اسکوتر مری 4
 

Более четырех лет назад дизайнер Тони Рифель из Горни-Града обратил на себя внимание проектом складного мини-мопеда на механике Томоса, который он начал серийно производить в своей мастерской в ​​сотрудничестве с цельской компанией MERX Avtotehnika. . Первый TORI пришел с частного сборочного завода 2.11.1984 ноября 194 года. К концу текущего года было построено XNUMX мопеда.

دانلود آزمون PDF: Мери Мери 4

اسکوتر مری 4

مقالات مشابه
اصلی » تست رانندگی MOTO » اسکوتر مری 4

اضافه کردن نظر