هوندا VT 250 F
 

در حال حاضر در چهاردهمین نسخه خود ، ما جدیدترین موتورسیکلت هوندا را با این خبر اعلام کردیم که افتخارات زیادی دریافت کرده است. اما او واقعاً ارزش آنها را دارد.

دیدن بازار اروپا برای موتورسیکلت دشوار خواهد بود ، زیرا در بسیاری از کشورها موتورسیکلت های کلاس پایین برای خود اختصاص داده شده اند و بنابراین "ژاپنی ها" کوچکتر دسترسی ندارند. بنابراین ، در آینده نزدیک (احتمالاً در کلن) عملکردهای قوی تری انتظار می رود.

مقالات مشابه
اصلی » تست رانندگی MOTO » هوندا VT 250 F

اضافه کردن نظر