BilmærkeFejlkodeFejlværdi
Hyundai? 0030Forkert iltfølervarmer forsyningsspænding (cylinderbank 1, sensor 1)
Hyundai? 0031Oxygen sensor varmeelement kredsløb, lavere niveau (cylinder bank 1, sensor 1)
HyundaiP0031Oxygen sensor varmeelement kredsløb, lavere niveau (bank 1, sensor 1)
HyundaiP0032Oxygen sensor varmeelement kredsløb, øverste niveau (cylinderbank 1, sensor 1)
HyundaiP0036Oxygen sensor varmeelement kredsløb fejl (cylinder bank 1, sensor 2)
HyundaiP0037Oxygen sensor varmeelement kredsløb, lavere niveau (cylinder bank 1, sensor 2)
HyundaiP0038Oxygen sensor varmeelement kredsløb, øverste niveau (cylinderbank 1, sensor 2)
HyundaiP0106Fejl i signalet fra den absolutte trykføler til den aktuelle værdi
HyundaiP0107P0107 Kontrol af det absolutte tryksensors lavere niveau О О
HyundaiP0108P0108 Kontrol af det øverste niveau af signalet fra absolut trykføleren О О
HyundaiP0112P0112 Signal ved lav indblæsningslufttemperatur O X
HyundaiP0113P0113 Højt niveau af indblæsningslufttemperatursensorsignal O X
HyundaiP0116P0116 Kølevæsketemperaturføler måleområde / funktionsfejl O X
HyundaiP0117P0117 Lavt signalniveau for kølevæsketemperaturføleren О О
HyundaiP0118P0118 Højt niveau af kølevæsketemperatursensorsignal O O
HyundaiP0121P0121 Gasspjældssensor Måleområde / funktionsfejl O X
HyundaiP0122P0122 Lavt signal fra gasspjældssensoren О О
HyundaiP0123P0123 Gasspjældssensor højt signal O O
HyundaiP0130P0130 Fejl på iltfølerkredsløb (cylinderbank 1, sensor 1) О О
HyundaiP0131Lavt signalniveau for den opvarmede iltføler, (cylinderbank 1, dato-
HyundaiP0132Højt signalniveau for den opvarmede iltføler, (cylinderbank 1, sensor 1)
HyundaiP0133Forlænget responstid for opvarmet iltføler (Bank 1, Sensor 1)
HyundaiP0134P0134 Oxygen sensor virker ikke О О
HyundaiP0136P0136 Fejl på iltfølerkredsløb (cylinderbank 1, sensor 2) О О
HyundaiP0137Lavt signalniveau for den opvarmede iltføler, (cylinderbank 1, sensor 2)
HyundaiP0138Højt signalniveau for den opvarmede iltføler, (cylinderbank 1, sensor 2)
HyundaiP0140P0140 Kontrol af iltfølerens måleområde О О
HyundaiP0171P0171 Overudtømning af blandingen (cylinderbank 1) О О
HyundaiP0172P0172 Genberigelse af blandingen (cylinderbank 1) О О
HyundaiP0230P0230 Brændstofpumpekredsløb Fejl O X
HyundaiP0261P0261 Lavt niveau af styresignalet til injektoren (1. cylinder) О О
HyundaiP0262P0262 Højt niveau af styresignalet til injektoren (1. cylinder) О О
HyundaiP0264P0264 Lavt niveau af styresignalet til injektoren (2. cylinder) О О
HyundaiP0265P0265 Højt niveau af styresignalet til injektoren (2. cylinder) О О
HyundaiP0267P0267 Lavt niveau af styresignalet til injektoren (3. cylinder) О О
HyundaiP0268P0268 Højt niveau af styresignalet til injektoren (3. cylinder) О О
HyundaiP0270P0270 Lavt niveau af styresignalet til injektoren (4. cylinder) О О
HyundaiP0271P0271 Højt niveau af styresignalet til injektoren (4. cylinder) О О
HyundaiP0300P0300 Utilsigtet fejlfejlblanding O O
HyundaiP0301P0301 Misbrændingsblanding (1. cylinder) О О
HyundaiP0302P0302 Misbrændingsblanding (2. cylinder) О О
HyundaiP0303P0303 Misbrændingsblanding (3. cylinder) О О
HyundaiP0304P0304 Misbrændingsblanding (4. cylinder) О О
HyundaiP0325P0325 Knock Sensor Circuit Fejl (cylinderbank 1) OH
HyundaiP0335P0335 Krumtapakselpositionssensorkredsløb Fejl O O
HyundaiP0336P0336 Krumtapakselpositionssensorsignal uden for tolerance O O
HyundaiP0340P0340 Knastakselpositionssensorkredsløb Fejl O O
HyundaiP0420Nedsat effektivitet af hovedkatalysatoren (cylinderbank 1)
HyundaiP0444P0444 Åben i beholderrensningens magnetventilkredsløb O O
HyundaiP0445P0445 Kortslutning i beholderrensningens magnetventilkredsløb O O
HyundaiP0501P0501 Måleområde for sensoren for bevægelseshastighed / Overtrædelse af arbejde О О
HyundaiP0506P0506 Lavt motoromdrejningstal ved tomgangshastighed О О
HyundaiP0507P0507 Høj motor tomgangshastighed O O
HyundaiP0562P0562 Lavspændingsniveau for køretøjets indbyggede netværk О О
HyundaiP0563P0563 Højspændingsniveau for køretøjets indbyggede netværk О О
HyundaiP0605P0605 Fejl permanent hukommelse ECU O X
HyundaiP1100Manifold Absolut trykfølerområde / ydeevne
HyundaiP1102Manifold Absolut Pressure Sensor Circuit Low Input
HyundaiP1103Manifold Absolut Pressure Sensor Circuit High Input
HyundaiP1123Lang sigt Brændstof trim tilpasning for slank
HyundaiP1124Langsigtet brændstoftrim Adaptiv for rig
HyundaiP1127Langsigtet brændstof -trim -multiplikator for rig
HyundaiP1128Langsigtet brændstoftrim -multiplikator for slank
HyundaiP1134HO2S Bank 1 Sensor 1 Switch Time Switch (Bank 1 Sensor I)
HyundaiP1147ETS Sub Accel Position Sensor 1 Fejl
HyundaiP1151ETS Main Accel Position Sensor 2 Fejl
HyundaiP1154HO2S Bank 2 Sensor 1 Transition Time Switch (Bank 2 Sensor 1)
HyundaiP1155ETS Limp Home Valve
HyundaiP1166HO2S Bank 1 Sensor 1 Controller Adaptiv diagnosefejl (Bank 1)
HyundaiP1167HO2S Bank 1 Sensor 1 Controller Adaptiv diagnosefejl (Bank 2)
HyundaiP1168HO2S Bank 1 Sensor 1 Varmer Strøm forkert (Bank 1 Sensor 2)
HyundaiP1169HO2S Bank 1 Sensor 1 Varmer Strøm forkert (Bank 2 Sensor 2)
HyundaiP1171Elektronisk gassystem åbent
HyundaiP1172Elektronisk gassystem Motorstrøm
HyundaiP1173Rationalitetsfejl i elektronisk gasspjældsystem
HyundaiP1174Elektronisk gassystem #1 Luk funktionsfejl
HyundaiP1175Elektronisk gassystem #2 Luk funktionsfejl
HyundaiP1176ETS Motor åben/kort #1
HyundaiP1178ETS motorbatterispænding åben
HyundaiP1307P1307 Fejl i accelerationssensoren О О
HyundaiP1308P1308 Lavt accelerationssensorsignal О О
HyundaiP1309P1309 Højt accelerationssensorsignal O O
HyundaiP1330Spark Timing Juster funktionsfejl
HyundaiP1372Segmenttid forkert
HyundaiP1400Manifold differenstryksensorkredsløb
HyundaiP1440EVAP systemventil magnetkredsløb
HyundaiP1443EVAP -systemfejl (brændstoftankdæksel mangler)
HyundaiP1505P1505 Lavt signalniveau på viklingen nr. 1 på tomgangshastighedsregulatoren О О
HyundaiP1506P1506 Højt signalniveau på viklingen nr. 1 på tomgangshastighedsregulatoren О О
HyundaiP1507P1507 Lavt signalniveau på viklingen nr. 2 på tomgangshastighedsregulatoren О О
HyundaiP1508P1508 Højt signalniveau på viklingen nr. 2 på tomgangshastighedsregulatoren О О
HyundaiP1510Tomgangsventil åbningskredsløb kortsluttet (spole 1)
HyundaiP1511Tomgangskontrolventil Kommandosignal kortsluttet (spole 2)
HyundaiP1513Idle Air Control Valve Opening Coil Circuit Open (Coil 1)
HyundaiP1521Servostyringskontaktindgangskredsløb
HyundaiP1529Kundesnapshot Anmodning VIA CAN
HyundaiP1552Idle Air Control Valve Closing Coil Circuit Shorted
HyundaiP1553Tomgangskontrolventil lukkespole kredsløb åben
HyundaiP1586P1586 Uoverensstemmelse mellem kodningssignalkredsløbet O O
HyundaiP1602Seriel kommunikationsfejl med transmissionskontrolenhed
HyundaiP1605Rough Road Sensor Circuit
HyundaiP1606Rough Road Sensor Circuit Ikke gyldig
HyundaiP1607Kommunikationsfejl ved elektronisk gasspjældsystem
HyundaiP1611MIL Request Signal Circuit Low Input
HyundaiP1613ECU -selvtest mislykkedes
HyundaiP1614MIL Request Signal Circuit High Input
HyundaiP1616Hovedrelæfejl
HyundaiP1623Diagnostisk lampestrømfejl
HyundaiP1624MIL På forespørgsel Signal Køleventilator Relæ Lavt kredsløb
HyundaiP1625Køleventilatorrelæ High Circuit
HyundaiP1632Traction Control System Fejl
HyundaiP1665Power Stage Group 'A' fejl
HyundaiP1670Power Stage Group 'B' fejl
HyundaiP1690P1690 Fejl i SMATRA startspærre O X
HyundaiP1691P1691 Startspærre Antena Fejl O X
HyundaiP1693P1693 Fejl i startspærertransponder O X
HyundaiP1694P1694 Fejl motorstyring O X
HyundaiP1695P1695 Fejl i ES ROM (elektrisk sletbar ROM)
HyundaiP1715Automatisk gearpulsgenerator 'A' kredsløb
HyundaiP1750Automatisk gearskifte - Fejl i tryk- eller spjældkobling
LIGNENDE ARTIKLER
Vigtigste » Hyundai fabrik fejlkoder