یاماها FZR 600 R
 

ساعت ده صبح بود که سر و صدای موتورها در پیست هیرز مه را از بین برد.

پس از چند دور ، آزمایشات در حال حاضر به یک مسابقه نسبتاً شدید اینرسی تبدیل شده است.

ریتم گاراژ

نیم ساعت رانندگی. و یک پرچم چهارخانه کمتر از ده دقیقه استراحت ، سوخت گیری و بازرسی موتور سیکلت. تعویض موتورسیکلت.

 

دوباره نیم ساعت رانندگی.

و با این سرعت تا عصر ، وقتی موتورها خاموش بودند.

مقالات مشابه
اصلی » تست رانندگی MOTO » یاماها FZR 600 R

اضافه کردن نظر