל כלי רכב, שהמסה הכוללת בפועל גדולה מזו המצוינת בשלט אסורה.

3.12 "הגבלת המסה לסרן הרכב"

3. סימני איסור

תנועת כלי רכב שהמסה בפועל על ציר כלשהו חורגת מהמצוין בשלט אסורה.

3.13 "הגבלת גובה"

3. סימני איסור

תנועת כלי רכב שגובהם הכללי (עם או בלי מטען) גדול יותר מהמצוין בשלט, אסור.

3.14 "הגבלת רוחב"

3. סימני איסור

תנועת כלי רכב, שרוחבם הכללי (עם או בלי מטען) גדול יותר מהמצוין בשלט, אסור.

3.15 "הגבלת אורך"

3. סימני איסור

תנועת כלי רכב (כלי רכב) אסורה, שאורכה הכולל (עם או בלי מטען) גדול מזה המצוין בשלט.

3.16 "הגבלת מרחק מינימלי"

3. סימני איסור

תנועת כלי רכב המרחק ביניהם נמוכה מהמצוין בשלט אסורה.

3.17.1 "מנהגים"

3. סימני איסור

חל איסור לנסוע מבלי לעצור במכס (מחסום).

3.17.2 "סַכָּנָה"

3. סימני איסור

תנועה נוספת של כל כלי הרכב, ללא יוצא מן הכלל, אסורה בקשר לתאונת דרכים, תאונה, שריפה או סכנה אחרת.

3.17.3 "לִשְׁלוֹט"

3. סימני איסור

מעבר ללא עצירה במחסומים אסור.

3.18.1 "אין פניה ימינה"

3. סימני איסור

3.18.2 "אין פניה שמאלה"

3. סימני איסור

3.19 "ביטול אסור"

3. סימני איסור

3.20 "עקיפה אסורה"

3. סימני איסור

חל איסור לעקוף את כל הרכבים, למעט כלי רכב איטיים, עגלות רתומות לסוסים, אופניים, טוסטוסים ואופנועים דו גלגליים ללא נגרר צדדי.

3.21 "סוף אזור עקיפה"

3. סימני איסור

3.22 "עקיפה על ידי משאיות אסורה"

3. סימני איסור

חל איסור על משאיות בעלות מסה מקסימלית מותרת העולה על 3,5 טון לעקוף את כל כלי הרכב.

3.23 "סוף אזור ללא עקיפה למשאיות"

3. סימני איסור

3.24 "הגבלת מהירות מרבית"

3. סימני איסור

חל איסור לנסוע במהירות (קמ"ש) העולה על המצוין בשלט.

3.25 "סוף אזור הגבלת המהירות המקסימלית"

3. סימני איסור

3.26 "איתות קול אסור"

3. סימני איסור

אין להשתמש באותות קול, אלא אם כן ניתן האות למניעת תאונת דרכים.

3.27 "עצירה אסורה"

3. סימני איסור

עצירה וחנייה של כלי רכב אסורים.

3.28 "אין חניה"

3. סימני איסור

חניית רכבים אסורה.

3.29 "חניה אסורה בימים משונים בחודש"

3. סימני איסור

3.30 "חניה אסורה אפילו בימים בחודש"

3. סימני איסור

בשימוש בו זמנית בשלטים 3.29 ו- 3.30 משני צידי הכביש, מותרת חניה משני צידי הכביש מהשעה 19:21 עד XNUMX:XNUMX (זמן מעבר).

3.31 "סוף אזור ההגבלות"

3. סימני איסור

ייעוד קצה אזור הפעולה של מספר שלטים בו זמנית מהבאים: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26-3.30.

3.32 "תנועת כלי רכב עם סחורות מסוכנות אסורה"

3. סימני איסור

תנועת כלי רכב המצוידים בשלטים מזהים (לוחות מידע) "מטען מסוכן" אסורה.

3.33 "תנועת כלי רכב עם מטען נפץ ודליק אסורה"

3. סימני איסור

תנועת כלי רכב המובילים חומרי נפץ ומוצרים, כמו גם סחורות מסוכנות אחרות הכפופות לתיוג כדלקות, אסורות, למעט מקרים של הובלה של חומרים ומוצרים מסוכנים אלה בכמות מוגבלת, הנקבעים באופן הקבוע בכללי תחבורה מיוחדים.

סימנים 3.2—3.9, 3.32 и 3.33 אוסרים על תנועה של סוגי הרכבים בהתאמה לשני הכיוונים.

הסימנים אינם חלים:

  • 3.1 - 3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19 - ברכבי מסלול;
  • 3.2, 3.3, 3.5 - 3.8 - לרכבים של ארגוני דואר פדרליים שיש להם פס אלכסוני לבן על רקע כחול על המשטח לרוחב, וכלי רכב המשרתים מפעלים הממוקמים באזור המיועד, וגם משרתים אזרחים או שייכים לאזרחים החיים או עובדים באזור המיועד. במקרים אלה על כלי רכב להיכנס ולצאת מהאזור המיועד בצומת הקרוב ליעד;
  • 3.28 - 3.30 - על רכבים המונעים על ידי אנשים עם מוגבלות, הסעת אנשים עם מוגבלות, כולל ילדים עם מוגבלות, אם על כלי רכב אלה מותקן סימן הזיהוי "מושבת", וכן על רכבים של ארגוני דואר פדרליים עם פס אלכסוני לבן על משטח הצד על רקע כחול , ובמונית עם מד המוניות הכלול;
  • 3.2, 3.3 - ברכבים המונעים על ידי נכים מקבוצות I ו- II, המובילים נכים או ילדים נכים כאלה, אם ברכבים אלה מותקן סימן הזיהוי "מושבת".
  • 3.27 - ברכבי מסלול ורכבים המשמשים כמונית נוסעים, במקומות בהם עוצרים רכבי מסלול או מחנים רכבים המשמשים כמונית קלה, המסומנים בסימנים 1.17 ו- (או) שלטים 5.16 - 5.18 בהתאמה.

פעולת שלטים 3.18.1, 3.18.2 חל על צומת הכבישים שלפניהם מותקן השלט.

אזור הכיסוי שלט 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 - 3.30 מתפשט ממקום התקנת השלט לצומת הקרוב מאחוריו, וביישובים בהיעדר צומת - עד סוף היישוב. פעולת השלטים אינה נקטעת בנקודות היציאה מהשטחים הסמוכים לכביש ובמקומות הצומת (הסמוכים) עם שדות, יער וכבישים משניים אחרים, שלפניהם לא מותקנים השלטים המקבילים.

פעולת השלט 3.24 , מותקן מול היישוב, מסומן בשלט 5.23.1 או 5.23.2משתרע עד לסימן זה.

ניתן לצמצם את שטח הכיסוי של השלטים:

  • לסימנים 3.16, 3.26 יישום הצלחת 8.2.1;
  • לסימנים 3.20, 3.22, 3.24 על ידי התקנה בסוף אזור הפעולה שלהם, בהתאמה 3.21, 3.23, 3.25 או באמצעות שלט 8.2.1. אזור פעולה של השלט 3.24 ניתן לצמצם על ידי הגדרת השלט 3.24 עם ערך שונה של מהירות התנועה המקסימלית;
  • לסימנים 3.27-3.30 התקנה בסוף אזור הפעולה שלהם של סימנים חוזרים ונשנים 3.27-3.30 עם שלט 8.2.3 או באמצעות שלט 8.2.2. סימן 3.27 ניתן להשתמש בשילוב עם סימון 1.4, והשלט 3.28 - עם סימונים 1.10, ואילו שטח הכיסוי של השלטים נקבע על ידי אורך קו הסימון.

פעולת שלטים 3.10, 3.27—3.30 חל רק בצד הדרך שעליו הם מותקנים.

פריטים דומים
ראשי » 3. סימני איסור