Hapana chakawanikwa

Kukumbira ruregerero, asi hapana zvinyorwa zvakawanikwa.