Çfarë është kuaj-fuqi dhe si llogaritet?
 

Përmbajtje

Fuqia e motorëve me djegie të brendshme quhet "fuqi e kuajve". Ky parametër ekziston në të dy sistemet metrike dhe perandorake, por ato nuk janë saktësisht të njëjta. Në mënyrë të konsiderueshme më rrallë, shenja kilovat (kW) përdoret për të treguar këtë parametër, për shembull në Australi.

Çfarë është kuaj-fuqi?

Kuaj fuqi është efektivisht një kuaj-fuqi konstante. Ky parametër përcaktohet si forca e nevojshme për të ngritur një masë prej 75 kilogramësh në një sekondë në një lartësi prej një metri. Ky sistem informatik u përdor në agimin e revolucionit industrial, kur kuajt ende përdoren për të nxjerrë ngarkesa nga minierat.

Çfarë është kuaj-fuqi dhe si llogaritet?

Një legjendë është se njësia e kuajve u zhvillua nga shpikësi James Watt. Ai demonstroi se sa efikase ishin motorët e tij të avullit (sa kuaj mund të zëvendësonte një njësi).

 

Formula për llogaritjen e hp

Para llogaritjes së fuqisë së motorit, duhet të përcaktoni disa tregues:

  • Çift rrotullues (T). Matet me një dinamometër në boshtin e boshtit.
  • Revolucionet në minutë (RPM). Mund të fiksohet ose në pult (lexime të tahometrit), ose duke lidhur një tahometër elektronik (nëse makina është e gjeneratës së vjetër).

Këta tregues duhet të maten njëkohësisht. Për shembull, sa është çift rrotullimi në 6000 rpm. Pastaj ne përdorim formulën e mëposhtme: RPM * T / 5252 (kjo është një konstante). Rezultati do të jetë fuqia aktuale e motorit në rpm të caktuara.

Çfarë është kuaj-fuqi dhe si llogaritet?

Në sistemin perandorak të përdorur në Britani, kuaj-fuqi matet në njësi të kuaj-fuqi britanike (kf). Isshtë fuqia e matur me një dinamometër të tipit frenues në një vend specifik siç është bosht me gunga, boshti i daljes së transmetimit, boshti i pasmë ose rrotat.

 

Mënyra më e lehtë për të kthyer kilovatët në kuaj fuqi është shumëzimi me 1,36. Raportin e kuaj-fuqi (hp), kilovat (kW) dhe kuaj fuqi britanike (bhp) mund ta gjeni gjithashtu në tabelën më poshtë.

🚀Më shumë për temën:
  Pse ata kurrë nuk vendosin goma në garazh
Njësia:OHSkWhp
OHS10,745700101,387
kW134,1021135,962
hp0,9863200,7354991

Pyetje dhe Përgjigje:

Si ndikon kuajfuqia në shpejtësi? Përshpejtimi i një makine nuk ndikohet nga kuajfuqia, por nga treguesi i çift rrotullues. Sa më i gjerë të jetë diapazoni në të cilin çift rrotullimi është i disponueshëm, aq më e lehtë është për makinën të fillojë dhe të arrijë shpejtësinë.

Pse fuqia e motorit matet në kuaj fuqi? Kur u shpikën motorët me avull, kuajt ishin mjeti kryesor i transportit. Për ta bërë më të lehtë për njerëzit që të vlerësojnë performancën e njësive, ato u krahasuan me performancën e një ekipi kuajsh.

Si matet kuajfuqia e motorit? Nëse dokumentacioni tregon fuqinë në kilovat, atëherë ne e shumëzojmë këtë shifër me 1.35962 - marrim treguesin e kuaj-fuqisë. ose me formulën: fuqi = çift rrotullues * rrotullime të boshtit të gungës / 9549 (koeficienti për t'u kthyer në rpm).

Sa kuaj fuqi ka një kalë? Natyrisht, një kalë ka një kuaj fuqi. Por nëse zbatoni rregullin për llogaritjen e hp. (75 kilogramë në një sekondë ngrihen vertikalisht me 1 m), atëherë një kalë mund të zhvillojë deri në 13 kf për një kohë të shkurtër.

ARTIKUJ TIL NGJASHM
Kryesor » Artikuj » Çfarë është kuaj-fuqi dhe si llogaritet?

1 комментарий

Shto një koment