برند ماشینکد خطامقدار خطا
ISUZUP1106مدار سنسور فشار مطلق مضاعف ورودی زیاد متناوب
ISUZUP1107سنسور فشار مطلق مانیفولد ورودی کم متناوب
ISUZUP1108مدار فشار فشار ورودی بالا
ISUZUP1111مدار سنسور دمای هوای ورودی ورودی متناوب زیاد
ISUZUP1112مدار سنسور دمای هوای ورودی ورودی کم متناوب
ISUZUP1114مدار سنسور دمای خنک کننده موتور ورودی کم متناوب
ISUZUP1115سنسور دمای مایع خنک کننده موتور ورودی متناوب زیاد
ISUZUP1121سنسور موقعیت دریچه گاز ورودی متناوب زیاد
ISUZUP1122سنسور موقعیت گاز دریچه ورودی متناوب کم
ISUZUP1133HO2S بانک 1 سنسور 1 سوئیچینگ ناکافی (سنسور بانک 1)
ISUZUP1134HO2S Bank 1 Sensor 1 Transition Time نسبت (بانک 1 سنسور 1)
ISUZUP1153HO2S بانک 2 سنسور 1 سوئیچینگ ناکافی (سنسور بانک 2)
ISUZUP1154HO2S Bank 2 Sensor 1 Transition Time نسبت (بانک 2 سنسور 1)
ISUZUP1171سیستم سوخت در حین شتاب خم می شود
ISUZUP1297ورودی مدار آشکارساز بار الکتریکی کم است
ISUZUP1298ورودی مدار آشکارساز بار الکتریکی بالا
ISUZUP1300خطای تصادفی
ISUZUP1336سیستم موقعیت میل لنگ یاد نگرفته است
ISUZUP1345موقعیت میل لنگ - ارتباط میل بادامک
ISUZUP1351مدار کنترل سیم پیچ احتراق ورودی بالا
ISUZUP1359سنسور CKP/TDC قطع شد
ISUZUP1361مدار کنترل سیم پیچ احتراق ورودی کم
ISUZUP1362سنسور TDC بدون سیگنال
ISUZUP1380اشتباه تشخیص داده شد - داده های جاده ناهموار در دسترس نیست
ISUZUP1381اشتباه تشخیص داده شد - بدون ارتباط با ماژول ABS
ISUZUP1382سنسور موقعیت سیلندر بدون سیگنال
ISUZUP1390سنسور G-Acceleration ورودی کم متناوب
ISUZUP1391عملکرد سنسور G-Acceleration (Low G)
ISUZUP1392مدار ناهموار G-Sensor Circuit کم ورودی
ISUZUP1393مدار ناهموار G-Sensor Circuit High input
ISUZUP1394سنسور شتاب G- ورودی متناوب زیاد
ISUZUP1404عملکرد موقعیت بسته EGR
ISUZUP1406خطای مدار سنسور موقعیت سوپاپ EGR سوپاپ
ISUZUP1415سیستم تزریق هوای ثانویه (بانک 1)
ISUZUP1416سیستم تزریق هوای ثانویه (بانک 2)
ISUZUP1441جریان سیستم EVAP در طول عدم پاکسازی
ISUZUP1442جریان سیستم EVAP در طول عدم پاکسازی
ISUZUP1459سوئیچ EVAP Emission Purge Flow Switch
ISUZUP1491آسانسور سوپاپ EGR تشخیص داده نشد
ISUZUP1498ولتاژ بالا سنسور بالابر سوپاپ EGR
ISUZUP1508سیستم کنترل سرعت بیکار - RPM کم
ISUZUP1509سیستم کنترل سرعت بیکار - دور در دقیقه
ISUZUP1546خرابی مدار خروجی کلاچ کمپرسور A/C
ISUZUP1548خرابی مدار خروجی کلاچ کمپرسور A/C
ISUZUP1607خرابی مدار داخلی PCM "A"
ISUZUP1618خطای ارتباطی رابط سریال محیطی سریال
ISUZUP1621ماژول کنترل خودرو عملکرد حافظه بلند مدت
ISUZUP1625بازنشانی غیرمنتظره PCM
ISUZUP1626سرقت خودرو سوخت بازدارنده سیگنال را دریافت نکرده است
ISUZUP1627نقص تبدیل PCM A/D
ISUZUP1631شروع سرقت بازدارنده فعال کردن سیگنال درست نیست
ISUZUP1632سیگنال غیرفعال کردن سوخت بازدارنده سرقت دریافت شد
ISUZUP1635خرابی مدار ولتاژ مرجع 5 ولت
ISUZUP1640خطای ماژول خروجی "A"
ISUZUP1650ماژول چهار درایور "A" "خطا
ISUZUP1790RC VCM (سمت انتقال) خطای جمع را بررسی کنید
ISUZUP1792VCM EEPROM (سمت انتقال) خطای جمع را بررسی کنید
ISUZUP1835Kick Down Switch همیشه روشن است
ISUZUP1850بند ترمز خطای برقی برقی را اعمال کنید
ISUZUP1860خطای برق برقی TCC PWM
ISUZUP1870لغزش قطعه انتقال
مقالات مشابه
اصلی » کدهای خطای کارخانه ISUZU