Përmbajtje

Shitjet e makinave të reja

në 2007 (janar - dhjetor) - 1

Shitjet e makinave të reja

në 2008 (janar - dhjetor) - 202

Shitjet totale

në 2009-66

ModeljanarshkurtmarsprillMundqershorkorrikgushtсентябрьtetorноябрьdhjetorNë total
NA20949476413000000202
Shitjet e Përgjithshme20949476413000000202

Shënimet

    Të dhënat e siguruara nga Komiteti i Prodhuesve të Automobilave të Shoqatës së Bizneseve Evropiane (AEB). Grupimi sipas grupit ndryshon nga ai i përdorur nga Komiteti i Prodhuesve të Automobilave AEB. Në shifrat e vitit 2012, shitjet e VIS përfshihen në rezultatin e përgjithshëm të markës Lada. N/A - Pulla nuk janë në katalog. Kamionë dhe pajisje të tjera të rënda.

Shto një koment