یاماها تنره
 

منتقدان موافقند که یاماها مدل "tenere" را معرفی کرد که نشان دهنده قله توسعه در رده چهار زمانه اندورو است.

دانلود آزمون PDF: یاماها یاماها تنره

یاماها تنره

مقالات مشابه
اصلی » تست رانندگی MOTO » یاماها تنره

اضافه کردن نظر