1. ზოგადი დებულებები
 2. ელექტროძრავით მოძრავი მანქანების მძღოლების მოვალეობანი და უფლებები
 3. ავტომობილების მოძრაობა სპეციალური სიგნალებით
 4. ფეხით მოსიარულეთა მოვალეობები და უფლებები
 5. მგზავრების ვალდებულებები და უფლებები
 6. მოთხოვნები ველოსიპედისტებისთვის
 7. ცხენის ტრანსპორტირებისა და ცხოველების მძღოლების მართვის მოთხოვნები
 8. მოძრაობის რეგულირება
 9. გამაფრთხილებელი სიგნალები
 10. მოძრაობის დაწყება და მისი მიმართულების შეცვლა
 11. მანქანების ადგილმდებარეობა გზაზე
 12. მოძრაობის სიჩქარე
 13. მანძილი, ინტერვალი, გამავალი პასაჟი
 14. გასწრება
 15. შეაჩერე და პარკინგი
 16. გზაჯვარედინზე
 17. მარშრუტის ტრანსპორტის უპირატესობები
 18. საცალფეხო გადასასვლელებისა და სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებები
 19. გარე განათების მოწყობილობების გამოყენება
 20. მოძრაობა დონის გადაკვეთაზე
 21. მგზავრების გადაყვანა
 22. გადაზიდვა
 23. სატრანსპორტო მატარებლების ბუქსირება და ექსპლუატაცია
 24. ტრენინგი
 25. მანქანების სვეტებში გადაადგილება
 26. მოძრაობა საცხოვრებელ და საცალფეხო ადგილებში
 27. ავტომობილისთვის გზატკეცილებისა და გზების მართვა
 28. ავტომობილის მართვა მთის გზებზე და ციცაბო ფერდობებზე
 29. საერთაშორისო მოძრაობა
 30. სანომრე ნიშნები, საიდენტიფიკაციო ნიშნები, წარწერები და აღნიშვნები
 31. მანქანებისა და მათი აღჭურვილობის ტექნიკური მდგომარეობა
 32. ტრეფიკის არჩეული საკითხები, რომლებიც საჭიროებს დამტკიცებას
 33. საგზაო ნიშნები
 34. საგზაო ნიშნები