برند ماشینکد خطامقدار خطا
ولگا سایبرP0155هیچ پیامی در گذرگاه داده وجود ندارد
ولگا سایبرP0507دور کار به زیر مشخص شده می چرخد
ولگا سایبرP0016ناسازگاری موقت (تغییر فاز) میل بادامک و میل لنگ
ولگا سایبرP0031اتصال کوتاه مدار بخاری سنسور اکسیژن
ولگا سایبرP0032مدار باز بخاری سنسور اکسیژن
ولگا سایبرP0068خطای سنسور موقعیت دریچه گاز (عدم تطابق با سنسور فشار مطلق)
ولگا سایبرP0071خطای سنسور دمای محیط (عدم تطابق با سنسورهای دیگر)
ولگا سایبرP0072اتصال کوتاه مدار سنسور دمای محیط
ولگا سایبرP0073مدار باز سنسور دمای محیط
ولگا سایبرP0107اتصال کوتاه مدار سنسور فشار
ولگا سایبرP0108مدار باز سنسور فشار
ولگا سایبرP0111خطای سنسور دمای هوای ورودی
ولگا سایبرP0112اتصال کوتاه مدار سنسور دمای هوای ورودی
ولگا سایبرP0113مدار باز سنسور دمای هوا
ولگا سایبرP0116عملکرد سنسور دمای مایع خنک کننده غیر طبیعی است
ولگا سایبرP0117اتصال کوتاه مدار سنسور دمای مایع خنک کننده
ولگا سایبرP0118مدار باز سنسور دمای مایع خنک کننده
ولگا سایبرP0122اتصال کوتاه مدار سنسور موقعیت دریچه گاز
ولگا سایبرP0123مدار باز سنسور موقعیت دریچه گاز
ولگا سایبرP0125دمای خنک کننده کافی برای بازخورد کنترل سوخت
ولگا سایبرP0128ترموستات معیوب
ولگا سایبرP0129خواندن اشتباه سنسور فشار مطلق هنگام خاموش شدن احتراق
ولگا سایبرP0131اتصال کوتاه مدار سنسور اکسیژن
ولگا سایبرP0132مدار باز سنسور اکسیژن
ولگا سایبرP0133واکنش آهسته سنسور اکسیژن به تغییر ترکیب مخلوط
ولگا سایبرP0135عملکرد بخاری سنسور اکسیژن غیر طبیعی است
ولگا سایبرP0171مخلوط سوخت ضعیف (بدون بازخورد در مورد سنسور اکسیژن)
ولگا سایبرP0172مخلوط سوخت غنی (بدون بازخورد سنسور اکسیژن)
ولگا سایبرP0201مدار باز انژکتور شماره 1
ولگا سایبرP0202مدار باز انژکتور شماره 2
ولگا سایبرP0203مدار باز انژکتور شماره 3
ولگا سایبرP0204مدار باز انژکتور شماره 4
ولگا سایبرP0300گردش کار برای همه سیلندرها عبور می کند
ولگا سایبرP0301پرش از ضربه کار سیلندر شماره 1
ولگا سایبرP0302پرش از ضربه کار سیلندر شماره 2
ولگا سایبرP0303پرش از ضربه کار سیلندر شماره 3
ولگا سایبرP0304پرش از ضربه کار سیلندر شماره 4
ولگا سایبرP0315سیگنال نادرست از سنسور میل لنگ
ولگا سایبرP0325مدار سنسور ضربه زدن
ولگا سایبرP0335مدار باز سنسور موقعیت میل لنگ
ولگا سایبرP0339سیگنال سنسور موقعیت میل لنگ گم شده است
ولگا سایبرP0340مدار باز سنسور موقعیت میل بادامک
ولگا سایبرP0344ضربان نبض سیگنال از سنسور میل لنگ و میل لنگ
ولگا سایبرP0443مدار باز شیر پاک کننده جاذب
ولگا سایبرP0480مدار باز رله کنترل فن
ولگا سایبرP0501عملکرد سیگنال سنسور سرعت خودرو خوب است
ولگا سایبرP0506سرعت بیکاری بیشتر از مقدار مشخص شده است
ولگا سایبرP0508مدار باز تنظیم کننده دور بیکار را باز کنید
ولگا سایبرP0509اتصال کوتاه تنظیم کننده بیکار
ولگا سایبرP0516مدار باز سنسور دمای باتری
ولگا سایبرP0517سیگنال سنسور دمای پایین باتری
ولگا سایبرP0532سیگنال پایین سنسور فشار کولر گازی
ولگا سایبرP0533مدار باز سنسور فشار کولر گازی
ولگا سایبرP0562ولتاژ پایین باتری
ولگا سایبرP0563ولتاژ بالای باتری
ولگا سایبرP0600خرابی مدارهای داخلی واحد کنترل
ولگا سایبرP0601خطای بررسی حافظه داخلی
ولگا سایبرP0622نقص در مدار سیم پیچ تحریک ژنراتور
ولگا سایبرP0627مدار باز رله پمپ سوخت
ولگا سایبرP0630VIN در ECU برنامه ریزی نشده است
ولگا سایبرP0632کیلومتر شمار در ECU برنامه ریزی نشده است
ولگا سایبرP0645مدار باز رله کلاچ کمپرسور
ولگا سایبرP0685مدار باز رله اصلی
ولگا سایبرP0688مدار باز تماس مخاطبین رله اصلی
ولگا سایبرP1115عدم تطابق سنسور دما
ولگا سایبرP1603واحد کنترل خطای داخلی RAM را با دو پورت منتقل می کند
ولگا سایبرP1604خطای داخلی واحد کنترل خواندن / نوشتن
ولگا سایبرP1607تعداد اشتباه در -
ولگا سایبرP1696خطا در ECU ممنوعیت نوشتن به EPROM
ولگا سایبرP1697خطای برنامه نویسی ناقص ECU
ولگا سایبرP2074خطای سنسور فشار مطلق (عدم تطابق با سنسور موقعیت دریچه گاز)
ولگا سایبرP2096زنگ هشدار سوخت
ولگا سایبرP2097سیگنال سوخت غنی
ولگا سایبرP2302یونیزاسیون ناکافی مدار ثانویه سیم پیچ احتراق شماره 1
ولگا سایبرP2305یونیزاسیون ناکافی مدار ثانویه سیم پیچ احتراق شماره 2
ولگا سایبرP2503سیستم شارژ خروجی پایین
ولگا سایبرP2610شمارش اشتباه در +
مقالات مشابه
اصلی » کدهای خطای کارخانه Volga Siber