Аутомобилски брендКод грешкеВредност грешке
УАЗ (генерал МЕ17)30Неисправност круга грејача сензора кисеоника 1
УАЗ (генерал МЕ17)31Прекид или кратки спој на "тежини" круга грејача сензора кисеоника 1
УАЗ (генерал МЕ17)32Кратки спој на "ожичење" круга грејача сензора кисеоника 1
УАЗ (генерал МЕ17)36Неисправност круга грејача сензора кисеоника 2
УАЗ (генерал МЕ17)37Прекид или кратки спој на "тежини" круга грејача сензора кисеоника 2
УАЗ (генерал МЕ17)38Кратки спој на "ожичење" круга грејача сензора кисеоника 2
УАЗ (генерал МЕ17)101Сигнал сензора протока ваздуха ван опсега
УАЗ (генерал МЕ17)102Низак ниво сигнала у кругу сензора протока ваздуха
УАЗ (генерал МЕ17)103Висок ниво сигнала у кругу сензора протока ваздуха
УАЗ (генерал МЕ17)112Низак ниво сигнала у кругу сензора температуре усисног ваздуха
УАЗ (генерал МЕ17)113Висок ниво сигнала у кругу сензора температуре усисног ваздуха
УАЗ (генерал МЕ17)116Сигнал сензора температуре расхладне течности ван опсега
УАЗ (генерал МЕ17)117Низак ниво сигнала у кругу сензора температуре расхладне течности
УАЗ (генерал МЕ17)118Висок ниво сигнала у кругу сензора температуре расхладне течности
УАЗ (генерал МЕ17)122Низак ниво сигнала у кругу сензора 1 положај гаса
УАЗ (генерал МЕ17)123Висок ниво сигнала у кругу сензора положаја лептира за гас
УАЗ (генерал МЕ17)130Неисправност сигналног кола сензора кисеоника 1
УАЗ (генерал МЕ17)131Низак ниво сигнала у колу сензора кисеоника 1
УАЗ (генерал МЕ17)132Висок ниво сигнала у колу сензора кисеоника 1
УАЗ (генерал МЕ17)133Споро реаговање на промену састава смеше сензора кисеоника 1
УАЗ (генерал МЕ17)134Губитак активности сигнала или прекид кола сензора кисеоника 1
УАЗ (генерал МЕ17)135Неисправност круга грејача сензора кисеоника 1
УАЗ (генерал МЕ17)136Неисправност сигналног кола сензора кисеоника 2
УАЗ (генерал МЕ17)137Низак ниво сигнала у колу сензора кисеоника 2
УАЗ (генерал МЕ17)138Висок ниво сигнала у колу сензора кисеоника 2
УАЗ (генерал МЕ17)140Губитак активности сигнала или прекид кола сензора кисеоника 2
УАЗ (генерал МЕ17)141Неисправност круга грејача сензора кисеоника 2
УАЗ (генерал МЕ17)171Систем за снабдевање горивом је превише „лош“ при свом максималном обогаћивању
УАЗ (генерал МЕ17)172Систем за снабдевање горивом је превише "богат" при свом максималном исцрпљивању
УАЗ (генерал МЕ17)201Неисправност управљачког круга млазнице 1
УАЗ (генерал МЕ17)202Неисправност управљачког круга млазнице 2
УАЗ (генерал МЕ17)203Неисправност управљачког круга млазнице 3
УАЗ (генерал МЕ17)204Неисправност управљачког круга млазнице 4
УАЗ (генерал МЕ17)222Низак ниво сигнала у кругу сензора 2 положај гаса
УАЗ (генерал МЕ17)223Висок ниво сигнала у кругу сензора положаја лептира за гас
УАЗ (генерал МЕ17)261Прекид или кратки спој на "тежини" управљачког круга млазнице 1
УАЗ (генерал МЕ17)262Кратки спој на "ожичење" кола ињектора 1
УАЗ (генерал МЕ17)264Прекид или кратки спој на "тежини" управљачког круга млазнице 2
УАЗ (генерал МЕ17)265Кратки спој на "ожичење" кола ињектора 2
УАЗ (генерал МЕ17)267Прекид или кратки спој на "тежини" управљачког круга млазнице 3
УАЗ (генерал МЕ17)268Кратки спој на "ожичење" кола ињектора 3
УАЗ (генерал МЕ17)270Прекид или кратки спој на "тежини" управљачког круга млазнице 4
УАЗ (генерал МЕ17)271Кратки спој на "ожичење" кола ињектора 4
УАЗ (генерал МЕ17)300Случајни / вишеструки пропусти
УАЗ (генерал МЕ17)301Запаљење у цилиндру 1 утиче на токсичност
УАЗ (генерал МЕ17)302Запаљење у цилиндру 2 утиче на токсичност
УАЗ (генерал МЕ17)303Запаљење у цилиндру 3 утиче на токсичност
УАЗ (генерал МЕ17)304Запаљење у цилиндру 4 утиче на токсичност
УАЗ (генерал МЕ17)327Низак ниво сигнала у колу сензора куцања
УАЗ (генерал МЕ17)335Нема сигнала или неисправности у кругу сензора положаја радилице
УАЗ (генерал МЕ17)340Неисправност кола сензора положаја брегастог вратила
УАЗ (генерал МЕ17)420Ефикасност неутрализатора је испод дозвољене норме
УАЗ (генерал МЕ17)443Неисправност или отворен круг контроле вентила за испирање адсорбера
УАЗ (генерал МЕ17)444Отворени или кратки спој на "тежини" управљачког кола вентила за испуштање адсорбера
УАЗ (генерал МЕ17)445Кратки спој на "ожичење" управљачког кола вентила за испирање адсорбера
УАЗ (генерал МЕ17)480Неисправност управљачког круга релеја електричног вентилатора 1
УАЗ (генерал МЕ17)481Неисправност управљачког круга релеја електричног вентилатора 2
УАЗ (генерал МЕ17)500Недостаје сигнал сензора брзине возила
УАЗ (генерал МЕ17)504Неисправан сигнал прекидача папучице кочнице
УАЗ (генерал МЕ17)560Напон мреже на возилу је испод прага рада
УАЗ (генерал МЕ17)562Поднапон мреже на возилу
УАЗ (генерал МЕ17)563Пренапон напонске мреже
УАЗ (генерал МЕ17)605Неисправност флеш РОМ -а контролера (грешка контролне суме)
УАЗ (генерал МЕ17)606Неисправност контролера
УАЗ (генерал МЕ17)627Отворени круг управљања релеја електричне бензинске пумпе
УАЗ (генерал МЕ17)628Прекид или кратки спој на "тежини" управљачког кола релеја електричне пумпе за гориво
УАЗ (генерал МЕ17)629Кратки спој на "ожичење" управљачког круга релеја електричне пумпе за гориво
УАЗ (генерал МЕ17)645Неисправност управљачког кола релеја квачила компресора клима уређаја
УАЗ (генерал МЕ17)646Прекид или кратки спој на "тежини" круга релеја квачила компресора клима уређаја
УАЗ (генерал МЕ17)647Кратки спој на "ожичењу" круга релеја квачила компресора клима уређаја
УАЗ (генерал МЕ17)691Прекид или кратки спој на "тежини" управљачког кола релеја електричног вентилатора 1
УАЗ (генерал МЕ17)692Кратки спој на "ожичење" управљачког круга релеја електричног вентилатора 1
УАЗ (генерал МЕ17)693Прекид или кратки спој на "тежини" управљачког кола релеја електричног вентилатора 2
УАЗ (генерал МЕ17)694Кратки спој на "ожичење" управљачког круга релеја електричног вентилатора 2
УАЗ (генерал МЕ17)1335Неисправан положај гаса
УАЗ (генерал МЕ17)1336Неусклађеност очитавања сензора 1 и 2 положаја лептира за гас
УАЗ (генерал МЕ17)1388Положај папучице убрзања је изван домета
УАЗ (генерал МЕ17)1389Брзина мотора је изван опсега
УАЗ (генерал МЕ17)1390Неповратно ограничење убризгавања горива због квара система
УАЗ (генерал МЕ17)1391Грешка у програму за надзор мотора
УАЗ (генерал МЕ17)1545Положај лептира за гас ван домета
УАЗ (генерал МЕ17)1558Стартна позиција гаса ван домета
УАЗ (генерал МЕ17)1559Неважећа вредност масеног протока ваздуха кроз лептир за гас
УАЗ (генерал МЕ17)1564Кршење прилагођавања лептира за гас због поднапона
УАЗ (генерал МЕ17)1570Нема одговора од квара имобилизатора или комуникационе линије
УАЗ (генерал МЕ17)1571Коришћен је нерегистровани електронски кључ
УАЗ (генерал МЕ17)1572Отворено коло или квар антене примопредајника имобилајзера
УАЗ (генерал МЕ17)1573Унутрашњи квар јединице имобилајзера
УАЗ (генерал МЕ17)1574Покушајте да откључате имобилајзер
УАЗ (генерал МЕ17)1575Контролер блокира имобилајзер
УАЗ (генерал МЕ17)1578Неважећи резултати преквалификације пригушног вентила
УАЗ (генерал МЕ17)1579Хитни прекид прилагођавања лептира за гас због спољних услова
УАЗ (генерал МЕ17)1603Неисправна трајна меморија (ЕЕПРОМ) контролера
УАЗ (генерал МЕ17)2106Неисправност канала за напајање контроле гаса
УАЗ (генерал МЕ17)2122Низак ниво сигнала у кругу сензора положаја педале за убрзање 1
УАЗ (генерал МЕ17)2123Висок ниво сигнала у кругу сензора положаја педале за убрзање 1
УАЗ (генерал МЕ17)2127Низак ниво сигнала у кругу сензора положаја педале за убрзање 2
УАЗ (генерал МЕ17)2128Висок ниво сигнала у кругу сензора положаја педале за убрзање 2
УАЗ (генерал МЕ17)2135Неусклађеност очитавања сензора 1 и 2 положаја лептира за гас
УАЗ (генерал МЕ17)2138Неусклађеност очитавања сензора 1 и 2 положаја папучице за убрзање
УАЗ (генерал МЕ17)2187Систем за снабдевање горивом прелази са "средњег" на "сиромашно" подручје на КСКС
УАЗ (генерал МЕ17)2188Систем за снабдевање горивом прелази са "средњег" на "богато" подручје на КСКС
УАЗ (генерал МЕ17)2195Нема случајности сигнала сензора кисеоника 1 и 2
УАЗ (генерал МЕ17)2270Сигнал сензора кисеоника 2 је у "лошем" стању
УАЗ (генерал МЕ17)2271Сигнал сензора кисеоника 2 је богат
УАЗ (генерал МЕ17)ЦКСНУМКСНеисправност информационе магистрале ЦАН
СЛИЧНИ ЧЛАНЦИ
главни » Фабричке шифре грешака УАЗ (Босх МЕ17)