برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری

لینکلن

لینکلن
عنوان:LINCOLN
سال تاسیس:1917
بنیانگذاران:للاند ، هنری
متعلق است:شرکت فورد موتور
Расположение:ایالات متحدهدوربورن,
 میشیگان
اخبار:خواندن


نوع بدن:

لینکلن

تاریخچه مارک لینکلن

مارک لینکلن مترادف با تجمل و عظمت است. این اغلب در جاده ها دیده نمی شود ، زیرا این مارک تجاری لوکس برای قشر ثروتمند جامعه در نظر گرفته شده است. تولید اتومبیل به سفارش انجام می شد و تاریخچه این مارک تجاری خود ریشه در ابتدای قرن گذشته دارد. نام تجاری یکی از شعبات است. ...

اضافه کردن نظر

تمام نمایشگاه های لینکلن را در نقشه های Google مشاهده کنید

مقالات مشابه
اصلی » لینکلن

اضافه کردن نظر