ЗАЗ Lanos Cargo 2006
 

תוכן

מחיר: מ- 7465 יורו

סט שלם של המכונית ZAZ Lanos Cargo 2006

מפרט חבילה:

ЗАЗ Lanos Cargo 1.5i TF55Y023 +תכונות
ЗАЗ Lanos Cargo 1.5i TF55Y022 +תכונות
ЗАЗ Lanos Cargo 1.5i TF55Y074תכונות
ЗАЗ Lanos Cargo 1.5i TF55Y023תכונות
ЗАЗ Lanos Cargo 1.5i TF55Y022תכונות

אוסף תמונות של ZAZ Lanos Cargo 2006

התמונות שלהלן מציגות את הדגם החדש “מטען ZAZ Lanos 2006"זה השתנה לא רק חיצונית, אלא גם פנימית.

 
ЗАЗ Lanos Cargo 2006
ЗАЗ Lanos Cargo 2006
ЗАЗ Lanos Cargo 2006
ЗАЗ Lanos Cargo 2006

סקירת וידאו ЗАЗ Lanos Cargo 2006

בסקירת הווידיאו אנו מציעים לך להכיר את המאפיינים הטכניים של המודל והשינויים החיצוניים.

פריטים דומים

קרא גם

ראשי » דגמי מכוניות » ЗАЗ Lanos Cargo 2006

הוספת תגובה