1. सामान्य प्रावधानहरू
 2. कर्तव्य र शक्ति द्वारा संचालित वाहनहरु को ड्राइभर को अधिकार
 3. विशेष संकेतको साथ सवारी सवारी
 4. पदयात्रीहरूको कर्तव्य र अधिकार
 5. यात्रीहरूको दायित्व र अधिकारहरू
 6. साइक्लिस्टहरूको लागि आवश्यकताहरू
 7. हार्स ड्राईड यातायात र पशु चालकहरूको लागि व्यक्तिहरूको आवश्यकताहरू
 8. ट्राफिक नियमन
 9. चेतावनी संकेतहरू
 10. आन्दोलनको सुरूवात र यसको दिशा परिवर्तन
 11. सडकमा सवारी साधनको स्थान
 12. आन्दोलनको गति
 13. दूरी, अन्तराल, यातायात आउँदै
 14. ओभरटेकिंग
 15. रोक्दै र पार्कि गर्दै
 16. क्रसरोडहरू
 17. मार्ग वाहनहरूको फाइदा
 18. पैदल यात्री क्रसिंग र सवारी साधन रोक्छ
 19. बाह्य प्रकाश उपकरणहरूको प्रयोग
 20. स्तर क्रसिंगको माध्यम बाट आन्दोलन
 21. यात्रीहरूको गाडी
 22. ढुवानी
 23. यातायात रेलहरूको टाउनिंग र अपरेशन
 24. प्रशिक्षण सवारी
 25. स्तम्भहरूमा सवारी साधनहरूको आवागमन
 26. आवासीय र पैदल यात्री क्षेत्रहरूमा ट्राफिक
 27. मोटरवे र कार सडकहरूमा ड्राइभि्
 28. पहाडी सडक र ठाडो ढलानमा ड्राईभ गर्दै
 29. अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन
 30. इजाजतपत्र प्लेटहरू, पहिचान मार्कहरू, शिलालेखहरू र पदनामहरू
 31. सवारी साधन र तिनीहरूको उपकरणको प्राविधिक अवस्था
 32. चयनित ट्राफिक मुद्दाहरूलाई अनुमोदन चाहिन्छ
 33. ट्राफिक संकेतहरू
 34. रोड चिह्नहरू
मुख्य » युक्रेन २०२० को ट्राफिक नियमहरू