1. Ընդհանուր դրույթներ
 2. Էլեկտրական շարժիչով աշխատող տրանսպորտային միջոցների վարորդների պարտականություններն ու իրավունքները
 3. Հատուկ ազդանշաններով տրանսպորտային միջոցների երթևեկություն
 4. Հետիոտների պարտականություններն ու իրավունքները
 5. Ուղևորների պարտականություններն ու իրավունքները
 6. Հեծանվորդների պահանջները
 7. Ձիերով տեղափոխված տրանսպորտային միջոցների և կենդանիների վարորդների համար պահանջներ
 8. Երթեւեկության կարգավորում
 9. Wգուշացնող ազդանշաններ
 10. Շարժման մեկնարկ և դրա ուղղության փոփոխություն
 11. Տրանսպորտային միջոցների գտնվելու վայրը ճանապարհին
 12. Շարժման արագություն
 13. Հեռավորությունը, ընդմիջումը, առաջիկա երթևեկությունը
 14. Անջատում
 15. Կանգառում և կայանում
 16. Խաչմերուկ
 17. Երթուղային տրանսպորտային միջոցների առավելությունները
 18. Հետիոտնային անցումների և տրանսպորտային միջոցների կանգառների անցում
 19. Արտաքին լուսավորության սարքերի օգտագործումը
 20. Շարժում մակարդակի անցումների միջոցով
 21. Ուղևորների փոխադրում
 22. Առաքում
 23. Տրանսպորտային գնացքների տարահանում և շահագործում
 24. Ուսուցում
 25. Տրանսպորտային միջոցների շարժումը սյունակներում
 26. Շարժում բնակելի և հետիոտնային տարածքներում
 27. Ավտոմայրուղիներ և մեքենաների ճանապարհներ վարելը
 28. Վարել լեռնային ճանապարհներով և կտրուկ իջնելուց
 29. Միջազգային շարժում
 30. Պետհամարանիշներ, նույնականացման նշաններ, արձանագրություններ և անվանումներ
 31. Տրանսպորտային միջոցների և դրանց սարքավորումների տեխնիկական վիճակը
 32. Ընտրված երթևեկության խնդիրներ, որոնք պահանջում են հաստատում
 33. Traffանապարհային նշաններ
 34. Roadանապարհի գծանշումներ
ՀԱՄԱԼԻՐ ՀՈԴՎԱՆԵՐ
հիմնական » Ուկրաինա 2020-ի երթևեկի կանոններ