برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری

سوبارو

سوبارو
عنوان:سوبارو
سال تاسیس:1953
پایه گذار:کنجی کیتا
متعلق است:شرکت سوبارو
Расположение:ژاپن
اخبار:خواندن


نوع بدن:

سوبارو

تاریخچه مارک خودروی سوبارو

این وسایل نقلیه ژاپنی متعلق به شرکت سوبارو است. این شرکت خودروهایی را هم برای بازار مصرف و هم برای اهداف تجاری تولید می کند. تاریخچه صنایع سنگین فوجی ، علامت تجاری سوبارو ، از سال 1917 آغاز می شود. با این حال ، تاریخ خودرو تا سال 1954 آغاز نشد. مهندسان سوبارو نمونه اولیه جدیدی را ایجاد می کنند. ...

اضافه کردن نظر

تمام سالن های سوبارو را در نقشه های گوگل مشاهده کنید

مقالات مشابه
اصلی » سوبارو

اضافه کردن نظر