مرسدس بنز GLC › تست تصادف

Краш-тест Mercedes-Benz GLC: видео независимой оценки безопасности нового автомобиля.

سال: 2015. نتیجه آزمون: 5 از 5.

اصلی » تست های تصادف » مرسدس بنز GLC › تست تصادف

اضافه کردن نظر