Þessi notendasamningur (hér eftir nefndur samningurinn) stjórnar samskiptum milli stjórnunar á AvtoTachki.com vefsíðunni (hér eftir nefnd stjórnun) og einstaklings (hér eftir nefndur notandinn) til að birta tilkynningar, umsagnir, textaskilaboð (hér eftir nefnt efni) á vefsíðu vefsíðunnar á internetinu á slóðinni https://avtotachki.com/ (hér eftir nefnd vefsíðan), svo og fyrir aðra notkun á þessari síðu. Notandi er einstaklingur sem hefur réttilega gerst aðili að þessum notendasamningi og hefur sent eitt eða fleiri efni til að birta á síðuna. Reglurnar hafa verið þróaðar með hliðsjón af núverandi löggjöf í Úkraínu.

Lykil atriði:

 • Vefumsjónin ákvarðar umgengnisreglur um það og áskilur sér rétt til að krefjast framkvæmdar þeirra frá gestum.
 • Texti samningsins birtist notandanum þegar hann skráir sig á vefsíðunni. Samningurinn öðlast gildi eftir að notandinn lýsir yfir samþykki sínu fyrir skilmálum hans í formi þess að notandinn setur gátreitinn á móti „Ég samþykki skilmála notendasamningsins“ við reitinn.
 • Stofnunin samþykkir efnin til vistunar aðeins eftir að notandinn sem bætir þeim gengur í þennan samning.
 • Fáfræði reglanna er ekki undanþegin þörfinni að fylgja þeim. Að setja öll skilaboð á síðuna þýðir sjálfkrafa samkomulag þitt við þessar reglur og nauðsyn þess að fara eftir þeim.
 • Vefumsjónin veitir notandanum tækifæri til að birta efni sitt á AvtoTachki.com vefsíðunni án endurgjalds.
 • Notandinn birtir efni sitt á vefinn og færir einnig stjórninni rétt til að veita víðtækan aðgang að efnunum innan þessarar auðlindar án þess að greiða nein þóknun.
 • Notandinn samþykkir að stjórnunin hafi rétt til að birta á síðunum sem innihalda efni notandans, auglýsingaborða og auglýsingar, breyta efnunum til að setja auglýsingar.
 • Með því að skrá sig á vefinn eða nota ýmsar þjónustur vefsins sem fela í sér þörf fyrir notandann til að flytja persónulegar upplýsingar hans samþykkir notandinn að vinna persónuupplýsingar sínar í samræmi við lög frá Úkraínu „um vernd persónuupplýsinga“

Notkun auðlindarinnar:

 • Allir sem skrá sig undir sérstöku gælunafni með sínu giltu netfangi geta notað gagnvirka auðlindir síðunnar.
 • Hver gestur á síðunni getur sent athugasemdir á vefinn og gefið til kynna í sérstökum reitnum „Nafn“ raunverulegt nafn sitt eða dulnefni („gælunafn“).
 • Stjórnin skuldbindur sig til að nota netföng skráðra notenda vefsins eingöngu til að senda skilaboð frá vefnum (þ.m.t. skilaboð varðandi virkjun / óvirkingu notendareiknings á vefnum) og í engum öðrum tilgangi.
 • Þar til annað er staðfest, tilheyra allir persónulegir eignir og eignarréttur á efninu notandanum sem setti þau inn. Notandanum er varað við skaðabótaskyldu sem núgildandi löggjöf í Úkraínu hefur sett á vegna ólögmætrar notkunar og staðsetningu verka annarra. Ef staðfest er að notandinn sem sendi frá sér efnin er ekki rétthafi hans, verða þessi efni fjarlægð úr ókeypis aðgangi að fyrstu beiðni löglegs rétthafa innan þriggja daga frá móttöku skriflegrar tilkynningar (krafa) með pósti (ekki rafræn).
 • Notandinn getur óskað eftir því við stjórnunina að slökkva á reikningi sínum á vefnum. Slökkt ætti að skilja sem tímabundna lokun notendareiknings með varðveislu hans (án þess að eyða notandaupplýsingum úr gagnagrunni vefsins). Til að gera aðganginn óvirkan verður notandinn að skrifa bréf til stoðþjónustu vefsins úr pósthólfinu sem reikningur notandans var skráður í, með beiðni um að slökkva á reikningnum.
 • Til að endurheimta skráningu á vefsíðuna (virkjun reiknings) verður notandinn að skrifa bréf til stuðningsþjónustunnar með beiðni um að virkja reikning notandans úr pósthólfinu sem reikningur notandans var skráður í.

Gagnvirk vefsíður:

 • Gagnvirka auðlindir síðunnar eru hannaðar til að skiptast á skoðunum um það efni sem er stillt í efni auðlindarinnar.
 • Þátttakendur í gagnvirkum auðlindum síðunnar geta búið til sín eigin textaskilaboð, svo og athugasemdir og skipst á skoðunum um efni skilaboða sem aðrir notendur hafa sent, með því að virða þessar reglur og löggjöf í Úkraínu.
 • Skilaboð sem tengjast ekki umræðuefninu eru ekki bönnuð en eru heldur ekki velkomin.

Þessi síða er bönnuð:

 • Kallar á ofbeldisfulla breytingu eða steypu stjórnarskrárskipan eða hald á ríkisvald; kallar á breytingar á stjórnarmörkum eða landamærum Úkraínu, brot á þeirri skipan sem stofnuð var með stjórnarskrá Úkraínu; kallar á pogroms, arson, eyðileggingu eigna, hald á byggingum eða mannvirkjum, með valdi til að eyða íbúum; kallar á árásargirni eða til að losa um hernaðarátök.
 • Beinar og óbeinar móðganir við hvern sem er, einkum stjórnmálamenn, embættismenn, blaðamenn, notendur auðlindarinnar, þ.mt þær sem byggja á þjóðernislegum, þjóðernislegum, kynþátta- eða trúarlegum tengslum, svo og chauvinistic fullyrðingum.
 • Ruddalegt, klámfengið, erótískt eða kynferðislegt tungumál.
 • Sérhver móðgandi hegðun gagnvart höfundum greina og öllum þátttakendum auðlindarinnar.
 • Yfirlýsingar sem miða að því að vekja vísvitandi skörp viðbrögð frá öðrum þátttakendum í auðlindinni.
 • Auglýsingar, viðskiptaleg skilaboð, svo og skilaboð sem ekki eru með upplýsingaálag og tengjast ekki efni auðlindarinnar, nema sérstök leyfi hafi borist frá vefstjórninni fyrir slíka auglýsingu eða skilaboð.
 • Öll skilaboð og aðrar aðgerðir sem eru bannaðar samkvæmt lögum í Úkraínu.
 • Að herma eftir öðrum einstaklingi eða fulltrúa stofnunar og / eða samfélags án nægilegra réttinda, þar með talið starfsmenn og eigendur AvtoTachki.com vefsíðunnar, sem og villandi um eiginleika og eiginleika hvers kyns viðfangsefna eða hlutar.
 • Að birta efni sem notandinn hefur engan rétt til að gera aðgengileg með lögum eða í samræmi við samningsbundið samband, svo og efni sem brjóta í bága við réttindi á einkaleyfi, vörumerki, viðskiptaleynd, höfundarrétti eða öðrum eignarrétti og / eða höfundarrétti og tengdum með því réttindi þriðja aðila.
 • Staðsetning auglýsingaupplýsinga er ekki leyfð á sérstakan hátt, ruslpóst, pýramídakerfi, hamingjubréf; efni sem inniheldur tölvukóða sem ætlað er að brjóta í bága við, eyðileggja eða takmarka virkni tölvu- eða fjarskiptabúnaðar eða forrita, til að framkvæma óviðkomandi aðgang, svo og raðnúmer að viðskiptahugbúnaðarvörum, innskráningum, lykilorðum og öðrum leiðum til að fá óheimilan aðgang að greiddum auðlindum í Internetið.
 • Vísvitandi eða óviljandi brot á gildandi lögum, ríkjum eða alþjóðalögum.

Hóf:

 • Gagnvirkar auðlindir (athugasemdir, umsagnir, tilkynningar, blogg o.s.frv.) Eru stjórnað eftir, það er að stjórnandi les skilaboð eftir að þau eru sett á vefsíðuna.
 • Ef stjórnandi, eftir að hafa lesið skilaboðin, telur að það brjóti í bága við reglur auðlindarinnar hefur hann rétt til að eyða þeim.

Lokaákvæði:

 • Stjórnin áskilur sér rétt til að gera breytingar á þessum reglum. Í þessu tilfelli verður samsvarandi tilkynning um breytingar birt á vefnum.
 • Stjórnun síðunnar getur afturkallað rétt til að nota vef þátttakanda sem brýtur kerfisbundið í bága við þessar reglur.
 • Stjórnun síðunnar er ekki ábyrg fyrir yfirlýsingum notenda vefsins.
 • Stjórnin er alltaf tilbúin til að taka mið af óskum og ábendingum allra aðila í starfi varðandi vinnu auðlindarinnar.
 • Þátttakandinn sem sendi frá sér ber ábyrgð á skilaboðunum á vefnum.
 • Stofnunin reynir að tryggja samfelldan rekstur síðunnar, en ber ekki ábyrgð á öllu eða að hluta til tjóns á þeim efnum sem notandinn hefur sent frá sér, sem og fyrir ófullnægjandi gæði eða hraða þjónustunnar.
 • Notandinn samþykkir að hann beri fulla ábyrgð á því efni sem birt er á vefnum. Stofnunin ber ekki ábyrgð á innihaldi efnanna og að þeim sé fylgt lagalegum kröfum, vegna brota á höfundarrétti, óleyfilegra notkunar merkja á vörum og þjónustu (vörumerki), fyrirtækjanota og lógóa þeirra, svo og fyrir mögulegt brot á rétti þriðja aðila í tengslum við staðsetningu efnanna á síðunni. Verði móttaka frá þriðju aðilum kröfur sem tengjast staðsetningu efnanna mun notandinn gera sjálfstæðar kröfur og á sinn kostnað.
 • Samningurinn er lagalega bindandi samningur milli notanda og stjórnunar og reglur um skilyrði fyrir notanda til að láta í té efni til að setja á vefinn. Stofnunin skuldbindur sig til að tilkynna notandanum um kröfur þriðja aðila um þau efni sem notandinn hefur sent frá sér. Notandinn skuldbindur sig til annað hvort að veita stjórninni réttindi til að birta efnið, eða að fjarlægja efnið.
 • Allar hugsanlegar deilur varðandi samninginn eru leystar í samræmi við viðmið úkraínskra laga.
 • Notandi sem telur að brotið sé á réttindum hans og hagsmunum vegna aðgerða stofnunarinnar eða þriðja aðila í tengslum við birtingu hvers kyns efnis á vefsvæðinu sendir kröfu til stuðningsþjónustunnar. Efnið verður strax fjarlægt úr ókeypis aðgangi að fyrstu beiðni lögaðila um höfundarrétt. Stjórnandinn getur breytt einhliða af notendasamningi. Frá því að breytt útgáfa samningsins er birt á AvtoTachki.com vefsíðunni er notandinn talinn tilkynntur um breytt skilmála samningsins.

Höfundarréttareigendur

Ef þú ert höfundarréttur handhafa þessa eða þessa efnis sem er að finna á vefsíðu AvtoTachki.com og vilt ekki að efnið þitt haldi áfram að vera tiltækt, þá er vefsíðan okkar tilbúin til að aðstoða við að fjarlægja það, eða ræða skilyrðin fyrir því að afhenda notendum þetta efni. Til að gera þetta þarftu að hafa samband við ritstjórnina með tölvupósti help@AvtoTachki.com

Til þess að leysa öll mál eins fljótt og auðið er biðjum við þig um að láta okkur í té skjöl um að þú hafir réttindi á efni sem er verndað með höfundarrétti: skönnuð skjal með innsigli eða aðrar upplýsingar sem gera þér kleift að bera kennsl á þig sem höfundarréttarhafa þessa efnis.

Allar komandi beiðnir verða teknar til greina í þeirri röð sem þær berast. Ef nauðsyn krefur munum við örugglega hafa samband við þig.

Helsta » Notendasamningur