Siy wout ak plak yo 1. Siy avètisman

Siy wout ak plak yo NAN. Siy priyorite yo

Siy wout ak plak yo 3. Siy entèdiksyon

Siy wout ak plak yo 4. Siy obligatwa

Kalite siy wout nan Larisi 5. Siy règleman espesyal yo

Siy wout ak plak yo 6. Enfòmasyon ak siy enfòmasyon

Siy wout ak plak yo 7. Mak sèvis yo

Siy wout ak plak yo 8. Plak pou siy wout la

Mak orizontal ak vètikal

Dispozisyon debaz pou admisyon nan veyikil la nan operasyon

Lis fonksyònman nan ki operasyon machin entèdi

prensipal » Kalite siy wout nan Larisi