រំលងទៅមាតិកា

Bentley

Bentley
ឈ្មោះ:BENTLEY
ឆ្នាំនៃគ្រឹះ៖1919
ស្ថាបនិក៖WO Bentley
ជាកម្មសិទ្ធិ៖ក្រុមហ៊ុន Volkswagen គ្រុប។
Расположение:ចក្រភពអង់គ្លេសនាវិក
ព័ត៌មាន:អាន


ប្រភេទ​រាងកាយ:

Bentley

ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃយីហោរថយន្ត Bentley

СодержаниеОсновательЭмблемаИстория автомобилей Bentley Bentley Motors Limited является британской автомобильной компанией, специализирующейся на производстве легковых автомобилей премиум класса. Штаб-квартира расположена в городе Крю. Компания является составляющей немецкого концерна Volkswagen Group. История возникновения величественных автомобилей берет свое начало с прошлого века. В начале зимы 1919 компанию было основано знаменитым гонщиком и механиком. ...

បន្ថែមមតិយោបល់

សូមមើលបន្ទប់តាំងបង្ហាញ Bentley ទាំងអស់នៅលើផែនទីហ្គូហ្គល

Главная » Bentley

បន្ថែមមតិយោបល់