Përmbajtje

Shitjet e makinave të reja

në 2006 (janar - dhjetor) - 3

Shitjet e makinave të reja

në 2007 (janar - dhjetor) - 3

Shitjet totale

në 2008 - 2

ModeljanarshkurtmarsprillMundqershorkorrikgushtсентябрьtetorноябрьdhjetorNë total
NA2061052492951521672012673184293373253 051
Shitjet e Përgjithshme2061052492951521672012673184293373253 051

Shënimet

    Të dhënat e siguruara nga Komiteti i Prodhuesve të Automobilave të Shoqatës së Bizneseve Evropiane (AEB). Grupimi sipas grupit ndryshon nga ai i përdorur nga Komiteti i Prodhuesve të Automobilave AEB. Në shifrat e vitit 2012, shitjet e VIS përfshihen në rezultatin e përgjithshëm të markës Lada. N/A - Pulla nuk janë në katalog. Kamionë dhe pajisje të tjera të rënda.

Shto një koment