ដ្រាយ Jaguar
 

ប្រភេទម៉ាណែតទីណូស្រដៀងទៅនឹងផ្លូវអេហ្វ ១ ដែលអាចបង្កើនការឆ្លើយតបរបស់រថយន្តទៅតាមស្ទីលនិងស្ថានភាពបើកបររបស់អ្នក។ វាគឺជាប្រព័ន្ធស្មុគ្រស្មាញដែលតភ្ជាប់និងត្រួតពិនិត្យមុខងារថាមវន្តសំខាន់ៗទាំងអស់របស់រថយន្ត៖ ការព្យួរការត្រួតពិនិត្យស្ថេរភាពការគ្រប់គ្រងការអូសទាញប្រអប់លេខចង្កូតការគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីន។

ឧបករណ៍ជ្រើសរើសមានរបៀបប្រតិបត្តិការចំនួន ៤ ដែលអាចជ្រើសរើសដោយអ្នកបើកបរ៖

  • បើកបរ;
  • កីឡា;
  • ថាមវន្ត;
  • រដូវរងារ។
មាត្រាស៊ីមកាត

បន្ថែមមតិយោបល់