ETS - سیستم کشش الکترونیکی
ETS - سیستم کشش الکترونیکی
 

ETS یکی دیگر از بسیاری از سیستم های ضد لغزش در بازار است (به TCS و ASR مراجعه کنید) ، بر خلاف ETC (و سایر دستگاه های مشابه) ، بر قدرت تأثیر نمی گذارد ، فقط روی ترمزها ، باعث کند شدن چرخ محرک می شود. به

به عنوان تحولی در ASR ، از مدار ترمز مشابه ABS استفاده می کند ، نه مدار خاص مورد نیاز در دستگاه قبلی ، که بدون کاهش کیفیت هزینه ها را کاهش می دهد.

برای تکمیل تصویر ، تعیین سازنده: مرسدس باقی می ماند.

مقالات مشابه
اصلی » فرهنگ لغت خودرو » ETS - سیستم کشش الکترونیکی

اضافه کردن نظر