جاوا 350-634
 

Вы решили купить JAWO? Все хорошо и правильно! Но не удивляйтесь, когда вам в магазине достанут аккумулятор из мотоцикла! Вам придется самостоятельно отнести его в аккумуляторную мастерскую, чтобы подзарядить; вы сможете получить мотоцикл, когда аккумулятор будет полностью заряжен.

دانلود آزمون PDF: Java Java 350 — 634

جاوا 350-634

مقالات مشابه
اصلی » تست رانندگی MOTO » جاوا 350-634

اضافه کردن نظر