یاماها FZR 600
 

Выбор прост. Вы можете поехать на работу, в поездку или с девушкой на спине в отпуске. Можно отправиться в путешествие, а можно, кстати, отшлифовать патину городских километров покрышками на гоночной трассе. Или вы доверяете мотоцикл хорошему «парикмахеру», загружаете прицеп и отправляетесь к гонщику. В классе до 600 куб. См, даже с надеждой на победу.

دانلود آزمون PDF: Yamaha Yamaha FZR 600

یاماها FZR 600

یک آزمایش دقیق تر در قالب PDF مشاهده کنید.

 
مقالات مشابه
اصلی » تست رانندگی MOTO » یاماها FZR 600

اضافه کردن نظر