1. Келишимдин темасы.
  • Бул келишим AvtoTachki.com веб-сайты үчүн жарактуу жана ушул сайттардын колдонуучусу менен сайттардын ээсинин ортосунда түзүлөт (мындан ары AvtoTachki.com)
  • Ушул Макулдашуу Колдонуучунун Жеке маалыматтарын жана AvtoTachki.com сайттардын колдонуучуларынан алган башка маалыматтарды алуу, сактоо, иштеп чыгуу, колдонуу жана ачыкка чыгаруу тартибин белгилейт. Жеке маалыматтар Колдонуучу тарабынан толтурулат.
  • AvtoTachki.com сайттарынын бирине маалымат жайгаштыруу, жарыялоо, сайтты колдонуу үчүн, Колдонуучу ушул Келишимди кунт коюп окуп чыгып, анын шарттары менен толук макулдугун билдириши керек. Ушул Макулдашуу менен толук Макулдашуунун ырасталышы - Колдонуучу тарабынан сайттын колдонулушу.
  • Колдонуучу ушул келишимдин шарттары менен макул болбосо, же келишим түзүүгө укугу бар болгондо, же компаниянын атынан маалымат жайгаштырылган компаниянын ыйгарым укуктуу адамы болбосо, маалыматты, кулактандырууларды жарыялоого, сайтты колдонууга укугу жок, кулактандыруу.
  • Сайтты колдонуп сайттарга маалыматтарды жайгаштыруу менен, Колдонуучу жеке маалыматтарды киргизет же бул маалыматтарды башка жол менен камсыз кылат жана / же сайттын ичинде кандайдыр бир аракеттерди жасайт жана / же Сайттын кайсы бир бөлүгүн колдонуп, Колдонуучу ушул Макулдашуунун шарттарына бирдиктүү макулдугун берет жана AvtoTachki.com сайтына ушул Макулдашуунун шарттары боюнча колдонуучунун жеке маалыматтарын алуу, сактоо, иштетүү, пайдалануу жана ачыкка чыгаруу укугун берет.
  • Ушул Макулдашуу иштебейт жана AutoTachki.com колдонуучунун жеке маалыматтарын жана башка маалыматтарды AvtoTachki.com ээлик кылбаган же иштетпеген үчүнчү жактарга жана AvtoTachki компаниясынын кызматкери болбогон адамдарга алуу, сактоо, иштетүү, пайдалануу жана ачыкка чыгаруу үчүн жооптуу эмес. .com, эгерде Колдонуучу ушул адамдардын сайттарына, товарларына же кызматтарына AvtoTachki.com же маалыматтык баракчаны колдонуп кирген болсо дагы. Ушул Макулдашууну түшүнүүдө купуя нерсе - бул сайттын маалымат базасында шифрленген абалда сакталган жана AvtoTachki.com сайтына гана жеткиликтүү болгон маалымат.
  • Колдонуучу өзүнүн жеке маалыматтарынын жана авторизациялык маалыматтардын коопсуздугуна жана корголушуна кайдыгерлик менен мамиле кылган учурда, үчүнчү жактар ​​аккаунтка жана колдонуучунун жеке жана башка маалыматтарына уруксатсыз кирүүгө укуктуу экендигин моюнга алат. AvtoTachki.com мындай кирүүдөн келип чыккан зыян үчүн жооптуу эмес.
 2. Жеке маалыматтарды алуу тартиби.
 1. AvtoTachki.com жеке маалыматтарды чогулта алат, атап айтканда: аты-жөнү, фамилиясы, туулган датасы, байланыш номерлери, электрондук почта дареги, Колдонуучунун жашаган аймагы жана шаары, идентификация үчүн пароль. Ошондой эле AvtoTachki.com башка маалыматтарды чогулта алат:
  • Көз каранды кызматтарды көрсөтүү максатында кукилер, мисалы, сапарлар аралыгында маалыматтарды корзинага сактоо;
  • Колдонуучунун IP дареги.
 2. Бардык маалыматтар биз тарабынан топтолгон жана маалыматтарды топтоо учурунда өзгөрүлбөйт. Колдонуучу так маалыматты, анын ичинде жеке маалыматтар жөнүндө маалыматты берүүгө жооптуу. AvtoTachki.com, эгерде зарыл болсо, Колдонуучуга кызмат көрсөтүү үчүн, берилген маалыматтын тууралыгын текшерүүгө, ошондой эле берилген маалыматтын ырасталышын талап кылууга укуктуу.
 3. Колдонуучу жөнүндө маалыматты колдонуу тартиби.
 4. AvtoTachki.com сиздин атыңызды, жашаган аймагыңыз жана шаарыңызды, электрондук почта дарегиңизди, телефон номериңизди, сыр сөзүңүздү AvtoTachki.com колдонуучусу катары таануу үчүн колдонушу мүмкүн. AvtoTachki.com биздин маалымат бюллетениңизди иштеп чыгуу үчүн, тактап айтканда, AvtoTachki.com жаңы мүмкүнчүлүктөрү, жарнамалары жана башка жаңылыктары жөнүндө кабарлоо үчүн, сиздин байланыш маалыматыңызды колдонушу мүмкүн. Колдонуучу өзүнүн байланыш маалыматтары аркылуу билдирүүлөрдү жөнөтүүдөн ар дайым баш тарта алат. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу жарандык-укуктук мамилелерди, салык жана бухгалтердик мамилелерди жүзөгө ашыруу, кызмат көрсөтүү боюнча келишимдик милдеттенмелерди аткаруу, сайттын кызматына кирүүнү камсыз кылуу, кардарды сайттын колдонуучусу катары аныктоо, кызмат көрсөтүү, кызмат көрсөтүү, процесси максатында жүргүзүлүшү мүмкүн. төлөмдөр, почта даректери, бонустук программаларды түзүү жана ишке ашыруу, почта, электрондук почта аркылуу коммерциялык сунуштарды жана маалыматтарды жөнөтүү, жаңы кызматтарды сунуштоо, келишимдин темасынан башка ар кандай маалыматтарды берүү, эсептешүү операцияларын жүргүзүү, отчеттуулук, бухгалтердик эсепти жана башкаруунун эсебин жүргүзүү, сапатын жогорулатуу кызматтарды көрсөтүү, сайттын кызматтарын көрсөтүү, маалыматтарды жайгаштыруу, жеке маалымат базасынын ээсинин сайтына кардарлардын кулактандыруулары, сайт менен иштөөнү жөнөкөйлөтүү жана анын материалдарын өркүндөтүү.
 5. Маалыматтар базасына жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу шарттары.
 6. AvtoTachki.com жеке маалыматтарды жана башка маалыматтарды үчүнчү жактарга өткөрүп бербейт, төмөндө көрсөтүлгөн учурлардан тышкары. Колдонуучулар, ушул Макулдашууга ылайык, "AvtoTachki.com" сайтына жарактуу мөөнөтүн жана аймагын, жеке маалыматтарын, ошондой эле колдонуучулардын башка маалыматтарын "AvtoTachki.com" сайтына кызмат көрсөткөн үчүнчү жактарга, атап айтканда, бирок процесстин чектерин чектебестен, ачыкка чыгарууга укуктуу. буйрутмалар, төлөмдөр, посылкаларды жеткирүү. Үчүнчү жактар ​​колдонуучулар жөнүндө маалыматты, эгерде алар AvtoTachki.com сайтына кызмат көрсөткөндө жана кызмат көрсөтүү үчүн зарыл болгон маалыматты гана колдоно алышат. Ошондой эле, Колдонуучунун же ал ыйгарым укук берген адамдын макулдугусуз жеке маалыматтарды ачыкка чыгарууга мыйзам тарабынан аныкталган учурларда гана жол берилет, жана улуттук коопсуздуктун, экономикалык жыргалчылыктын жана адам укуктарынын кызыкчылыгында гана, атап айтканда:
  • мындай маалыматтарды жана маалыматтарды талап кылууга жана алууга укуктуу мамлекеттик органдардын жүйөлүү суроо-талаптары боюнча;
  • AvtoTachki.com пикири боюнча, Колдонуучу ушул Макулдашуунун жана / же башка келишимдердин жана AvtoTachki.com менен Колдонуучунун ортосундагы келишимдердин шарттарын бузган учурда.
 7. Бул маалыматты кантип өзгөртүү / жок кылуу же жазылууну токтотуу.
 1. Колдонуучулар каалаган убакта жасай алышат өзгөртүү / жок кылуу жеке маалымат (телефон) же жазылууну токтотуу. Колдонуучу жөнүндө маалымат талап кылынган AvtoTachki.com айрым өзгөчөлүктөрүнүн иши, маалымат өзгөрүлгөн / жок кылынган учурдан тартып токтотулушу мүмкүн.
 2. Колдонуучунун жеке маалыматтары Колдонуучу тарабынан жок кылынганга чейин сакталат. Жеке маалыматтарды жок кылуу же башкача иштетүү жөнүндө Колдонуучуга жетиштүү билдирүү Колдонуучу тарабынан көрсөтүлгөн электрондук почта дарегине жөнөтүлгөн кат (маалымат) болот.
 3. Маалыматты коргоо.
 1. AvtoTachki.com маалыматты уруксатсыз кирүүдөн, өзгөртүүдөн, ачыкка чыгуудан же жок кылуудан коргоо үчүн бардык чараларды көрөт. Бул чараларга, атап айтканда, маалыматтарды чогултуунун, сактоонун жана иштетүүнүн ички аудити жана коопсуздук чаралары кирет, AvtoTachki.com чогулткан бардык маалыматтар бир же бир нече коопсуз маалымат базасынын серверлеринде сакталат жана биздин корпоративдин чегинен тышкары кирүүгө болбойт. тармактар.
 2. AvtoTachki.com жеке маалыматтарга жана маалыматтарга биздин атыбыздан операцияларды жүргүзүү үчүн ушул маалыматка ээ болушу керек болгон кызматкерлерге, подрядчыларга жана агенттерге гана мүмкүнчүлүк берет. Бул адамдар менен келишимдер түзүлүп, алар өзүлөрүнүн купуялуулугун сактоого милдеттенишет жана эгерде алар ушул милдеттенмелерди бузса, жумушун токтотуу жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу сыяктуу жазага тартылышы мүмкүн. Колдонуучу Украинанын "Жеке маалыматтарды коргоо жөнүндө" 1-жылдын 2010-июнундагы N 2297-VI Мыйзамында каралган укуктарга ээ.
 3. Суроолор пайда болгон учурда байланыш дареги.
 4. Сиз берген маалыматка байланыштуу суроолоруңуз, каалоолоруңуз, даттанууларыңыз болсо, электрондук почта аркылуу байланышыңыз: [электрондук почта корголгон]... Колдонуучуга жазуу жүзүндөгү суроо-талап боюнча жана анын инсандыгын жана ыйгарым укугун белгилеген документти көрсөткөндө, маалымат базасынын жайгашкан жери жөнүндө маалымат алуунун тартиби жөнүндө маалымат берилиши мүмкүн.
 5. Бул купуялык саясатына киргизилген өзгөртүүлөр.
 6. Бул купуялык саясатынын шарттарын өзгөртө алабыз. Бул учурда, биз шарттар барагындагы версияны алмаштырабыз, андыктан баракчаны мезгил-мезгили менен текшерип туруңуз. https://avtotachki.com/privacy-agreement Келишимдеги бардык өзгөртүүлөр жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. Сайтты колдонуу менен, Колдонуучу Колдонуучу Сайтты колдонуп жаткан учурда колдонулуп жаткан нускасында Купуялык саясатынын жаңы шарттарын кабыл алгандыгын тастыктайт.
 7. Кошумча шарттар.
 1. AvtoTachki.com ушул Келишимдин шарттарын, Сайтты колдонуу боюнча көрсөтмөлөрдү, маалыматтарды жайгаштыруу процедурасына жана башка техникалык маселелерге байланыштуу Түшүнбөстүктүн же түшүнбөстүктүн натыйжасында Колдонуучу же үчүнчү жактар ​​тарткан зыян же чыгым үчүн жооп бербейт.
 2. Эгерде Купуялык саясатындагы кандайдыр бир жобо, анын ичинде кандайдыр бир сунуш, пункт же анын бир бөлүгү мыйзамга каршы келген деп табылса же жараксыз деп табылса, анда бул мыйзамга каршы келбеген жоболордун калган бөлүгүнө таасирин тийгизбейт, алар толук бойдон күчүндө болот жана жараксыз жобо же Тараптар тарабынан кошумча иш-аракеттерсиз жүзөгө ашырылбай турган жобо, анын негиздүүлүгүн жана ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу үчүн зарыл болгон өлчөмдө оңдолгон, оңдолгон деп эсептелет.
 3. Бул келишим Колдонуучуга сайтты, анын ичинде жарнаманы жайгаштырган учурдан тартып колдонулат жана сайт колдонуучу жөнүндө бардык маалыматтарды, анын ичинде жеке маалыматтарды сактаса, жарактуу болот.
Негизги » Купуялык келишими