مسابقه فوق العاده KTM LC4 400
 

گفت و گو از تحریریه ما.

از سوی دیگر ، او با صدای بلند فکر می کرد و به آزمایش KTM ، راننده سوپ اشاره می کرد.

"اگر بخرم ، آیا می توانم دوست دخترم را به پتو ببرم؟" "

حتی در نزدیکی ، به نظرم ارزش توجه داشت.

 

دفترچه به وضوح بیان می کند که برای آسفالت های طولانی ، استفاده از گردشگران و دو نفره سواری مناسب نیست!

"پس فقط برای نخلستان ها و مزارع چیست؟" "

"همینطور. و آنجاست که شما سوار بر جهان خوب هستید. "

 
مقالات مشابه
اصلی » تست رانندگی MOTO » مسابقه فوق العاده KTM LC4 400

اضافه کردن نظر