گزارش عکس: بهترین سال 2006
 

امسال برای مجله Auto بسیار پربار بود. اقدامات زیادی (ماشین ، اشتباه نکنید) ، سرگرم کننده بود ، ما غنائم زیادی جمع آوری کردیم.

گزارش عکس: بهترین سال 2006

زمان (و چه نوع ماشینی) بدون توجه به پرواز رفت.

مقالات مشابه
اصلی » تست درایو » گزارش عکس: بهترین سال 2006

اضافه کردن نظر