Сервисни знакови обавештавају о локацији одговарајућих објеката.

7.1 "Тачка медицинске помоћи"

7. Ознаке услуга

7.2 "Болница"

7. Ознаке услуга

7.3 "Бензинска пумпа"

7. Ознаке услуга

7.4 "Одржавање аутомобила"

7. Ознаке услуга

7.5 "Прање аутомобила"

7. Ознаке услуга

7.6 „Телефон“

7. Ознаке услуга

7.7 "Прехрамбени пункт"

7. Ознаке услуга

7.8 "Вода за пиће"

7. Ознаке услуга

7.9 "Хотел или мотел"

7. Ознаке услуга

7.10 "Камповање"

7. Ознаке услуга

7.11 "Место за одмор"

7. Ознаке услуга

7.12 "Пошта патролне службе"

7. Ознаке услуга

7.13 "Полиција"

7. Ознаке услуга

7.14 "Контрола тачке превоза"

7. Ознаке услуга

7.14.1 "Тачка царинске контроле"

7. Ознаке услуга

7.15 „Простор пријема радио станице која преноси саобраћајне информације“

7. Ознаке услуга

Деоница пута на којој се преносе радио станице прима фреквенцијом назначеном на знаку.

7.16 „Зона радио комуникације са хитним службама“

7. Ознаке услуга

Деоница пута на којој ради систем везе са службама за ванредне ситуације у цивилном фреквенцијском опсегу од 27 МХз.

7.17 "Базен или плажа"

7. Ознаке услуга

7.18 "Тоалет"

7. Ознаке услуга

7.19 „Број телефона за хитне случајеве“

7. Ознаке услуга

Означава место где се налази телефон за позивање хитних служби.

7.20 "Апарат за гашење пожара"

7. Ознаке услуга

Означава локацију на којој се налази апарат за гашење пожара.

7.21 „Бензинска пумпа са могућношћу пуњења електричних возила“

7. Ознаке услуга

СЛИЧНИ ЧЛАНЦИ
главни » 7. Ознаке услуга