فرمول 3 دالارا 383
 

Не было ни воскресенья, ни гонок. Но это был приятный октябрьский день, который бора не заметила. Мне нравится эта Могила: теплая, сухая и уютная. И мне нравится прислоняться к забору перед боксами, если я знаю, что меня ждет: гоночный круг на гоночной машине. На этот раз это была даллара 383, значит, формула 3.

دانلود آزمون PDF: Даллара Даллара 383

فرمول 3 دالارا 383

یک آزمایش دقیق تر در قالب PDF مشاهده کنید.

 
مقالات مشابه
اصلی » تست رانندگی MOTO » فرمول 3 دالارا 383

اضافه کردن نظر