برند ماشینکد خطامقدار خطا
عطاردP1000تست آمادگی سیستم OBD کامل نیست
عطاردP1001آزمون KOER کامل نمی شود
عطاردP1039سیگنال سرعت خودرو گم شده یا نامناسب است
عطاردP1051سیگنال سوئیچ ترمز گم شده یا نامناسب است
عطاردP1100سنسور جریان هوای جرمی متناوب
عطاردP1101سنسور جریان هوای جرم خارج از محدوده خودآزمایی
عطاردP1105گسل فوقانی دینام دوگانه
عطاردP1106خطای دینام دوگانه پایین/ مدار سنسور فشار فشار مطلق (MAP) ولتاژ متناوب بالا
عطاردP1107خرابی مدار پایین دینام دوگانه/ ولتاژ پایین متناوب سنسور سنسور فشار مانیفولد (MAP)
عطاردP1108خرابی مدار لامپ باتری دینام دوگانه
عطاردP1109IAT - سنسور B متناوب
عطاردP1111گذر سیستم
عطاردP1112سنسور دمای هوای ورودی متناوب
عطاردP1114سنسور دمای مایع خنک کننده موتور (ECT) مدار متناوب کم ولتاژ/IAT - ورودی کم مدار B
عطاردP1115سنسور دمای مایع خنک کننده موتور (ECT) مدار متناوب ولتاژ بالا/IAT - مدار B ورودی بالا
عطاردP1116سنسور دمای خنک کننده موتور خارج از محدوده خودآزمایی است
عطاردP1117سنسور دمای خنک کننده موتور متناوب
عطاردP1118مانیفولد دمای مطلق مدار ورودی کم
عطاردP1119مانیفولد دمای مطلق مدار ورودی بالا
عطاردP1120سنسور موقعیت دریچه گاز خارج از محدوده
عطاردP1360سیم پیچ احتراق نقص مدار ثانویه
عطاردP1361ولتاژ پایین مدار کنترل احتراق (IC)
عطاردP1362نقص در مدار ثانویه سیم پیچ احتراق C
عطاردP1363نقص در مدار ثانویه سیم پیچ احتراق D
عطاردP1364خطای مدار اولیه سیم پیچ احتراق
عطاردP1365خرابی مدار ثانویه سیم پیچ احتراق
عطاردP1369خرابی مانیتور نور دمای موتور
عطاردP1380مدار شیر برقی VCT کوتاه یا باز است
عطاردP1381Cam Timing Advance بیش از حد است
عطاردP1383Cam Timing Advance بیش از حد است
عطاردP1385سوء عملکرد شیر برقی زمان بندی متغیر بادامک B
عطاردP1386زمانبندی متغیر بادامک بیش از حد پیشرفته (بانک شماره 2)
عطاردP1388زمان متغیر بادامک بیش از حد (بانک شماره 2)
عطاردP1389مدار گریز برق ورودی کم طرف پایین
عطاردP1390تنظیم اکتان خارج از محدوده خودآزمایی
عطاردP1391مدار ورودی کم نور (بانک شماره 1)
عطاردP1392مدار ورودی Glow Plug High (بانک شماره 1)
عطاردP1393مدار ورودی کم نور (بانک شماره 2)
عطاردP1394مدار ورودی Glow Plug High (بانک شماره 2)
عطاردP1395نقص مانیتور پلاگین (بانک شماره 1)
عطاردP1396نقص مانیتور پلاگین (بانک شماره 2)
عطاردP1397ولتاژ سیستم خارج از محدوده خودآزمایی
عطاردP1399مدار گریز برق بالا ، ورودی بالا
عطاردP1400ولتاژ پایین مدار سنسور الکترونیکی بازخورد فشار دیفرانسیل
عطاردP1401ولتاژ بالا مدار سنسور الکترونیکی بازخورد فشار دیفرانسیل
عطاردP1402دریچه اندازه گیری EGR محدود شده است
عطاردP1403شیلنگ های سنسور الکترونیکی بازخورد فشار دیفرانسیل معکوس شده است
عطاردP1404نقص در مدار IAT - B/ عملکرد گردش بسته گردش مجدد گاز خروجی
عطاردP1405مدار دیفرانسیل فشار سنسور الکترونیکی شیلنگ بالادست
عطاردP1406مدار دیفرانسیل فشار سنسور الکترونیکی شیلنگ پایین دست
عطاردP1407EGR جریان مشخص نشد
عطاردP1408جریان EGR از محدوده خودآزمایی خارج می شود
عطاردP1409خرابی مدار EGR خلاء رگولاتور
عطاردP1410سنسور فشار فشار EGR VREF ولتاژ
عطاردP1411هوای ثانویه منحرف نمی شود
عطاردP1413ولتاژ کم مدار مانیتور سیستم تزریق هوای ثانویه
عطاردP1414سیستم تزریق هوای ثانویه مدار مانیتور ولتاژ بالا
عطاردP1431مانیتور Misfire غیرفعال است ، نمی توان نمایه چرخ ماشه را یاد گرفت
عطاردP1442سیستم تزریق هوای ثانویه مدار مانیتور ولتاژ بالا
عطاردP1443سیستم کنترل انتشار تبخیری - سیستم خلاء - شیر برقی کنترل تصفیه یا شیر کنترل تصفیه خطا
عطاردP1444ورودی مدار سنسور جریان تصفیه کم است
عطاردP1445ورودی مدار سنسور جریان تصفیه بالا
عطاردP1450ناتوانی سیستم کنترل انتشار تبخیر در مخزن سوخت خون
عطاردP1451سیستم کنترل EVAP Canister Vent Vole Solenoid Circuit
عطاردP1452ناتوانی سیستم کنترل انتشار تبخیر در مخزن سوخت خون
عطاردP1455نشت یا انسداد قابل توجه در سیستم کنترل انتشار تبخیر
عطاردP1457قادر به کشیدن خلاء در مخزن نیست
عطاردP1460نقص در مدار قطع کننده تهویه مطبوع گاز باز عریض
عطاردP1461سنسور فشار سیستم تهویه مطبوع ورودی کم
عطاردP1462سنسور فشار سیستم تهویه مطبوع ورودی بالا
عطاردP1463سنسور فشار تهویه مطبوع تغییر فشار کافی نیست
عطاردP1464ACCS به PCM High در حین خودآزمایی
عطاردP1465خرابی مدار رله A/C
عطاردP1466سنسور دمای مبرد/سیستم نقص عملکرد مدار
عطاردP1469دوره دوچرخه سواری تهویه مطبوع کم
عطاردP1473Fan Secondary High با طرفداران خاموش
عطاردP1474مدار اصلی کنترل فن پایین
عطاردP1479مدار اصلی کنترل فن بالا
عطاردP1480Low Fan Secondary Low با طرفداران کم روشن
عطاردP1481Fan Secondary Low با طرفداران بالا روشن است
عطاردP1482SCP
عطاردP1483قدرت خنک کننده فن از قرعه کشی معمولی فراتر رفت
عطاردP1484ماژول کنترل بار متغیر پین 1 باز است
عطاردP1485خرابی مدار EGRV
عطاردP1500سنسور سرعت خودرو متناوب
عطاردP1501ماژول سرعت سنج و سرعت سنج قابل برنامه ریزی/خرابی مدار متناوب سنسور سرعت خودرو
عطاردP1502پیام سرعت خودرو یا اطلاعات ترمز نامعتبر یا مفقود شده است
عطاردP1504خرابی مدار کنترل هوای ورودی
عطاردP1505سیستم کنترل هوای بیکار در گیره تطبیقی
عطاردP1506خطای کنترل هوای بیکار بر روی سرعت
عطاردP1507خطای کنترل سرعت هوای خالی
عطاردP1512کنترل دونده ورودی منیفولد بسته شده است
عطاردP1513کنترل دونده ورودی منیفولد بسته شده است
عطاردP1516خطای ورودی کنترل ورودی منیفولد ورودی
عطاردP1517خطای ورودی کنترل ورودی منیفولد ورودی
عطاردP1518خطای کنترل دونده ورودی منیفولد - باز مانده است
عطاردP1519کنترل دونده ورودی منیفولد باز شده است
عطاردP1520خطای مدار کنترل دونده ورودی منیفولد
عطاردP1530مدار کلاچ کمپرسور A/C باز یا کوتاه
عطاردP1531تست نامعتبر - حرکت پدال شتاب دهنده
عطاردP1532خرابی مدار IMCC ، بانک B
عطاردP1533خرابی مدار AAI
عطاردP1534سوئیچ اینرسی فعال شد
عطاردP1536خرابی مدار ترمز پارکینگ
عطاردP1537کنترل دونده ورودی منیفولد باز شده است
عطاردP1538کنترل دونده ورودی منیفولد باز شده است
عطاردP1539مدار کلاچ کمپرسور برق به سیستم تهویه مطبوع از رسم جریان عادی فراتر رفت
عطاردP1549اتصال خنک کننده سوپاپ دمای دمای چندگانه ورودی
عطاردP1550سنسور فشار فرمان فرمان خارج از محدوده خودآزمایی
عطاردP1565فرمان کنترل سرعت از محدوده بالا خارج می شود
عطاردP1566فرمان کنترل سرعت خارج از محدوده کم است
عطاردP1567تداوم مدار خروجی کنترل سرعت
عطاردP1568کنترل سرعت قادر به نگه داشتن سرعت نیست
عطاردP1572خرابی مدار سوئیچ پدال ترمز
عطاردP1573موقعیت دریچه گاز موجود نیست
عطاردP1574اختلاف سنسور موقعیت دریچه گاز با سنسورها
عطاردP1575موقعیت پدال خارج از محدوده خودآزمایی
عطاردP1576موقعیت پدال در دسترس نیست
عطاردP1577اختلاف سنسور موقعیت پدال btwn سنسورها
عطاردP1578قدرت ETC کمتر از تقاضا
عطاردP1579ETC در حالت محدود کردن قدرت
عطاردP1580مانیتور الکترونیکی دریچه گاز ساقط کردن PCM
عطاردP1581خرابی مانیتور دریچه گاز الکترونیکی
عطاردP1582داده های مانیتور الکترونیکی دریچه گاز موجود است
عطاردP1583کروز مانیتور دریچه گاز الکترونیکی غیرفعال است
عطاردP1584نقص ETB در کنترل دریچه گاز تشخیص داده شد
عطاردP1585نقص در واحد کنترل دریچه گاز
عطاردP1586واحد کنترل دریچه گاز نقص در موقعیت دریچه گاز
عطاردP1587خطای فرمان تعدیل شده واحد کنترل دریچه گاز
عطاردP1588واحد کنترل دریچه گاز از دست دادن فنر برگشت را تشخیص داد
عطاردP1589واحد کنترل دریچه گاز قادر به کنترل زاویه دریچه گاز مطلوب نیست
عطاردP1600از دست دادن قدرت KAM - مدار باز
عطاردP1605خطای تست حافظه PCM Keep Alive Memory
عطاردP1625ولتاژ به مدار کنترل ماژول بار بار خودرو تشخیص داده نمی شود
عطاردP1626ولتاژ به مدار ماژول کنترل بار خودرو تشخیص داده نمی شود
عطاردP1634خرابی مدار پیوند خروجی داده
عطاردP1635نسبت تایر / محور خارج از محدوده قابل قبول
عطاردP1636خطای ارتباط تراشه امضای القایی
عطاردP1639مسدود کردن شناسه خودرو خراب است یا برنامه ریزی نشده است
عطاردP1640DTC های پیشرانه موجود در ماژول دیگر
عطاردP1641خرابی مدار اولیه پمپ سوخت
عطاردP1642مدار پمپ سوخت مانیتور مدار ورودی بالا
عطاردP1643مدار پمپ سوخت مانیتور کم ورودی
عطاردP1644خرابی مدار کنترل سرعت پمپ سوخت
عطاردP1650سوئیچ فشار فرمان از محدوده خودآزمایی خارج است
عطاردP1651خطای ورودی سوئیچ فشار فرمان
عطاردP1656CAN پیوند PCM - مدار PCM - شبکه
عطاردP1657خرابی تراشه CAN Link
عطاردP1660سیگنال بررسی مدار خروجی بالا است
عطاردP1661سیگنال بررسی مدار خروجی کم است
عطاردP1662خرابی مدار IDM_EN
عطاردP1663نقص در مدار سیگنال فرمان تقاضای سوخت
عطاردP1667خرابی مدار CI
عطاردP1668PCM - خطای ارتباطات IDM
عطاردP1670سیگنال بازخورد الکترونیکی شناسایی نشد
عطاردP1690خرابی مدار مدار برقی Wastegate
عطاردP1700مشکلات سیستم انتقال نیرو
عطاردP1701خطای تعامل معکوس
عطاردP1702مشکلات سیستم انتقال نیرو
عطاردP1703روشن/خاموش کردن ترمز خارج از محدوده خودآزمایی
عطاردP1704مشکلات سیستم انتقال نیرو
عطاردP1705سنسور موقعیت اهرم دستی خارج از محدوده خودآزمایی
عطاردP1706مشاهده سرعت بالای خودرو در پارک
عطاردP1707Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault در حال حاضر
عطاردP1709پارک یا موقعیت خنثی را از محدوده خودآزمایی خارج کنید
عطاردP1710مشکلات سیستم انتقال نیرو
عطاردP1711سنسور دمای سیال انتقال خارج از محدوده خودآزمایی
عطاردP1712نقص در سیگنال درخواست کاهش گشتاور ترانس
عطاردP1713سنسور TFT در محدوده شکست کم ارزش
عطاردP1714خطای امضای استقرایی SSA
عطاردP1715خطای امضای استقرایی SSB
عطاردP1716خطای امضای استقرایی SSC
عطاردP1717نقص در امضای القایی SSD
عطاردP1718سنسور TFT در محدوده شکست بالا
عطاردP1720خرابی مدار سرعت خودرو (متر)
عطاردP1721نسبت نادرست چرخ دنده 1
عطاردP1722نسبت نادرست چرخ دنده 2
عطاردP1723نسبت نادرست Gear 3
عطاردP1724نسبت نادرست چرخ دنده 4
عطاردP1725افزایش ناکافی سرعت موتور در حین خودآزمایی
عطاردP1726کاهش سرعت موتور در حین خودآزمایی
عطاردP1727خرابی امضای القایی سلونوئید کلاچ ساحلی
عطاردP1728خطای برگه انتقال
عطاردP1729خطای سوئیچ 4 × 4 کم
عطاردP1731نقص 1-2 شیفت
عطاردP1732نقص 2-3 شیفت
عطاردP1733نقص 3-4 شیفت
عطاردP1740مشکلات سیستم انتقال نیرو
عطاردP1741خطای کنترل کلاچ مبدل گشتاور
عطاردP1742خرابی شیر برقی کلاچ مبدل گشتاور
عطاردP1743خرابی شیر برقی کلاچ مبدل گشتاور
عطاردP1744سیستم کلاچ مبدل گشتاور در حالت خاموش گیر کرده است
عطاردP1745مشکلات سیستم انتقال نیرو
عطاردP1746سلونوئید A کنترل الکترونیکی فشار - مدار باز
عطاردP1747سلونوئید کنترل فشار الکترونیکی A- اتصال کوتاه
عطاردP1748نقص EPC
عطاردP1749سلونوئید کنترل فشار الکترونیکی پایین افت کرد
عطاردP1751Shift Solenoid A Performance
عطاردP1754خرابی مدار سلونوئید کلاچ ساحلی
عطاردP1756Shift Solenoid B Performance
عطاردP1760مشکلات سیستم انتقال نیرو
عطاردP1761Shift Solenoid C Performance
عطاردP1762باند Overdrive خاموش شد
عطاردP1766Shift Solenoid D Performance
عطاردP1767خرابی مدار کلاچ مبدل گشتاور
عطاردP1768عملکرد / عادی / حالت زمستانی نقص ورودی
عطاردP1770خرابی مدار سلونوئید کلاچ
عطاردP1779خرابی مدار لامپ نشانگر کنترل انتقال
عطاردP1780مدار سوئیچ کنترل انتقال از محدوده خودآزمایی خارج است
عطاردP1781سوئیچ کم 4 × 4 خارج از محدوده خودآزمایی است
عطاردP1782مدار P/ES خارج از محدوده خودآزمایی
عطاردP1783انتقال بیش از حد دما
عطاردP1784خرابی مکانیکی انتقال - اول و معکوس
عطاردP1785خرابی مکانیکی انتقال - اول و دوم
عطاردP17863-2 خطای Downshift
عطاردP17872-1 خطای Downshift
عطاردP1795خرابی مدار سوئیچ بیکار
عطاردP1804خرابی مدار نشانگر 4 چرخ متحرک با خرابی مدار
عطاردP1806اتصال کوتاه با چهار چرخ متحرک اتصال کوتاه به باتری
عطاردP1808خرابی مدار نشانگر 4 چرخ درایو گیربکس
عطاردP1121سنسور موقعیت دریچه گاز با سنسور جریان هوای جرمی ناسازگار است
عطاردP1122ولتاژ پایین متناوب سنسور موقعیت دریچه گاز (TP)
عطاردP1123سنسور موقعیت دریچه گاز در محدوده بالاتر از حد انتظار
عطاردP1124سنسور موقعیت دریچه گاز خارج از محدوده خودآزمایی
عطاردP1125سنسور موقعیت دریچه گاز متناوب
عطاردP1127اگزوز به اندازه کافی گرم نیست - سنسور O2 پایین دست آزمایش نشده است
عطاردP1128سیگنالهای سنسور اکسیژن گرم شده در بالادست معکوس شد
عطاردP1129سیگنالهای سنسور اکسیژن گرم شده در جهت پایین دست معکوس شد
عطاردP1130عدم وجود سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده در بالادست - محدودیت سوخت مناسب - بانک 1
عطاردP1131عدم وجود سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده در بالادست - سنسور نشان دهنده لاغر - بانک 1
عطاردP1132عدم وجود سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده در بالادست - سنسور غنی نشان می دهد - بانک 1
عطاردP1133کنترل سوخت بانک 1 بدون تغییر
عطاردP1134کنترل سوخت بانک 1 غنی شد
عطاردP1135سنسور موقعیت پدال مدار متناوب
عطاردP1137فقدان سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده پایین دست - سنسور نشان دهنده لاغر - بانک 1
عطاردP1138فقدان سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده پایین دست - سنسور غنی نشان می دهد - بانک 1
عطاردP1139نقص در مدار نشانگر آب در سوخت
عطاردP1140آب در شرایط سوخت
عطاردP1141نقص در مدار نشانگر محدودیت سوخت
عطاردP1142شرایط محدودیت سوخت
عطاردP1810TFP Valve Position Switch Circuit/ Transmission 4-Wheel Drive نشانگر کم اتصال کوتاه به باتری
عطاردP1812گیربکس 4 چرخ متحرک حالت خرابی مدار را انتخاب کنید
عطاردP1815گیربکس 4 چرخ متحرک حالت اتصال کوتاه به زمین را انتخاب کنید
عطاردP1819انتقال ایمنی خنثی انتقال اتصال کوتاه به زمین
عطاردP1820خرابی جعبه انتقال گیربکس خرابی مدار سیم پیچ رله جهت عقربه های ساعت
عطاردP1822جعبه انتقال انتقال جهت عقربه های ساعت سیم پیچ رله اتصال کوتاه به باتری
عطاردP1824خرابی مدار رله کلاچ درایو 4 چرخ متحرک
عطاردP1826مدار رله کلاچ پایین چهار چرخ متحرک به باتری
عطاردP1828خرابی مدار انتقال مدار خلاف جهت عقربه های ساعت تغییر مدار سیم پیچ سیم پیچ
عطاردP1830جعبه دنده انتقال خلاف جهت عقربه های ساعت سیم پیچ رله اتصال کوتاه به باتری
عطاردP1832خرابی مدار انتقال قدرت گیربکس دیفرانسیل قفل دیفرانسیل
عطاردP1834اتصال گیربکس گیربکس دیفرانسیل قفل شونده اتصال کوتاه به باتری
عطاردP1838خرابی مدار انتقال گیربکس جعبه دنده
عطاردP1846خرابی مدار انتقال صفحه تماس با صفحه 'A' خرابی مدار
عطاردP1850خرابی مدار انتقال صفحه تماس با صفحه 'B' خرابی مدار
عطاردP1854خرابی مدار انتقال صفحه تماس C 'خرابی مدار
عطاردP1858خرابی مدار انتقال صفحه تماس با صفحه 'D' خرابی مدار
عطاردP1866نگرانی سیستم مورد انتقال انتقال - سرویس مورد نیاز است
عطاردP1867خرابی مدار انتقال خط تماس با صفحه خرابی مدار کلی
عطاردP1876خرابی مدار انتقال قدرت گیربکس 2 چرخ چرخ برقی
عطاردP1877جعبه دنده انتقال گیربکس دوچرخ مدار برقی اتصال کوتاه به باتری
عطاردP1881خرابی مدار سوئیچ سطح خنک کننده موتور ، GEM
عطاردP1882سوئیچ سطح خنک کننده موتور اتصال کوتاه به زمین
عطاردP1883خرابی مدار سوئیچ سطح خنک کننده موتور ، GEM
عطاردP1884مدار لامپ سطح خنک کننده موتور کوتاه به زمین است
عطاردP1891مورد انتقال گیربکس تماس صفحه صفحه مدار باز مدار باز
عطاردP1900خرابی مدار متناوب سرعت خروجی (OSS)
عطاردP1901نقص متناوب مدار سرعت توربین شفت (TSS)
عطاردP1902مدار کنترل رله شیر برقی Kickdown
عطاردP1903ولتاژ پایین مدار برقی Kickdown
عطاردP1904ولتاژ بالا مدار برقی Kickdown
عطاردP1150عدم وجود سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده در بالادست - محدودیت سوخت مناسب - بانک 2
عطاردP1151عدم وجود سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده در بالادست - سنسور نشان دهنده لاغر - بانک 2
عطاردP1152عدم وجود سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده در بالادست - سنسور غنی نشان می دهد - بانک 2
عطاردP1153کنترل سوخت بانک 2 بدون تغییر
عطاردP1154کنترل سوخت بانک 2 غنی شد
عطاردP1155کنترل کننده سوخت جایگزین
عطاردP1157فقدان سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده پایین دست - سنسور نشان دهنده لاغر - بانک 2
عطاردP1158فقدان سوئیچ سنسور اکسیژن گرم شده پایین دست - سنسور غنی نشان می دهد - بانک 2
عطاردP1168سنسور راه آهن سوخت در محدوده کم خرابی
عطاردP1169سنسور راه آهن سوخت در محدوده بالا خرابی
عطاردP1170ESO - موتور خاموش موتور گسل برقی
عطاردP1171نقص سنسور روتور
عطاردP1172خطای کنترل روتور
عطاردP1173خطای کالیبراسیون روتور
عطاردP1174خطای سنسور بادامک
عطاردP1175خطای کنترل بادامک
عطاردP1176خطای کالیبراسیون بادامک
عطاردP1177خطای همگام سازی
عطاردP1180نقص سیستم تحویل سوخت - کم
عطاردP1181نقص سیستم تحویل سوخت - زیاد
عطاردP1183خرابی مدار دمای روغن موتور
عطاردP1184دمای روغن موتور خارج از محدوده خودآزمایی است
عطاردP1185FTS High - سنسور دمای پمپ سوخت بالا
عطاردP1186FTS Low - سنسور دمای پمپ سوخت کم است
عطاردP1187انتخاب متغیر
عطاردP1188خطای حافظه کالیبراسیون
عطاردP1189خطای سیگنال سرعت پمپ
عطاردP1190مقاومت کالیبراسیون خارج از محدوده
عطاردP1191ولتاژ خط کلید
عطاردP1192ولتاژ خارجی
عطاردP1193EGR Drive Overcurrent
عطاردP1194مبدل A/D ECU
عطاردP1195SCP HBCC اولیه نشد
عطاردP1196کلید خاموش ولتاژ بالا
عطاردP1197کلید ولتاژ پایین
عطاردP1198کمبود سوخت روتور پمپ کنترل
عطاردP1209خطای سیستم فشار کنترل انژکتور
عطاردP1210کنترل فشار انژکتور بالاتر از سطح مورد انتظار
عطاردP1211سنسور فشار کنترل انژکتور بالا / پایین مطلوب
عطاردP1212فشار کنترل انژکتور در هنگام میل لنگ تشخیص داده نمی شود
عطاردP1213نقص در مدار انژکتور را شروع کنید
عطاردP1214سنسور موقعیت پدال B مدار متناوب
عطاردP1215سنسور موقعیت پدال C مدار کم ورودی
عطاردP1216سنسور موقعیت پدال مدار C ورودی بالا
عطاردP1217سنسور موقعیت پدال C مدار متناوب
عطاردP1218CID بالا
عطاردP1219CID پایین
عطاردP1220خطای کنترل دریچه گاز سری
عطاردP1221نقص سیستم کنترل کشش
عطاردP1222خرابی مدار خروجی کنترل کشش
عطاردP1223سنسور تقاضای پدال B مدار ورودی بالا
عطاردP1224سنسور موقعیت دریچه گاز B از محدوده خودآزمایی
عطاردP1227ضایعات بسته نشد (فشار بیش از حد)
عطاردP1228ضایعات باز نشد (تحت فشار)
عطاردP1229خطای درایور پمپ Intercooler
عطاردP1230مدار تغذیه پمپ سوخت را باز کنید
عطاردP1231رله پمپ سوخت با سرعت بالا فعال شد
عطاردP1232خرابی مدار اولیه پمپ سوخت کم سرعت
عطاردP1233ماژول درایور پمپ سوخت آفلاین
عطاردP1234ماژول درایور پمپ سوخت آفلاین
عطاردP1235کنترل پمپ سوخت خارج از محدوده
عطاردP1236کنترل پمپ سوخت خارج از محدوده
عطاردP1237خطای مدار ثانویه پمپ سوخت
عطاردP1238خطای مدار ثانویه پمپ سوخت
عطاردP1239پمپ سوخت سریع خطای تغذیه مثبت
عطاردP1243پمپ سوخت دوم معیوب است یا خطای زمین
عطاردP1244ورودی بار دینام زیاد ناموفق بود
عطاردP1245ورودی بار دینام کم انجام شد
عطاردP1246ورودی بار دینام ناموفق بود
عطاردP1247فشار توربو کم
عطاردP1248افزایش فشار توربو تشخیص داده نمی شود
عطاردP1249عملکرد شیر کنترل ضایعات
عطاردP1250کمبود نیروگاه برقی FPRC
عطاردP1252همبستگی پدال PDS1 و LPDS بالا
عطاردP1253همبستگی پدال PDS1 و LPDS کم است
عطاردP1254همبستگی پدال PDS2 و LPDS بالا
عطاردP1255همبستگی پدال PDS2 و LPDS کم است
عطاردP1256همبستگی پدال PDS1 و HPDS
عطاردP1257همبستگی پدال PDS2 و HPDS
عطاردP1258همبستگی پدال PDS1 و PDS2
عطاردP1260سرقت کشف شد - موتور غیرفعال است
عطاردP1261سیلندر شماره 1 بالا به پایین کوتاه
عطاردP1262سیلندر شماره 2 بالا به پایین کوتاه
عطاردP1263سیلندر شماره 3 بالا به پایین کوتاه
عطاردP1264سیلندر شماره 4 بالا به پایین کوتاه
عطاردP1265سیلندر شماره 5 بالا به پایین کوتاه
عطاردP1266سیلندر شماره 6 بالا به پایین کوتاه
عطاردP1267سیلندر شماره 7 بالا به پایین کوتاه
عطاردP1268سیلندر شماره 8 بالا به پایین کوتاه
عطاردP1270RPM موتور یا محدود کننده سرعت خودرو رسیده است
عطاردP1271سیلندر شماره 1 بالا به پایین باز می شود
عطاردP1272سیلندر شماره 2 بالا به پایین باز می شود
عطاردP1273سیلندر شماره 3 بالا به پایین باز می شود
عطاردP1274سیلندر شماره 4 بالا به پایین باز می شود
عطاردP1275سیلندر شماره 5 بالا به پایین باز می شود
عطاردP1276سیلندر شماره 6 بالا به پایین باز می شود
عطاردP1277سیلندر شماره 7 بالا به پایین باز می شود
عطاردP1278سیلندر شماره 8 بالا به پایین باز می شود
عطاردP1280کنترل کنترل تزریق خارج از محدوده کم
عطاردP1281کنترل کنترل تزریق خارج از محدوده بالا
عطاردP1282فشار کنترل تزریق بیش از حد
عطاردP1283خرابی مدار IPR
عطاردP1284سگ سقط شده - شکست ICP
عطاردP1285سر سیلندر روی دما حس می شود
عطاردP1286پالس سوخت در محدوده کمتر از حد انتظار است
عطاردP1287پالس سوخت در محدوده بالاتر از حد انتظار
عطاردP1288سنسور دمای سر سیلندر خارج از محدوده خودآزمایی
عطاردP1289سیگنال سنسور دمای سر سیلندر بیشتر از محدوده خودآزمایی است
عطاردP1290سیگنال سنسور دمای سر سیلندر کمتر از محدوده خودآزمایی
عطاردP1291کوتاه انژکتور کوتاه به GND یا VBATT - بانک 1
عطاردP1292کوتاه انژکتور کوتاه به GND یا VBATT - بانک 2
عطاردP1293انژکتور High Side Open - بانک 1
عطاردP1294Injector High Side Open - بانک 2/هدف به حالت آماده به کار نرسیده است
عطاردP1295چند خطا-بانک 1-با شورت کم پشت
عطاردP1296چند خطا-بانک 2-با شورت کم پشت
عطاردP1297طرفین انژکتور با هم کوتاه می شوند
عطاردP1298شکست IDM
عطاردP1299سنسور دمای سر سیلندر وضعیت بیش از حد گرم شدن موتور را تشخیص داد
عطاردP1300تقویت خطای کالیبراسیون
عطاردP1301افزایش کالیبراسیون بالا
عطاردP1302افزایش کالیبراسیون پایین
عطاردP1303خطای کالیبراسیون EGR
عطاردP1304کالیبراسیون EGR بالا
عطاردP1305کالیبراسیون EGR پایین
عطاردP1306کشیدن رله ضربه - در خطای مدار
عطاردP1307خطای مدار نگهدارنده رله ضربات
عطاردP1308خطای مدار کلاچ A/C
عطاردP1309مانیتور تشخیص خطا فعال نیست
عطاردP1316مدار تزریق / IDM al_dtc_temp شناسایی شد
عطاردP1317مدار تزریق / IDM al_dtc_temp به روز نشده است
عطاردP1340خرابی مدار B سنسور موقعیت میل بادامک
عطاردP1351خطای ورودی مدار مانیتور تشخیصی احتراق
عطاردP1352سیم پیچ احتراق A - خطای مدار اولیه
عطاردP1353سیم پیچ احتراق B - خطای مدار اولیه
عطاردP1354سیم پیچ احتراق C - خطای مدار اولیه
عطاردP1355سیم پیچ احتراق D - خطای مدار اولیه
عطاردP1356از دست دادن ورودی ماژول تشخیص احتراق در PCM
عطاردP1357پالس پهنای مانیتور تشخیصی احتراق مشخص نشده است
عطاردP1358سیگنال مانیتور تشخیصی احتراق خارج از محدوده خودآزمایی
عطاردP1359خطای مدار خروجی جرقه
مقالات مشابه
اصلی » کدهای خطای کارخانه تیر