Արգելող նշանները երթևեկի որոշակի սահմանափակումներ են մտցնում կամ վերացնում:

3.1 «Մուտք չկա»

3. Արգելող նշաններ

Արգելվում է այս ուղղությամբ մուտք գործել բոլոր տրանսպորտային միջոցները:

3.2 «Շարժման արգելք»

3. Արգելող նշաններ

Արգելվում է բոլոր տրանսպորտային միջոցները:

3.3 «Արգելվում է ավտոմեքենաների շարժը»

3. Արգելող նշաններ

3.4 «Բեռնատարների տեղաշարժն արգելված է»

3. Արգելող նշաններ

Արգելվում է տեղափոխել բեռնատարներ և տրանսպորտային միջոցներ, որոնց թույլատրելի առավելագույն զանգվածը գերազանցում է 3,5 տոննան (եթե զանգվածը նշված չէ նշանի վրա) կամ թույլատրելի առավելագույն զանգվածը գերազանցում է նշանի վրա, ինչպես նաև տրակտորներ և ինքնագնաց մեքենաներ:

3.4 նշանը չի արգելում մարդկանց, դաշնային փոստային կազմակերպությունների տրանսպորտային միջոցների տեղափոխումը, որոնք ունեն կապույտ ֆոնի վրա կողային մակերեսին սպիտակ անկյունագծային գոտի, ինչպես նաև բեռնատարներ առանց կցորդի, որի թույլատրելի առավելագույն քաշը ոչ ավելի, քան 26 տոննա է, որոնք ծառայում են ձեռնարկություններին, տեղակայված է նշանակված տարածքում: Այս դեպքերում տրանսպորտային միջոցները պետք է մուտք գործեն և դուրս գան նշանակված վայրին `նպատակակետին ամենամոտ գտնվող խաչմերուկում:

3.5 «Մոտոցիկլետների տեղաշարժն արգելված է»

3. Արգելող նշաններ

3.6 «Տրակտորների երթևեկությունն արգելված է»

3. Արգելող նշաններ

Արգելվում է տրակտորների և ինքնագնաց մեքենաների շարժը:

3.7 «Կցասայլակով երթևեկությունն արգելված է»

3. Արգելող նշաններ

Արգելվում է ցանկացած տեսակի կցորդով բեռնատարների և տրակտորների, ինչպես նաև ավտոմեքենաների քարշման շարժը:

3.8 «Արգելվում է ձիասայլերի շարժը»

3. Արգելող նշաններ

Արգելվում է ձիասայլերի (սահնակների), կենդանիներ վարելու և փաթեթավորելու, ինչպես նաև անասուններ վարելը:

3.9 «Հեծանիվներն արգելված են»

3. Արգելող նշաններ

Հեծանիվների և մոպեդների շարժումն արգելվում է:

3.10 «Հետիոտներ չկան»

3. Արգելող նշաններ

3.11 «Քաշի սահմանափակում»

3. Արգելող նշաններ

Տրանսպորտային միջոցների, այդ թվում ՝ գնացքների գնացքների շարժը, որի ընդհանուր փաստացի զանգվածն ավելի մեծ է, քան ցուցանակում նշվածը, արգելվում է:

3.12 «Տրանսպորտային միջոցի մեկ առանցքի զանգվածի սահմանափակում»

3. Արգելող նշաններ

Արգելվում է վարել տրանսպորտային միջոցներ, որոնց համար ցանկացած առանցքի վրա իրական զանգվածը գերազանցում է ցուցանակի վրա նշվածը:

3.13 «Բարձրության սահմանափակում»

3. Արգելող նշաններ

Արգելվում է տեղափոխել մեքենաներ, որոնց ընդհանուր բարձրությունը (բեռով կամ առանց բեռի) ավելի մեծ է, քան ցուցանակում նշվածը:

3.14 «Սահմանափակել լայնությունը»

3. Արգելող նշաններ

Արգելվում է տրանսպորտային միջոցների շարժը, որի ընդհանուր լայնությունը (բեռով կամ առանց բեռի) ավելի մեծ է, քան ցուցանակում նշվածը:

3.15 «Երկարության սահմանափակում»

3. Արգելող նշաններ

Արգելվում է տրանսպորտային միջոցների (տրանսպորտային միջոցների) շարժը, որի ընդհանուր երկարությունը (բեռով կամ առանց բեռի) ավելի մեծ է, քան ցուցանակում նշվածը:

3.16 «Նվազագույն հեռավորության սահմանափակում»

3. Արգելող նշաններ

Արգելվում է տրանսպորտային միջոցների շարժը, որոնց միջև հեռավորությունը գտնվում է ցուցանակում նշվածից պակաս:

3.17.1 «Մաքսային»

3. Արգելող նշաններ

Արգելվում է ճանապարհորդել առանց մաքսակետում կանգնելու (անցակետ):

3.17.2 «Վտանգ»

3. Արգելող նշաններ

Բոլոր տրանսպորտային միջոցների հետագա տեղաշարժը, առանց բացառության, արգելվում է ՝ կապված ճանապարհատրանսպորտային պատահարի, վթարի, հրդեհի կամ այլ վտանգի հետ:

3.17.3 «Կառավարում»

3. Արգելող նշաններ

Անցակետերով առանց կանգ առնելու անցումն արգելվում է:

3.18.1 «Ոչ մի աջ շրջադարձ»

3. Արգելող նշաններ

3.18.2 "Արգելված ձախակողմյան պտույտ"

3. Արգելող նշաններ

3.19 «Հետադարձումն արգելված է»

3. Արգելող նշաններ

3.20 «Գերազանցելն արգելված է»

3. Արգելող նշաններ

Արգելվում է առաջ անցնել բոլոր տրանսպորտային միջոցներից, բացառությամբ դանդաղաշարժ տրանսպորտային միջոցների, ձիասայլերի, հեծանիվների, մոպեդների և երկանիվ մոտոցիկլների ՝ առանց կողմնակի կցորդի:

3.21 «Ոչ մի շրջանցման գոտու վերջ»

3. Արգելող նշաններ

3.22 «Բեռնատարներով գերակատարումն արգելվում է»

3. Արգելող նշաններ

Արգելվում է ավելի քան 3,5 տոննա թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատարներին շրջանցել բոլոր տրանսպորտային միջոցները:

3.23 «Բեռնատարների համար շրջանցելու գոտու ավարտ»

3. Արգելող նշաններ

3.24 «Առավելագույն արագության սահմանափակում»

3. Արգելող նշաններ

Արգելվում է վարել ցուցանակում նշվածից ավելի արագությամբ (կմ / ժ):

3.25 «Առավելագույն արագության սահմանափակման գոտու ավարտ»

3. Արգելող նշաններ

3.26 «Ձայնային ազդանշանն արգելված է»

3. Արգելող նշաններ

Արգելվում է օգտագործել ձայնային ազդանշաններ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ազդանշանը տրվում է ճանապարհատրանսպորտային պատահարը կանխելու համար:

3.27 «Կանգառումն արգելված է»

3. Արգելող նշաններ

Տրանսպորտային միջոցների կանգնեցնելն ու կայանելն արգելվում է:

3.28 "Կայանելը արգելված է"

3. Արգելող նշաններ

Տրանսպորտային միջոցների կայանումը արգելված է:

3.29 «Կայանելը արգելվում է ամսվա կենտ օրերին»

3. Արգելող նշաններ

3.30 «Կայանելը արգելվում է ամսվա նույնիսկ օրերին»

3. Արգելող նշաններ

Երթուղու հակառակ կողմերում 3.29 և 3.30 նշանների միաժամանակ օգտագործմամբ երթևեկի երթևեկի երկու կողմերում կայանատեղի թույլատրվում է 19: 21-ից XNUMX:XNUMX (անցման ժամանակ):

3.31 «Բոլոր սահմանափակումների գոտու վերջ»

3. Արգելող նշաններ

Theածկույթի տարածքի վերջի նշանակումը միաժամանակ մի քանի նշանների հետևյալից. 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26-3.30:

3.32 «Արգելվում է վտանգավոր բեռներով տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժը»

3. Արգելող նշաններ

«Վտանգավոր բեռ» նույնականացման նշաններով (տեղեկատվական ցուցանակներով) հագեցած տրանսպորտային միջոցների շարժը արգելվում է:

3.33 «Արգելվում է պայթուցիկ և դյուրավառ բեռներով տրանսպորտային միջոցների շարժը»

3. Արգելող նշաններ

Պայթուցիկ նյութեր և ապրանքներ տեղափոխող տրանսպորտային միջոցների, ինչպես նաև դյուրավառ պիտակավորման ենթակա այլ վտանգավոր բեռների շարժը արգելվում է, բացառությամբ այդ վտանգավոր նյութերի և ապրանքների սահմանափակ քանակով տեղափոխման դեպքերի, որոնք որոշվում են հատուկ փոխադրման կանոններով սահմանված կարգով:

Նշաններ 3.2—3.9, 3.32 и 3.33 արգելել համապատասխան տեսակի տրանսպորտային միջոցների շարժը երկու ուղղություններով:

Նշանները չեն տարածվում.

  • 3.1 - 3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19 - երթուղային տրանսպորտային միջոցների վրա.
  • 3.2, 3.3, 3.5 - 3.8 - դաշնային փոստային կազմակերպությունների տրանսպորտային միջոցների համար, որոնք կողային մակերևույթին կապույտ ֆոնի վրա ունեն սպիտակ անկյունագծային շերտ, և տրանսպորտային միջոցներ, որոնք ծառայում են նշանակված տարածքում գտնվող ձեռնարկություններին, ինչպես նաև ծառայում են քաղաքացիներին կամ պատկանում են նշանակված տարածքում ապրող կամ աշխատող քաղաքացիներին: Այս դեպքերում տրանսպորտային միջոցները պետք է մուտք գործեն և դուրս գան նշանակված տարածքին `նպատակակետին ամենամոտ գտնվող խաչմերուկում:
  • 3.28 - 3.30 - հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից վարվող տրանսպորտային միջոցների վրա, որոնք տեղափոխում են հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ներառյալ հաշմանդամ երեխաներ, եթե այդ մեքենաների վրա տեղադրված է «Հաշմանդամ» նույնականացման նշանը, ինչպես նաև դաշնային փոստային կազմակերպությունների տրանսպորտային միջոցների վրա, կապույտ ֆոնի վրա, կողային մակերեսին սպիտակ անկյունագծային շերտագիծ: և տաքսիով ՝ ներառված տաքսաչափով.
  • 3.2, 3.3 - I և II խմբերի հաշմանդամների կողմից վարվող տրանսպորտային միջոցների վրա, որոնք տեղափոխում են այդպիսի հաշմանդամ կամ հաշմանդամ երեխաներ, եթե այդ մեքենաների վրա տեղադրված է «Հաշմանդամ» նույնականացման նշանը
  • 3.27 - երթուղային տրանսպորտային միջոցների և տրանսպորտային միջոցների վրա, որոնք օգտագործվում են որպես թեթև տաքսի, այն վայրերում, որտեղ երթուղային տրանսպորտային միջոցները կանգ են առնում կամ որպես թեթեւ տաքսիներ օգտագործվող մեքենաներ կայանում են, համապատասխանաբար 1.17 և (կամ) 5.16 - 5.18 նշաններով նշված:

Նշանների գործողություն 3.18.1, 3.18.2 վերաբերում է այն երթուղիների խաչմերուկին, որի դիմաց տեղադրված է նշանը:

Նշանների վավերության տարածքը 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 - 3.30 տարածվում է նշանի տեղադրման վայրից մինչև դրա հետևի մոտակա խաչմերուկը, իսկ խաչմերուկի բացակայության դեպքում գտնվող բնակավայրերում ՝ մինչև բնակավայրի վերջը: Նշանների գործողությունը չի ընդհատվում ճանապարհին հարակից տարածքներից ելքի կետերում և դաշտային, անտառային և այլ երկրորդական ճանապարհներով խաչմերուկի (հարակից) կետերում, որոնց դիմաց չեն տեղադրվում համապատասխան նշաններ:

Նշանի գործողությունը 3.24 , տեղադրված է բնակավայրի դիմաց ՝ ցուցանակով նշված 5.23.1 կամ 5.23.2տարածվում է մինչև այս նշանը:

Նշանների ծածկույթի տարածքը կարող է կրճատվել.

  • նշանների համար 3.16, 3.26 ափսեի կիրառումը 8.2.1;
  • նշանների համար 3.20, 3.22, 3.24 համապատասխանաբար տեղադրելով իրենց գործողությունների գոտու վերջում 3.21, 3.23, 3.25 կամ նշանի միջոցով 8.2.1: Նշանի գործողության տարածքը 3.24 կարող է կրճատվել ՝ նշանը դնելով 3.24 շարժման առավելագույն արագության տարբեր արժեքով.
  • նշանների համար 3.27-3.30 տեղադրում `իրենց գործողությունների գոտու վերջում` կրկնվող նշանների 3.27-3.30 նշանով 8.2.3 կամ նշանի միջոցով 8.2.2: Գրանցվել 3.27 կարող է օգտագործվել 1.4 նշանշման և նշանի հետ միասին 3.28 - 1.10 գծանշաններով, մինչդեռ նշանների ծածկույթի տարածքը որոշվում է գծանշման գծի երկարությամբ:

Նշանների գործողություն 3.10, 3.27—3.30 վերաբերում է միայն այն ճանապարհի այն կողմին, որի վրա դրանք տեղադրված են:

ՀԱՄԱԼԻՐ ՀՈԴՎԱՆԵՐ
հիմնական » 3. Արգելող նշաններ