អត្ថបទចុងក្រោយអំពីរថយន្ត

គន្លឹះចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកបើកបរ

អត្ថបទទាំងអស់អំពីរថយន្ត

ការ hack ជីវិតសម្រាប់អ្នកបើកបរ

គន្លឹះទាំងអស់សម្រាប់អ្នកបើកបរ

ការ hack ជីវិតទាំងអស់សម្រាប់អ្នកបើកបរ

អត្ថបទស្តីពីប្រតិបត្តិការរថយន្ត

នេះគឺជាផ្នែកដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅលើគេហទំព័រ ចាប់តាំងពីការគ្រប់គ្រង ការថែទាំរថយន្តគឺជាគំនិតដ៏សំបូរបែប! អ្នកត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រឡងបើកបរ ប៉ុន្តែត្រូវជ្រើសរើសឡានថ្មី ឬប្រើហើយ ទិញសំបកកង់ "ត្រឹមត្រូវ" ហើយរកមើលថាតើអ្នកគីមីត្រូវប្រើដើម្បីថែទាំផ្នែកខាងក្នុង និងតួ ហើយមួយណាត្រូវបោះចោលក្នុងធុងសំរាមភ្លាមៗ។

នៅទីនេះអ្នកនឹងរៀនមិនត្រឹមតែរបៀបចូលទៅក្នុងឡានបិទប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរបៀបចាប់ផ្តើមឡាននៅពេលត្រជាក់? របៀបសន្សំសំចៃលើការថែទាំរថយន្ត តើថ្មមួយណាដែលត្រូវជ្រើសរើស និងរបៀបលៃតម្រូវរថយន្តរបស់អ្នក។ ការវាយតម្លៃ ការវាយតម្លៃ និងការជ្រើសរើស ការពន្យល់ និងការលួចមើលជីវិតសម្រាប់អ្នកបើកបរ គន្លឹះក្នុងការជ្រើសរើសគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ រថយន្តសម្រាប់ការលក់ ឬទិញរថយន្ត ការណែនាំអំពីការជួសជុល ប្រតិបត្តិការរថយន្ត ការណែនាំជាក់ស្តែងសម្រាប់អ្នកបើកបរ ភាពថ្មីថ្មោងនៃហាងលក់រថយន្ត។ សំណួរទាំងនេះ និងសំណួរជាច្រើនទៀតត្រូវបានពិពណ៌នានៅលើទំព័រនៃគេហទំព័ររថយន្ត AvtoTacki.com

គន្លឹះ AUTO ដ៏មានប្រយោជន៍បំផុតចំនួន 10 សម្រាប់អ្នកបើកបរ