שלטי עדיפות קובעים את סדר מעבר הצמתים, צמתי הכבישים או קטעי הדרך הצרים.

2.1 "הכביש הראשי"

2. סימני עדיפות

הדרך בה ניתנת זכות העדיפות לעבור בצמתים לא מוסדרים.

2.2 «Конец главной дороги»

2. סימני עדיפות

2.3.1 «Пересечение со второстепенной дорогой»

2. סימני עדיפות

2.3.2 «Примыкание второстепенной дороги»

2. סימני עדיפות

Примыкание справа

2.3.3 «Примыкание второстепенной дороги»

2. סימני עדיפות

Примыкание слева

2.3.4 «Примыкание второстепенной дороги»

2. סימני עדיפות

Примыкание справа

2.3.5 «Примыкание второстепенной дороги»

2. סימני עדיפות

Примыкание слева

2.3.6 «Примыкание второстепенной дороги»

2. סימני עדיפות

Примыкание справа

2.3.7 «Примыкание второстепенной дороги»

2. סימני עדיפות

Примыкание слева

2.4 «Уступите дорогу»

2. סימני עדיפות

Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 8.13 – по главной.

2.5 «Движение без остановки запрещено»

2. סימני עדיפות

Запрещается движение без остановки перед стоп-линией, а если ее нет – перед краем пересекаемой проезжей части. Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой, а при наличии таблички 8.13 – по главной дороге.

Знак 2.5 может быть установлен перед железнодорожным переездом или карантинным постом. В этих случаях водитель должен остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии – перед знаком.

2.6 «Преимущество встречного движения»

2. סימני עדיפות

Запрещается въезд на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, находящимся на узком участке или противоположном подъезде к нему.

2.7 «Преимущество перед встречным движением»

2. סימני עדיפות

Узкий участок дороги, при движении по которому водитель пользуется преимуществом по отношению к встречным транспортным средствам.

פריטים דומים
ראשי » 2. סימני עדיפות