15 VND
 

یک غروب سبک تابستانی ، سواحل لیوبلیانیکا ، یک ویراگو درخشان و مردی در فاصله چند متری. لباس چرم مشکی پوشیده است. شخصاً. به روح زمانه.

هلی کوپتر؟

فقط چرا؟

"من به اندازه کافی بزرگ شده ام ، دیگر لازم نیست از کسی پیشی بگیرم! - فکر کرد مرد ، بی سر و صدا به دیوار تکیه داده است.

 
مقالات مشابه

اضافه کردن نظر