هارلی دیویدسون لاو رایدر
 

هارلی کوچک 883 ، که ما آن را در شماره 11 پست کردیم ، هنوز در فکر بودم که تلفن زنگ خورد.

نیکو میشلیچ از شعبه لیوبلیانا در صنعت صنعت تیتوگرد درخواست کرد با هارلی دیگری ملاقات نکند. جذب - بلافاصله.

مقالات مشابه
اصلی » تست رانندگی MOTO » هارلی دیویدسون لاو رایدر

اضافه کردن نظر