1. נושא ההסכם.
  • הסכם זה תקף לאתר AvtoTachki.com והוא נחתם בין המשתמש באתרים אלה לבין בעל האתרים (להלן AvtoTachki.com)
  • הסכם זה קובע את נוהל הקבלה, האחסון, העיבוד, השימוש וחשיפת הנתונים האישיים של המשתמש ומידע אחר אותו מקבל AvtoTachki.com ממשתמשי האתרים. הנתונים האישיים ממולאים על ידי המשתמש.
  • על מנת להציב באחד מהאתרים מידע על AvtoTachki.com, הכרזה, להשתמש באתר, על המשתמש לקרוא בעיון את ההסכם ולהביע את הסכמתו המלאה עם תנאיו. אישור על הסכמה מלאה עם הסכם זה הוא השימוש באתר על ידי המשתמש.
  • למשתמש אין את הזכות לפרסם מידע, הודעות, להשתמש באתר אם הוא לא מסכים לתנאי הסכם זה, או אם לא הגיע לגיל החוקי כאשר יש לו את הזכות להתקשר בהסכמים או שאינו אדם מורשה של החברה מטעמו מתפרסם המידע, הַכרָזָה.
  • על ידי פרסום מידע באתרים המשתמשים באתר, המשתמש מזין נתונים אישיים או, במסירת נתונים אלה בדרך אחרת, ו / או על ידי ביצוע פעולות כלשהן באתר, ו / או שימוש בכל חלק מהאתר, המשתמש נותן את הסכמתו החד משמעית לתנאי הסכם זה ו מעניק ל- AvtoTachki.com את הזכות לקבל, לאחסן, לעבד, להשתמש ולחשוף את המידע האישי של המשתמש על פי תנאי הסכם זה.
  • הסכם זה אינו תקף ו- AvtoTachki.com אינה אחראית לקבלה, אחסון, עיבוד, שימוש וגילוי של הנתונים האישיים של המשתמש וכל מידע אחר לצדדים שלישיים שאינם בבעלות AvtoTachki.com ואינם מופעלים עליהם, וגורמים שאינם עובדים ב- AvtoTachki. .com, גם אם המשתמש ניגש לאתרים, סחורות או שירותים של אנשים אלה באמצעות AvtoTachki.com או בעלון. סודי בהבנת הסכם זה הוא רק מידע המאוחסן במאגר המידע של האתר במצב מוצפן וזמין רק ל- AvtoTachki.com.
  • המשתמש מודה כי במקרה של יחסו הרשלני לבטיחות והגנה על נתוניו האישיים ונתוני ההרשאה, צדדים שלישיים עשויים לקבל גישה בלתי מורשית לחשבון ולנתונים האישיים והאחרים של המשתמש. AvtoTachki.com אינה אחראית לנזקים הנגרמים על ידי גישה כזו.
 2. הנוהל לקבלת נתונים אישיים.
 1. AvtoTachki.com עשויה לאסוף מידע אישי, כלומר: שם, שם משפחה, תאריך לידה, מספרי קשר, כתובת דוא"ל, אזור ועיר מגוריו של המשתמש, סיסמה לזיהוי. כמו כן AvtoTachki.com עשוי לאסוף מידע אחר:
  • עוגיות במטרה לספק שירותים תלויים, למשל, שמירת נתונים בעגלת הקניות בין ביקור;
  • כתובת ה- IP של המשתמש.
 2. כל המידע נאסף על ידינו כפי שהוא ואינו משתנה במהלך תהליך איסוף הנתונים. המשתמש אחראי למסירת מידע מדויק, כולל מידע אודות נתונים אישיים. ל- AvtoTachki.com הזכות, במידת הצורך, לבדוק את נכונות המידע שנמסר, וכן לבקש אישור למידע שנמסר, במידת הצורך לספק שירותים למשתמש.
 3. נוהל השימוש במידע אודות המשתמש.
 4. AvtoTachki.com עשויה להשתמש בשם שלך, באזור ובעיירה שבהם אתה גר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, סיסמה כדי לזהות אותך כמשתמש ב- AvtoTachki.com. AvtoTachki.com עשויה להשתמש בפרטי הקשר שלך כדי לעבד את העלון שלנו, כלומר להודיע ​​לך על הזדמנויות חדשות, מבצעים וחדשות אחרות מ- AvtoTachki.com. המשתמש תמיד יכול לסרב לבצע את הדיוור על ידי פרטי יצירת הקשר שלו. העיבוד של נתונים אישיים יכול להתבצע על מנת ליישם יחסי משפט אזרחי, קשרי מיסוי וחשבונאות, מילוי חובות חוזיות למתן שירותים, מתן גישה לשירות האתר, זיהוי הלקוח כמשתמש באתר, על מנת לספק, להציע שירותים, לעבד תשלומים, כתובות דיוור, יצירה והטמעה של תוכניות בונוס, שליחת הצעות ומידע מסחרי בדואר, דואר אלקטרוני, הצעת שירותים חדשים, העברת כל מידע שאינו נושא החוזה, ביצוע עסקאות פשרה, דיווח, ניהול חשבונאות וניהול חשבונאות, שיפור האיכות אספקת שירותים, מתן שירותי אתר, פרסום מידע, הכרזות לקוח באתר של הבעלים של בסיס הנתונים האישי, פישוט העבודה מול האתר ושיפור חומריו.
 5. תנאי מתן גישה למאגר.
 6. AvtoTachki.com אינה מעבירה נתונים אישיים ומידע אחר לצדדים שלישיים, למעט כמפורט להלן. משתמשים, על פי הסכם זה, נתנו את הזכות ל- "AvtoTachki.com" לחשוף, ללא הגבלת תקופת התוקף והטריטוריה, נתונים אישיים, כמו גם מידע אחר של משתמשים לצדדים שלישיים המספקים שירותים ל- "AvtoTachki.com", בפרט, אך לא באופן בלעדי, תהליך הזמנות, תשלומים, משלוח חבילות. צדדים שלישיים יכולים להשתמש במידע משתמשים רק אם הם מספקים שירותים ל- AvtoTachki.com ורק במידע הדרוש למתן השירות. כמו כן, גילוי נתונים אישיים ללא הסכמת המשתמש או מורשו מורשה במקרים שנקבעו על פי החוק, ורק למען האבטחה הלאומית, הרווחה הכלכלית וזכויות האדם, בפרט, אך לא באופן בלעדי:
  • על פי בקשות סבירות של גופי מדינה הזכאים לדרוש ולקבל נתונים ומידע כאמור;
  • במקרה שלדעת AvtoTachki.com המשתמש מפר את תנאי הסכם זה ו / או חוזים והסכמים אחרים בין AvtoTachki.com לבין המשתמש.
 7. כיצד לשנות / למחוק מידע זה או לבטל את הרישום.
 1. משתמשים בכל עת יכולים לשנות / למחוק מידע אישי (מכשיר טלפון) או לבטל את הרישום. עבודתם של תכונות מסוימות ב- AvtoTachki.com, שעבורן נדרש מידע אודות המשתמש, עשויה להיות מושעה מרגע שינוי המידע / מחיקתו.
 2. הנתונים האישיים של המשתמש נשמרים עד למחיקתם על ידי המשתמש. הודעה מספקת של המשתמש על מחיקה או עיבוד אחר של נתונים אישיים תהיה מכתב (מידע) שנשלח לדוא"ל שצוין על ידי המשתמש.
 3. הגנת מידע.
 1. AvtoTachki.com נוקטת בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על נתונים מפני גישה, שינוי, גילוי או הרס בלתי מורשים. אמצעים אלה כוללים, במיוחד, ביקורת פנימית על איסוף, אחסון ועיבוד של אמצעי אבטחה, כל הנתונים שאוסף AvtoTachki.com נשמרים בשרת מאגר נתונים מאובטח אחד או יותר ואינם ניתנים לגישה מחוץ לתאגיד שלנו. רשתות.
 2. AvtoTachki.com מספק גישה לנתונים אישיים ומידע רק לאותם עובדים, קבלנים וסוכני AvtoTachki.com אשר זקוקים למידע זה לצורך ביצוע פעולות מטעמנו. עם אנשים אלה נחתמו הסכמים בהם הם מתחייבים לחיסיון ועשויים להיות כפופים לעונשים, לרבות הפסקת עבודה והעמדה לדין פלילי, אם הם מפרים חובות אלה. למשתמש הזכויות הקבועות בחוק אוקראינה "על הגנת נתונים אישיים" מיום 1 ביוני 2010 N 2297-VI.
 3. כתובת ליצירת קשר במקרה של שאלות.
 4. אם יש לך שאלות, משאלות, תלונות בנוגע למידע שאתה מספק, אנא פנה אלינו בדוא"ל: support@avtotachki.com... למשתמש, על פי בקשה בכתב ובהצגת מסמך הקובע את זהותו וסמכותו, רשאי להינתן מידע על נוהל קבלת המידע אודות מיקום מאגר המידע.
 5. שינויים במדיניות פרטיות זו.
 6. אנו עשויים לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות הזו. במקרה זה נחליף את הגרסה בדף התנאים וההגבלות, לכן אנא בדוק את הדף מעת לעת. https://www.AvtoTachki.com/privacy-agreement כל השינויים בהסכם נכנסים לתוקף מרגע פרסומם. על ידי שימוש באתר, המשתמש מאשר את הסכמתו לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות בגרסה שהייתה בתוקף בזמן המשתמש משתמש באתר.
 7. תנאים נוספים.
 1. AvtoTachki.com אינה אחראית לנזק או אובדן שנגרם למשתמש או לצדדים שלישיים כתוצאה מאי הבנה או אי הבנה של תנאי הסכם זה, הוראות לשימוש באתר, בנוגע להליך פרסום נתונים ובעיות טכניות אחרות.
 2. במקרה שכל הוראה במדיניות הפרטיות, לרבות הצעה כלשהי, סעיף או חלק ממנה, תימצא בניגוד לחוק, או שאינה תקפה, הדבר לא ישפיע על שאר ההוראות שאינן סותרות את החוק, הן נותרות במלוא התוקף ותוקפן וכל הוראה פסולה, או הוראה שאינה ניתנת ליישום ללא פעולה נוספת מצד הצדדים, נחשבת כמתוקנת, מתוקנת במידה הדרושה להבטחת תוקפה ואפשרות היישום.
 3. הסכם זה חל על המשתמש מרגע השימוש באתר, לרבות הצבת מודעה, והוא תקף כל עוד האתר שומר מידע כלשהו אודות המשתמש, לרבות נתונים אישיים.
פריטים דומים
ראשי » הסכם פרטיות