Përmbajtje

Shitjet e makinave të reja

në 2005 (janar - dhjetor) - 5

Shitjet e makinave të reja

në 2006 (janar - dhjetor) - 4

Shitjet totale

në 2007 - 6

ModeljanarshkurtmarsprillMundqershorkorrikgushtсентябрьtetorноябрьdhjetorNë total
1 MA2062814342984273642793322663352702833 775
2 MT21320202040352225256219
3 850000092926151818172926187
4 9200001010171353106267107
5 6000006124118000511598
6 Marrua021014102121125
7 Furgovan00000111210814
NA0000000000004 425
Shitjet e Përgjithshme2082844543495354463413893203903533564 425

Shënimet

    Të dhënat e siguruara nga Komiteti i Prodhuesve të Automobilave të Shoqatës së Bizneseve Evropiane (AEB). Grupimi sipas grupit ndryshon nga ai i përdorur nga Komiteti i Prodhuesve të Automobilave AEB. Në shifrat e vitit 2012, shitjet e VIS përfshihen në rezultatin e përgjithshëm të markës Lada. N/A - Pulla nuk janë në katalog. Kamionë dhe pajisje të tjera të rënda.

Shto një koment