Husqvarna 420 AXC
 

آیا هنوز مشتق غیر معمول موتورسیکلت سوئدی موتورکراس را که برای اهداف نظامی تبدیل شده است به خاطر دارید؟ 250 سیلندر تک سیلندر هرچیز زیبا به نظر نمی رسید و اکثر متخصصان موتور کراس از گیربکس اتوماتیک وحشت زده شده بودند. استراتژیست های نظامی سوئدی حق داشتند ، آنها موتورسیکلتی می خواستند که توسط یک شخص غیر عادی اداره شود. با این حال ، همانطور که می دانیم ، تعویض دنده برای افراد ناآشنا هنگام سوار شدن بر موتورسیکلت مشکل بزرگی است.

دانلود آزمون PDF: Husqvarna Husqvarna 420 AXC

Husqvarna 420 AXC

یک آزمایش دقیق تر در قالب PDF مشاهده کنید.

 
مقالات مشابه
اصلی » تست رانندگی MOTO » Husqvarna 420 AXC

اضافه کردن نظر