برند ماشینکد خطامقدار خطا
OldsmobileP1000تست آمادگی سیستم OBD کامل نیست
OldsmobileP1001آزمون KOER کامل نمی شود
OldsmobileP1039سیگنال سرعت خودرو گم شده یا نامناسب است
OldsmobileP1051سیگنال سوئیچ ترمز گم شده یا نامناسب است
OldsmobileP1100سنسور جریان هوای جرمی متناوب
OldsmobileP1101سنسور جریان هوای جرم خارج از محدوده خودآزمایی
OldsmobileP1105گسل فوقانی دینام دوگانه
OldsmobileP1106خطای دینام دوگانه پایین/ مدار سنسور فشار فشار مطلق (MAP) ولتاژ متناوب بالا
OldsmobileP1107خرابی مدار پایین دینام دوگانه/ ولتاژ پایین متناوب سنسور سنسور فشار مانیفولد (MAP)
OldsmobileP1108خرابی مدار لامپ باتری دینام دوگانه
OldsmobileP1109IAT - سنسور B متناوب
OldsmobileP1111گذر سیستم
OldsmobileP1112سنسور دمای هوای ورودی متناوب
OldsmobileP1114سنسور دمای مایع خنک کننده موتور (ECT) مدار متناوب کم ولتاژ/IAT - ورودی کم مدار B
OldsmobileP1115سنسور دمای مایع خنک کننده موتور (ECT) مدار متناوب ولتاژ بالا/IAT - مدار B ورودی بالا
OldsmobileP1116سنسور دمای خنک کننده موتور خارج از محدوده خودآزمایی است
OldsmobileP1117سنسور دمای خنک کننده موتور متناوب
OldsmobileP1118مانیفولد دمای مطلق مدار ورودی کم
OldsmobileP1119مانیفولد دمای مطلق مدار ورودی بالا
OldsmobileP1120سنسور موقعیت دریچه گاز خارج از محدوده
OldsmobileP1360سیم پیچ احتراق نقص مدار ثانویه
OldsmobileP1361ولتاژ پایین مدار کنترل احتراق (IC)
OldsmobileP1362نقص در مدار ثانویه سیم پیچ احتراق C
OldsmobileP1363نقص در مدار ثانویه سیم پیچ احتراق D
OldsmobileP1364خطای مدار اولیه سیم پیچ احتراق
OldsmobileP1365خرابی مدار ثانویه سیم پیچ احتراق
OldsmobileP1369خرابی مانیتور نور دمای موتور
OldsmobileP1380مدار شیر برقی VCT کوتاه یا باز است
OldsmobileP1381Cam Timing Advance بیش از حد است
OldsmobileP1383Cam Timing Advance بیش از حد است
OldsmobileP1385سوء عملکرد شیر برقی زمان بندی متغیر بادامک B
OldsmobileP1386زمانبندی متغیر بادامک بیش از حد پیشرفته (بانک شماره 2)
OldsmobileP1388زمان متغیر بادامک بیش از حد (بانک شماره 2)
OldsmobileP1389مدار گریز برق ورودی کم طرف پایین
OldsmobileP1390تنظیم اکتان خارج از محدوده خودآزمایی
OldsmobileP1391مدار ورودی کم نور (بانک شماره 1)
OldsmobileP1392مدار ورودی Glow Plug High (بانک شماره 1)
OldsmobileP1393مدار ورودی کم نور (بانک شماره 2)
OldsmobileP1394مدار ورودی Glow Plug High (بانک شماره 2)
OldsmobileP1395نقص مانیتور پلاگین (بانک شماره 1)
OldsmobileP1396نقص مانیتور پلاگین (بانک شماره 2)
OldsmobileP1397ولتاژ سیستم خارج از محدوده خودآزمایی
OldsmobileP1399مدار گریز برق بالا ، ورودی بالا
OldsmobileP1400ولتاژ پایین مدار سنسور الکترونیکی بازخورد فشار دیفرانسیل
OldsmobileP1401ولتاژ بالا مدار سنسور الکترونیکی بازخورد فشار دیفرانسیل
OldsmobileP1402دریچه اندازه گیری EGR محدود شده است
OldsmobileP1403شیلنگ های سنسور الکترونیکی بازخورد فشار دیفرانسیل معکوس شده است
OldsmobileP1404نقص در مدار IAT - B/ عملکرد گردش بسته گردش مجدد گاز خروجی
OldsmobileP1405مدار دیفرانسیل فشار سنسور الکترونیکی شیلنگ بالادست
OldsmobileP1406مدار دیفرانسیل فشار سنسور الکترونیکی شیلنگ پایین دست
OldsmobileP1407EGR جریان مشخص نشد
OldsmobileP1408جریان EGR از محدوده خودآزمایی خارج می شود
OldsmobileP1409خرابی مدار EGR خلاء رگولاتور
OldsmobileP1410سنسور فشار فشار EGR VREF ولتاژ
OldsmobileP1411هوای ثانویه منحرف نمی شود
OldsmobileP1413ولتاژ کم مدار مانیتور سیستم تزریق هوای ثانویه
OldsmobileP1414سیستم تزریق هوای ثانویه مدار مانیتور ولتاژ بالا
OldsmobileP1431مانیتور Misfire غیرفعال است ، نمی توان نمایه چرخ ماشه را یاد گرفت
OldsmobileP1442سیستم تزریق هوای ثانویه مدار مانیتور ولتاژ بالا
OldsmobileP1443سیستم کنترل انتشار تبخیری - سیستم خلاء - شیر برقی کنترل تصفیه یا شیر کنترل تصفیه خطا
OldsmobileP1444ورودی مدار سنسور جریان تصفیه کم است
OldsmobileP1445ورودی مدار سنسور جریان تصفیه بالا
OldsmobileP1450ناتوانی سیستم کنترل انتشار تبخیر در مخزن سوخت خون
OldsmobileP1451سیستم کنترل EVAP Canister Vent Vole Solenoid Circuit
OldsmobileP1452ناتوانی سیستم کنترل انتشار تبخیر در مخزن سوخت خون
OldsmobileP1455نشت یا انسداد قابل توجه در سیستم کنترل انتشار تبخیر
OldsmobileP1457قادر به کشیدن خلاء در مخزن نیست
OldsmobileP1460نقص در مدار قطع کننده تهویه مطبوع گاز باز عریض
OldsmobileP1461سنسور فشار سیستم تهویه مطبوع ورودی کم
OldsmobileP1462سنسور فشار سیستم تهویه مطبوع ورودی بالا
OldsmobileP1463سنسور فشار تهویه مطبوع تغییر فشار کافی نیست
OldsmobileP1464ACCS به PCM High در حین خودآزمایی
OldsmobileP1465خرابی مدار رله A/C
OldsmobileP1466سنسور دمای مبرد/سیستم نقص عملکرد مدار
OldsmobileP1469دوره دوچرخه سواری تهویه مطبوع کم
OldsmobileP1473Fan Secondary High با طرفداران خاموش
OldsmobileP1474مدار اصلی کنترل فن پایین
OldsmobileP1479مدار اصلی کنترل فن بالا
OldsmobileP1480Low Fan Secondary Low با طرفداران کم روشن
OldsmobileP1481Fan Secondary Low با طرفداران بالا روشن است
OldsmobileP1482SCP
OldsmobileP1483قدرت خنک کننده فن از قرعه کشی معمولی فراتر رفت
OldsmobileP1484ماژول کنترل بار متغیر پین 1 باز است
OldsmobileP1485خرابی مدار EGRV
OldsmobileP1500سنسور سرعت خودرو متناوب
OldsmobileP1501ماژول سرعت سنج و سرعت سنج قابل برنامه ریزی/خرابی مدار متناوب سنسور سرعت خودرو
OldsmobileP1502پیام سرعت خودرو یا اطلاعات ترمز نامعتبر یا مفقود شده است
OldsmobileP1504خرابی مدار کنترل هوای ورودی
OldsmobileP1505سیستم کنترل هوای بیکار در گیره تطبیقی
OldsmobileP1506خطای کنترل هوای بیکار بر روی سرعت
OldsmobileP1507خطای کنترل سرعت هوای خالی
OldsmobileP1512کنترل دونده ورودی منیفولد بسته شده است
OldsmobileP1513کنترل دونده ورودی منیفولد بسته شده است
OldsmobileP1516خطای ورودی کنترل ورودی منیفولد ورودی
OldsmobileP1517خطای ورودی کنترل ورودی منیفولد ورودی
OldsmobileP1518خطای کنترل دونده ورودی منیفولد - باز مانده است
OldsmobileP1519کنترل دونده ورودی منیفولد باز شده است
OldsmobileP1520خطای مدار کنترل دونده ورودی منیفولد
OldsmobileP1530مدار کلاچ کمپرسور A/C باز یا کوتاه
OldsmobileP1531تست نامعتبر - حرکت پدال شتاب دهنده
OldsmobileP1532خرابی مدار IMCC ، بانک B
OldsmobileP1533خرابی مدار AAI
OldsmobileP1534سوئیچ اینرسی فعال شد
OldsmobileP1536خرابی مدار ترمز پارکینگ
OldsmobileP1537کنترل دونده ورودی منیفولد باز شده است
OldsmobileP1538کنترل دونده ورودی منیفولد باز شده است
OldsmobileP1539مدار کلاچ کمپرسور برق به سیستم تهویه مطبوع از رسم جریان عادی فراتر رفت
OldsmobileP1549اتصال خنک کننده سوپاپ دمای دمای چندگانه ورودی
OldsmobileP1550سنسور فشار فرمان فرمان خارج از محدوده خودآزمایی
OldsmobileP1565فرمان کنترل سرعت از محدوده بالا خارج می شود
OldsmobileP1566فرمان کنترل سرعت خارج از محدوده کم است
OldsmobileP1567تداوم مدار خروجی کنترل سرعت
OldsmobileP1568کنترل سرعت قادر به نگه داشتن سرعت نیست
OldsmobileP1572خرابی مدار سوئیچ پدال ترمز
OldsmobileP1573موقعیت دریچه گاز موجود نیست
OldsmobileP1574اختلاف سنسور موقعیت دریچه گاز با سنسورها
OldsmobileP1575موقعیت پدال خارج از محدوده خودآزمایی
OldsmobileP1576موقعیت پدال در دسترس نیست
OldsmobileP1577اختلاف سنسور موقعیت پدال btwn سنسورها
OldsmobileP1578قدرت ETC کمتر از تقاضا
OldsmobileP1579ETC در حالت محدود کردن قدرت
OldsmobileP1580مانیتور الکترونیکی دریچه گاز ساقط کردن PCM
OldsmobileP1581خرابی مانیتور دریچه گاز الکترونیکی
OldsmobileP1582داده های مانیتور الکترونیکی دریچه گاز موجود است
OldsmobileP1583کروز مانیتور دریچه گاز الکترونیکی غیرفعال است
OldsmobileP1584نقص ETB در کنترل دریچه گاز تشخیص داده شد
OldsmobileP1585نقص در واحد کنترل دریچه گاز
OldsmobileP1586واحد کنترل دریچه گاز نقص در موقعیت دریچه گاز
OldsmobileP1587خطای فرمان تعدیل شده واحد کنترل دریچه گاز
OldsmobileP1588واحد کنترل دریچه گاز از دست دادن فنر برگشت را تشخیص داد
OldsmobileP1589واحد کنترل دریچه گاز قادر به کنترل زاویه دریچه گاز مطلوب نیست
OldsmobileP1600از دست دادن قدرت KAM - مدار باز
OldsmobileP1605خطای تست حافظه PCM Keep Alive Memory
OldsmobileP1625ولتاژ به مدار کنترل ماژول بار بار خودرو تشخیص داده نمی شود
OldsmobileP1626ولتاژ به مدار ماژول کنترل بار خودرو تشخیص داده نمی شود
OldsmobileP1634خرابی مدار پیوند خروجی داده
OldsmobileP1635نسبت تایر / محور خارج از محدوده قابل قبول
OldsmobileP1636خطای ارتباط تراشه امضای القایی
OldsmobileP1639مسدود کردن شناسه خودرو خراب است یا برنامه ریزی نشده است
OldsmobileP1640DTC های پیشرانه موجود در ماژول دیگر
OldsmobileP1641خرابی مدار اولیه پمپ سوخت
OldsmobileP1642مدار پمپ سوخت مانیتور مدار ورودی بالا
OldsmobileP1643مدار پمپ سوخت مانیتور کم ورودی
OldsmobileP1644خرابی مدار کنترل سرعت پمپ سوخت
OldsmobileP1650سوئیچ فشار فرمان از محدوده خودآزمایی خارج است
OldsmobileP1651خطای ورودی سوئیچ فشار فرمان
OldsmobileP1656CAN پیوند PCM - مدار PCM - شبکه
OldsmobileP1657خرابی تراشه CAN Link
OldsmobileP1660سیگنال بررسی مدار خروجی بالا است
OldsmobileP1661سیگنال بررسی مدار خروجی کم است
OldsmobileP1662خرابی مدار IDM_EN
OldsmobileP1663نقص در مدار سیگنال فرمان تقاضای سوخت
OldsmobileP1667خرابی مدار CI
OldsmobileP1668PCM - خطای ارتباطات IDM
OldsmobileP1670سیگنال بازخورد الکترونیکی شناسایی نشد
OldsmobileP1690خرابی مدار مدار برقی Wastegate
OldsmobileP1700مشکلات سیستم انتقال نیرو
OldsmobileP1701خطای تعامل معکوس
OldsmobileP1702مشکلات سیستم انتقال نیرو
OldsmobileP1703روشن/خاموش کردن ترمز خارج از محدوده خودآزمایی
OldsmobileP1704مشکلات سیستم انتقال نیرو
OldsmobileP1705سنسور موقعیت اهرم دستی خارج از محدوده خودآزمایی
OldsmobileP1706مشاهده سرعت بالای خودرو در پارک
OldsmobileP1707Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault در حال حاضر
OldsmobileP1709پارک یا موقعیت خنثی را از محدوده خودآزمایی خارج کنید
OldsmobileP1710مشکلات سیستم انتقال نیرو
OldsmobileP1711سنسور دمای سیال انتقال خارج از محدوده خودآزمایی
OldsmobileP1712نقص در سیگنال درخواست کاهش گشتاور ترانس
OldsmobileP1713سنسور TFT در محدوده شکست کم ارزش
OldsmobileP1714خطای امضای استقرایی SSA
OldsmobileP1715خطای امضای استقرایی SSB
OldsmobileP1716خطای امضای استقرایی SSC
OldsmobileP1717نقص در امضای القایی SSD
OldsmobileP1718سنسور TFT در محدوده شکست بالا
OldsmobileP1720خرابی مدار سرعت خودرو (متر)
OldsmobileP1721نسبت نادرست چرخ دنده 1
OldsmobileP1722نسبت نادرست چرخ دنده 2
OldsmobileP1723نسبت نادرست Gear 3
OldsmobileP1724نسبت نادرست چرخ دنده 4
OldsmobileP1725افزایش ناکافی سرعت موتور در حین خودآزمایی
OldsmobileP1726کاهش سرعت موتور در حین خودآزمایی
OldsmobileP1727خرابی امضای القایی سلونوئید کلاچ ساحلی
OldsmobileP1728خطای برگه انتقال
OldsmobileP1729خطای سوئیچ 4 × 4 کم
OldsmobileP1731نقص 1-2 شیفت
OldsmobileP1732نقص 2-3 شیفت
OldsmobileP1733نقص 3-4 شیفت
OldsmobileP1740مشکلات سیستم انتقال نیرو
OldsmobileP1741خطای کنترل کلاچ مبدل گشتاور
OldsmobileP1742خرابی شیر برقی کلاچ مبدل گشتاور
OldsmobileP1743خرابی شیر برقی کلاچ مبدل گشتاور
OldsmobileP1744سیستم کلاچ مبدل گشتاور در حالت خاموش گیر کرده است
OldsmobileP1745مشکلات سیستم انتقال نیرو
OldsmobileP1746سلونوئید A کنترل الکترونیکی فشار - مدار باز
OldsmobileP1747سلونوئید کنترل فشار الکترونیکی A- اتصال کوتاه
OldsmobileP1748نقص EPC
OldsmobileP1749سلونوئید کنترل فشار الکترونیکی پایین افت کرد
OldsmobileP1751Shift Solenoid A Performance
OldsmobileP1754خرابی مدار سلونوئید کلاچ ساحلی
OldsmobileP1756Shift Solenoid B Performance
OldsmobileP1760مشکلات سیستم انتقال نیرو
OldsmobileP1761Shift Solenoid C Performance
OldsmobileP1762باند Overdrive خاموش شد
OldsmobileP1766Shift Solenoid D Performance
OldsmobileP1767خرابی مدار کلاچ مبدل گشتاور
OldsmobileP1768عملکرد / عادی / حالت زمستانی نقص ورودی
OldsmobileP1770خرابی مدار سلونوئید کلاچ
OldsmobileP1779خرابی مدار لامپ نشانگر کنترل انتقال
OldsmobileP1780مدار سوئیچ کنترل انتقال از محدوده خودآزمایی خارج است
OldsmobileP1781سوئیچ کم 4 × 4 خارج از محدوده خودآزمایی است
OldsmobileP1782مدار P/ES خارج از محدوده خودآزمایی
OldsmobileP1783انتقال بیش از حد دما
OldsmobileP1784خرابی مکانیکی انتقال - اول و معکوس
OldsmobileP1785خرابی مکانیکی انتقال - اول و دوم
OldsmobileP17863-2 خطای Downshift
OldsmobileP17872-1 خطای Downshift
OldsmobileP1795خرابی مدار سوئیچ بیکار
OldsmobileP1804خرابی مدار نشانگر 4 چرخ متحرک با خرابی مدار
OldsmobileP1806اتصال کوتاه با چهار چرخ متحرک اتصال کوتاه به باتری
OldsmobileP1808خرابی مدار نشانگر 4 چرخ درایو گیربکس
OldsmobileP1121سنسور موقعیت دریچه گاز با سنسور جریان هوای جرمی ناسازگار است
OldsmobileP1122ولتاژ پایین متناوب سنسور موقعیت دریچه گاز (TP)
OldsmobileP1123سنسور موقعیت دریچه گاز در محدوده بالاتر از حد انتظار
OldsmobileP1124سنسور موقعیت دریچه گاز خارج از محدوده خودآزمایی
OldsmobileP1125سنسور موقعیت دریچه گاز متناوب
OldsmobileP1127اگزوز به اندازه کافی گرم نیست - سنسور O2 پایین دست آزمایش نشده است
OldsmobileP1128سیگنالهای سنسور اکسیژن گرم شده در بالادست معکوس شد
OldsmobileP1129سیگنالهای سنسور اکسیژن گرم شده در جهت پایین دست معکوس شد
OldsmobileP1130عدم وجود سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده در بالادست - محدودیت سوخت مناسب - بانک 1
OldsmobileP1131عدم وجود سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده در بالادست - سنسور نشان دهنده لاغر - بانک 1
OldsmobileP1132عدم وجود سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده در بالادست - سنسور غنی نشان می دهد - بانک 1
OldsmobileP1133کنترل سوخت بانک 1 بدون تغییر
OldsmobileP1134کنترل سوخت بانک 1 غنی شد
OldsmobileP1135سنسور موقعیت پدال مدار متناوب
OldsmobileP1137فقدان سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده پایین دست - سنسور نشان دهنده لاغر - بانک 1
OldsmobileP1138فقدان سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده پایین دست - سنسور غنی نشان می دهد - بانک 1
OldsmobileP1139نقص در مدار نشانگر آب در سوخت
OldsmobileP1140آب در شرایط سوخت
OldsmobileP1141نقص در مدار نشانگر محدودیت سوخت
OldsmobileP1142شرایط محدودیت سوخت
OldsmobileP1810TFP Valve Position Switch Circuit/ Transmission 4-Wheel Drive نشانگر کم اتصال کوتاه به باتری
OldsmobileP1812گیربکس 4 چرخ متحرک حالت خرابی مدار را انتخاب کنید
OldsmobileP1815گیربکس 4 چرخ متحرک حالت اتصال کوتاه به زمین را انتخاب کنید
OldsmobileP1819انتقال ایمنی خنثی انتقال اتصال کوتاه به زمین
OldsmobileP1820خرابی جعبه انتقال گیربکس خرابی مدار سیم پیچ رله جهت عقربه های ساعت
OldsmobileP1822جعبه انتقال انتقال جهت عقربه های ساعت سیم پیچ رله اتصال کوتاه به باتری
OldsmobileP1824خرابی مدار رله کلاچ درایو 4 چرخ متحرک
OldsmobileP1826مدار رله کلاچ پایین چهار چرخ متحرک به باتری
OldsmobileP1828خرابی مدار انتقال مدار خلاف جهت عقربه های ساعت تغییر مدار سیم پیچ سیم پیچ
OldsmobileP1830جعبه دنده انتقال خلاف جهت عقربه های ساعت سیم پیچ رله اتصال کوتاه به باتری
OldsmobileP1832خرابی مدار انتقال قدرت گیربکس دیفرانسیل قفل دیفرانسیل
OldsmobileP1834اتصال گیربکس گیربکس دیفرانسیل قفل شونده اتصال کوتاه به باتری
OldsmobileP1838خرابی مدار انتقال گیربکس جعبه دنده
OldsmobileP1846خرابی مدار انتقال صفحه تماس با صفحه 'A' خرابی مدار
OldsmobileP1850خرابی مدار انتقال صفحه تماس با صفحه 'B' خرابی مدار
OldsmobileP1854خرابی مدار انتقال صفحه تماس C 'خرابی مدار
OldsmobileP1858خرابی مدار انتقال صفحه تماس با صفحه 'D' خرابی مدار
OldsmobileP1866نگرانی سیستم مورد انتقال انتقال - سرویس مورد نیاز است
OldsmobileP1867خرابی مدار انتقال خط تماس با صفحه خرابی مدار کلی
OldsmobileP1876خرابی مدار انتقال قدرت گیربکس 2 چرخ چرخ برقی
OldsmobileP1877جعبه دنده انتقال گیربکس دوچرخ مدار برقی اتصال کوتاه به باتری
OldsmobileP1881خرابی مدار سوئیچ سطح خنک کننده موتور ، GEM
OldsmobileP1882سوئیچ سطح خنک کننده موتور اتصال کوتاه به زمین
OldsmobileP1883خرابی مدار سوئیچ سطح خنک کننده موتور ، GEM
OldsmobileP1884مدار لامپ سطح خنک کننده موتور کوتاه به زمین است
OldsmobileP1891مورد انتقال گیربکس تماس صفحه صفحه مدار باز مدار باز
OldsmobileP1900خرابی مدار متناوب سرعت خروجی (OSS)
OldsmobileP1901نقص متناوب مدار سرعت توربین شفت (TSS)
OldsmobileP1902مدار کنترل رله شیر برقی Kickdown
OldsmobileP1903ولتاژ پایین مدار برقی Kickdown
OldsmobileP1904ولتاژ بالا مدار برقی Kickdown
OldsmobileP1150عدم وجود سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده در بالادست - محدودیت سوخت مناسب - بانک 2
OldsmobileP1151عدم وجود سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده در بالادست - سنسور نشان دهنده لاغر - بانک 2
OldsmobileP1152عدم وجود سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده در بالادست - سنسور غنی نشان می دهد - بانک 2
OldsmobileP1153کنترل سوخت بانک 2 بدون تغییر
OldsmobileP1154کنترل سوخت بانک 2 غنی شد
OldsmobileP1155کنترل کننده سوخت جایگزین
OldsmobileP1157فقدان سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده پایین دست - سنسور نشان دهنده لاغر - بانک 2
OldsmobileP1158فقدان سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده پایین دست - سنسور غنی نشان می دهد - بانک 2
OldsmobileP1168سنسور راه آهن سوخت در محدوده کم خرابی
OldsmobileP1169سنسور راه آهن سوخت در محدوده بالا خرابی
OldsmobileP1170ESO - موتور خاموش موتور گسل برقی
OldsmobileP1171نقص سنسور روتور
OldsmobileP1172خطای کنترل روتور
OldsmobileP1173خطای کالیبراسیون روتور
OldsmobileP1174خطای سنسور بادامک
OldsmobileP1175خطای کنترل بادامک
OldsmobileP1176خطای کالیبراسیون بادامک
OldsmobileP1177خطای همگام سازی
OldsmobileP1180نقص سیستم تحویل سوخت - کم
OldsmobileP1181نقص سیستم تحویل سوخت - زیاد
OldsmobileP1183خرابی مدار دمای روغن موتور
OldsmobileP1184دمای روغن موتور خارج از محدوده خودآزمایی است
OldsmobileP1185FTS High - سنسور دمای پمپ سوخت بالا
OldsmobileP1186FTS Low - سنسور دمای پمپ سوخت کم است
OldsmobileP1187انتخاب متغیر
OldsmobileP1188خطای حافظه کالیبراسیون
OldsmobileP1189خطای سیگنال سرعت پمپ
OldsmobileP1190مقاومت کالیبراسیون خارج از محدوده
OldsmobileP1191ولتاژ خط کلید
OldsmobileP1192ولتاژ خارجی
OldsmobileP1193EGR Drive Overcurrent
OldsmobileP1194مبدل A/D ECU
OldsmobileP1195SCP HBCC اولیه نشد
OldsmobileP1196کلید خاموش ولتاژ بالا
OldsmobileP1197کلید ولتاژ پایین
OldsmobileP1198کمبود سوخت روتور پمپ کنترل
OldsmobileP1209خطای سیستم فشار کنترل انژکتور
OldsmobileP1210کنترل فشار انژکتور بالاتر از سطح مورد انتظار
OldsmobileP1211سنسور فشار کنترل انژکتور بالا / پایین مطلوب
OldsmobileP1212فشار کنترل انژکتور در هنگام میل لنگ تشخیص داده نمی شود
OldsmobileP1213نقص در مدار انژکتور را شروع کنید
OldsmobileP1214سنسور موقعیت پدال B مدار متناوب
OldsmobileP1215سنسور موقعیت پدال C مدار کم ورودی
OldsmobileP1216سنسور موقعیت پدال مدار C ورودی بالا
OldsmobileP1217سنسور موقعیت پدال C مدار متناوب
OldsmobileP1218CID بالا
OldsmobileP1219CID پایین
OldsmobileP1220خطای کنترل دریچه گاز سری
OldsmobileP1221نقص سیستم کنترل کشش
OldsmobileP1222خرابی مدار خروجی کنترل کشش
OldsmobileP1223سنسور تقاضای پدال B مدار ورودی بالا
OldsmobileP1224سنسور موقعیت دریچه گاز B از محدوده خودآزمایی
OldsmobileP1227ضایعات بسته نشد (فشار بیش از حد)
OldsmobileP1228ضایعات باز نشد (تحت فشار)
OldsmobileP1229خطای درایور پمپ Intercooler
OldsmobileP1230مدار تغذیه پمپ سوخت را باز کنید
OldsmobileP1231رله پمپ سوخت با سرعت بالا فعال شد
OldsmobileP1232خرابی مدار اولیه پمپ سوخت کم سرعت
OldsmobileP1233ماژول درایور پمپ سوخت آفلاین
OldsmobileP1234ماژول درایور پمپ سوخت آفلاین
OldsmobileP1235کنترل پمپ سوخت خارج از محدوده
OldsmobileP1236کنترل پمپ سوخت خارج از محدوده
OldsmobileP1237خطای مدار ثانویه پمپ سوخت
OldsmobileP1238خطای مدار ثانویه پمپ سوخت
OldsmobileP1239پمپ سوخت سریع خطای تغذیه مثبت
OldsmobileP1243پمپ سوخت دوم معیوب است یا خطای زمین
OldsmobileP1244ورودی بار دینام زیاد ناموفق بود
OldsmobileP1245ورودی بار دینام کم انجام شد
OldsmobileP1246ورودی بار دینام ناموفق بود
OldsmobileP1247فشار توربو کم
OldsmobileP1248افزایش فشار توربو تشخیص داده نمی شود
OldsmobileP1249عملکرد شیر کنترل ضایعات
OldsmobileP1250کمبود نیروگاه برقی FPRC
OldsmobileP1252همبستگی پدال PDS1 و LPDS بالا
OldsmobileP1253همبستگی پدال PDS1 و LPDS کم است
OldsmobileP1254همبستگی پدال PDS2 و LPDS بالا
OldsmobileP1255همبستگی پدال PDS2 و LPDS کم است
OldsmobileP1256همبستگی پدال PDS1 و HPDS
OldsmobileP1257همبستگی پدال PDS2 و HPDS
OldsmobileP1258همبستگی پدال PDS1 و PDS2
OldsmobileP1260سرقت کشف شد - موتور غیرفعال است
OldsmobileP1261سیلندر شماره 1 بالا به پایین کوتاه
OldsmobileP1262سیلندر شماره 2 بالا به پایین کوتاه
OldsmobileP1263سیلندر شماره 3 بالا به پایین کوتاه
OldsmobileP1264سیلندر شماره 4 بالا به پایین کوتاه
OldsmobileP1265سیلندر شماره 5 بالا به پایین کوتاه
OldsmobileP1266سیلندر شماره 6 بالا به پایین کوتاه
OldsmobileP1267سیلندر شماره 7 بالا به پایین کوتاه
OldsmobileP1268سیلندر شماره 8 بالا به پایین کوتاه
OldsmobileP1270RPM موتور یا محدود کننده سرعت خودرو رسیده است
OldsmobileP1271سیلندر شماره 1 بالا به پایین باز می شود
OldsmobileP1272سیلندر شماره 2 بالا به پایین باز می شود
OldsmobileP1273سیلندر شماره 3 بالا به پایین باز می شود
OldsmobileP1274سیلندر شماره 4 بالا به پایین باز می شود
OldsmobileP1275سیلندر شماره 5 بالا به پایین باز می شود
OldsmobileP1276سیلندر شماره 6 بالا به پایین باز می شود
OldsmobileP1277سیلندر شماره 7 بالا به پایین باز می شود
OldsmobileP1278سیلندر شماره 8 بالا به پایین باز می شود
OldsmobileP1280کنترل کنترل تزریق خارج از محدوده کم
OldsmobileP1281کنترل کنترل تزریق خارج از محدوده بالا
OldsmobileP1282فشار کنترل تزریق بیش از حد
OldsmobileP1283خرابی مدار IPR
OldsmobileP1284سگ سقط شده - شکست ICP
OldsmobileP1285سر سیلندر روی دما حس می شود
OldsmobileP1286پالس سوخت در محدوده کمتر از حد انتظار است
OldsmobileP1287پالس سوخت در محدوده بالاتر از حد انتظار
OldsmobileP1288سنسور دمای سر سیلندر خارج از محدوده خودآزمایی
OldsmobileP1289سیگنال سنسور دمای سر سیلندر بیشتر از محدوده خودآزمایی است
OldsmobileP1290سیگنال سنسور دمای سر سیلندر کمتر از محدوده خودآزمایی
OldsmobileP1291کوتاه انژکتور کوتاه به GND یا VBATT - بانک 1
OldsmobileP1292کوتاه انژکتور کوتاه به GND یا VBATT - بانک 2
OldsmobileP1293انژکتور High Side Open - بانک 1
OldsmobileP1294Injector High Side Open - بانک 2/هدف به حالت آماده به کار نرسیده است
OldsmobileP1295چند خطا-بانک 1-با شورت کم پشت
OldsmobileP1296چند خطا-بانک 2-با شورت کم پشت
OldsmobileP1297طرفین انژکتور با هم کوتاه می شوند
OldsmobileP1298شکست IDM
OldsmobileP1299سنسور دمای سر سیلندر وضعیت بیش از حد گرم شدن موتور را تشخیص داد
OldsmobileP1300تقویت خطای کالیبراسیون
OldsmobileP1301افزایش کالیبراسیون بالا
OldsmobileP1302افزایش کالیبراسیون پایین
OldsmobileP1303خطای کالیبراسیون EGR
OldsmobileP1304کالیبراسیون EGR بالا
OldsmobileP1305کالیبراسیون EGR پایین
OldsmobileP1306کشیدن رله ضربه - در خطای مدار
OldsmobileP1307خطای مدار نگهدارنده رله ضربات
OldsmobileP1308خطای مدار کلاچ A/C
OldsmobileP1309مانیتور تشخیص خطا فعال نیست
OldsmobileP1316مدار تزریق / IDM al_dtc_temp شناسایی شد
OldsmobileP1317مدار تزریق / IDM al_dtc_temp به روز نشده است
OldsmobileP1340خرابی مدار B سنسور موقعیت میل بادامک
OldsmobileP1351خطای ورودی مدار مانیتور تشخیصی احتراق
OldsmobileP1352سیم پیچ احتراق A - خطای مدار اولیه
OldsmobileP1353سیم پیچ احتراق B - خطای مدار اولیه
OldsmobileP1354سیم پیچ احتراق C - خطای مدار اولیه
OldsmobileP1355سیم پیچ احتراق D - خطای مدار اولیه
OldsmobileP1356از دست دادن ورودی ماژول تشخیص احتراق در PCM
OldsmobileP1357پالس پهنای مانیتور تشخیصی احتراق مشخص نشده است
OldsmobileP1358سیگنال مانیتور تشخیصی احتراق خارج از محدوده خودآزمایی
OldsmobileP1359خطای مدار خروجی جرقه

مقالات مشابه
اصلی » کدهای خطای کارخانه Oldsmobile