مدل ماشینکد خطامقدار خطا
نیزهB1201مدار سنسور سطح سوخت
نیزهB1202مدار باز سنسور سطح سوخت
نیزهB1203مدار سنسور سطح سوخت
نیزهB1204اتصال کوتاه به منفی سنسور سطح سوخت
نیزهB1205سوئیچ ردیف شماره 1 گروه دستگاه های الکترونیکی
نیزهB1206سوئیچ ردیف شماره 1 گروه دستگاه های الکترونیکی
نیزهB1207سوئیچ ردیف شماره 1 گروه دستگاه های الکترونیکی
نیزهB1208اتصال کوتاه گروهی از دستگاه های الکترونیکی در ردیف 1 تا منفی
نیزهB1209سوئیچ ردیف شماره 2 گروه دستگاه های الکترونیکی
نیزهB1210سوئیچ ردیف شماره 2 گروه دستگاه های الکترونیکی
نیزهB1211سوئیچ ردیف شماره 2 گروه دستگاه های الکترونیکی
نیزهB1212کلید شماره 2 گروه دستگاه های الکترونیکی به منفی کوتاه می شود
نیزهB1213در دوره پس از آخرین لغو ، احتراق با کمتر از 2 کلید ذخیره شده روشن شد.
نیزهB1214طرح روشنایی پلت فرم
نیزهB1215چراغهای جلو تابلو ، اتصال کوتاه پس از مثبت
نیزهB1216کلید کنار جاده ای و کمک اضطراری
نیزهB1217مدار سیم پیچ رله هورن
نیزهB1218مدار سیم پیچ رله هورن
نیزهB1219مدار سنسور فشار مخزن سوخت
نیزهB1220سنسور فشار مخزن سوخت: کوتاه تا مثبت
نیزهB1222سنسور دمای سوخت 1 مدار
نیزهB1223مدار باز سنسور دمای سوخت 1
نیزهB1224سنسور دمای سوخت 1: کوتاه تا مثبت
نیزهB1225سنسور دمای سوخت 1: کوتاه تا منفی
نیزهB1226سنسور دمای سوخت 2 خارج از محدوده / عملکرد مشخص شده است
نیزهB1227سنسور دمای سوخت 2 خارج از محدوده / عملکرد مشخص شده است
نیزهB1228ورودی مدار سنسور دمای سوخت 2: زیاد
نیزهB1229سیگنال ورودی کم 2 مدار سنسور دمای سوخت
نیزهB1230پیش کشنده کمربند ایمنی راننده با مقاومت بالا یا پایین در برابر چاشنی
نیزهB1231برآمدگی تشخیص داده شد
نیزهB1232مدار گیرنده منفعل ضد سرقت
نیزهB1238گرم شدن
نیزهB1239مدار تقویت کننده قدرت برای مخلوط کردن جریان هوا در درب
نیزهB1240مدار رله پمپ واشر پنجره عقب
نیزهB1241اتصال کوتاه به مثبت رله پمپ واشر شیشه عقب
نیزهB1242مدار تقویت کننده قدرت چرخش هوای درب
نیزهB1243سوئیچ افت سریع کریستال روی مثبت بسته شده است
نیزهB1244مدار رله برف پاک کن پنجره عقب
نیزهB1245مدار رله برف پاک کن عقب: کوتاه تا مثبت
نیزهB1246مدار پتانسیومتر تنظیم روشنایی تابلو ابزار
نیزهB1248مدار باز سوئیچ کشویی اتوماتیک پشتی صندلی جلو
نیزهB1249شیر مخلوط کننده هوا
نیزهB1250مدار سنسور دمای هوای داخلی
نیزهB1251سنسور دمای داخلی معیوب است
نیزهB1252مدار سنسور دمای هوای داخلی: کوتاه تا مثبت
نیزهB1253مدار باز سنسور دمای داخلی: اتصال کوتاه به منفی
نیزهB1254مدار سنسور دمای هوا A / C
نیزهB1255مدار باز سنسور دمای هوای خارج
نیزهB1256مدار سنسور دمای هوای بیرون کوتاه شده و مثبت است
نیزهB1257مدار سنسور دمای هوای بیرون کوتاه شده به منفی است
نیزهB1258مدار سنسور شدت تابش خورشیدی
نیزهB1259سنسور تابش خورشیدی مدار باز
نیزهB1260اتصال کوتاه سنسور خورشید به منفی
نیزهB1261اتصال کوتاه سنسور خورشید به منفی
نیزهB1262یخ زدایی تنظیم مجدد مدار کنترل فلپ
نیزهB1263مدار کنترل فلپ انحراف تهویه پنل ابزار
نیزهB1264مدار کنترل دریچه انحراف پلت فرم
نیزهB1265مدار کنترل درب بای پس هوای سرد
نیزهB1266مدار ورودی سرو سرو چپ
نیزهB1267مدار ورودی هوا راست سروو
نیزهB1268مدار یخ زدایی سروو پتانسیومتر
نیزهB1269مدار باز مکانیسم سروو پتانسیومتر مدار یخ زدایی
نیزهB1270سرو پتانسیومتر یخ زدایی: کوتاه تا مثبت
نیزهB1271سرو پتانسیومتر یخ زدایی: کوتاه تا منفی
نیزهB1272سروو پتانسیومتر تهویه
نیزهB1273مدار باز مکانیسم سروو پتانسیومتر مدار تهویه
نیزهB1274اتصال کوتاه مکانیسم سروو پتانسیومتر مدار تهویه به مثبت
نیزهB1275سروو پتانسیومتر تهویه: کوتاه تا منفی
نیزهB1276سروو مدار پتانسیومتر Footwell
نیزهB1277مدار باز مکانیسم سروو پتانسیومتر در محفظه ای برای پاها
نیزهB1278مدار سروتو پتانسیومتر Footwell کوتاه شده به مثبت
نیزهB1279مدار سروتو پتانسیومتر Footwell کوتاه شده به منفی
نیزهB1280سرو موتور پتانسیومتر بای پس هوای سرد مدار موتور
نیزهB1281مدار باز مکانیسم سروو دور زدن پتانسیومتر هوای سرد مدار موتور
نیزهB1282سرو دور موتور پتانسیومتر هوای سرد مدار موتور را کوتاه تا مثبت می کند
نیزهB1283سرو موتور پتانسیومتر هوای سرد بای پس مدار کوتاه: منفی به منفی
نیزهB1284پتانسیومتر هوای ورودی سرو چپ
نیزهB1285پتانسیومتر هوای ورودی سرو چپ: مدار باز
نیزهB1286پتانسیومتر ورودی هوای چپ سروو: کوتاه تا مثبت
نیزهB1287پتانسیومتر ورودی سرو سرو چپ: کوتاه تا منفی
نیزهB1288پتانسیومتر مدار ورودی ، سروو راست
نیزهB1289پتانسیومتر هوای ورودی RH Servo: مدار باز
نیزهB1290پتانسیومتر ورودی هوای سروو راست: کوتاه تا مثبت
نیزهB1291پتانسیومتر ورودی هوای سروو راست: کوتاه تا منفی
نیزهB1292مدار رله قدرت باتری
نیزهB1293مدار باز رله برق باتری
نیزهB1294مدار رله منبع تغذیه باتری: کوتاه تا مثبت
نیزهB1295مدار رله منبع تغذیه باتری: کوتاه تا منفی
نیزهB1296مدار سنسور منبع تغذیه
نیزهB1297مدار باز سنسور منبع تغذیه
نیزهB1298اتصال کوتاه به مثبت منبع تغذیه سنسور سرقت حجمی
نیزهB1299اتصال کوتاه منبع تغذیه سنسور سرقت حجمی به منفی
نیزهB1300مدار کویل رله بسته شدن درب
نیزهB1301مدار کویل رله بسته شدن درب
نیزهB1302مدار رله تایمر لوازم جانبی
نیزهB1303مدار باز رله تایمر تجهیزات کمکی
نیزهB1304مدار رله تایمر لوازم جانبی
نیزهB1305اتصال رله تایمر لوازم جانبی کوتاه به منفی
نیزهB1306سنسور سطح روغن مدار باز
نیزهB1307سوئیچ سطح روغن به مثبت بسته شد
نیزهB1308اتصال کوتاه روی کلید فشار منفی روغن
نیزهB1309زنجیر بستن درب
نیزهB1310طرح باز شدن درب
نیزهB1311طرح باز شدن درب
نیزهB1312در مدار ورودی چراغ جلو کوتاه به مثبت است
نیزهB1313مدار کنترل رله صرفه جویی در باتری
نیزهB1314مدار باز سیم پیچ رله دستگاه
نیزهB1315اتصال سیم پیچ رله صرفه جویی در شارژ کوتاه به علاوه
نیزهB1316اتصال سیم پیچ رله صرفه جویی در شارژ کوتاه به منفی
نیزهB1317ولتاژ باتری خیلی زیاد است
نیزهB1318ولتاژ باتری خیلی کم است
نیزهB1319درب راننده معیوب مدار باز / اتصال کوتاه به منفی است
نیزهB1320مدار باز درب راننده
نیزهB1321مدار باز درب راننده
نیزهB1322مدار باز سوئیچ درب سمت راننده: اتصال کوتاه به منفی
نیزهB1323مدار لامپ هشدار دهنده درب باز
نیزهB1325اتصال کوتاه به مثبت زنجیره ای از چراغ کنترل درب باز
نیزهB1327مدار باز درب سرنشین
نیزهB1328مدار باز درب سرنشین
نیزهB1329مدار باز درب سرنشین
نیزهB1330بستن کلید درب سرنشین جلو به منفی
نیزهB1331مدار باز درب صندوق عقب
نیزهB1332مدار باز درب صندوق عقب
نیزهB1333مدار باز درب صندوق عقب
نیزهB1334مدار باز درب صندوق عقب
نیزهB1335مدار باز درب عقب راست
نیزهB1336کلید درب عقب راست باز می شود
نیزهB1337مدار باز درب عقب
نیزهB1338اتصال کوتاه مدار باز درب عقب راست به منفی
نیزهB1340ورودی زنگ مورد نیاز: کوتاه تا منفی
نیزهB1341مدار بازکن درب برقی
نیزهB1342خرابی واحد کنترل داخلی
نیزهB1343مدار ورودی شیشه عقب گرم شده
نیزهB1344مدار باز مدار ورودی گرمایش پنجره عقب
نیزهB1345اتصال کوتاه ورودی کلید گرمایش شیشه عقب به منفی
نیزهB1346ورودی گرمایش پنجره عقب: کوتاه تا منفی
نیزهB1347سیم پیچ رله ورودی مقاومت پنجره عقب
نیزهB1348مدار باز رله گرمایش شیشه عقب
نیزهB1349رله پنجره عقب گرم: کوتاه تا مثبت
نیزهB1351مدار کلید احتراق در قفل احتراق ، کوتاه به مثبت
نیزهB1352زنجیره کلید درج شده است
نیزهB1353زنجیره کلید درج شده است
نیزهB1354موقعیت مدار کمکی 1
نیزهB1355مدار احتراق وارد شد
نیزهB1356مدار احتراق وارد شد
نیزهB1357مدار احتراق وارد شده است: کوتاه تا مثبت
نیزهB1358سوئیچ احتراق در حین کار: اتصال کوتاه به منفی
نیزهB1359موقعیت مدار کمکی 1
نیزهB1360مدار باز سوئیچ احتراق
نیزهB1361موقعیت مدار کمکی 1
نیزهB1362سوئیچ احتراق در حین کار / اتصال: اتصال کوتاه به منفی
نیزهB1363مدار شروع جرقه زنی
نیزهB1364مدار شروع جرقه زنی
نیزهB1365اتصال کوتاه موتور شروع به مثبت می کند
نیزهB1366مدار شروع جرقه زنی
نیزهB1367مدار جرقه زنی معیوب که سیگنالی را به سرعت سنج می فرستد
نیزهB1368مدار جرقه زنی که سیگنال را به سرعت سنج می فرستد قطع می شود
نیزهB1369مدار سیستم جرقه زنی که سیگنال را به سرعت سنج می رساند ، کوتاه می شود و مثبت می شود
نیزهB1370مدار سیستم جرقه زنی که سیگنال را به سرعت سنج می رساند ، کوتاه می شود
نیزهB1371مدار رله روشنایی کمکی داخلی
نیزهB1372رله نور ورودی بیکار
نیزهB1373اتصال کوتاه به مثبت ورودی رله سیم پیچ روشنایی
نیزهB1374اتصال کوتاه به منفی رله روشنایی ورودی
نیزهB1375چراغ هشدار تعویض روغن مدار باز
نیزهB1376اتصال کوتاه به چراغ هشدار تغییر روغن مثبت
نیزهB1377مدار چراغ هشدار تعویض روغن
نیزهB1378اتصال کوتاه به مدار منفی علامت نوری تغییر روغن
نیزهB1379اتصال کوتاه دکمه تنظیم مجدد روغن به منفی
نیزهB1380مدار دکمه تنظیم مجدد تعویض روغن
نیزهB1381دکمه تنظیم مجدد تغییر روغن مدار باز
نیزهB1382دکمه تنظیم مجدد تعویض روغن کوتاه شده و مثبت می شود
نیزهB1383اتصال کوتاه به لامپ کنترل سطح مثبت روغن
نیزهB1384مدار لامپ هشدار دهنده سطح روغن
نیزهB1385مدار لامپ هشدار دهنده سطح روغن
نیزهB1386مدار لامپ هشدار دهنده سطح روغن
نیزهB1387مدار باز سنسور دمای روغن یا کوتاه تا مثبت
نیزهB1388مدار باز سنسور دمای روغن یا کوتاه تا مثبت
نیزهB1389دستگاه اندازه گیری دمای روغن
نیزهB1390سنسور دمای روغن به منفی کوتاه می شود
نیزهB1391مدار سنسور سطح روغن
نیزهB1392مدار رله برای قفل کردن درب کشویی با حافظه
نیزهB1393مدار باز رله حافظه قفل درب برقی
نیزهB1394رله برای ذخیره قفل درهای کشویی: اتصال کوتاه به مثبت
نیزهB1395رله قفل برقی در با حافظه: اتصال کوتاه به منفی
نیزهB1396مدار بسته شدن درب ، کوتاه تا مثبت
نیزهB1397مدار بازکن درب برقی ، کوتاه تا مثبت
نیزهB1398مدار رله کریستال الکتریکی سمت چپ جلو
نیزهB1399پنجره قدرت چپ جلو رله باز کامل ، مدار باز
نیزهB1400رله کریستال الکتریکی سمت چپ جلو: کوتاه تا مثبت
نیزهB1401پنجره قدرت چپ جلو رله کامل باز: کوتاه تا منفی
نیزهB1402مدار باز شدن پنجره درایور
نیزهB1403مدار بسته شدن پنجره درایور
نیزهB1404مدار باز کلید را برای پایین آوردن پنجره برق سمت چپ جلو باز کنید
نیزهB1405بستن کلید برای پایین آوردن پنجره برق سمت چپ به مثبت
نیزهB1406بستن پنجره برقی جلو سمت چپ پایین آوردن کلید به منفی
نیزهB1407مدار بسته شدن پنجره درایور
نیزهB1408بستن سوئیچ بالابر پنجره برقی جلو سمت چپ روی مثبت
نیزهB1409اتصال کوتاه مدار بسته شدن پنجره راننده به منفی
نیزهB1410مدار موتور کریستال سمت چپ جلو
نیزهB1411موتور پنجره برقی ، مدار باز سمت راننده
نیزهB1412موتور تنظیم کننده پنجره سمت راننده ، اتصال کوتاه پس از مثبت
نیزهB1413موتور تنظیم کننده پنجره سمت راننده: کوتاه تا منفی
نیزهB1414مدار موتور الکتریکی عقب سمت چپ با کریستالوگراف
نیزهB1415مدار باز الکتریکی موتور الکتریکی عقب سمت چپ عقب.
نیزهB1416مدار موتور کوارتز چپ عقب: کوتاه تا مثبت
نیزهB1417موتور کریستال پشت چپ عقب: کوتاه تا منفی
نیزهB1418مدار موتور کریستال جلو راست
نیزهB1419مدار باز موتور الکتریکی جلو راست راست-کریستال
نیزهB1420اتصال موتور کریستال جلو راست کوتاه به مثبت
نیزهB1421اتصال موتور کریستال جلو راست کوتاه به منفی
نیزهB1422مدار موتور کریستال عقب راست
نیزهB1423مدار باز موتور الکتریکی عقب سمت راست برقی
نیزهB1424مدار موتور کریستال عقب راست: کوتاه تا مثبت
نیزهB1425مدار کریستال موتور عقب راست: کوتاه تا منفی
نیزهB1427چراغ هشدار کمربند ایمنی بسته نشده است
نیزهB1428اتصال چراغ هشدار کمربند ایمنی کوتاه به منفی است
نیزهB1429زنجیر سوئیچ کمربند ایمنی
نیزهB1430مدار رله برف پاک کن متناوب
نیزهB1431مدار رله برف پاک کن متناوب ، کوتاه تا مثبت
نیزهB1432مدار رله برف پاک کن متناوب: کوتاه تا منفی
نیزهB1433اتصال کوتاه رله برف پاک کن معیوب به زمین
نیزهB1434سیم پیچ رله سرعت برف پاک کن
نیزهB1435مدار باز رله سیم پیچ برف پاک کن با سرعت بالا / پایین
نیزهB1436سیم پیچ رله سرعت برف پاک کن
نیزهB1437سیم پیچ رله برف پاک کن با سرعت بالا / پایین به منفی می رسد
نیزهB1438مدار سوئیچ برف پاک کن
نیزهB1439کلید انتخاب حالت برف پاک کن مدار را باز کنید
نیزهB1441کلید زمین سوئیچ برف پاک کن
نیزهB1442مدار سوئیچ دسته درب
نیزهB1443مدار باز کلید کلید درب
نیزهB1444مدار سوئیچ دسته در: کوتاه تا مثبت
نیزهB1445مدار سوئیچ دسته درب
نیزهB1446زمان انتقال اشتباه از موقعیت خانه به برف پاک کن های موقعیت خانه
نیزهB1447تشخیص توقف برف پاک کن مدار باز
نیزهB1448زمان انتقال اشتباه از موقعیت خانه به برف پاک کن های موقعیت خانه
نیزهB1449اتصال کوتاه به تشخیص توقف برف پاک کن منفی
نیزهB1450مدار سوئیچ برف پاک کن
نیزهB1452سوئیچ زمان / سیستم واشر برف پاک کن: کوتاه به مثبت
نیزهB1453کلید زمین سوئیچ برف پاک کن
نیزهB1454چراغ نشانگر سطح مایع در شیشه شوی
نیزهB1455چراغ کنترل سطح مدار باز مایع واشر
نیزهB1456چراغ هشدار سطح مایع لباسشویی: کوتاه تا مثبت
نیزهB1457چراغ هشدار سطح مایع واشر: اتصال کوتاه به منفی
نیزهB1458سیم پیچ رله پمپ واشر شیشه ای
نیزهB1459در مدار سیم پیچ رله پمپ واشر شیشه باز کنید
نیزهB1460سیم پیچ رله پمپ واشر شیشه: کوتاه تا مثبت
نیزهB1461سیم پیچ رله پمپ شستشوی شیشه جلو تا منفی کوتاه می شود
نیزهB1462مدار سوئیچ کمربند ایمنی راننده
نیزهB1463مدار باز سوئیچ کمربند ایمنی سرنشین
نیزهB1464زنجیر سوئیچ کمربند ایمنی
نیزهB1465مدار باز رله برف پاک کن متناوب
نیزهB1466سرعت برف پاک کن در حین خودآزمایی تغییر نکرد
نیزهB1467موتور برف پاک کن با سرعت بالا کوتاه تا منفی.
نیزهB1468مدار ورودی درخواست زنگ
نیزهB1469بازکن مدار باز مدار درخواست مدار ورودی
نیزهB1470مدار ورودی چراغ جلو
نیزهB1471مدار باز سیگنال ورودی چراغ جلو
نیزهB1472اتصال کوتاه به ورودی منفی سیگنال چراغ جلو
نیزهB1473مدار موتور برف پاک کن با سرعت کم
نیزهB1474سیم پیچ رله صرفه جویی در شارژ: کوتاه تا مثبت
نیزهB1475سیم پیچ تایمر لوازم جانبی: کوتاه تا مثبت
نیزهB1476زنجیره برف پاک کن با سرعت بالا
نیزهB1477اتصال کوتاه مدار برف پاک کن در سرعتهای بالا و پایین به منفی
نیزهB1478در همان زمان ، کلید بالا / پایین پنجره قدرت سمت چپ جلو فعال می شود
نیزهB1479مدار سنسور مایع واشر
نیزهB1480اتصال سنسور سطح مایع واشر شیشه جلو به مثبت است
نیزهB1481مدار سنسور سطح مایع واشر شیشه جلو
نیزهB1482مدار سنسور سطح مایع واشر
نیزهB1483مدار سوئیچ روشن / خاموش ترمز
نیزهB1484ورودی پدال ترمز AC / مدار باز بین کلید ترمز و چراغ ترمز
نیزهB1485اتصال سوئیچ ترمز کوتاه به مثبت
نیزهB1486مدار ورودی پدال ترمز کوتاه تا منفی
نیزهB1487زنجیر دستگیره درب جلو راست
نیزهB1488مدار باز دستگیره درب راست جلو
نیزهB1489اتصال کوتاه به مثبت در زنجیره ای از دسته جلو درب راست
نیزهB1490کلید کوتاه تا منفی ، کلید دستگیره درب جلو راست
نیزهB1491مدار سنسور سیلندر قفل احتراق
نیزهB1492مدار باز سنسور استوانه استارت
نیزهB1493سنسور استوانه استارت: کوتاه تا مثبت
نیزهB1494اتصال کوتاه سنسور استوانه استارت به منفی
نیزهB1495مدار سنسور حفاظت سرقت درب صندوق عقب
نیزهB1496مدار باز سنسور سیستم ضد سرقت درب صندوق عقب
نیزهB1497اتصال سنسور محافظ سرقت درب صندوق عقب به مثبت
نیزهB1498اتصال سنسور حفاظت از سرقت درب صندوق عقب کوتاه به منفی
نیزهB1499چراغ کنترل چراغ راهنمای چپ
نیزهB1500مدار باز نشانگر جهت چپ
نیزهB1501اتصال کوتاه به مثبت چراغ کنترل چراغ راهنمای چپ
نیزهB1502اتصال کوتاه به نشانگر منفی چراغ راهنمای چپ
نیزهB1503چراغ کنترل چراغ راهنمای راست
نیزهB1504مدار باز لامپ چراغ راهنمای راست
نیزهB1505چراغ کنترل ، چراغ راهنمای راست: کوتاه تا مثبت
نیزهB1506اتصال کوتاه به منفی چراغ سیگنال چراغ راهنمای راست
نیزهB1507مدار سوئیچ چراغ راهنما
نیزهB1508مدار باز کلید سوئیچ راهنما
نیزهB1509اتصال کوتاه به مثبت زنجیره ای از سوئیچ چراغ راهنما
نیزهB1510اتصال کوتاه به منفی یک زنجیره سوئیچ چراغ راهنما
نیزهB1511زنجیر دسته جلو درب چپ جلو
نیزهB1512مدار باز دسته چپ درب جلو
نیزهB1513مدار دسته چپ درب جلو ، کوتاه تا مثبت
نیزهB1514مدار الکتریکی دستگیره درب جلو سمت چپ: کوتاه تا منفی
نیزهB1515مدار سوئیچ صندلی راننده مشغول است
نیزهB1516مدار باز کلید سوئیچ نشسته صندلی راننده
نیزهB1517مدار سوئیچ اشغال شده در صندلی راننده: کوتاه تا مثبت
نیزهB1518مدار سوئیچ نشسته در صندلی راننده: کوتاه تا منفی
نیزهB1519مدار سوئیچ Bonnet
نیزهB1520مدار سوئیچ Bonnet
نیزهB1521مدار سوئیچ Bonnet ، کوتاه به مثبت
نیزهB1522مدار سوئیچ Bonnet
نیزهB1523مدار قطع کننده از راه دور
نیزهB1524مدار باز مدار باز با کنترل از راه دور
نیزهB1525مدار باز از راه دور ، کوتاه تا مثبت
نیزهB1526کلید کنترل از راه دور فعال است
نیزهB1527مدار سوئیچ فعال سازی حافظه
نیزهB1528مدار باز سوئیچ فعال سازی حافظه
نیزهB1529اتصال کوتاه به سوئیچ حافظه مثبت
نیزهB1530مدار سوئیچ تنظیم حافظه کوتاه به منفی
نیزهB1531مدار سوئیچ حافظه 1
نیزهB1532مدار سوئیچ حافظه 1 باز است
نیزهB1533سوئیچ حافظه 1 مدار: کوتاه به مثبت
نیزهB1534سوئیچ حافظه 1 مدار: کوتاه به منفی
نیزهB1535مدار سوئیچ حافظه 2
نیزهB1536کلید حافظه مدار 2 را باز کنید
نیزهB1537مدار سوئیچ حافظه 2: کوتاه به مثبت
نیزهB1538مدار سوئیچ حافظه 2: کوتاه تا منفی
نیزهB1539زنجیره سوئیچ آینه عقب چپ
نیزهB1540مدار باز سوئیچ آینه عقب سمت چپ
نیزهB1541آینه عقب چپ مدار را کوتاه به مثبت تغییر دهید
نیزهB1542مدار سوئیچ آینه عقب چپ: کوتاه به منفی
نیزهB1543مدار سوئیچ تنظیم صندلی
نیزهB1544مدار باز سوئیچ تنظیم صندلی
نیزهB1545سوئیچ تنظیم صندلی مدار مشترک ، کوتاه به مثبت
نیزهB1546سوئیچ تنظیم صندلی مدار مشترک ، کوتاه به منفی
نیزهB1547طرح اصلی برای پنجره ها
نیزهB1548مدار باز مدار اصلی پنجره های برقی
نیزهB1549اتصال اصلی پنجره برق کوتاه به مثبت است
نیزهB1551مدار باز شدن درب صندوق عقب
نیزهB1552مدار باز زنجیره باز شدن
نیزهB1553مدار باز شدن درب صندوق عقب: کوتاه تا مثبت
نیزهB1554مدار باز شدن Tailgate کوتاه به منفی است
نیزهB1555مدار احتراق / راه اندازی
نیزهB1556مدار باز جرقه زنی / راه اندازی
نیزهB1557مدار احتراق / راه اندازی
نیزهB1558اتصال کوتاه مدار جرقه زنی / راه اندازی تا منفی
نیزهB1559سیلندر قفل درب
نیزهB1560مدار باز سیلندر قفل درب
نیزهB1561اتصال سیلندر قفل درب کوتاه به مثبت است
نیزهB1562اتصال سیلندر قفل درب کوتاه به منفی
نیزهB1563مدار سوئیچ درب باز کنید
نیزهB1564مدار سوئیچ درب باز کنید
نیزهB1565مدار سوئیچ درب باز: کوتاه تا مثبت
نیزهB1566مدار سوئیچ درب باز کنید
نیزهB1567منبع تغذیه مدار باز یا بسته
نیزهB1568مدار باز سوئیچ چراغ جلو چراغ جلو
نیزهB1569بستن سوئیچ چراغ جلو روشن به مثبت
نیزهB1570بستن سوئیچ نور بالا به منفی
نیزهB1571مدار باز درب چپ عقب
نیزهB1572کلید سمت چپ عقب باز است
نیزهB1573مدار باز درب عقب
نیزهB1574بستن مدار باز سوئیچ درب چپ عقب به منفی
نیزهB1575مدار سوئیچ چراغ پارکینگ
نیزهB1576مدار باز ورودی چراغهای پارکینگ
نیزهB1577مدار سوئیچ چراغ پارکینگ
نیزهB1578اتصال کوتاه به منفی مدار ورودی نور
نیزهB1579مدار ورودی برای افزایش روشنایی روشنایی صفحه ابزار
نیزهB1580مدار ورودی با افزایش شدت روشنایی وقفه در صفحه ابزار
نیزهB1581مدار ورودی برای افزایش روشنایی روشنایی صفحه ابزار
نیزهB1582مدار ورودی برای افزایش شدت روشنایی صفحه ابزار: کوتاه تا منفی
نیزهB1583مدار ورودی برای کم نور شدن تابلو ابزار
نیزهB1584مدار باز مدار ورودی برای کاهش شدت روشنایی صفحه ابزار
نیزهB1585مدار ورودی برای کم نور شدن تابلو ابزار
نیزهB1586اتصال کوتاه به مدار ورودی منفی برای کاهش شدت روشنایی صفحه ابزار
نیزهB1587افزایش خودکار مدار زمان روشن شدن
نیزهB1588مدار باز افزایش اتوماتیک زمان احتراق مدار
نیزهB1589مدار افزایش زمان احتراق خودکار روشن: کوتاه به مثبت
نیزهB1590مدار افزایش زمان احتراق اتوماتیک روشن: اتصال کوتاه به منفی
نیزهB1591طرح کاهش اتوماتیک زمان احتراق
نیزهB1592مدار باز کاهش خودکار احتراق در زمان
نیزهB1593کاهش خودکار مدار زمان احتراق به حالت مثبت بسته می شود
نیزهB1594مدار کاهش زمان احتراق اتوماتیک به منفی بسته شده است
نیزهB1595سوئیچ احتراق کد سیگنال ورودی اشتباه است
نیزهB1596به دلیل نقص نمی توان تشخیص خود را انجام داد
نیزهB1597اتصال کوتاه به منفی کلید کشویی پشتی صندلی جلو در سمت راننده
نیزهB1598کلید کشویی پشتی ، راننده: کوتاه تا منفی
نیزهB1599اتصال کوتاه به زمین کلید کشویی جلو صندلی عقب سرنشین جلو
نیزهB1600در دوره بعد از آخرین لغو ، جرقه زنی بدون خواندن کد کلید روشن شد.
نیزهB1601از زمان لغو آخرین احتراق ، کلیدی که برای ماژول برنامه ریزی نشده است استفاده می شود.
نیزهB1602در دوره ای که از آخرین لغو می گذرد ، یکی از کلیدهای استفاده شده اشتباه خوانده شده است.
نیزهB1603طرح هشدار سرقت
نیزهB1604مدار باز چراغ هشدار دهنده ضد سرقت
نیزهB1605مدار چراغ هشدار ضد سرقت ، کوتاه تا مثبت
نیزهB1606مدار چراغ هشدار ضد سرقت کوتاه می شود
نیزهB1607طرح روشنایی ورودی
نیزهB1608طرح روشنایی ورودی
نیزهB1609مدار باز روشنایی ورودی
نیزهB1610اتصال کوتاه به ورودی مثبت مدار روشنایی ورودی
نیزهB1611اتصال کوتاه به ورودی منفی مدار ورودی روشنایی
نیزهB1612حالت برف پاک کن عقب Switch Circuit را انتخاب کنید
نیزهB1613مدار باز سوئیچ برای انتخاب حالت کارکرد برف پاک کن صفحه عقب
نیزهB1614مدار سوئیچ حالت برف پاک کن عقب ، کوتاه به مثبت
نیزهB1615اتصال کوتاه به سوئیچ منفی برای انتخاب حالت عملکرد برف پاک کن عقب
نیزهB1616مدار سوئیچ برف پاک کن عقب
نیزهB1617مدار باز کلید خاموش کننده برف پاک کن شیشه عقب
نیزهB1618مدار سوئیچ برف پاک کن عقب: کوتاه تا مثبت
نیزهB1619مدار سوئیچ برف پاک کن عقب: کوتاه تا منفی
نیزهB1620ورودی برف پاک کن پنجره عقب در پایین ترین موقعیت
نیزهB1621سیگنال ورودی برف پاک کن عقب برای سوئیچ حد پایین باز
نیزهB1622ورودی برف پاک کن پنجره عقب در پایین ترین حالت: کوتاه تا مثبت
نیزهB1623ورودی برف پاک کن پنجره عقب در پایین ترین موقعیت
نیزهB1624مدار خروجی نور صفحه کلید
نیزهB1625مدار باز خروجی نور صفحه کلید
نیزهB1626مدار خروجی نور صفحه کلید: کوتاه تا مثبت
نیزهB1627اتصال کوتاه به منفی خروجی نور صفحه کلید
نیزهB1628سیگنال ورودی معکوس PRNDL
نیزهB1629بازگشت PRNDL ورودی را به مثبت کوتاه کنید
نیزهB1630بازگشت سیگنال ورودی PRNDL به منفی
نیزهB1631مدار نمای عقب سمت چپ راننده
نیزهB1632مدار باز آیینه عقب سمت چپ از سمت راننده
نیزهB1633مدار آینه عقب سمت چپ راننده ، کوتاه تا مثبت
نیزهB1634مدار آینه عقب سمت چپ راننده ، کوتاه تا منفی
نیزهB1635زنجیره دید عقب راننده ، راست
نیزهB1636مدار باز آینه دید عقب راست از سمت راننده
نیزهB1637مدار آینه عقب سمت راست راننده ، کوتاه تا مثبت
نیزهB1638مدار آینه عقب سمت راست راننده ، کوتاه تا منفی
نیزهB1639زنجیر نمای عقب ، سمت سرنشین چپ
نیزهB1640مدار باز یک زنجیره زنجیره ای از نمای عقب از سمت سرنشین چپ
نیزهB1641مدار آینه عقب سمت چپ مسافر ، کوتاه تا مثبت
نیزهB1642مدار آینه عقب سمت سرنشین چپ ، کوتاه به منفی
نیزهB1643زنجیر نمای عقب سمت راست سرنشین
نیزهB1644مدار باز آینه عقب در سمت سرنشین راست
نیزهB1645مدار آینه عقب سمت راست سرنشین ، کوتاه تا مثبت
نیزهB1646مدار آینه عقب سمت راست سرنشین ، کوتاه تا منفی
نیزهB1647الگوی کج شدن صندلی رانندگی به جلو
نیزهB1648مدار باز صندلی راننده به سمت جلو متمایل می شود
نیزهB1649مدار شیب رو به جلو صندلی راننده ، کوتاه به مثبت
نیزهB1650مدار شیب رو به جلو صندلی راننده: کوتاه تا منفی
نیزهB1651الگوی شیب پشتی صندلی راننده
نیزهB1652مدار باز کج شدن پشتی صندلی راننده
نیزهB1653مدار شیب پشتی صندلی راننده ، کوتاه به مثبت
نیزهB1654مدار شیب پشتی صندلی راننده: کوتاه تا منفی
نیزهB1655الگوی بالابر بالشتک صندلی عقب سمت راننده
نیزهB1656شکستن پشتی صندلی صندلی از سمت راننده
نیزهB1657مدار بلند کردن بالش صندلی عقب سمت راننده ، کوتاه تا مثبت
نیزهB1658مدار بالابر صندلی عقب سمت راننده ، کوتاه به منفی
نیزهB1659زنجیر بالابر بالشتک صندلی جلو راننده
نیزهB1660شکستن قسمت جلویی کوسن صندلی از سمت راننده
نیزهB1661مدار بلند کردن بالش صندلی جلو سمت راننده: کوتاه تا مثبت
نیزهB1662مدار بلند کردن بالش صندلی جلو سمت راننده ، کوتاه به منفی
نیزهB1663مدار موتور جهت تنظیم ارتفاع صندلی جلو سمت راننده
نیزهB1664مدار موتور جهت تنظیم ارتفاع صندلی عقب سمت راننده
نیزهB1665مدار موتور جلو / عقب صندلی عقب تنظیم کننده سمت عقب راننده
نیزهB1666زنجیر موتور کج سمت راننده
نیزهB1667نمودار موتور برای تنظیم عمودی آینه عقب از سمت راننده
نیزهB1668نمودار موتور برای تنظیم افقی آینه عقب از سمت راننده
نیزهB1669مدار موتور تنظیم عمودی آینه سمت سرنشین
نیزهB1670مدار موتور جهت تنظیم افقی آینه سمت سرنشین
نیزهB1671ولتاژ باتری خارج از محدوده است
نیزهB1672مدار ورودی صندلی راننده مشغول است
نیزهB1673مدار ورودی صندلی راننده - مدار باز محل اشغال شده
نیزهB1674مدار ورودی صندلی راننده مشغول است: کوتاه تا مثبت
نیزهB1675مدار ورودی صندلی راننده مشغول است: کوتاه به منفی
نیزهB1676ولتاژ باتری خارج از محدوده است
نیزهB1677مدار ورودی زنگ خطر
نیزهB1678مدار باز ورودی زنگ هشدار تهاجمی
نیزهB1679مدار ورودی زنگ خطر
نیزهB1680اتصال کوتاه تهاجمی به منفی مدار هشدار ورودی
نیزهB1681فرستنده و گیرنده
نیزهB1682سیستم ضد سرقت منفعل غیرفعال است اتصال بین ماژول سیستم ضد سرقت منفعل و فرستنده را بررسی کنید
نیزهB1683مدار سوئیچ نمای عقب راننده / سرنشین
نیزهB1684مدار باز سوئیچ نمای عقب در سمت راننده / سرنشین
نیزهB1685مدار ورودی چراغ سقفی
نیزهB1686مدار باز ورودی لامپ سقفی
نیزهB1687مدار ورودی چراغ سقفی
نیزهB1688اتصال کوتاه به منفی مدار ورودی
نیزهB1689مدار سوئیچ احتراق اتوماتیک
نیزهB1690مدار باز احتراق اتوماتیک روشن است
نیزهB1691مدار سوئیچ احتراق اتوماتیک
نیزهB1692جرقه زنی اتوماتیک روی مدار کوتاه می شود
نیزهB1693مدار چراغ جلو نصب شده است
نیزهB1694روشنایی اتوماتیک مدار باز را روشن می کند
نیزهB1695در صورت اتصال کوتاه به مثبت روشنایی اتوماتیک روشن می شود
نیزهB1697بستن کلید اصلی برای تنظیم آینه دید عقب بر روی حالت مثبت
نیزهB1698اتصال کوتاه کلید اصلی برای تنظیم آینه عقب در منفی
نیزهB1699مدار شلوغی صندلی مسافر را کوتاه کنید به منفی
نیزهB1700مدار کاهش تنش کمربند ایمنی سرنشینان: کوتاه تا منفی
نیزهB1701مدار سوئیچ شیب صندلی راننده
نیزهB1702مدار باز سوئیچ شیب در جلوی صندلی راننده
نیزهB1703مدار سوئیچ شیب صندلی راننده ، کوتاه به مثبت
نیزهB1704مدار سوئیچ شیب صندلی راننده: کوتاه تا منفی
نیزهB1705درایور صندلی عقب مدار شیب سوئیچ
نیزهB1706مدار باز کلید سوئیچ پشتی صندلی راننده
نیزهB1707سوئیچ عقب و عقب نشیمنگاه صندلی راننده را به کوتاه اضافه کنید
نیزهB1708سوئیچ را به عقب بچرخانید
نیزهB1709مدار سوئیچ بالابر بالابر صندلی جلو راننده
نیزهB1710زنجیر کلید برای بالا بردن بالشتک صندلی جلو برای مدار باز در سمت راننده
نیزهB1711قطع کننده مدار بالابر صندلی جلو صندلی جلو سمت راننده به حالت مثبت بسته شد
نیزهB1712اتصال کوتاه صندلی سمت راننده قطع کننده مدار کوتاه اتصال کوتاه به منفی
نیزهB1713مدار کلید سوئیچ پایین کوسن صندلی جلو راننده
نیزهB1714مدار سوئیچ پایین آوردن بالشتک صندلی جلو برای مدار باز در سمت راننده
نیزهB1715قطع کننده مدار پایین کوسن جلو صندلی سمت راننده به حالت مثبت بسته شده است
نیزهB1716بالکن صندلی سمت راننده قطع کننده جلو پایین: کوتاه تا منفی
نیزهB1717مدار سوئیچ صندلی جلو راننده
نیزهB1718مدار باز کلید سوئیچ صندلی جلو سمت راننده
نیزهB1719مدار سوئیچ صندلی جلو راننده: کوتاه تا مثبت
نیزهB1720قطع کننده مدار سفر صندلی جلو سمت راننده به منفی بسته شده است
نیزهB1721مدار سوئیچ عقب عقب صندلی راننده
نیزهB1722مدار باز مدار عقب سوئیچ عقب راننده عقب راننده
نیزهB1723قطع کننده مدار سفر صندلی عقب سمت راننده به حالت مثبت بسته شد
نیزهB1724قطع کننده عقب عقب صندلی عقب راننده تا منفی منقبض می شود
نیزهB1725نمودار سوئیچ بالش صندلی عقب صندلی عقب راننده
نیزهB1726مدار سوئیچ بالابر عقب بالشتک صندلی برای مدار باز در سمت راننده
نیزهB1727قطع کننده مدار بالابر صندلی عقب صندلی عقب سمت راننده به حالت مثبت بسته شد
نیزهB1728قطع کننده بالابر صندلی عقب صندلی عقب راننده: کوتاه تا منفی
نیزهB1729نمودار سوئیچ پایین آوردن بالشتک صندلی عقب سمت راننده
نیزهB1730سوئیچ خودکار برای پایین آوردن قسمت پشتی صندلی برای یک مدار باز در سمت راننده
نیزهB1731قطع کننده مدار پایین کوسن پشتی صندلی سمت راننده به حالت مثبت بسته شد
نیزهB1732قطع کننده کوسن پایین کوسن صندلی عقب سمت راننده: کوتاه تا منفی
نیزهB1733سوئیچ زنجیره ای جهت تعویض عمودی آینه سمت راننده
نیزهB1734مدار باز سوئیچ برای تعویض عمودی آینه عقب از سمت راننده
نیزهB1735اتصال کوتاه به مثبت کلید تغییر عمودی آینه دید عقب
نیزهB1736اتصال کوتاه به منفی زنجیره ای از سوئیچ حرکت عمودی آینه عقب در کنار راننده
نیزهB1737مدار تعویض دنده عقب افقی سمت راننده
نیزهB1738مدار باز سوئیچ دنده افقی تغییر دید عقب از سمت راننده
نیزهB1739کوتاه تا مثبت مدار سوئیچ آینه سمت راننده
نیزهB1740اتصال کوتاه به منفی
نیزهB1741سوئیچ زنجیره عمودی آینه سمت مسافر
نیزهB1742مدار باز کلید تعویض عمودی آینه سمت سرنشین
نیزهB1743سوئیچ تغییر عمودی آینه سمت مسافر مدار کوتاه به مثبت
نیزهB1744سوئیچ عمودی آینه سمت سرنشین مدار را به کوتاه منهای تغییر دهید
نیزهB1745مدار تعویض دنده عقب افقی سمت سرنشین
نیزهB1746مدار باز سوئیچ تعویض دنده عقب در سمت سرنشین
نیزهB1747سوئیچ افقی آینه سمت مسافر اتصال کوتاه به مثبت
نیزهB1748سوئیچ مدار افقی آینه سمت مسافر کوتاه به منفی
نیزهB1749پارک / مدار سوئیچ موقعیت خنثی
نیزهB1750مدار باز سوئیچ پارک / موقعیت خنثی
نیزهB1751پارک / موقعیت خنثی مدار را کوتاه به مثبت تغییر دهید
نیزهB1752پارک / موقعیت خنثی مدار را کوتاه به منفی تغییر دهید
نیزهB1753مدار خروجی سیگنال چرخش اضطراری
نیزهB1754مدار باز خروجی نشانگر جهت اضطراری
نیزهB1755اتصال کوتاه به مدار خروجی مثبت چراغ هشدار دهنده خطر.
نیزهB1756اتصال کوتاه به منفی مدار خروجی نشانگر جهت اضطراری
نیزهB1757نمودار بالا بردن / پایین آوردن بالشتک صندلی عقب راننده
نیزهB1758زنجیره ای برای پایین آوردن پشتی صندلی برای یک مدار باز در سمت راننده
نیزهB1759مدار پایین آوردن بالشتک صندلی عقب سمت راننده: کوتاه تا مثبت
نیزهB1760مدار پایین آوردن کوسن صندلی عقب سمت راننده: کوتاه تا منفی
نیزهB1761بالش صندلی جلو راننده با زنجیر بالا / پایین
نیزهB1762نمودار پایین آوردن جلوی بالشتک صندلی در مدار باز سمت راننده
نیزهB1763مدار پایین کوسن جلو صندلی راننده کوتاه می شود و مثبت می شود
نیزهB1764پایین آوردن مدار جلو کوسن صندلی در اتصال کوتاه طرف راننده به منفی
نیزهB1765زنجیر کشویی جلو ، صندلی راننده
نیزهB1766شکستن زنجیره ای از زنجیر کشویی به جلو از صندلی جلو راننده
نیزهB1767مدار لغزش در جلوی صندلی راننده ، اتصال کوتاه پس از نقاط مثبت
نیزهB1768زنجیر کشویی جلوی صندلی راننده تا منفی بسته شده است
نیزهB1769الگوی کشویی پشت صندلی راننده
نیزهB1770مدار باز صندلی کشویی از سمت راننده
نیزهB1771مدار لغزش صندلی راننده ، کوتاه تا مثبت
نیزهB1772مدار لغزش صندلی راننده ، کوتاه به منفی
نیزهB1773زنجیر بالابر آینه سمت راننده
نیزهB1774مدار باز بالا آوردن آینه عقب از سمت راننده
نیزهB1775مدار بالابر آینه سمت راننده ، کوتاه تا مثبت
نیزهB1776مدار بالابر آینه سمت راننده: کوتاه تا منفی
نیزهB1777زنجیره کاهنده کشش کمربند ایمنی راننده تا منفی کوتاه می شود
نیزهB1778زنجیره پایین آوردن آینه سمت راننده
نیزهB1779مدار باز پایین آوردن آینه در سمت راننده
نیزهB1780مدار پایین آوردن آینه سمت راننده: کوتاه تا مثبت
نیزهB1781مدار پایین آوردن آینه سمت راننده: کوتاه تا منفی
نیزهB1782زنجیر بالابر آینه سمت مسافر
نیزهB1783مدار باز آسانسور آینه عقب از سمت سرنشین
نیزهB1784اتصال آسانسور آینه سمت مسافر کوتاه به مثبت
نیزهB1785اتصال آسانسور آینه سمت مسافر کوتاه به منفی
نیزهB1786زنجیره پایین آوردن آینه سمت سرنشین
نیزهB1787مدار باز پایین آوردن آینه جانبی سرنشین
نیزهB1788مدار پایین آوردن آینه سمت مسافر: کوتاه تا مثبت
نیزهB1789مدار پایین آوردن آینه مسافر: اتصال کوتاه به منفی
نیزهB1790مدار ورودی سنسور نور خودکار
نیزهB1791مدار باز مدار ورودی سنسور نور اتوماتیک
نیزهB1792مدار ورودی سنسور نور خودکار
نیزهB1793اتصال کوتاه به منفی مدار ورودی سنسور نور اتوماتیک
نیزهB1794منبع تغذیه مدار باز یا بسته
نیزهB1795در زنجیره ای از چراغهای کم نور باز شود
نیزهB1796اتصال کوتاه به چراغهای جلو با نور کم مثبت
نیزهB1797اتصال کوتاه به منفی چراغهای جلو
نیزهB1798مدار خروجی سیگنال چرخش جلو
نیزهB1799مدار باز سیگنال خروجی سیگنال چرخش جلو
نیزهB1800اتصال کوتاه به مثبت خروجی سیگنال چرخش جلو
نیزهB1801اتصال کوتاه به منفی خروجی سیگنال چرخش جلو
نیزهB1802مدار خروجی سیگنال چرخش عقب
نیزهB1803در مدار خروجی چراغ راهنمای عقب باز کنید
نیزهB1804اتصال کوتاه به مثبت خروجی چراغ راهنمای عقب
نیزهB1805اتصال کوتاه به منفی خروجی چراغ راهنمای عقب
نیزهB1806مدار خروجی چراغ سمت چپ
نیزهB1807مدار باز خروجی نور جانبی
نیزهB1808مدار خروجی نور سمت چپ: کوتاه تا مثبت
نیزهB1809کوتاه شدن مدار خروجی نور جانبی
نیزهB1811مدار باز مدار ورودی سوئیچ چراغ معکوس
نیزهB1812اتصال کوتاه مدار ورودی سوئیچ چراغ معکوس به مثبت
نیزهB1813نمودار توزیع قدرت ماژول تشخیص کیسه هوا
نیزهB1814مدار رله پایین برف پاک کن پنجره عقب
نیزهB1815برف پاک کن پنجره عقب مدار رله: مدار باز
نیزهB1816مدار رله پایین برف پاک کن پنجره عقب: کوتاه تا مثبت
نیزهB1817اتصال کوتاه به منفی مدار رله پایین آوردن برف پاک کن عقب
نیزهB1818مدار رله برف پاک کن پنجره عقب
نیزهB1819مدار رله برف پاک کن عقب: مدار باز
نیزهB1820مدار رله برف پاک کن پنجره عقب: کوتاه تا مثبت
نیزهB1821اتصال کوتاه به منفی مدار رله معکوس برف پاک کن به سمت بالا
نیزهB1822مدار ورودی برف پاک کن پنجره عقب در موقعیت خانه
نیزهB1823مدار سیگنال در برف پاک کن پنجره عقب در حالت استراحت: مدار باز
نیزهB1824مدار ورودی برف پاک کن پنجره عقب در حالت استراحت: کوتاه تا مثبت
نیزهB1825مدار ورودی برف پاک کن پنجره عقب در موقعیت اصلی: کوتاه تا منفی
نیزهB1826مدار سیگنال ورودی برف پاک کن پنجره عقب در بالاترین موقعیت
نیزهB1827مدار ورودی برف پاک کن عقب در حالت باز بودن سوئیچ حد بالا
نیزهB1828مدار ورودی برف پاک کن پنجره عقب در موقعیت سوئیچ حد بالا: کوتاه تا مثبت
نیزهB1829مدار ورودی برف پاک کن عقب در موقعیت سوئیچ حد بالا کوتاه می شود
نیزهB1830قفل درب / باز کردن قفل مدار
نیزهB1831مدار باز کلید سوئیچ قفل / باز کردن درب
نیزهB1832مدار سوئیچ قفل / باز کردن درب: کوتاه تا مثبت
نیزهB1833باز شدن درب ضد سرقت و قطع کننده مدار ضد سرقت: کوتاه تا منفی
نیزهB1834مدار خروجی برای باز کردن / غیرفعال کردن زنگ هشدار همه درها
نیزهB1835مدار خروجی برای باز کردن / خلع سلاح درب
نیزهB1836اتصال کوتاه به درب بازکن اجباری و کلید ضد سرقت
نیزهB1837باز کردن / غیرفعال کردن درب مدار خروجی: کوتاه تا مثبت
نیزهB1838مدار رله منبع تغذیه دستگاه در مصرف برق صرفه جویی می کند
نیزهB1839مدار موتور برف پاک کن عقب
نیزهB1840مدار تغذیه برف پاک کن جلو
نیزهB1841مدار باز منبع تغذیه برف پاک کن صفحه جلو
نیزهB1842اتصال منبع تغذیه برف پاک کن جلو به مثبت است
نیزهB1843اتصال کوتاه مدار منبع تغذیه برف پاک کن جلو به منفی
نیزهB1844نمودار گوشی
نیزهB1845مدار دستکاری احتراق
نیزهB1846مدار باز احتراق دستکاری
نیزهB1847مدار دستکاری جرقه زنی: کوتاه تا مثبت
نیزهB1848مدار دستکاری جرقه زنی به منفی کاهش می یابد
نیزهB1849مدار اختلاف دمای کولر گازی
نیزهB1850در مدار اختلاف دمای کولر گازی باز کنید
نیزهB1851مدار تفاوت اختلاف دمای کولر گازی: کوتاه تا مثبت
نیزهB1852مدار اختلاف دما در کولر گازی: اتصال کوتاه به منفی
نیزهB1853مدار موتور سنسور دمای هوای داخلی A / C
نیزهB1854مدار موتور ، سنسور دمای هوای داخلی ، مدار باز کولر گازی
نیزهB1855مدار موتور سنسور دمای تهویه مطبوع داخلی: کوتاه تا مثبت
نیزهB1856مدار موتور سنسور دمای تهویه مطبوع داخلی: کوتاه تا منفی
نیزهB1857مدار روشن / خاموش کولر گازی
نیزهB1858مدار سوئیچ فشار A / C
نیزهB1859مدار باز کلید سوئیچ فشار کولر گازی
نیزهB1860مدار سوئیچ فشار کولر گازی: کوتاه تا مثبت
نیزهB1861مدار سوئیچ فشار کولر گازی: کوتاه تا منفی
نیزهB1862سنسور قفل کولر گازی
نیزهB1863مدار باز واحد کنترل مدار زمین
نیزهB1865مدار باز منبع تغذیه واحد کنترل
نیزهB1866اتصال کوتاه مدار منبع تغذیه واحد کنترل به مثبت
نیزهB1867اتصال کوتاه مدار منبع تغذیه واحد کنترل به منفی
نیزهB1868مدار لامپ هشدار دهنده کیسه هوا
نیزهB1869مدار لامپ هشدار دهنده کیسه هوا
نیزهB1870اتصال لامپ هشدار دهنده کیسه هوا کوتاه به مثبت است
نیزهB1871ماژول غیرفعال سازی کیسه هوا سمت سرنشین
نیزهB1872مدار تغذیه چراغ راهنما / خطر هشدار دهنده
نیزهB1873مدار تغذیه چراغ راهنما / خطر هشدار دهنده
نیزهB1874گیرنده تلفن همراه وجود ندارد
نیزهB1875سیگنال چرخش / مدار سیگنال سوئیچ خطر
نیزهB1876زنجیره پیش کشنده کمربند راننده
نیزهB1877زنجیر جمع کننده کمربند ایمنی راننده
نیزهB1878اتصال پیش کشنده کمربند راننده کوتاه به مثبت است
نیزهB1879اتصال پیش کشنده کمربند ایمنی راننده کوتاه به منفی است
نیزهB1880زنجیره پیش کشنده کمربند مسافری
نیزهB1881زنجیر جمع کننده کمربند ایمنی سرنشین
نیزهB1882اتصال پیش کشنده کمربند ایمنی سرنشین کوتاه به مثبت است
نیزهB1883اتصال تسمه تسمه مسافر کوتاه به منفی
نیزهB1884مدار چراغ هشدار غیرفعال سازی کیسه هوا سمت سرنشین
نیزهB1885زنجیر جمع کننده کمربند ایمنی راننده
نیزهB1886زنجیر جمع کننده کمربند ایمنی سرنشین
نیزهB1887اتصال کوتاه کیسه هوای راننده به منفی
نیزهB1888اتصال کوتاه کیسه هوای سرنشین به منفی
نیزهB1889قفل سنسور ماژول
نیزهB1890مدار چراغ هشدار غیرفعال سازی کیسه هوا سمت سرنشین
نیزهB1891چراغ هشدار صوتی کیسه هوا ، کوتاه تا مثبت
نیزهB1892مدار بوق ایربگ
نیزهB1893طرح آنتن GPS
نیزهB1894مدار بازخورد سرعت برف پاک کن عقب
نیزهB1895مدار لامپ هشدار دهنده درب باز
نیزهB1896اتصال کوتاه به مثبت زنجیره ای از چراغ کنترل درب باز
نیزهB1897مدار سوئیچ بوق
نیزهB1898مدار ورودی سوزن 2: کوتاه تا منفی
نیزهB1899مدار ورودی میکروفون را باز کنید
نیزهB1900کیسه هوای سمت راننده
نیزهB1901سنسور تصادف ایربگ 1 مدار تغذیه / بازگشت
نیزهB1902سنسور تصادف ایربگ 1 مدار زمینی
نیزهB1903سنسور تصادف کیسه هوا 1 اتصال کوتاه زمین به پلاس
نیزهB1904سنسور تصادف ایربگ 2 مدار تغذیه / بازگشت
نیزهB1905مدار تغذیه / بازگشت سنسور تصادف ایربگ 2: کوتاه تا مثبت
نیزهB1906مدار تغذیه / بازگشت سنسور تصادف ایربگ 2: کوتاه تا منفی
نیزهB1907سنسور تصادف کیسه هوا 2 در مدار زمین
نیزهB1908سنسور تصادف کیسه هوا 2 اتصال کوتاه زمین به پلاس
نیزهB1909سنسور تصادف ایربگ 2 اتصال زمینی کوتاه به منفی است
نیزهB1910مدار زمینی برای آزمایش تشخیص کیسه هوا
نیزهB1911اتصال مدار تشخیصی کیسه هوا کوتاه به مثبت
نیزهB1912اتصال زمینی تشخیص کیسه هوا کوتاه به منفی
نیزهB1913اتصال کوتاه مدار کیسه هوای سرنشین راننده به منفی
نیزهB1914سنسور تصادف کیسه هوا 1/2: کوتاه تا منفی
نیزهB1915مدار خارج از محدوده ایربگ راننده
نیزهB1916اتصال کوتاه ایربگ راننده به مثبت
نیزهB1917مدار لغو حافظه کیسه هوا
نیزهB1918مدار باز تنظیم مجدد حافظه کیسه های هوا
نیزهB1919مدار حذف حافظه کیسه هوا ، کوتاه تا مثبت
نیزهB1920مدار کیسه هوای سمت سرنشین
نیزهB1921مدار باز در مدار زمین در حین آزمایش تشخیص کیسه هوا
نیزهB1922سنسور ایمنی کیسه هوا تقویت کننده قدرت داخلی ، کوتاه تا مثبت
نیزهB1923مدار لغو حافظه کیسه هوا: کوتاه به منفی
نیزهB1924سیستم کیسه هوا غیرفعال نشد
نیزهB1925اتصال کیسه هوا سمت سرنشین کوتاه به مثبت است
نیزهB1926مدار سوئیچ فشار کیسه هوای سمت سرنشین
نیزهB1927کیسه هوای سمت سرنشین
نیزهB1928مدار خروجی سنسور ایمنی کیسه هوا
نیزهB1929مدار باز مدار خروجی سنسور ایمنی کیسه هوا
نیزهB1930اتصال کوتاه مدار خروجی سنسور ایمنی کیسه هوا به منفی
نیزهB1931سنسور تصادف ایربگ 1 مدار تغذیه / بازگشت
نیزهB1932مدار باز کیسه هوای سمت راننده
نیزهB1933مدار باز کیسه هوای سمت سرنشین
نیزهB1934مدار بسته کیسه هوای سمت راننده
نیزهB1935مدار بسته کیسه هوا سمت سرنشین
نیزهB1936اتصال کوتاه کیسه هوای سمت راننده به منفی
نیزهB1937مدار باز سوئیچ فشار کیسه هوای سرنشین
نیزهB1938مدار کیسه هوا: کوتاه به منفی - مدار 1 ، جلو راست
نیزهB1939کلید فشار کیسه هوا سمت سرنشین: کوتاه تا منفی
نیزهB1940موقعیت صندلی حافظه خارج از محدوده
نیزهB1941سنسور تصادف ایربگ 1 مدار تغذیه / بازگشت
نیزهB1942سنسور تصادف ایربگ 2 مدار تغذیه / بازگشت
نیزهB1943سنسور تصادف کیسه هوا 1 اتصال کوتاه زمین به زمین
نیزهB1944سنسور تصادف ایربگ 1 مدار زمینی
نیزهB1945سنسور تصادف کیسه هوا 2 در مدار زمین
نیزهB1946سنسور تخلیه اواپراتور AC / سنسور کنترل سنسور کنترل دما A / C پایین دست
نیزهB1947اتصال کوتاه سنسور تخلیه اواپراتور به منفی / مدار سنسور کنترل دمای سیستم تهویه مطبوع پس از کوتاه شدن تبخیر کننده به منفی
نیزهB1948مدار سنسور دمای آب کولر گازی
نیزهB1949مدار سنسور دمای آب کولر گازی: کوتاه تا منفی
نیزهB1950مدار سنسور موقعیت ارتفاع صندلی عقب راننده
نیزهB1951مدار باز حرکت معکوس پتانسیومتر برای بالا بردن / پایین آوردن کوسن صندلی
نیزهB1952سنسور ارتفاع صندلی عقب راننده: کوتاه تا مثبت
نیزهB1953اتصال کوتاه به منفی سنسور موقعیت صندلی عقب راننده در ارتفاع
نیزهB1954سنسور موقعیت ارتفاع صندلی جلو راننده
نیزهB1955مدار باز سیگنال بازخورد پتانسیومتر بالا بردن / پایین آوردن بالشتک جلو صندلی
نیزهB1956سنسور موقعیت صندلی جلو راننده: کوتاه تا مثبت
نیزهB1957سنسور موقعیت صندلی جلو راننده: کوتاه تا منفی
نیزهB1958مدار سنسور موقعیت شیب دار صندلی راننده
نیزهB1959مدار باز سیگنال بازخورد پتانسیومتر شیب صندلی جلو / عقب
نیزهB1960سنسور موقعیت شیب دار صندلی راننده ، اتصال کوتاه بعد از مزایا
نیزهB1961سنسور موقعیت شیب دار صندلی راننده: کوتاه تا منفی
نیزهB1962مدار سنسور موقعیت افقی صندلی راننده
نیزهB1963سیگنال بازخورد پتانسیومتر مدار باز صندلی جلو / عقب افقی
نیزهB1964سنسور موقعیت افقی صندلی راننده: کوتاه تا مثبت
نیزهB1965سنسور موقعیت افقی صندلی راننده: کوتاه تا منفی
نیزهB1966مدار باز سنسور تخلیه بخاری در سمت راننده / مدار سنسور تهویه مطبوع بعد از بخاری
نیزهB1967سنسور تخلیه بخاری در سمت راننده: اتصال کوتاه به منفی / سنسور تهویه مطبوع بعد از بخاری: کوتاه تا منفی
نیزهB1968مدار تشخیص پمپ آب A / C
نیزهB1969مدار ارتباطی کولر گازی
نیزهB1970مدار سوئیچ پشتی صندلی جلو: کوتاه به منفی
نیزهB1971اتصال الکتریکی سوئیچ پشتی صندلی مسافر: اتصال کوتاه به منفی
نیزهB1972بستن سوئیچ بالابر عقب صندلی سرنشین روی منفی
نیزهB1973بستن سوئیچ بالابر عقب صندلی سرنشین روی plus
نیزهB1974بستن سوئیچ شیب صندلی جلو سرنشین جلو بر روی plus
نیزهB1975بستن سوئیچ شیب صندلی عقب سرنشین جلو روی plus
نیزهB1976اتصال کوتاه به مثبت کلید کشویی جلو صندلی مسافر
نیزهB1977بستن صندلی سرنشین جلو تا سوئیچ مثبت است
نیزهB1978بستن کلید پایین آوردن صندلی سرنشین جلو روی plus
نیزهB1979اتصال کوتاه به مثبت کلید کشویی عقب صندلی سرنشین
نیزهB1980لامپ های سوخته
نیزهB1981اتصال کوتاه به سوئیچ حافظه مثبت
نیزهB1982سیستم ضد سرقت منفعل غیرفعال است اتصال بین ماژول سیستم ضد سرقت منفعل و فرستنده را بررسی کنید
نیزهB1983فرمان رله باز درب چپ جلو: کوتاه تا مثبت
نیزهB1984موقعیت موتور شیب صندلی خارج از محدوده
نیزهB1985مدار تعویض هوای کمری
نیزهB1986درایور صندلی عقب راننده Slider Switch Circuit Switch
نیزهB1987متوقف کردن موتور درگیر پدال جلو / عقب
نیزهB1988مدار سوئیچ رو به جلو پدال کوتاه به مثبت است
نیزهB1989مدار سوئیچ معکوس پدال: کوتاه به مثبت
نیزهB1990مدار بازخورد پتانسیومتر جلو / عقب پدال کنید
نیزهB1991مدار بازخورد پتانسیومتر هنگام حرکت رو به جلو / معکوس پدال به حالت مثبت بسته می شود
نیزهB1992اتصال کوتاه کیسه هوای سمت راننده به مثبت
نیزهB1993اتصال کوتاه کیسه هوای سمت راننده به منفی
نیزهB1994مدار باز کیسه هوای سمت راننده
نیزهB1995کیسه هوای سمت راننده با مقاومت کم
نیزهB1996اتصال کوتاه کیسه هوای سمت سرنشین به مثبت
نیزهB1997اتصال کوتاه کیسه هوای سمت سرنشین به منفی
نیزهB1998مدار باز کیسه هوای سمت سرنشین
نیزهB1999باتری کم مقاومت کیسه هوای سمت سرنشین کم است
نیزهB2000اتصال کوتاه به منفی زنجیره ای از سوئیچ پدال حرکت رو به جلو
نیزهB2001اتصال کوتاه به منفی زنجیره ای از تغییر دنده معکوس تغییر پدال
نیزهB2100کلید سیلندر قفل درب چپ جلو
نیزهB2101زنجیر سوئیچ پشت سر
نیزهB2102طرح آنتن GPS
نیزهB2103مدار گیرنده منفعل ضد سرقت
نیزهB2104سیلندر قفل درب جلو راست
نیزهB2105سیگنال پایین سنسور موقعیت سوپاپ پروانه ای
نیزهB2106سیگنال سنسور موقعیت دریچه گاز بالا
نیزهB2108سوئیچ سیلندر قفل صندوق عقب
نیزهB2112کلید فعال سازی درب چپ جلو
نیزهB2116کلید فعال سازی مجدد درب چپ جلو
نیزهB2117قدرت کیسه هوای سمت راننده خارج از محدوده است
نیزهB2118قدرت کیسه هوای سمت سرنشین خارج از محدوده است
نیزهB2119خرابی کمپرسور
نیزهB2120قفل سوئیچ فعال سازی درب سمت چپ جلو
نیزهB2122اتصال ارتباط ماهواره ای سمت راننده کوتاه به منفی است
نیزهB2123اتصال کوتاه ماهواره ای به طرف مسافر به منفی
نیزهB2125قطع توپ پرتاب دوگانه
نیزهB2128موتور قفل مرکزی
نیزهB2129سیگنال بازگشت قفل مرکزی
نیزهB2130زمان بسته شدن دوبار ایمن به پایان رسیده است
نیزهB2131بازخورد بسته شدن ایمن دوگانه
نیزهB2132مدار سوئیچ تنظیم شدت شدت
نیزهB2133مدار لامپ هشدار دهنده موتور ترمز
نیزهB2134مدار لامپ هشدار دهنده موتور ترمز
نیزهB2135مدار سیگنال ترمز پارکینگ فعال است
نیزهB2136مدار سیگنال ترمز پارکینگ فعال است
نیزهB2137سنسور دمای اواپراتور عقب خارج از محدوده
نیزهB2138دمای مایع خنک کننده بیش از حد
نیزهB2139شناسایی ماژول کنترل موتور توسط سیستم ماژول ضد سرقت منفعل تشخیص داده نمی شود.
نیزهB2140مقداردهی اولیه
نیزهB2141شناسایی ماژول کنترل موتور توسط سیستم ماژول ضد سرقت منفعل تشخیص داده نمی شود.
نیزهB2142حافظه دائمی کد شناسایی فرستنده
نیزهB2143خطای حافظه دائمی
نیزهB2144حافظه دائمی داده های زنگ هشدار
نیزهB2145حافظه دائمی RF HR
نیزهB2146موقعیت موتور شیب صندلی خارج از محدوده
نیزهB2147کلید صندلی راننده
نیزهB2148مدار ورودی مدوله شده با پیچ
نیزهB2149موتور عمودی صندلی جلو خارج از محدوده است
نیزهB2150منبع تغذیه ماژول ایمنی مرکزی 1 مدار: کوتاه تا منفی
نیزهB2151منبع تغذیه ماژول ایمنی مرکزی 2 مدار: کوتاه تا منفی
نیزهB2152موتور عمودی صندلی عقب خارج از محدوده
نیزهB2153مدار سنسور التراسونیک عقب
نیزهB2154مدار سنسور اولتراسونیک جلو
نیزهB2155موقعیت موتور لغزش صندلی خارج از محدوده است
نیزهB2156مدار سنسور داپلر عقب
نیزهB2157مدار سنسور جلوه داپلر جلو
نیزهB2158ذخیره موتور شیب صندلی خارج از محدوده
نیزهB2159سیگنال خروجی از ماژول به کنترل از راه دور قفل مرکزی: اتصال کوتاه به منفی
نیزهB2160سیگنال خروجی از ماژول به سنسور کنترل از راه دور برای قفل مرکزی: کوتاه تا مثبت
نیزهB2161موقعیت آگاهانه صندلی موتور عمودی جلو خارج از میدان
نیزهB2162عدم تطابق داده 2 (داده های دریافتی با داده های مورد انتظار مطابقت ندارد)
نیزهB2163خرابی سیستم کلاچ الکترومغناطیسی
نیزهB2164موقعیت حفظ شده بالشتک صندلی عقب موتور بالا / پایین خارج از محدوده است.
نیزهB2165مدار سنسور موقعیت دنده
نیزهB2166موقعیت انتخاب چرخ دنده
نیزهB2167موقعیت حفظ شده موتور لغزش صندلی خارج از محدوده است.
نیزهB2171کلید صندلی عقب چپ
نیزهB2172مدار باز ورودی سوئیچ اینرسی
نیزهB2173کلید صندلی
نیزهB2174بستن سوئیچ برای باز شدن از راه دور پنجره عقب سمت چپ روی مثبت
نیزهB2175سوئیچ اضافه بار به مثبت بسته شد
نیزهB2176مدار بازخورد ضد سرقت ضد سرقت
نیزهB2177بستن سوئیچ برای بستن از راه دور پنجره عقب سمت چپ روی مثبت
نیزهB2178سوئیچ برف پاک کن: کوتاه تا منفی
نیزهB2179سوئیچ برف پاک کن B: کوتاه به منفی
نیزهB2180سوئیچ برف پاک کن C: کوتاه به منفی
نیزهB2181سوئیچ برف پاک کن C: کوتاه به زمین
نیزهB2182بستن سوئیچ برای بستن از راه دور پنجره جلو سمت راست روی مثبت
نیزهB2184سوئیچ برف پاک کن: کوتاه تا منفی
نیزهB2185سوئیچ برف پاک کن عقب: کوتاه به منفی
نیزهB2186بستن سوئیچ برای باز شدن از راه دور پنجره جلو سمت راست روی مثبت
نیزهB2187کلید برف پاک کن B کوتاه شده به منفی
نیزهB2188کلید انتخاب برف پاک کن عقب E: کوتاه به منفی
نیزهB2189در یک زنجیره بسته شدن مضاعف درب چپ جلو یا عقب راست باز کنید
نیزهB2190بستن سوئیچ برای باز شدن از راه دور پنجره عقب سمت راست روی مثبت
نیزهB2193در یک زنجیره بسته شدن مضاعف در جلو سمت راست یا عقب سمت چپ باز کنید
نیزهB2194بستن سوئیچ برای بستن از راه دور پنجره عقب سمت راست روی مثبت
نیزهB2195بستن / باز بودن پنجره سمت راننده: کوتاه تا منفی
نیزهB2196بستن / باز بودن پنجره سمت سرنشین: اتصال کوتاه به منفی
نیزهB2197ماژول تلویزیون
نیزهB2198ماژول کنترل ترافیک
نیزهB2199ماژول VICS
نیزهB2200عدم اتصال به ماژول تلویزیون (بدون نصب تلویزیون)
نیزهB2201عدم اتصال به ماژول اصلی ترافیک (ماژول اصلی ترافیک نصب نشده است)
نیزهB2202بدون ارتباط با ماژول VICS (VICS نصب نشده است)
نیزهB2203خطای CDROM
نیزهB2204اتصال آنتن GPS مدار باز یا بسته
نیزهB2205گیرنده GPS
نیزهB2206ماژول کنترل صدا را جایگزین قطب نما می کند
نیزهB2207خطای شمارش واحد کنترل
نیزهB2208اتصال داده به صفحه نمایش و تغییر ماژول
نیزهB2209مدار باز سوئیچ روشنایی داخلی
نیزهB2210کلید روشنایی داخلی به منفی بسته شده است
نیزهB2211اتصال کوتاه مدار خروجی سطح پایین مایع خنک کننده به مثبت
نیزهB2212سوئیچ تنظیم شدت تابلو ابزار خارج از محدوده
نیزهB2214بستن سوئیچ برای باز کردن پنجره جلو سمت راست روی plus
نیزهB2215بستن کلید برای بستن پنجره جلو سمت راست روی plus
نیزهB2217بسته شدن مدار باز متمرکز
نیزهB2219جلو قدرت چپ پنجره سیگنال بازخورد فعلی بالاتر از محدودیت ها
نیزهB2220پنجره قدرت چپ عقب سیگنال بازخورد فعلی بالاتر از محدودیت ها
نیزهB2221جلو راست پنجره قدرت سیگنال بازخورد فعلی بالاتر از محدودیت ها
نیزهB2222پنجره قدرت راست عقب سیگنال بازخورد فعلی بالاتر از محدودیت ها
نیزهB2223مدار کنترل دنده عقب سمت راننده
نیزهB2224مدار کنترل نمای عقب عقب سرنشین
نیزهB2225پشتیبانی از سنسور ضربه جلو
نیزهB2226نقص داخلی سنسور ضربه جلو
نیزهB2227پشتیبانی از سنسور ضربه جلو / پیوند
نیزهB2228مدار کیسه هوا: کوتاه به منفی - مدار 2 ، جلو سمت چپ
نیزهB2229مدار کیسه هوا: کوتاه به منفی - مدار 2 ، جلو راست
نیزهB2230مدار کیسه هوا: کوتاه به مثبت - مدار 2 ، جلو سمت چپ
نیزهB2231مدار کیسه هوا: کوتاه تا مثبت - مدار 2 ، جلو راست
نیزهB2232مدار باز کیسه هوا - مدار 2 ، جلو سمت چپ
نیزهB2233مدار باز کیسه هوا - مدار 2 ، جلو راست
نیزهB2234مقاومت کم زنجیره ای از ژنراتور گاز کیسه هوا در بلوک زنجیره 2 فعال شدن جلو سمت چپ جلو
نیزهB2235مقاومت کم زنجیره ای از ژنراتور گاز کیسه هوا در واحد فعال سمت راست جلو - مدار 2
نیزهB2236ضعیف یا معیوب بودن باتری خودروی برقی
نیزهB2237سیگنال دریافت شده از VSS هنگام پارک خودرو
نیزهB2238شکسته شدن کابل برق درب کشویی برقی
نیزهB2241اتصال کوتاه به سوئیچ منفی برای قفل کردن درب صندوق عقب
نیزهB2242اتصال کوتاه به سوئیچ منفی برای قفل کردن درب صندوق عقب
نیزهB2243مدار باز سوئیچ قفل درب صندوق عقب
نیزهB2244درب کشویی حلقه باز
نیزهB2245مدار باز درب عقب راست
نیزهB2246درب کشویی حلقه باز
نیزهB2247دمای گروه باتری خودروهای برقی
نیزهB2249سیم پیچ رله چراغ جلو: کوتاه تا مثبت
نیزهB2250مدار رله برای باز کردن قفل همه درها
نیزهB2251مدار کنترل رله خروجی نور پارکینگ
نیزهB2252مدار کنترل رله خروجی نور جانبی: کوتاه تا مثبت
نیزهB2253اتصال کوتاه به مدار مسدود کردن اجباری
نیزهB2255زمان درخواست سیستم واشر پنجره جلو به پایان رسید
نیزهB2258مدار رله واشر چراغ جلو: کوتاه تا مثبت
نیزهB2260مدار موتور درب ، کوتاه تا مثبت
نیزهB2261کلید چراغ پارکینگ
نیزهB2262زمان پاک کن از موقعیت توقف تا توقف سپری می شود
نیزهB2263مدار گیرنده رادیویی کوتاه شده و مثبت می شود
نیزهB2264بستن کلید چراغ مه شکن روی منفی
نیزهB2265اتصال کوتاه به منفی باز می شود
نیزهB2267شیر مخلوط کن راست
نیزهB2268کنترل تهویه مطبوع فرمان فرمان مدار باز
نیزهB2269کنترل تهویه مطبوع روی فرمان: اتصال کوتاه به منفی
نیزهB2270حداکثر زمان مجاز برای بستن درب کشویی برقی
نیزهB2271درب کشویی برقی در حین خودآزمایی به حداکثر موقعیت باز نرسید.
نیزهB2272مدار کنترل ولتاژ میکروفون
نیزهB2273مدار برگشت خروجی خشک
نیزهB2274مدار فعال سازی فرستنده گیرنده تلفن
نیزهB2275مدار بازگشت پتانسیومتر برای حرکت پدال جلو / عقب: اتصال کوتاه به منفی
نیزهB2276کمتر از 2 فرستنده از پیش برنامه ریزی شده
نیزهB2277عملکرد نادرست موتور الکتریکی فرمان الکترونیکی
نیزهB2280در صورت عدم برخورد سیگنال را باز کنید
نیزهB2285نقشه SIGMA
نیزهB2286سوئیچ حالت در حالت بسته قفل شده است
نیزهB2287مدار سنسور شیب
نیزهB2288ماژول پیام رسانی صوتی
نیزهB2289خطای ارتباطی ماژول پیام صوتی
نیزهB2290سیستم طبقه بندی وضعیت (اندازه) مسافران ، جلو راست
نیزهB2291سیستم طبقه بندی وضعیت (ارتفاع) مسافران ، جلو راست
نیزهB2292سیستم ایمنی پیش کشنده کمربند ایمنی
نیزهB2293سیستم ایمنی کیسه هوا
نیزهB2294سیستم ایمنی کیسه هوا بالا
نیزهB2295سیستم ایمنی کیسه هوا جانبی
نیزهB2296سیستم ایمنی سنسور ضربه
نیزهB2299مدار باز سنسور دمای هوا در خروجی محفظه پا
نیزهB2300موقعیت صندلی راننده با حافظه
نیزهB2301به خاطر سپردن موقعیت صندلی مسافر
نیزهB2302مدار پتانسیومتر بازگشت هدست
نیزهB2303مدار باز سیگنال پتانسیومتر سیگنال برگشتی پشتی
نیزهB2304اتصال پتانسیومتر سیگنال بازگشت مهارکننده سر کوتاه به مثبت
نیزهB2305مدار پتانسیومتر بازگشت سیگنال بازگشت مهار سر: اتصال کوتاه به منفی
نیزهB2306موتور پشت سر مسدود شده است
نیزهB2307سنسور دمای هوای خروجی footwell: کوتاه تا منفی
نیزهB2309موتور صندلی خارج از محدوده است
نیزهB2310خطای موقعیت حافظه در نمای عقب راننده
نیزهB2311خطای حافظه در موقعیت آینه مسافر
نیزهB2312مدار سنسور موقعیت افقی آینه سمت مسافر
نیزهB2313انتقال سیگنال بازگشت پتانسیومتر به صورت افقی از مدار باز آینه عقب سمت سرنشین
نیزهB2314سیگنال بازخورد پتانسیومتر افست افقی افقی نمای عقب سمت سرنشین: کوتاه تا مثبت
نیزهB2315پتانسیومتر افست افقی آینه سمت مسافر
نیزهB2316مدار سنسور موقعیت عمودی آینه سمت سرنشین
نیزهB2317مدار باز سنسور موقعیت عمودی آینه عقب از سمت سرنشین
نیزهB2318مدار سنسور موقعیت عمودی آینه سمت مسافر کوتاه به مثبت
نیزهB2319پتانسیومتر بازخورد موقعیت عمودی آینه سمت مسافر
نیزهB2320مدار سنسور موقعیت افقی آینه عقب راننده
نیزهB2321بازخورد پتانسیومتر سیگنال افست افقی آینه عقب را در مدار باز سمت راننده نشان می دهد
نیزهB2322پتانسیومتر برای سیگنال معکوس افست افقی آینه عقب در سمت راننده کوتاه به مثبت
نیزهB2323پتانسیومتر بازخورد افست افقی آینه عقب راننده
نیزهB2324مدار سنسور موقعیت عمودی آینه عقب راننده
نیزهB2325زنجیر ، سنسور موقعیت عمودی ، آینه عقب راننده ، مدار باز
نیزهB2326مدار سنسور موقعیت عمودی آینه سمت عقب راننده کوتاه به مثبت است
نیزهB2327پتانسیومتر بازخورد برای حرکت عمودی آینه عقب راننده
نیزهB2328پتانسیومتر بازخورد طول ستون فرمان
نیزهB2329پتانسیومتر برای سیگنال معکوس برای تنظیم ارتفاع ستون فرمان
نیزهB2330پتانسیومتر بازخورد ارتفاع ستون فرمان: کوتاه تا مثبت
نیزهB2331پتانسیومتر بازخورد ارتفاع ستون فرمان: کوتاه تا مثبت
نیزهB2332پتانسیومتر بازگشت ارتفاع ستون فرمان
نیزهB2333پتانسیومتر بازخورد برای تنظیم مدار باز شیب ستون فرمان
نیزهB2334تنظیم بازخورد پتانسیومتر شیب ستون فرمان: کوتاه به مثبت
نیزهB2335پتانسیومتر بازخورد شیب ستون فرمان: کوتاه تا منفی
نیزهB2336مدار سوئیچ نمای عقب
نیزهB2337مدار باز کلی سوئیچ دید عقب
نیزهB2338بستن سوئیچ آینه عقب راننده به حالت مثبت
نیزهB2339پایانه عمومی کوتاه تا منفی سوئیچ دید عقب
نیزهB2340دریچه موتور برای تنظیم ستون فرمان افقی
نیزهB2341توقف موتور شیب ستون فرمان
نیزهB2342مدار باز کلید عمومی صندلی ولتاژ مرجع مثبت مثبت
نیزهB2343مرجع ولتاژ مثبت سوئیچ صندلی عمومی ولتاژ پایین
نیزهB2344خرابی سوئیچ صندلی ولتاژ مرجع مثبت خرابی ولتاژ منبع تغذیه
نیزهB2345مدار باز کلید سوئیچ صندلی ولتاژ مرجع منفی کلی
نیزهB2346مدار باز سوئیچ نمای عقب ولتاژ مرجع مثبت کل
نیزهB2347مرجع ولتاژ پایین نمای عقب مرجع مثبت مثبت مشترک
نیزهB2348ولتاژ مرجع مثبت عمومی سوئیچ نقص عملکرد سوئیچ ولتاژ منبع تغذیه
نیزهB2349مدار باز سوئیچ نمای عقب ولتاژ مرجع منفی کل
نیزهB2350مدار سوئیچ ستون فرمان ، کوتاه به مثبت
نیزهB2351مدار سیگنال سوئیچ ستون فرمان
نیزهB2352کوتاه تا مثبت مدار منبع تغذیه سوئیچ عملکرد حافظه در سمت راننده
نیزهB2353مدار کنترل منبع تغذیه آینه سمت راننده: کوتاه تا منفی
نیزهB2354بازخورد پتانسیومتر Mirror H / V افست مدار باز کننده سمت راننده
نیزهB2355سیگنال برگشتی پتانسیومتر مدار باز آینه سمت راست مسافر افست / عمودی
نیزهB2357پایین آوردن مدار بازخورد ولتاژ پایین پنجره سمت راننده
نیزهB2358سوئیچ پا قابل تنظیم
نیزهB2359مدار خروجی همگام سازی کمکی
نیزهB2360مدار خروجی کنترل خروجی موتور
نیزهB2361خروجی بخاری صندلی سرنشین
نیزهB2362اتصال کوتاه سیگنال کنترل از راه دور برای باز / بسته شدن به منفی
نیزهB2363سیستم سنسور نوری
نیزهB2364شکستن فلپ پرکننده سوخت
نیزهB2365درب کشویی سوئیچ برق باز / بسته ، اتصال کوتاه ستون B به منفی
نیزهB2366ورودی الکتریکی سوئیچ برای باز کردن / بستن درب کشویی روی داشبورد: اتصال کوتاه به منفی
نیزهB2367نقص در زنجیره سوئیچ کنترل دستی درب کشویی
نیزهB2368مدار سوئیچ ستون فرمان خارج از محدوده
نیزهB2370قطع شدن منبع تغذیه بخاری صندلی
نیزهB2371نقطه کالیبراسیون دمای صندلی راننده نامعتبر است
نیزهB2372نقطه کالیبراسیون دمای صندلی مسافر نامعتبر است
نیزهB2373مدار حافظه LED
نیزهB2374نمودار مکانیسم الکتریکی برای بستن درب کشویی
نیزهB2375عملکرد قفل ماژول سوئیچ قفل فرمان نامعتبر است
نیزهB2376وضعیت قفل ماژول سوئیچ قفل فرمان تأیید نشده است
نیزهB2377وضعیت باز کردن قفل ماژول سوئیچ قفل فرمان تأیید نشده است
نیزهB2378عملکرد قفل ماژول سوئیچ قفل فرمان نامعتبر است
نیزهB2379پیوند سریال پیکربندی نشده است - شناسه ذخیره نمی شود
نیزهB2380مدار سنسور دمای مایع خنک کننده بخاری
نیزهB2381مدار باز سنسور دمای مایع خنک کننده بخاری
نیزهB2384مدار ورودی سیستم سرکوب صدا پارکینگ التراسونیک
نیزهB2385مدار ورودی سیستم سرکوب صوت ناوبری التراسونیک
نیزهB2394سوئیچ تکیه گاه سر منقضی شده است
نیزهB2395سوئیچ پایین نگهدارنده سر منقضی شده است
نیزهB2396مدار ورودی تشخیص تکیه گاه
نیزهB2397مدار پایش پتانسیومتر پشت سر
نیزهB2398اتصال مرجع پتانسیومتر هدست کوتاه به منفی
نیزهB2399مدار زمین پتانسیومتر پشت سر
نیزهB2400مدار زمین پتانسیومتر مهار سر: کوتاه تا مثبت
نیزهB2401مکانیسم پخش کاست
نیزهB2402غیرفعال شدن سیستم صوتی CD / DJ به دلیل داغ شدن بیش از حد
نیزهB2403نقص داخلی سیستم صوتی CD / DJ
نیزهB2404مدار سوئیچ فرمان فرمان فرمان
نیزهB2405خاموش شدن بیش از حد سی دی پخش کننده سیستم صوتی جداگانه
نیزهB2406نقص داخلی یک سیستم صوتی تک CD
نیزهB2408کابل بلندگوی حلقه بسته
نیزهB2409خطای دریافت سیگنال AM
نیزهB2410خطای دریافت FM
نیزهB2411سنسور رطوبت مدار باز
نیزهB2412سنسور رطوبت حلقه بسته
نیزهB2413سنسور رطوبت
نیزهB2414مدار رله سیستم واشر چراغ جلو: کوتاه تا منفی
نیزهB2415نوار تماس ضد گرفتگی ، مدار باز یا کوتاه به مثبت
نیزهB2416حرکت مجدد گردش هوا در خارج از کالیبراسیون
نیزهB2417نوار تماس قفل شده در موقعیت فعال گیر کرده است
نیزهB2418اتصال کوتاه منبع تغذیه سنسور به منفی
نیزهB2419سنسور 1 نامعتبر است
نیزهB2420سنسور 2 نامعتبر است
نیزهB2421مدار سنسور سرعت خودرو
نیزهB2422سیگنال سوئیچ باز در موقعیت فعال گیر کرده است
نیزهB2423سیگنال کلید بسته شدن در موقعیت فعال گیر کرده است
نیزهB2424سوئیچ های لچ با هم مطابقت ندارند
نیزهB2425کنترل از راه دور
نیزهB2426سنسور نور خورشید در سمت سرنشین
نیزهB2427سنسور نور خورشید سمت سرنشین: کوتاه تا منفی
نیزهB2428مدار باز سنسور سوراخ تخلیه بخاری در سمت سرنشین / 2 مدار سنسور تهویه مطبوع بعد از بخاری
نیزهB2429سنسور تخلیه بخاری در سمت سرنشین: کوتاه تا منفی / 2 مدار سنسور تهویه مطبوع بعد از بخاری: کوتاه تا منفی
نیزهB2430باز کردن قفل زنجیره مکانیسم قفل چپ یا راست
نیزهB2431خطای برنامه نویسی فرستنده
نیزهB2432مدار باز سوئیچ کمربند ایمنی راننده
نیزهB2433اتصال کوتاه کلید کمربند ایمنی راننده به مثبت است
نیزهB2434بستن کلید کمربند ایمنی راننده به منفی
نیزهB2435مقاومت مدار سوئیچ کمربند ایمنی راننده خارج از محدوده است
نیزهB2436مدار باز سوئیچ کمربند ایمنی سرنشین
نیزهB2437اتصال کوتاه سوئیچ کمربند ایمنی سرنشین مثبت است
نیزهB2438بستن کلید کمربند ایمنی سرنشین روی منفی
نیزهB2439کمربند ایمنی سرنشینان سوئیچ مدار مدار خارج از محدوده
نیزهB2440سنسور ضربه جانبی و پشتیبانی سرنشین
نیزهB2441پشتیبانی سنسور ضربه جانبی و جانبی راننده
نیزهB2442سنسور نفوذ
نیزهB2443نقص مدار سوئیچ حالت ترن برق
نیزهB2444سنسور ضربه جانبی (راننده)
نیزهB2445سنسور ضربه جانبی (سرنشین)
نیزهB2446سیگنال های سلولی ماهواره ای اضطراری از راه دور / سیگنال های ورودی حلقه باز واحد سلولی ماهواره ای از راه دور
نیزهB2447واحد سلولی ماهواره ای اضطراری از راه دور / سیگنال های ورودی واحد سلولی ماهواره ای از راه دور کوتاه شده به مثبت
نیزهB2448واحد تلفن همراه ماهواره ای اضطراری از راه دور / سیگنال های ورودی واحد سلولی ماهواره ای از راه دور کوتاه شده به منفی
نیزهB2472رله مدار بسته یا کوتاه به منفی
نیزهB2473بستن سوئیچ غیرفعال کردن در کنار سرنشین روی منفی
نیزهB2474اتصال کوتاه به منفی درب عقب و سمت راننده
نیزهB2475مدار بازکن درب سمت سرنشین: کوتاه تا منفی
نیزهB2476یک مدار سوئیچ رادیویی وجود دارد
نیزهB2477پیکربندی ماژول
نیزهB2478قفل کردن سیگنال ورودی در برابر سرقت
نیزهB2479بستن کلید ترمز دستی به منفی
نیزهB2480خروجی نور سمت چپ: کوتاه تا مثبت
نیزهB2481کلید بالا / پایین سانروف
نیزهB2482خروجی نور نشانگر سمت راست اتصال کوتاه پس از مزایا
نیزهB2483سیگنال فعال سازی مدار باز
نیزهB2484اتصال کوتاه به سیگنال غیرفعال سازی منفی
نیزهB2485خروجی نور جانبی در سمت چپ
نیزهB2486مدار خروجی چراغ سمت چپ
نیزهB2487مدار خروجی نور سمت راست: کوتاه تا مثبت
نیزهB2488نمودار خروجی نور سمت راست خودروهای Wintstar در بازار سوئد در حال تغییر هستند که ممکن است باعث شود این کد به اشتباه نمایش داده شود.
نیزهB2489مدار خروجی نور زیر کاپوت
نیزهB2490اتصال کوتاه به علاوه مدار خروجی نور در زیر کاپوت
نیزهB2491خروجی نور نشانگر سمت راست اتصال کوتاه پس از مزایا
نیزهB2492قبلاً برنامه ریزی شده است
نیزهB2493چراغ نشانگر سمت چپ ، اتصال کوتاه پس از نقاط مثبت
نیزهB2494خروجی صوتی / زنگ تقویت کننده قدرت در صورت اتصال کوتاه به مثبت
نیزهB2495مدار خروجی بوق ضد سرقت
نیزهB2496خروجی صوتی / سیگنال تقویت کننده قدرت در صورت اتصال کوتاه تهاجمی به منفی
نیزهB2497سرعت فن خارج از محدوده
نیزهB2498یک سیگنال ورودی فعال نشان می دهد که بیش از یک عملکرد توسط سوئیچ چراغ جلو انتخاب شده است.
نیزهB2499مدار خروجی نور با احترام
نیزهB2500مدار خروجی نور به مثبت کوتاه می شود
نیزهB2501مدار چراغهای جلو چراغ پایین سمت چپ
نیزهB2502مدار کم نور سمت چپ ، کوتاه تا مثبت
نیزهB2503مدار چراغهای جلو سمت راست پایین
نیزهB2504مدار پرتو مستقیم ، اتصال کوتاه بعد از مزایا
نیزهB2505مدار پرتو چپ
نیزهB2506مدار پرتو چپ ، کوتاه به مثبت
نیزهB2507زنجیره پرتو راست
نیزهB2508مدار پرتو راست راست ، اتصال کوتاه پس از مثبت
نیزهB2509مدار سوئیچ چراغ مه شکن عقب
نیزهB2510رله فن اولیه: کوتاه تا مثبت
نیزهB2511اتصال کوتاه به بوق رله خروجی مثبت
نیزهB2512مدار رله چراغ مه شکن: کوتاه تا مثبت
نیزهB2513مدار فن
نیزهB2514مدار فن کوتاه شد و مثبت شد
نیزهB2515مدار رله فن بخاری
نیزهB2517سیستم قطع برق در صورت بروز حادثه
نیزهB2518دمای بیش از حد کمپرسور
نیزهB2519زنجیره سبک توقف بالا
نیزهB2520اتصال کوتاه چراغ ترمز بالا به مثبت
نیزهB2521مدار سرعت سنج
نیزهB2522ولتاژ باتری 1 مدار
نیزهB2523طرح روشنایی پلاک خودرو
نیزهB2524اتصال چراغ پلاک کوتاه به مثبت
نیزهB2525مدار نوری معکوس چپ عقب
نیزهB2526مدار چراغ دنده عقب عقب ، کوتاه به مثبت
نیزهB2527مدار چراغ ترمز عقب چپ
نیزهB2528مدار چراغ ترمز عقب چپ ، کوتاه تا مثبت
نیزهB2529مدار نشانگر جهت عقب سمت چپ
نیزهB2530اتصال کوتاه به مثبت زنجیره ای از چراغ راهنمای چپ عقب
نیزهB2531مدار لامپ معکوس عقب راست
نیزهB2532مدار چراغ معکوس عقب عقب ، کوتاه به مثبت
نیزهB2533زنجیر چراغ ترمز عقب راست
نیزهB2534مدار چراغ ترمز عقب راست ، کوتاه تا مثبت
نیزهB2535مدار سیگنال چرخش عقب راست
نیزهB2536اتصال کوتاه به مثبت زنجیره ای از چراغ راهنمای راست عقب
نیزهB2537بخاری اضافی روشن نمی شود
نیزهB2538شعله ناپایدار بخاری کمکی
نیزهB2539مدار مرجع حالت A / C کمکی: کوتاه تا منفی
نیزهB2540مدار مرجع حالت تهویه مطبوع کوتاه به مثبت
نیزهB2541ناسازگاری سیگنالهای مکانیسم قفل چپ و راست
نیزهB2542زنجیر کلاچ چپ و راست
نیزهB2543سوئیچ کنترل A / C سوئیچ مدار کوتاه مرجع منفی اتصال کوتاه
نیزهB2544اتصال کوتاه به مثبت مدار سوئیچ کمکی کنترل تهویه مطبوع
نیزهB2545رله قدرت سیستم: کوتاه تا مثبت
نیزهB2546رله قدرت سیستم
نیزهB2547شعله بخاری خودکار قبل از کار
نیزهB2548حالت خروج بخاری کمکی
نیزهB2549اتصال کوتاه رانندگی فن خودرو به منفی
نیزهB2550اتصال کوتاه به خروجی نور سقفی منفی
نیزهB2551مدار باز RCLUTCH
نیزهB2552مدار باز منبع تغذیه باتری ذخیره سازی 2
نیزهB2553اتصال کوتاه به خروجی سیگنال غیرفعال سازی مثبت
نیزهB2554نمودار خروجی لامپ سقفی
نیزهB2555اتصال کوتاه به مثبت خروجی نور
نیزهB2556شروع / راه اندازی مدار باز
نیزهB2557سیگنال خروجی برای باز کردن سوپاپ برای قفل الکتریکی درب کشویی در سمت چپ: کوتاه تا مثبت
نیزهB2558سیگنال خروجی برای باز کردن شیر برای قفل کردن درب کشویی در سمت راست: کوتاه تا مثبت
نیزهB2559رله موتور فن کمکی A / C: کوتاه تا مثبت
نیزهB2560مدار رله موتور کمکی فن تهویه مطبوع
نیزهB2561سرعت فن کمکی A / C 1 مدار: کوتاه تا مثبت
نیزهB2562سرعت کمکی فن مدار کمکی 1 مدار
نیزهB2563سرعت فن کمکی A / C 2 مدار: کوتاه تا مثبت
نیزهB2564مدار تهویه هوای کمکی 2 مدار
نیزهB2565زنجیره نور راست عقب
نیزهB2566مدار لامپ عقب راست: کوتاه تا مثبت
نیزهB2567مدار خروجی نمای عقب
نیزهB2568اتصال کوتاه مدار خروجی نمای عقب به منفی
نیزهB2569بستن کلید غیرفعال شدن درب بوت به منفی
نیزهB2570سیگنال قطع کار لامپ راست: اتصال کوتاه به منفی
نیزهB2571اتصال کوتاه سیگنال قطع لامپ سمت چپ به منفی
نیزهB2572ترمز قفل / دنده مدار خروجی را انتخاب کنید
نیزهB2573اتصال کوتاه به منفی / ترمز / چرخ دنده خروجی را انتخاب کنید
نیزهB2574کلید قفل درب راننده: کوتاه تا منفی
نیزهB2575بستن کلید باز کردن قفل درب راننده به منفی
نیزهB2576سیگنال ورودی برای تشخیص اتصال کوتاه سقف الکتریکی به منفی
نیزهB2578مدار سوئیچ پنجره سمت سرنشین
نیزهB2579مدار سوئیچ بستن پنجره کنار سرنشین
نیزهB2580مدار سوئیچ تشخیص فن کمکی
نیزهB2581مدار تشخیص اشغال صندلی های کنار سرنشین کوتاه به منفی
نیزهB2582مدار باز سنسور اشغال شده صندلی در سمت سرنشین
نیزهB2583مدار تشخیص صندلی کودک به منفی کوتاه می شود
نیزهB2584مدار تشخیص صندلی کودک با مدار باز
نیزهB2585اتصال کوتاه مدار ورودی سیستم ضد سرقت به مثبت
نیزهB2586مدار حالت چراغ جلو
نیزهB2587مدار تشخیص اشغال صندلی های کنار سرنشین کوتاه به مثبت
نیزهB2588مدار تشخیص صندلی کودک کوتاه تا مثبت است
نیزهB2589عدم تشخیص قفل سوئیچ بسته شدن ، درب به حالت باز می گردد
نیزهB2590مدار سیگنال سرعت/ پارک خودرو
نیزهB2591عدم تشخیص باز شدن قفل سوئیچ هنگام باز شدن
نیزهB2592درب کشویی برقی به طور کامل بسته نشده است
نیزهB2593پس از تشخیص مانع ، درب دوباره باز می شود
نیزهB2594پس از باز شدن ، در مرحله باز شدن الکتریکی در ، هیچ حرکتی تشخیص داده نمی شود.
نیزهB2595مدار ورودی بازدارنده سرقت
نیزهB2596رله برای تنظیم چراغ جلو بسته به تنظیمات سیستم تعلیق هوا ، کوتاه تا مثبت
نیزهB2597مدار خروجی جهت چراغ جلو
نیزهB2598مدار رله چراغ جلو
نیزهB2599بازکردن درب عقب با مدار باز
نیزهB2600موتور بستن ایمنی دو طرفه بستنی
نیزهB2601هنگام بسته شدن سیگنال بسته شدن تشخیص داده نشد ، بنابراین درب دوباره باز می شود.
نیزهB2602هنگام باز کردن قفل درب کشویی برقی ، هیچ سیگنالی از مکانیزم قفل شدن وجود ندارد
نیزهB2603در حین خودآزمایی قفل درب کشویی برقی ، درب در حالت اصلی (کاملاً بسته) نبود.
نیزهB2604مدار باز سوئیچ درایو کشویی درب کشویی
نیزهB2605مدار سنسور سرعت خودرو
نیزهB2606سنسور دمای کولر گازی خارج از محدوده
نیزهB2607ناسازگاری بین سیم کشی / پیکربندی
نیزهB2608اتصال کوتاه به منفی سیگنال خروجی واحد کنترل پله موتور چراغ جلو سمت چپ
نیزهB2609خروجی واحد کنترل موتور پله ای چراغ جلو سمت چپ
نیزهB2610گرم شدن بیش از حد واحد کنترل تقویت کننده قدرت با موتور پله ای ، چراغ جلو سمت چپ
نیزهB2611اتصال کوتاه سیگنال خروجی واحد کنترل پله موتور چراغ جلو سمت راست به منفی
نیزهB2612خروجی واحد کنترل موتور پله ای چراغ جلو راست
نیزهB2613بیش از حد گرم شدن واحد کنترل تقویت کننده قدرت با موتور پله ای چراغ جلو راست
نیزهB2614اتصال کوتاه به منبع تغذیه سنسور سطح خودرو در محور جلو یا عقب
نیزهB2617اتصال کوتاه به سیگنال منفی سنسور سطح خودرو محور جلو
نیزهB2618سیگنال سنسور محور جلو
نیزهB2620اتصال کوتاه سیگنال سنسور سطح خودرو در محور عقب به منفی
نیزهB2621سیگنال نامعتبر از سنسور سطح خودرو در محور عقب
نیزهB2622پیام سرعت خودرو از واحد کنترل خود تراز نامعتبر است / در دسترس نیست
نیزهB2623پیام کم نور از واحد کنترل خود تراز نامعتبر است / در دسترس نیست
نیزهB2625مدار باز ورودی نور پایین
نیزهB2627سنسور سطح سوخت 2 مدار باز
نیزهB2628سنسور سطح سوخت 2: کوتاه تا منفی
نیزهB2629شارژ خارج از کشتی تا ارسال دستور توقف ادامه می یابد.
نیزهB2630جریان بیش از حد هنگام شارژ روی سطح
نیزهB2631جریان ناکافی در حین شارژ روی آب
نیزهB2632جریان بیش از حد هنگام شارژ روی سطح
نیزهB2633مدار میکروفون چپ جلو
نیزهB2634مدار میکروفون چپ عقب
نیزهB2635مدار میکروفون سمت راست عقب
نیزهB2636اتصال کوتاه سیگنال ورودی سوئیچ اضطراری (SOS) به منفی
نیزهB2637اتصال کوتاه به مدار ورودی سوئیچ اطلاعات منفی
نیزهB2638باتری گوشی
نیزهB2639مدار ورودی نشانگر فعال سازی مدار باز
نیزهB2640اتصال کوتاه به منفی مدار ورودی
نیزهB2641اتصال کوتاه به مدار ورودی مثبت ورودی
نیزهB2642قدرت کم تشخیص داده شد
نیزهB2643قدرت بالا تشخیص داده شد
نیزهB2644زنگ قطع صدا تلفن مدار را باز کنید
نیزهB2645دما خیلی کم است
نیزهB2646مدار باز آنتن شماره 1
نیزهB2647مدار باز آنتن شماره 2
نیزهB2648مدار باز آنتن شماره 3
نیزهB2649مدار باز آنتن شماره 4
نیزهB2650مدار آنتن شماره 1 بسته است
نیزهB2651مدار آنتن شماره 2 بسته است
نیزهB2652مدار آنتن شماره 3: مدار بسته
نیزهB2653مدار آنتن شماره 4 مدار بسته
نیزهB2654دکمه ویژه / چند منظوره
نیزهB2655سوئیچ و نمایشگر واحد کنترل خراب است
نیزهB2656خطای دیسک دیجیتال همه کاره
نیزهB2657کاهش ظرفیت باتری خودروهای برقی
نیزهB2658چراغ هشدار قبل از شروع مدار باز منتظر بمانید
نیزهB2659سوئیچ چراغ مودبانه
نیزهB2660شارژ ولتاژ متغیر در دریا
نیزهB2661خروجی رله چراغ پارکینگ: کوتاه تا مثبت
نیزهB2662مدار باز سیگنال خروجی رله نور جانبی
نیزهB2663اتصال کوتاه به مثبت سیگنال خروجی رله چراغ جلو
نیزهB2664مدار باز سیگنال خروجی رله چراغ جلو
نیزهB2665مدار زنگ هشدار باتری
نیزهB2666مدار باز کلید درب صندوق عقب
نیزهB2667زنجیر را برای پنجره بازکن در عوض کنید
نیزهB2668سیم پیچ رله بازکن درب تنه: کوتاه تا مثبت
نیزهB2669سیم پیچ رله درب بازکن
نیزهB2670سیم پیچ رله بازکن پنجره درب کوتاه تا مثبت است
نیزهB2671سیم پیچ رله بازکن درب پنجره
نیزهB2672مدار باز سنسور دمای هوای خروجی
نیزهB2673سنسور دمای هوای خروجی: کوتاه تا منفی
نیزهB2674مدار خروجی مدار ایمنی دوگانه کوتاه می شود و مثبت می شود
نیزهB2675دکمه تنظیم مجدد کیلومتر شمار گیر کرده است
نیزهB2677زنگ فشار روغن پایین فعال شد
نیزهB2678سنسور سطح خنک کننده پایین
نیزهB2679چراغ هشدار فعال کیسه هوا
نیزهB2680کیلومترشمار تعویض شد
نیزهB2681سنسور موقعیت اهرم PRNDL
نیزهB2682ارتباط با واحد کنترل موتور
نیزهB2683دکمه Overspeed (-) محکم شد
نیزهB2684دکمه Overspeed (+) محکم شد
نیزهB2685دکمه Overspeed گیر کرده است (جستجو)
نیزهB2686چراغ عقب راست ، اتصال کوتاه بعد از مزایا
نیزهB2687چراغ عقب چپ ، اتصال کوتاه پس از مثبت
نیزهB2688اتصال کوتاه ورودی لامپ سقفی به منفی
نیزهB2689سرعت فن کمک کمکی 1 مدار: کوتاه تا مثبت
نیزهB2690مدار کمکی A2C سرعت XNUMX مدار: کوتاه تا مثبت
نیزهB2691مدار سوئیچ کمربند ایمنی راننده
نیزهB2692مدار سوئیچ کمربند ایمنی سرنشین
نیزهB2693اتصال کوتاه به مثبت منبع تغذیه سنسور نفوذ
نیزهB2694خروجی قدرت سنسور نفوذ
نیزهB2695نمودار سوئیچ صفحه کلید A
نیزهB2696صفحه کلید سوئیچ B
نیزهB2697مدار سوئیچ صفحه کلید C
نیزهB2698مدار تغذیه باتری 2
نیزهB2699سیستم ترمز ضد قفل نوار تماس چپ ، مدار باز یا کوتاه تا مثبت
نیزهB2700سیستم ترمز ضد قفل نوار تماس راست ، مدار باز یا کوتاه تا مثبت
نیزهB2701نوار تماس چپ زیر ضربه در موقعیت فعال گیر کرده است
نیزهB2702نوار تماس مناسب پشتیبانی در موقعیت فعال گیر کرده است
نیزهB2703کلید باز یا بسته شدن در موقعیت فعال گیر کرده است
نیزهB2704اتصال کوتاه به منبع تغذیه سنسور نوری
نیزهB2705هنگام حرکت درب شیشه ای ، سیگنال سنسور نوری 1 فعال نیست
نیزهB2706هنگام حرکت درب شیشه ای ، سیگنال سنسور نوری 2 غیرفعال است
نیزهB2707جریان اضافی در خروجی باز شدن درب
نیزهB2708جریان بیش از حد خروجی بسته شدن درب عقب
نیزهB2709باز شدن درب: کوتاه تا مثبت
نیزهB2710اتصال کوتاه درب عقب: کوتاه به مثبت
نیزهB2711سیگنال خروجی برای باز کردن درب عقب: اتصال کوتاه به منفی یا باز است
نیزهB2712سیگنال خروجی برای بسته شدن درب عقب: اتصال کوتاه به منفی یا مدار باز
نیزهB2713اتصال کوتاه به خروجی مسدود کننده منفی
نیزهB2714تضعیف خروجی: اتصال کوتاه به منفی یا باز است
نیزهB2715بستن خروجی گیره به منفی یا مدار باز
نیزهB2716خروجی پلت فرم برقی سمت چپ کوتاه می شود و مثبت می شود
نیزهB2717درایو برقی پلت فرم راست خروجی: کوتاه تا مثبت
نیزهB2718خروجی درب صندوق عقب: کوتاه تا مثبت
نیزهB2719خروجی اجاق گاز برقی سمت چپ: اتصال کوتاه به منفی یا باز است
نیزهB2720خروجی پلت فرم برقی راست: اتصال کوتاه به منفی یا مدار باز
نیزهB2721سیگنال خروجی درب صندوق عقب: اتصال کوتاه به منفی یا باز
نیزهB2722باز و بسته کردن سوئیچ در حین خودآزمایی فعال است
نیزهB2723سوئیچ موقعیت شیشه ای در هنگام تشخیص خود فعال است
نیزهB2724سوئیچ پین تاج در حین خودآزمایی نامعتبر است
نیزهB2725سوئیچ موقعیت قفل در حین خودآزمایی نامعتبر است
نیزهB2726سوئیچ موقعیت خانه در هنگام تشخیص خود معتبر نیست
نیزهB2727زمان تعویض موقعیت تکیه گاه سر سپری شد
نیزهB2728دمای کوسن 20 درجه سانتی گراد کمتر از دمای پشت است
نیزهB2729دمای بیش از حد بالش تشخیص داده شد
نیزهB2730دمای بالای پشت تشخیص داده شد
نیزهB2731دمای کوسن 20 درجه سانتی گراد بیشتر از دمای پشتی است
نیزهB2732سنسور حرکت پدال: کوتاه تا منفی
نیزهB2733سنسور حرکت پدال: کوتاه تا مثبت
نیزهB2734منبع تغذیه سنسور سفر پدالی
نیزهB2735مدار خروجی واحد کنترل موتور پله ای چراغ جلو
نیزهB2736مدار سنسور سکته مغزی پدال
نیزهB2737حرکت پدال به دلیل گیرکردن سنسور
نیزهB2738سنسور حرکت پدال سرعت
نیزهB2739سنسور حرکت پدال نهایی
نیزهB2740قله سنسور سکته مغزی پدال
نیزهB2742ولتاژ بیش از حد بر روی گروهی از سنسورها
نیزهB2743ولتاژ گروه سنسور بسیار کم است
نیزهB2744جریان بیش از حد مدار خروجی باز کردن پوشش چپ
نیزهB2745جریان بیش از حد موتور سمت چپ هنگام باز شدن
نیزهB2746هنگام بسته شدن موتور درایو چپ بیش از حد جریان دارد
نیزهB2747موتور بسته شدن چپ: کوتاه به مثبت
نیزهB2748مدار باز موتور محرک چپ
نیزهB2749جریان بیش از حد موتور درایو راست هنگام باز شدن
نیزهB2750هنگام بسته شدن ، موتور بیش از حد موتور فرمان راست را بارگیری می کند
نیزهB2751اتصال کوتاه موتور راست بعد از مزایا
نیزهB2752مدار باز موتور کنترل راست
نیزهB2753خروجی درب باز کوتاه شده به مثبت
نیزهB2754خرابی درب باز
نیزهB2755موتور سمت چپ کوتاه شده و مثبت است
نیزهB2756مدار باز موتور بسته شدن سمت چپ
نیزهB2757اتصال کوتاه خروجی کنترل موتور سمت چپ به منفی
نیزهB2758جریان بسیار زیاد به مکانیزم قفل سمت راست
نیزهB2759جریان بسیار زیاد به مکانیزم قفل سمت راست
نیزهB2761موتور بسته شدن دست راست باز است
نیزهB2762اتصال کوتاه به منفی موتور الکتریکی درایو موتور راست
نیزهB2763اتصال کوتاه به کالیبراسیون گیج منفی
نیزهB2764منبع تغذیه برای کالیبراسیون سنسور
نیزهB2765اتصال کوتاه به کالیبراسیون سنسور مثبت
نیزهB2766مدار کالیبراسیون سنسور
نیزهB2767خطای کالیبراسیون به دلیل گیرکردن سنسور
نیزهB2768خطای کالیبراسیون سنسور سرعت
نیزهB2769پیک ولتاژ کالیبراسیون سنسور
نیزهB2770سیگنال کالیبراسیون سنسور
نیزهB2771درب چپ جلو را باز کنید: کوتاه تا منفی
نیزهB2772زنجیر درب جلو راست
نیزهB2773مقاومت کم در واحد فعال سازی مدار کیسه هوا در قسمت فوقانی ، ستون های A یا صندلی عقب عقب راننده.
نیزهB2774مدار کیسه هوای جانبی در ستون B جلو یا ستون A بالا در سمت راننده خراب شده است
نیزهB2775کلید درخواست کولر گازی به منفی است
نیزهB2776مدار کیسه هوای جانبی ستون های B بالا یا عقب عقب: در سمت راننده کوتاه تا مثبت است
نیزهB2777مقاومت کم در بلوک فعال شدن مدار کیسه هوای سمت بالا ، در ستون B جلو یا در کنار سرنشین عقب عقب
نیزهB2778مدار باز کیسه هوای جانبی در مرکز جلو و ستونهای عقب عقب در سمت سرنشین
نیزهB2779مدار کیسه هوا در قسمت فوقانی ، ستون مرکزی جلو یا عقب عقب ، در سمت سرنشین کوتاه تا منفی است
نیزهB2780مدار کیسه هوای جانبی ستون B جلو یا ستون A عقب: در سمت سرنشین کوتاه تا مثبت
نیزهB2781سنسور کیفیت هوای داخلی با نظارت دوگانه اتوماتیک دمای مدار باز
نیزهB2782سنسور کیفیت هوای داخلی با دو درجه کنترل دمای حلقه بسته به صورت خودکار
نیزهB2783سنسور رطوبت داخلی با دو درجه کنترل دمای حلقه بسته
نیزهB2784سنسور رطوبت داخلی با دو درجه کنترل دمای مدار باز
نیزهB2785مدار خروجی دیجیتال TIM
نیزهB2786سوئیچ های لچ با هم مطابقت ندارند
نیزهB2787سوئیچ مکانیسم راست نامعتبر است
نیزهB2788سوئیچ مکانیسم چپ نامعتبر است
نیزهB2789باز کردن قفل زنجیره مکانیسم قفل چپ یا راست
نیزهB2790زنجیر کلاچ چپ یا راست
نیزهB2791مدار سوئیچ ایربگ
نیزهB2792اتصال کوتاه بین مدارهای انفجاری
نیزهB2793کلید خنک کننده به منفی بسته شده است
نیزهB2794مدار تنظیم ردیف سوم
نیزهB2795اتصال کوتاه مدار سنسور شدت تابش خورشیدی سمت راننده به منفی
نیزهB2796مدار باز سنسور شدت تابش خورشید در سمت راننده
نیزهB2797شیر آب درایور مدار باز
نیزهB2798حلقه بسته شیر آب کنار راننده
نیزهB2799مدار باز شیر آب در سمت سرنشین
نیزهB2800شیر آب بسته در سمت سرنشین
نیزهB2801مدار باز چراغ جلو
نیزهB2802مدار چراغ جلو ، کوتاه به مثبت
نیزهB2803اتصال کوتاه چراغ جلو به منفی
نیزهB2804سیگنال شیر برقی مخزن سوخت: کوتاه تا مثبت
نیزهB2805منبع تغذیه سنسور برقی مخزن سوخت: کوتاه تا مثبت
نیزهB2806اتصال کوتاه به منفی منبع تغذیه سنسور شیر برقی مخزن سوخت
نیزهB2807سیگنال سنسور فشار: کوتاه تا مثبت
نیزهB2808منبع تغذیه سنسور فشار: کوتاه تا مثبت
نیزهB2809اتصال کوتاه به منبع تغذیه سنسور فشار منفی
نیزهB2810مدار سوپاپ سوپاپ هوا تزریق هوا
نیزهB2811وضعیت واحد کنترل در زمان مونتاژ در کارخانه
نیزهB2812اتصال پلت فرم برقی سمت چپ
نیزهB2813زمان بسته شدن بیش از حد سکوی برقی سمت چپ
نیزهB2814زمان باز شدن بیش از حد سکوی برقی سمت چپ
نیزهB2815اتصال پلت فرم برقی مناسب
نیزهB2816زمان زیاد برای بستن بستر برقی مناسب
نیزهB2817زمان باز شدن بیش از حد پلت فرم برقی مناسب
نیزهB2819مدار موتور شبکه روی مثبت بسته شده است
نیزهB2820مدار موتور الکتریکی شبکه تا منفی یا باز است
نیزهB2821اتصال کوتاه / مدار باز درایو موتور: اتصال کوتاه به منفی یا مدار باز
نیزهB2822بستن / اتصال کوتاه فعال کننده موتور روشن / خاموش به منفی
نیزهB2823مدار باز درب عقب چپ: اتصال کوتاه به منفی
نیزهB2824مدار باز درب راست دریچه: اتصال کوتاه به منفی
نیزهB2825حرکت به دلیل تغییر بیش از حد سرعت متوقف می شود
نیزهB2826مدار سنسور دمای اواپراتور جلو
نیزهB2827اتصال کوتاه به منفی مدار سنسور دمای اواپراتور جلو
نیزهB2828مدار سنسور دمای اواپراتور عقب
نیزهB2829مدار سنسور دمای تبخیر کننده عقب: کوتاه تا منفی
نیزهB2830سیگنال خام از سنسور شیب خودرو معتبر نیست
نیزهB2831مدار سنسور شیب خودرو پردازش نمی شود
نیزهB2832حالت سروو
نیزهB2833منبع تغذیه سنسور
نیزهB2834سرو مخلوط هوا
نیزهB2835مدار ترمیستور دمای هوای خروجی
نیزهB2836مدار ترمیستور جلو
نیزهB2837اتصال ترمیستور جلو کوتاه به منفی
نیزهB2838مدار ترمیستور عقب
نیزهB2839اتصال کوتاه به مدار منفی ترمیستور عقب
نیزهB2840مدار ترمیستور هوای محیط
نیزهB2841اتصال مدار ترمیستور هوای محیط به منفی
نیزهB2842بای پس هوای سرد
نیزهB2843ورودی هوا
نیزهB2844خرابی احتراق
نیزهB2845مدار سنسور دود
نیزهB2846مدار سنسور شدت تابش خورشیدی
نیزهB2847اتصال کوتاه به منبع تغذیه سنسور نفوذ
نیزهB2848اتصال کوتاه به منفی رله خروجی بوق
نیزهB2849رله خروجی بوق مدار باز
نیزهB2850کاهش قدرت کیسه هوای پرده سمت راننده هنگام انفجار.
نیزهB2851پرده کیسه هوای جانبی سرنشین با کاهش ظرفیت انفجار
نیزهB2852سنسور تصادف کیسه هوا سمت چپ ، کوتاه به مثبت یا منفی
نیزهB2853سنسور تصادف کیسه هوا سمت چپ ، کوتاه به مثبت یا منفی
نیزهB2854مشکل ارتباط بین سنسور تصادف ایربگ سمت چپ و ماژول کنترل ایمنی مسافر
نیزهB2855سنسور ضربه عقب کوتاه به مثبت یا کوتاه به منفی است
نیزهB2856نسخه RGM با سنسور ضربه جلو مغایرت دارد
نیزهB2857تعویض سی دی برای سیستم صوتی داخلی
نیزهB2858معیوب بودن واحد کنترل ماهواره
نیزهB2859سنسور قدرت کشویی درب خارج از محدوده
نیزهB2860سوئیچ کنترل کنترل کیسه هوا داخلی
نیزهB2861ارتباط سوئیچ کنترل کیسه هوا
نیزهB2862نشانگر سوئیچ کنترل کیسه هوا
نیزهB2863رله بخاری اضافی کابین شماره 1 مدار باز
نیزهB2864رله بخاری اضافی کابین شماره 1: اتصال کوتاه به مثبت
نیزهB2865رله بخاری کمکی محفظه سرنشین شماره 2 مدار باز
نیزهB2866رله بخاری کمکی کابین شماره 2: کوتاه تا مثبت
نیزهB2867نیمی از اتصال دهنده تشخیص داده شد
نیزهB2873سنسور تصادف کیسه هوا سمت چپ
نیزهB2874سنسور تصادف کیسه هوا سمت چپ
نیزهB2875مشکل ارتباط بین سنسور تصادف ایربگ سمت چپ و ماژول کنترل ایمنی مسافر
نیزهB2876قفل کردن موتور لغزش
نیزهB2877اتصال کوتاه به خروجی منفی فرمان مسدود می شود
نیزهB2878دکمه telematics سقف / کنسول گیر کرده است
نیزهB2900شماره شناسایی خودرو مطابقت ندارد
نیزهC1011مدار باز شیر برقی ABS جلو راست
نیزهC1012شیر برقی ABS جلو راست ، کوتاه تا مثبت
نیزهC1013شیر برقی ABS جلو راست: کوتاه تا منفی
نیزهC1026مدار باز شیر برقی ABS سمت چپ جلو
نیزهC1027شیر برقی ABS سمت چپ جلو ، کوتاه تا مثبت
نیزهC1028شیر برقی ABS سمت چپ جلو: کوتاه تا منفی
نیزهC1056مدار باز شیر برقی ABS سمت راست عقب
نیزهC1057شیر برقی ABS چرخ عقب راست ، کوتاه تا مثبت
نیزهC1058بستن شیر برقی ABS عقب سمت راست به "منهای"
نیزهC1071مدار باز شیر برقی ABS سمت چپ عقب
نیزهC1072شیر برقی ABS سمت چپ: کوتاه تا مثبت
نیزهC1073بستن شیر برقی ABS عقب سمت چپ به "منهای"
نیزهC1081رله ایمنی ABS یا مدار باز
نیزهC1082رله ایمنی ABS یا کوتاه تا منفی
نیزهC1083رله ایمنی ABS یا کوتاه به مثبت
نیزهC1084تماس رله ایمنی ABS: کوتاه تا مثبت
نیزهC1085تماس رله ایمنی ABS: کوتاه تا منفی
نیزهC1090ورودی سنسور سرعت چرخ عقب وجود ندارد
نیزهC1091ثبات سرعت کلی چرخش چرخ ها
نیزهC1092نمی توان داده های گشتاور موتور را محاسبه کرد
نیزهC1094مدار سوئیچ ترمز پارکینگ
نیزهC1095مدار موتور پمپ
نیزهC1096موتور پمپ بیکار
نیزهC1101نمودار سوپاپ هیدرولیک
نیزهC1102زنجیره سوئیچ شتاب
نیزهC1103مدار ترمز هیدرولیک
نیزهC1104اتصال کوتاه خروجی لامپ سیگنال برای روشن کردن سیستم کنترل کشش به باتری
نیزهC1105اتصال کوتاه به باتری ذخیره سازی خروجی لامپ کنترل قطع سیستم کنترل کشش
نیزهC1106بستن کلید کنترل کشش به باتری خاموش است
نیزهC1107مدار ورودی فعال سازی عملکرد ABS
نیزهC1109کابل رانندگی گاورنر سرعت معمولی
نیزهC1110مدار رله موتور پمپ
نیزهC1111شکستن سیم پیچ رله قدرت ABS
نیزهC1113سیم پیچ رله قدرت ABS: کوتاه تا مثبت
نیزهC1115خروجی رله قدرت ABS: کوتاه تا مثبت
نیزهC1116زنجیره استارت
نیزهC1118سیستم کنترل کشش در مدار کاهش گشتاور نقصی را تشخیص داده است.
نیزهC1120ولتاژ خارج از محدوده عملکرد عادی
نیزهC1121AD جبران شتاب سنج عمودی خارج از محدوده
نیزهC1122جبران شتاب سنج عمودی عقب خارج از محدوده
نیزهC1123سنسور سرعت خودرو
نیزهC1124گم شدن / نادرست بودن سیگنال سرعت شفت ورودی
نیزهC1125مدار ورودی سنسور سطح ترمز
نیزهC1126کلید کنترل سرعت
نیزهC1127کلید کنترل سرعت
نیزهC1128سیگنال شتاب سنج جانبی
نیزهC1129مدار سنسور ارتفاع عقب راست
نیزهC1130مدار سنسور ارتفاع درب راست عقب خارج از محدوده
نیزهC1131سیستم کلاچ الکترومغناطیسی
نیزهC1132سیستم کلاچ الکترومغناطیسی
نیزهC1133سیستم کلاچ الکترومغناطیسی
نیزهC1134مدار سنسور موقعیت دنده
نیزهC1135سنسور موقعیت اهرم انتخاب کننده: کوتاه تا مثبت
نیزهC1136موقعیت انتخاب چرخ دنده
نیزهC1137واحد کنترل ABS
نیزهC1138سنسور موقعیت اهرم انتخاب کننده: کوتاه تا مثبت
نیزهC1139حلقه مرکز ضربه گیر برای چرخ سنسور سرعت با دندان های از دست رفته
نیزهC1140ترمز هیدرولیک
نیزهC1141حلقه سونیک قدامی دندان از دست رفته
نیزهC1142از دست رفتن دندان حلقه تون قدامی راست
نیزهC1143دندان فاقد زنگ تن چپ پشت است
نیزهC1144دندان از دست رفته حلقه تن راست پشت
نیزهC1145مدار ورودی سنسور سرعت چرخ جلو راست
نیزهC1146مدار ورودی سنسور سرعت چرخ جلو راست
نیزهC1147مدار ورودی سنسور سرعت چرخ جلو راست
نیزهC1148خرابی سنسور سرعت چرخ جلو راست
نیزهC1149مدار فشار / جریان هیدرولیک
نیزهC1150سوئیچ ورودی کاهش محور / محور عقب در مقابل دیفرانسیل کوتاه شده به مثبت
نیزهC1151ورودی سنسور سرعت چرخ جلو راست گم شده است
نیزهC1152فاصله هوا سنسور سرعت چرخ جلو راست (چرخ محرک)
نیزهC1153سنسور سرعت چرخ جلو راست گپ هوا (چرخ غیر فرمان)
نیزهC1154اتصال کوتاه مدار منبع تغذیه سنسور ارتفاع به مثبت
نیزهC1155مدار ورودی سنسور سرعت چرخ جلو سمت چپ
نیزهC1156سنسور سرعت چرخ چپ جلو
نیزهC1157ترمز دستی را فشار دهید
نیزهC1158توالی سنسور سرعت چرخ جلو چپ
نیزهC1159مدار فشار / جریان سیال هیدرولیک به منفی کوتاه می شود
نیزهC1160سنسور سرعت چرخ چپ جلو
نیزهC1160سنسور سرعت چرخ A / S
نیزهC1161مدار ترمز باد کم فشار: کوتاه به زمین
نیزهC1161اتصال کوتاه مدار ترمز پنوماتیک فشار کم به منفی
نیزهC1162مدار ورودی ترمز پارکینگ 2
نیزهC1162مدار ورودی ترمز پارکینگ 2
نیزهC1163ورودی ترمز دستی 2
نیزهC1163ورودی ترمز دستی 2: اتصال کوتاه به منفی
نیزهC1164مدار سنسور محرک ترمز پارکینگ
نیزهC1164مدار سوئیچ محرک ترمز پارکینگ
نیزهC1165سنسور سرعت چرخ P / D
نیزهC1165مدار ورودی سنسور سرعت چرخ عقب راست
نیزهC1166سنسور سرعت چرخ P / D
نیزهC1166مدار ورودی سنسور سرعت چرخ عقب راست
نیزهC1167کلید ترمز پارک رها شده و کوتاه شده و به زمین متصل می شود
نیزهC1167سوئیچ ترمز دستی آزاد شده و تا منفی بسته می شود
نیزهC1168توالی سنسور سرعت چرخ راست عقب
نیزهC1168توالی سنسور سرعت چرخ P / D
نیزهC1169تخلیه مایع از ABS در حداکثر زمان
نیزهC1169تخلیه مایع از ABS در حداکثر زمان
نیزهC1170مدار ولتاژ سنسور اهرم انتخابگر گیربکس اتوماتیک
نیزهC1170مدار سنسور موقعیت انتخاب اهرم گیربکس اتوماتیک
نیزهC1171ورودی سنسور سرعت چرخ راست عقب
نیزهC1171ورودی سنسور سرعت چرخ P / D وجود ندارد
نیزهC1172مدار ورودی ترمز دستی 1 فعال است
نیزهC1172مدار ورودی ترمز دستی 1 فعال است
نیزهC1173سوئیچ ترمز دستی 1 اتصال کوتاه را به منفی رها کرد
نیزهC1173سوئیچ ترمز پارک 1 را کوتاه به زمین رها کرد
نیزهC1174مدار ورودی ترمز دستی 2 فعال است
نیزهC1174مدار ورودی ترمز دستی 2 فعال است
نیزهC1175ورودی سنسور سرعت چرخ چپ عقب
نیزهC1175سنسور سرعت چرخ P / S
نیزهC1176ورودی سنسور سرعت چرخ چپ عقب
نیزهC1176سنسور سرعت چرخ P / S
نیزهC1177مدار سوئیچ فعال کننده ترمز پارک معیوب 2
نیزهC1177کلید ترمز پارک 2 آزاد شد
نیزهC1178خرابی سنسور سرعت چرخ چپ عقب
نیزهC1178توالی سنسور سرعت چرخ P / S
نیزهC1179خرابی سنسور سرعت چرخ چپ عقب
نیزهC1179توالی سنسور سرعت چرخ P / S
نیزهC1180مدار ورودی برگشتی شیر برقی ترمز پارک 1
نیزهC1180مدار ورودی برگشتی شیر برقی ترمز پارک 1
نیزهC1181ورودی سیگنال سوپاپ ترمز پارکینگ ورودی 1: کوتاه به منفی
نیزهC1181ورودی سیگنال ترمز پارکینگ ورودی 1: کوتاه به زمین
نیزهC1182مدار رله چشمک زن جانبی
نیزهC1182مدار رله چشمک زن جانبی
نیزهC1183رله چشمک زن نور جانبی: کوتاه تا مثبت
نیزهC1183اتصال کوتاه در رله باتری چراغ های جانبی چشمک زن
نیزهC1184سوپاپ چک زیاد
نیزهC1184سوپاپ های چک زیاد
نیزهC1185مدار خروجی رله قدرت
نیزهC1185مدار خروجی رله قدرت ABS
نیزهC1189ورودی سنسور سطح ترمز: کوتاه به زمین
نیزهC1189اتصال کوتاه به ورودی منفی سنسور سطح ترمز
نیزهC1194مدار کویل سوپاپ اگزوز A / S
نیزهC1194زنجیره کویل سوپاپ اگزوز جلو سمت چپ
نیزهC1196اتصال سیم پیچ سوپاپ اگزوز جلو سمت چپ کوتاه به مثبت
نیزهC1198زنجیره سیم پیچ دریچه ورودی جلو سمت چپ
نیزهC1200کوتاه تا مثبت زنجیره ای از سیم پیچ دریچه ورودی جلو سمت چپ
نیزهC1202مدار شیر برقی ABS تخلیه عقب
نیزهC1204اتصال کوتاه شیر برقی تخلیه عقب ABS پس از استفاده مثبت
نیزهC1206مدار شیر برقی ورودی ABS عقب
نیزهC1208اتصال کوتاه شیر برقی ورودی عقب ABS پس از استفاده مثبت
نیزهC1210زنجیره کویل سوپاپ اگزوز جلو راست
نیزهC1212سیم پیچ سوپاپ اگزوز جلو راست مثبت شده است
نیزهC1214زنجیره سیم پیچ دریچه ورودی جلو راست
نیزهC1216سیم پیچ دریچه ورودی جلو راست: کوتاه تا مثبت
نیزهC1220خروجی لامپ هشدار دهنده ABS: کوتاه تا مثبت
نیزهC1222چرخ صدا ضعیف تراز شده است
نیزهC1223مدار خروجی چراغ ترمز
نیزهC1225اتصال کوتاه به مثبت سیگنال خروجی لامپ هشدار دهنده ترمز
نیزهC1226اتصال کوتاه به منفی مدار سیگنال خروجی لامپ کنترل ترمز
نیزهC1229سنسور سرعت چرخ عقب
نیزهC1230مدار ورودی سنسور سرعت چرخ عقب مرکز
نیزهC1233ورودی سنسور سرعت چرخ چپ جلو وجود ندارد
نیزهC1234ورودی سنسور سرعت چرخ جلو راست گم شده است
نیزهC1235ورودی سنسور سرعت چرخ راست عقب وجود ندارد
نیزهC1236ورودی سنسور سرعت چرخ چپ عقب مفقود شده است
نیزهC1237ورودی سنسور سرعت چرخ عقب وجود ندارد
نیزهC1241مدار ورودی سوئیچ فشار دیفرانسیل مدار ترمز هیدرولیک ABS
نیزهC1242زنجیره سیم پیچ دریچه خروجی عقب سمت چپ
نیزهC1244سیم پیچ دریچه خروجی سمت چپ عقب مثبت شده است
نیزهC1246زنجیره کویل سوپاپ اگزوز عقب راست
نیزهC1248سیم پیچ دریچه خروجی سمت راست عقب مثبت شده است
نیزهC1250زنجیره سیم پیچ دریچه ورودی جلو سمت چپ
نیزهC1252سیم پیچ دریچه ورودی جلو سمت چپ: کوتاه تا مثبت
نیزهC1254زنجیره سیم پیچ دریچه ورودی عقب راست
نیزهC1256سیم پیچ دریچه ورودی سمت راست: کوتاه تا مثبت
نیزهC1258خطای مقایسه سرعت چرخ چپ جلو
نیزهC1259خطای مقایسه سرعت چرخ جلو راست
نیزهC1260خطای مقایسه سرعت چرخ عقب
نیزهC1261خطای مقایسه سرعت چرخ عقب
نیزهC1265مدار کنترل رله لامپ سیگنال قرمز: کوتاه تا منفی
نیزهC1266رله سوپاپ ولتاژ تغذیه / رله سوپاپ ABS
نیزهC1267عملکردهای ABS به طور موقت غیرفعال است
نیزهC1268رله موتور 1 مدار
نیزهC1269رله موتور 1 مدار
نیزهC1270رله موتور 1 مدار
نیزهC1271رله موتور 1 مدار
نیزهC1272مدار ورودی موتور 2
نیزهC1273مدار ورودی موتور 2
نیزهC1274مدار رله سلونوئید 1
نیزهC1275مدار رله سلونوئید 1
نیزهC1276مدار سوئیچ ترمز پارکینگ
نیزهC1277سنسور زاویه فرمان ، اطلاعات نادرست یا مفقود شده
نیزهC1283تغییر سیگنال تست
نیزهC1284سوئیچ فشار روغن (ممکن است این کد معتبر نباشد. برای بررسی کد ، خودآزمایی را مجدداً با خودرو در حال اجرا انجام دهید)
نیزهC1290مدار سنسور فشار
نیزهC1301زمان ABS به پایان رسید
نیزهC1302زنجیر نگهدارنده عایق جلو چپ جلو
نیزهC1303زنجیر ضمیمه عایق جلو راست
نیزهC1305سیگنال شتاب سنج طولی
نیزهC1400مدار برقی TCS جلو راست
نیزهC1401مدار باز شیر برقی راست جلو TCS
نیزهC1402اتصال کوتاه شیر برقی واحد کنترل موتور جلو راست پس از استفاده مثبت
نیزهC1403شیر برقی واحد کنترل موتور جلو راست: کوتاه تا منفی
نیزهC1410مدار شیر برقی گیربکس جلو چپ جلو
نیزهC1411مدار باز شیر برقی گیربکس جلو چپ
نیزهC1412شیر برقی TCS سمت چپ جلو ، کوتاه تا مثبت
نیزهC1413شیر برقی TCS جلو سمت چپ: کوتاه تا منفی
نیزهC1414ماژول اشتباه نصب شده است
نیزهC1415پیکربندی ماژول اشتباه است
نیزهC1416مدار دمپر جلو راست: کوتاه تا مثبت
نیزهC1417مدار دمپر جلو راست: کوتاه تا منفی
نیزهC1418زنجیر دمپر جلو راست
نیزهC1419مدار باز دمپر راست جلو
نیزهC1420مدار فشار / جریان سیال هیدرولیک به مثبت کوتاه می شود
نیزهC1421مدار دمپر جلو چپ: کوتاه تا مثبت
نیزهC1422مدار دمپر جلو چپ: کوتاه تا منفی
نیزهC1423زنجیر دمپر جلو سمت چپ
نیزهC1424مدار باز میراگر چپ جلو
نیزهC1425مدار دمپر عقب راست: کوتاه تا منفی
نیزهC1426مدار دمپر عقب راست: کوتاه تا مثبت
نیزهC1427مدار باز دمپر عقب عقب
نیزهC1428زنجیر دمپر عقب راست
نیزهC1429سرعت شفت ورودی
نیزهC1430مدار باز میراگر چپ عقب
نیزهC1431مدار دمپر عقب چپ: کوتاه تا مثبت
نیزهC1432مدار دمپر عقب چپ: کوتاه تا منفی
نیزهC1433زنجیر دمپر عقب چپ
نیزهC1435مدار شتاب سنج عقب
نیزهC1436سیگنال مدار شتاب سنج عقب تشخیص داده نشده است
نیزهC1437اتصال کوتاه مدار شتاب سنج عقب به منفی
نیزهC1438اتصال کوتاه مدار شتاب سنج عقب به مثبت
نیزهC1439مدار واحد کنترل موتور شتاب خودرو
نیزهC1441مدار سنسور فرمان ، کانال A
نیزهC1442مدار سنسور فرمان ، کانال B
نیزهC1443مدار فاز فرمان به منفی کوتاه می شود
نیزهC1444مدار فاز فرمان B به منفی کوتاه می شود
نیزهC1445سیگنال سرعت پایین خودرو با سرعت 0 کیلومتر در ساعت
نیزهC1446مدار سوئیچ ترمز ، مدار باز یا کوتاه
نیزهC1447ماژول کنترل کشش مدار مورد نیاز
نیزهC1448مدار هشدار فعال تعلیق جاده
نیزهC1449توالی موتور سیستم کنترل کشش
نیزهC1450مدار موتور تنظیم کشش
نیزهC1451مدار باز موتور کششی
نیزهC1452اتصال موتور کنترل کشش کوتاه به مثبت است
نیزهC1453اتصال کوتاه مدار موتور کنترل کشش به منفی
نیزهC1454مدار شتاب سنج جلو
نیزهC1455مدار شتاب سنج جلو
نیزهC1456مدار شتاب سنج جلو تشخیص داده نشد
نیزهC1457مدار شتاب سنج جلو: کوتاه تا منفی
نیزهC1458مدار شتاب سنج جلو: کوتاه تا مثبت
نیزهC1459مدار سوئیچ حالت تطبیق
نیزهC1460مدار سنسور شتاب سنج
نیزهC1461مدار سنسور شتاب سنج
نیزهC1462مدار شتاب سنج عمودی چپ جلو
نیزهC1463مدار شتاب سنج عمودی جلو راست
نیزهC1464خطای سیگنال مبدل فشار ثانویه
نیزهC1465اتصال کوتاه به مدار جلو مثبت قسمت مثبت دمپر
نیزهC1466مدار دمپر
نیزهC1467جنبه مثبت دمپر عقب: کوتاه تا مثبت
نیزهC1468کانتور عقب قسمت منفی دمپر
نیزهC1469کانتور عقب قسمت منفی دمپر
نیزهC1491موتور محرک مدار باز TCS
نیزهC1492موتور درایو TCS ، اتصال کوتاه پس از مثبت
نیزهC1493موتور درایو TCS: اتصال کوتاه به منفی
نیزهC1495سنسور موقعیت کابل دریچه گاز TCS خارج از محدوده
نیزهC1496مدار باز پتانسیومتر موتور کنترل کشش
نیزهC1497مدار پتانسیومتر موتور کششی ، کوتاه تا مثبت
نیزهC1498اتصال پتانسیومتر موتور کنترل کشش به منفی
نیزهC1499Transfer Case Contact Plate Encoder Circuit A
نیزهC1500Transfer Case Contact Plate Encoder Circuit B
نیزهC1501ژنراتور
نیزهC1502Transfer Case Contact Plate Encoder Circuit D
نیزهC1503شیر کنترل چپ جلو جهت کنترل پایداری پویا
نیزهC1515مدار شتاب سنج جانبی
نیزهC1530مدار احتراق وارد شد
نیزهC1551واحد کنترل ABS نسخه موتور را تشخیص نمی دهد
نیزهC1699اتصال کوتاه سنسور خارجی سمت چپ عقب مثبت است
نیزهC1700مدار سنسور چپ خارجی عقب
نیزهC1701سنسور عقب سمت چپ عقب
نیزهC1702اتصال کوتاه سنسور خارجی عقب سمت راست به مثبت
نیزهC1703خارج از مدار سنسور عقب راست
نیزهC1704سنسور بیرونی سمت راست عقب
نیزهC1705سنسور عقب سمت چپ عقب
نیزهC1706مدار سنسور عقب سمت چپ داخلی
نیزهC1707مدار سنسور مرکز چپ عقب
نیزهC1708اتصال کوتاه سنسور داخلی عقب سمت راست به مثبت
نیزهC1709سنسور داخلی راست عقب
نیزهC1710حسگر داخلی سمت چپ داخلی: کوتاه تا مثبت
نیزهC1711مدار سنسور چپ جلو بیرونی
نیزهC1712سنسور جلویی بیرونی چپ
نیزهC1713سنسور جلو سمت راست بیرونی: کوتاه تا مثبت
نیزهC1714سنسور جلو جلو راست
نیزهC1715سنسور جلو جلو راست
نیزهC1716اتصال کوتاه سنسور داخلی سمت چپ جلو مثبت است
نیزهC1717مدار سنسور داخلی سمت چپ جلو
نیزهC1718سنسور داخلی سمت چپ جلو
نیزهC1719سنسور داخلی سمت چپ جلو
نیزهC1721مدار باز منبع تغذیه سنسور ارتفاع سیستم تعلیق هوا
نیزهC1722مدار منبع تغذیه سنسور ارتفاع در حال کار
نیزهC1723مدار منبع تغذیه سنسور ارتفاع در حال کار
نیزهC1724مدار منبع تغذیه سنسور ارتفاع در حال کار
نیزهC1725سیستم تعلیق بادی جلو
نیزهC1726سیستم تعلیق بادی عقب
نیزهC1727کانتور مخزن تعلیق هوا
نیزهC1728امکان تغییر بین چهارچرخ محرک با نسبت دنده بالا و دوچرخ با نسبت دنده بالا وجود ندارد.
نیزهC1729امکان تغییر بین چهارچرخ محرک با نسبت دنده بالا و دوچرخ با نسبت دنده بالا وجود ندارد.
نیزهC1731بلند کردن وسیله نقلیه با سیستم تعلیق هوا در سمت چپ جلو بسیار طول می کشد.
نیزهC1732زمان زیادی برای پایین آوردن خودرو با سیستم تعلیق هوا در سمت چپ جلو طول می کشد
نیزهC1733بلند شدن ماشین با سیستم تعلیق بادی سمت راست بسیار طول می کشد
نیزهC1734زمان زیادی برای پایین آوردن وسیله نقلیه با سیستم تعلیق هوا در سمت راست جلو طول می کشد
نیزهC1735بلند شدن خودروی تعلیق بادی در سمت چپ عقب خیلی طول می کشد.
نیزهC1736زمان زیادی برای پایین آوردن خودرو با سیستم تعلیق هوا در سمت چپ عقب طول می کشد
نیزهC1737بلند شدن خودرو با سیستم تعلیق بادی از سمت راست عقب بسیار طول می کشد
نیزهC1738زمان زیادی برای پایین آوردن خودرو با سیستم تعلیق بادی در سمت راست عقب است
نیزهC1739سنسور داخلی سمت راست راست: کوتاه تا مثبت
نیزهC1740مدار سنسور جلو راست داخلی
نیزهC1741سنسور داخلی جلو راست
نیزهC1742مدار بوق عقب
نیزهC1743مدار بوق عقب مثبت است
نیزهC1744مدار بوق جلو
نیزهC1745مدار بوق جلو مثبت می شود
نیزهC1748اتصال کوتاه به ورودی سوئیچ منفی
نیزهC1749طرح ورود تریلر
نیزهC1750سنسور موقعیت دریچه گاز خارج از محدوده
نیزهC1751مدار 1 سنسور سرعت خودرو
نیزهC1752مدار 1 سنسور سرعت خودرو
نیزهC1753سیگنال سوپاپ محرک کلاچ هیدرولیک
نیزهC1754زنجیره سوپاپ محرک کلاچ هیدرولیک
نیزهC1755قطع برق به دلیل مصرف بیش از حد برق
نیزهC1756مدار سنسور ارتفاع سواری جلو
نیزهC1757مدار باز یک سیگنال بالا از سنسور ارتفاع تعلیق جلو سیستم تعلیق هوا
نیزهC1758سنسور ارتفاع جلو سیستم تعلیق هوا سیگنال بالا: کوتاه تا مثبت
نیزهC1759سیگنال بالا از سنسور ارتفاع سیستم تعلیق جلو سیستم تعلیق هوا: اتصال کوتاه به منفی
نیزهC1760مدار سنسور ارتفاع معکوس
نیزهC1761سنسور سطح سیگنال بالا ارتفاع عقب سیستم تعلیق هوا: مدار باز
نیزهC1762سنسور ارتفاع عقب سیستم تعلیق هوا سیگنال بالا: کوتاه تا مثبت
نیزهC1763سنسور سطح سیگنال بالا ارتفاع عقب سیستم تعلیق هوا: کوتاه تا منفی
نیزهC1764مدار سیگنال کم سنسور ارتفاع در شرایط کار سیستم تعلیق هوای عقب مرکزی
نیزهC1765سیگنال کم مدار باز یک زنجیره سنسور ارتفاع تعلیق عقب
نیزهC1766سیگنال کم سنسور ارتفاع پشت بدنه سیستم تعلیق هوا: کوتاه تا مثبت
نیزهC1767سیگنال پایین سنسور ارتفاع معکوس سیستم تعلیق هوا: اتصال کوتاه به منفی
نیزهC1768مدار سیگنال کم سنسور ارتفاع در شرایط کار سیستم تعلیق هوای عقب مرکزی
نیزهC1769مدار سوئیچ ترمز پارکینگ
نیزهC1770مدار رهاسازی هوا برای شیرهای برقی تعلیق هوا
نیزهC1771مدار رهاسازی هوا برای شیرهای برقی تعلیق هوا
نیزهC1772مدار رهاسازی هوا برای شیرهای برقی تعلیق هوا
نیزهC1773شیر برقی تهویه کمپرسور سیستم تعلیق هوا: کوتاه تا منفی
نیزهC1774دمای مایع خنک کننده خارج از محدوده است
نیزهC1775مبدل dc dc
نیزهC1776سیستم گرمایش
نیزهC1777نمودار افسردگی
نیزهC1778فرمان برقی
نیزهC1779سوئیچ فن
نیزهC1780انتخاب دما
نیزهC1782مدار سوئیچ ترمز پارکینگ
نیزهC1783سوئیچ ترمز دستی 1 اتصال کوتاه را به منفی رها کرد
نیزهC1784موتور ترمز پارک: کوتاه تا منفی
نیزهC1785مدار باز سیگنال خروجی موتور ترمز دستی برقی
نیزهC1786کوتاه شدن خروجی موتور ترمز پارکینگ به منفی
نیزهC1787مدار خروجی رله کوتاه به مثبت ترمز
نیزهC1788اتصال کوتاه به مدار خروجی منفی رله چراغ ترمز
نیزهC1789مدار باز خروجی رله چراغ ترمز
نیزهC1790مدار سلونوئید عنصر پنوماتیک چپ عقب
نیزهC1791شیر برقی تعلیق هوای چپ عقب
نیزهC1792شیر برقی عنصر پنوماتیک عقب سمت چپ: کوتاه تا مثبت
نیزهC1793مدار سلونوئید عنصر پنوماتیک چپ عقب
نیزهC1794به دلیل بار زیاد سیستم تعلیق بادی ، از حداکثر وزن خودرو بیشتر شده است
نیزهC1795مدار سلونوئید عنصر پنوماتیک عقب راست
نیزهC1796شیر برقی تعلیق هوا عقب راست
نیزهC1797شیر برقی عنصر پنوماتیک عقب راست: کوتاه تا مثبت
نیزهC1798مدار سلونوئید عنصر پنوماتیک عقب راست
نیزهC1799مدار جلوه هال
نیزهC1800مدار سوپاپ سوپاپ هوا
نیزهC1801جریان روشن شدن موتور قبل از پایان سکته مغزی رسیده است
نیزهC1802جریان شروع به موتور نرسیده یا ضربه بسیار زیاد است
نیزهC1803ضربه کامل برای خاموش شدن موتور هنگام آزاد شدن به دست نیامد
نیزهC1804کلید ترمز دستی در حالت فعال گیر کرده است
نیزهC1805مدیریت موتور نامناسب و / یا ماژول های ABS / TCS
نیزهC1806سوئیچ ترمز دستی در حالت روشن گیر کرده است
نیزهC1807منبع تغذیه شیر برقی: کوتاه تا مثبت
نیزهC1808منبع تغذیه برقی تنفس: کوتاه تا منفی
نیزهC1809درخواست خونریزی سیستم تعلیق هوا بیش از حداکثر زمان است.
نیزهC1810سنسور ارتفاع سیستم تعلیق هوا خارج از محدوده است
نیزهC1811زمان تنظیم ارتفاع سیستم تعلیق هوا به دلیل خطاهای ذخیره شده به پایان رسیده است.
نیزهC1812سنسور ارتفاع سیستم تعلیق هوا
نیزهC1813درخواست خونریزی سیستم تعلیق هوا بیش از حداکثر زمان است.
نیزهC1814درخواست خونریزی سیستم تعلیق هوا بیش از حداکثر زمان است.
نیزهC1818زمان کار کمپرسور سیستم تعلیق بادی به پایان رسید
نیزهC1819فراتر از حداکثر زمان لازم برای فشرده سازی هوا برای سیستم تعلیق بادی سمت راست عقب
نیزهC1820زمان تهویه کمپرسور هوای بیش از حد گرم شده
نیزهC1830مدار سیم پیچ رله کمپرسور هوا
نیزهC1831مدار باز رله کمپرسور تعلیق هوا
نیزهC1832مدار سیم پیچ رله کمپرسور هوا
نیزهC1833اتصال کوتاه به منفی رله کمپرسور سیستم تعلیق هوا
نیزهC1836دمای الکترولیت نادرست
نیزهC1838سیستم شارژ
نیزهC1840مدار باز سوئیچ غیرفعال کردن سیستم تعلیق هوا
نیزهC1840مدار سوئیچ قطع سیستم تعلیق هوا
نیزهC1841مدار سوئیچ غیرفعال کردن سیستم تعلیق هوا: کوتاه تا مثبت
نیزهC1842مدار سوئیچ غیرفعال سازی سیستم تعلیق هوا: کوتاه تا منفی
نیزهC1844مدار خروجی سولنوئید ثانویه بادی سیستم تعلیق هوا
نیزهC1845مدار خروجی شیر برقی سیستم تعلیق هوای جلو
نیزهC1846مدار خروجی شیر برقی سیستم تعلیق هوای جلو
نیزهC1847مدار خروجی شیر برقی سیستم تعلیق هوای جلو
نیزهC1848مدار خروجی شیر برقی سیستم تعلیق هوای جلو
نیزهC1849فشار سیلندر اصلی خارج از محدوده است
نیزهC1850مدار لامپ هشدار دهنده سیستم تعلیق هوا
نیزهC1851مدار لامپ هشدار دهنده سیستم تعلیق هوا
نیزهC1852لامپ هشدار دهنده اتصال کوتاه به مثبت سیستم تعلیق هوا
نیزهC1853مدار لامپ هشدار دهنده سیستم تعلیق هوا
نیزهC1865مدار خروجی شیر برقی سیستم تعلیق بادی عقب
نیزهC1866مدار خروجی شیر برقی سیستم تعلیق بادی عقب
نیزهC1867مدار خروجی شیر برقی سیستم تعلیق بادی عقب
نیزهC1868مدار خروجی شیر برقی سیستم تعلیق بادی عقب
نیزهC1869مدار خروجی شیر برقی تخلیه سیستم تعلیق هوا
نیزهC1870مدار خروجی شیر برقی تخلیه سیستم تعلیق هوا
نیزهC1871مدار خروجی شیر برقی تخلیه سیستم تعلیق هوا
نیزهC1872مدار خروجی شیر برقی تخلیه سیستم تعلیق هوا
نیزهC1873مدار سوپاپ سوپاپ عنصر هوا سیستم تعلیق جلو راست
نیزهC1874مدار سوپاپ سوپاپ عنصر هوا سیستم تعلیق جلو راست
نیزهC1875مدار سوپاپ سوپاپ عنصر هوا سیستم تعلیق جلو راست
نیزهC1876سوپاپ سوپاپ سوپاپ جلو سیستم تعلیق راست کوتاه به منفی
نیزهC1877مدار سوپاپ سوپاپ عنصر هوا سیستم تعلیق جلو سمت چپ
نیزهC1878مدار سوپاپ سوپاپ عنصر هوا سیستم تعلیق جلو سمت چپ
نیزهC1879مدار سوپاپ سوپاپ عنصر هوا سیستم تعلیق جلو سمت چپ
نیزهC1880مدار سوپاپ سوپاپ عنصر هوا سیستم تعلیق جلو سمت چپ
نیزهC1881مدار سنسور ارتفاع سیستم تعلیق هوا جلو راست
نیزهC1882مدار سنسور ارتفاع در حالت کارکرد تعلیق بادی راست جلو باز است
نیزهC1883مدار سنسور ارتفاع سیستم تعلیق هوا جلو راست کوتاه به مثبت
نیزهC1884مدار سنسور ارتفاع در شرایط خوب ، سیستم تعلیق هوای جلو راست: کوتاه تا منفی
نیزهC1885سیستم تعلیق ارتفاع سنسور ارتفاع سیستم تعلیق هوای عقب راست
نیزهC1886مدار سنسور ارتفاع در حالت تعلیق هوای بارگذاری شده راست باز می شود
نیزهC1887مدار سنسور ارتفاع در حالت مهار سیستم تعلیق بادی عقب راست: کوتاه تا مثبت
نیزهC1888مدار سنسور ارتفاع در حالت مهار سیستم تعلیق هوای پشت راست: اتصال کوتاه به منفی
نیزهC1889سنسور ارتفاع مدار جلو سیستم تعلیق هوای چپ جلو
نیزهC1890مدار سنسور ارتفاع در حالت کارکرد مدار باز سیستم تعلیق بادی جلو سمت چپ
نیزهC1891مدار سنسور ارتفاع سیستم تعلیق هوا در سمت چپ در شرایط کار: کوتاه تا مثبت
نیزهC1892مدار سنسور ارتفاع سیستم تعلیق هوای جلو سمت چپ در شرایط کار: اتصال کوتاه به منفی
نیزهC1893مدار سنسور ارتفاع در تعلیق هوای چپ عقب
نیزهC1894مدار سنسور ارتفاع در حالت کارکرد مدار باز سیستم تعلیق بادی عقب سمت چپ
نیزهC1895مدار سنسور ارتفاع در شرایط خوب ، سیستم تعلیق هوای چپ عقب: کوتاه تا مثبت
نیزهC1896مدار سنسور ارتفاع در وضعیت خوب سیستم تعلیق هوای چپ عقب: کوتاه تا منفی
نیزهC1897مدار فرمان متغیر
نیزهC1898مدار باز فرمان فرمان کمکی قابل تنظیم
نیزهC1899مدار فرمان قدرت متغیر ، کوتاه تا مثبت
نیزهC1900مدار فرمان قدرت متغیر به منفی کوتاه می شود
نیزهC1901زنجیر تعلیق عقب راست
نیزهC1902راننده کمک فنر عقب راست
نیزهC1903راننده کمک فنر عقب راست
نیزهC1904زنجیر تعلیق عقب راست
نیزهC1905درایو کمک فنر چپ عقب
نیزهC1906درایو کمک فنر چپ عقب
نیزهC1907زنجیره ضربه گیر چپ عقب
نیزهC1908زنجیر تعلیق عقب چپ
نیزهC1909زنجیر تعلیق جلو راست
نیزهC1910درایو ضربه گیر جلو راست
نیزهC1911درایو ضربه گیر جلو راست
نیزهC1912زنجیر تعلیق جلو راست
نیزهC1913درایو کمک فنر جلو سمت چپ
نیزهC1914درایو کمک فنر جلو سمت چپ
نیزهC1915درایو کمک فنر جلو سمت چپ
نیزهC1916زنجیره جذب شوک چپ جلو
نیزهC1917سیستم تعلیق هوای حفره متغیر برقی (EBO) خارج از محدوده
نیزهC1918سیستم تعلیق بادی را انتخاب کنید
نیزهC1919مدار LED حافظه
نیزهC1920مدار باز فرمان فرمان کمکی قابل تنظیم
نیزهC1921حلقه بسته فرمان متغیر قدرت
نیزهC1922مدار فرمان قدرت متغیر به منفی کوتاه می شود
نیزهC1923مدار برگشتی شیر برقی کنترل قدرت متغیر
نیزهC1924فرمان قدرت متغیر مدار باز
نیزهC1925فرمان قدرت کمکی قابل تنظیم ، اتصال کوتاه پس از مزایا
نیزهC1926مدار بازگشت درایو شیر برقی تقویت کننده هیدرولیک تقویت کننده متغیر: کوتاه تا منفی
نیزهC1927مدار سیم پیچ رله کمپرسور هوا
نیزهC1928مدار باز رله کمپرسور سیستم تعلیق هوای جلو
نیزهC1929مدار سیم پیچ رله کمپرسور هوا
نیزهC1930مدار باز رله کمپرسور سیستم تعلیق هوای جلو
نیزهC1931مدار سیم پیچ رله کمپرسور هوا
نیزهC1932اتصال کوتاه به منفی رله کمپرسور سیستم تعلیق بادی جلو
نیزهC1933جریان الکترومغناطیسی خارج از محدوده
نیزهC1934آب بندی پمپ هیدرولیک
نیزهC1936مدار رله پمپ هوا
نیزهC1938اطلاعات نادرست یا مفقود شده برای سنسور زاویه فرمان.
نیزهC1940سوئیچ فشار ترمز ، خرابی مکانیکی
نیزهC1942پیکربندی موتور تشخیص داده نشد
نیزهC1943سیگنال ورودی برای نشان دادن استفاده از کیسه هوا
نیزهC1945سوئیچ پارکینگ نشان می دهد که اهرم انتخاب کننده در موقعیت پارک قرار دارد و خودرو در حال حرکت است.
نیزهC1947مدار موقعیت راننده صندلی را کوتاه به منفی کنید
نیزهC1960مدار فعال سازی ترمز راننده
نیزهC1961مدار سیم پیچ رله نور جانبی
نیزهC1962سیم پیچ رله چراغ پارکینگ منهای کوتاه می شود
نیزهC1963لامپ هشدار دهنده سیستم تثبیت کننده تزریق
نیزهC1964بیش از حداکثر زمان لازم برای فشرده سازی سیستم تعلیق هوا
نیزهC1966اتصال کوتاه به خروجی سوخت منفی
نیزهC1967اتصال کوتاه به خروجی سوخت منفی
نیزهC1968کمک ترمز الکترونیکی در صورت وحشت
نیزهC1969قطع کننده مدار ESP
نیزهC1972زنجیره سوئیچ پایین تعلیق هوا
نیزهC1973زنجیره سوئیچ بالابر سیستم تعلیق هوا
نیزهC1974مخزن هوا پر نمی شود
نیزهC1976مدار سوئیچ سیستم صوتی برای مدار باز فرمان
نیزهC1977اتصال کلید سوئیچ فرمان به منفی
نیزهC1978مدار سوئیچ صدای فرمان ، کوتاه به مثبت
نیزهC1979مدار برقی IWE
نیزهC1980مدار برقی IWE: کوتاه تا مثبت
نیزهC1981مدار سوئیچ موقعیت موقعیت صندلی راننده
نیزهC1982مدار سوئیچ موقعیت راننده صندلی راننده: کوتاه تا مثبت
نیزهC1983سنسور رادار
نیزهC1984مدار سنسور رادار
نیزهC1985غیرفعال کردن سیستم پارکینگ اولتراسونیک سوئیچ گیر کرده است
نیزهC1986فرمان فرمان متغیر سرعت اولیه بالاتر از آستانه
نیزهC1987نشانگر خطای زرد: کوتاه تا مثبت
نیزهC1988خرابی مدار چراغ هشدار دهنده زرد
نیزهC1989مخاطبین سوئیچ روشن / خاموش ترمز دستی به طور همزمان عمل می کنند
نیزهC1990تست های ناقص آنلاین
نیزهC1991کالیبراسیون ماژول
نیزهC1992داده های سرعت خودرو
نیزهC1993مدار سنسور فشار سیستم تعلیق هوا
نیزهC1995زنجیره سوپاپ هوا حذف رطوبت هوا
نیزهC1996کنترل میزان نرخ انحراف فعال غیرفعال شده است
نیزهC1997قابل قبول بودن دستگاه نظارت بر فشار
نیزهC1998کالیبراسیون ماژول
نیزهC2767ماژول داخلی کنترل پنل صدا پاسخ نمی دهد
نیزهC2768سنسور تشخیص خود سنسور
نیزهC2769سنسور شتاب طولی ، نقص الکتریکی
نیزهC2770سنسور شتاب طولی ، خطای قابل قبول
نیزهC2774سنسور سکته مغزی پدال
نیزهC2775مدار سوئیچ ESP یا TCS
نیزهC2777اتوبوس گروه سنسور
نیزهC2780وضعیت واحد کنترل در زمان تولید
نیزهC2781مدار شیر برقی کمپرسور
نیزهC2784خطای داخلی ماژول فرمان داخلی
نیزهP0001سنسور سرعت سنج
نیزهP0002سنسور سرعت خودرو
نیزهP0003سنسور موقعیت دریچه گاز
نیزهP0004شیر برقی شیفت A
نیزهP0005شیر برقی شیفت B
نیزهP0006شیر برقی کلاچ ساحلی
نیزهP0007شیر برقی کلاچ مبدل گشتاور
نیزهP0008VPWR / دمای روغن گیربکس
نیزهP0009سرعت موتور
نیزهP000AIATS - اتصال کوتاه یا باز
نیزهP000BWSS SR (A / D) - اتصال کوتاه یا باز
نیزهP000Cسنسور موقعیت دریچه گاز - اتصال باز یا اتصال کوتاه
نیزهP000Dسیگنال INERTIA برای کروز کنترل
نیزهP000Eفشار بارومتری - مدار باز یا اتصال کوتاه
نیزهP000Fکاوشگر لامبدا - فعال نیست
نیزهP0010سنسور چرخش گاز خروجی - باز یا اتصال کوتاه ، شیر گیر کرده است
نیزهP0011کاوشگر لامبدا SX - وارونگی
نیزهP0012سنسور موقعیت دریچه گاز
نیزهP0015سیگنال فعال سازی کروز کنترل
نیزهP0016موتور پله ای (عقب) - اتصال باز یا اتصال کوتاه
نیزهP0017دنده فرمان عقب آسیب دیده است.
نیزهP0018کاوشگر لامبدا SX - وارونگی
نیزهP0019شیر برقی تنظیم کننده فشار - باز یا اتصال کوتاه
نیزهP001Aشیر برقی کنترل تصفیه - باز یا اتصال کوتاه
نیزهP001Cشیر برقی P / S - باز یا اتصال کوتاه
نیزهP001Dشیر برقی تهویه چرخش گازهای خروجی - باز یا اتصال کوتاه
نیزهP001Fشیر برقی - اتصال کوتاه یا باز ، آسیب
نیزهP0029شیر برقی VICS - اتصال کوتاه یا باز
نیزهP002Eشیر برقی VRIS2 - مدار باز
نیزهP0031واحد کنترل خطای ROM
نیزهP0032شیر برقی کنترل چرخش گاز خروجی
نیزهP0033کاوشگر لامبدا
نیزهP0034سنسور ضربه ای
نیزهP0035سنسور دمای چرخش گازهای خروجی
نیزهP0037HSLA - بدون سیگنال
نیزهP0038سنسور دمای روغن گیربکس - باز یا اتصال کوتاه
نیزهP0039RTS 1 - اتصال باز یا کوتاه
نیزهP003ARTS 2 - اتصال باز یا کوتاه
نیزهP003BTRS / ECTS - اتصال کوتاه یا باز
نیزهP003Cشیر برقی دنده 1 - 2 - اتصال باز یا اتصال کوتاه
نیزهP003Dماژول کنترل 4WS - آسیب دیده است
نیزهP003Eشیر برقی دنده 3 - 4 - اتصال باز یا اتصال کوتاه
نیزهP003Fشیر برقی کنترل قفل - باز یا اتصال کوتاه
نیزهP0040شیر برقی (فاز 3 - 2) - مدار باز یا اتصال کوتاه
نیزهP0041مسدود کردن شیر برقی - مدار باز یا اتصال کوتاه
نیزهP0042شیر برقی (فشار خط) - اتصال کوتاه یا باز
نیزهP0043سنسور موقعیت دریچه گاز
نیزهP0044رله فن خنک کننده
نیزهP0045نازل نشتی
نیزهP0051سیگنال انژکتور
نیزهP0055بدون خطای فعال
نیزهP0087سنسور فشار خط سوخت
نیزهP0088سنسور فشار خط سوخت
نیزهP0089سنسور فشار خط سوخت
نیزهP0090کنترل فشار سوخت
نیزهP0092کنترل فشار سوخت
نیزهP0100متر جرم هوا - خارج از محدوده
نیزهP0101محدوده / ظرفیت جریان سنج هوا
نیزهP0102متر جرم هوا - سطح سیگنال پایین
نیزهP0103متر جرم هوا - سیگنال بالا
نیزهP0105مدار سنسور فشار
نیزهP0106مدار فشار سنج
نیزهP0107جرم هوا / مدار سنسور فشار - ولتاژ ورودی پایین
نیزهP0108سیگنال مدار سنسور فشار - بیشتر از حداکثر مجاز
نیزهP0109سنسور دمای مطلق فشار مانیفولد
نیزهP0110مدار سنسور دمای هوای ورودی
نیزهP0111مدار دمای هوا - محدوده / کارایی
نیزهP0112مدار دمای هوای ورودی - سیگنال کم
نیزهP0113مدار دمای هوای ورودی - سیگنال بالا
نیزهP0115مدار دمای موتور
نیزهP0116حلقه دمای موتور - محدوده / کارایی
نیزهP0117مدار دمای موتور - سطح سیگنال پایین
نیزهP0118مدار دمای موتور - سطح سیگنال بالا
نیزهP0120مدار موقعیت دریچه گاز
نیزهP0121مدار موقعیت دریچه گاز - کارآیی
نیزهP0122مدار موقعیت دریچه گاز - سیگنال پایین
نیزهP0123مدار موقعیت دریچه گاز - سیگنال بالا
نیزهP0124نقص متناوب مدار موقعیت گاز
نیزهP0125دمای کافی موتور برای کنترل سوخت در حلقه بسته وجود ندارد
نیزهP0126دمای موتور کافی نیست
نیزهP0127دمای هوا خیلی بالاست
نیزهP0128ترموستات مایع خنک کننده باز شده است
نیزهP0129واحد کنترل تزریق هیچ تغییری در مقدار MAP (I6) یا MAF V8) در مرحله شتاب موتور در طول آزمایش ER تشخیص نداد.
نیزهP0130مدار پروب لامبدا 1 ، بانک 1
نیزهP0131سنسور لامبدا مدار 1 بانک 1 ولتاژ پایین
نیزهP0132سنسور لامبدا 1 بانک مدار 1 ولتاژ بالا
نیزهP0133کاوشگر لامبدا 1 بانک 1 خیلی کند وارد می شود
نیزهP0134مدار پروب لامبدا 1 بانک 1 - فعال نیست
نیزهP0135بخاری لامبدا ، مدار 1 ، بانک 1
نیزهP0136مدار پروب لامبدا 2 ، بانک 1
نیزهP0138سنسور لامبدا مدار 2 بانک 1 ولتاژ بالا
نیزهP0139کاوشگر لامبدا 2 بانک 1 خیلی کند وارد می شود
نیزهP0140مدار پروب لامبدا 2 ، بانک 1 - فعال نیست
نیزهP0141بخاری پروب لامبدا 2 بانک 1
نیزهP0142مدار پروب لامبدا 1 ، بانک 3
نیزهP0143مدار پروب لامبدا 1 بانک 3 - ولتاژ پایین
نیزهP0144مدار پروب لامبدا 1 بانک 3 - ولتاژ بالا
نیزهP0145کاوشگر لامبدا 1 بانک 3 خیلی کند وارد می شود
نیزهP0146مدار پروب لامبدا 1 بانک 3 - فعال نیست
نیزهP0147بخاری لامبدا ، مدار 1 ، بانک 3
نیزهP0148پمپ تزریق خطایی در منبع سوخت گزارش می دهد
نیزهP0149خطای زمان تزریق توسط پمپ سوخت فشار قوی گزارش شده است
نیزهP014Fولتاژ چرخش گازهای خروجی خارج از حداکثر مجاز
نیزهP0150مدار پروب لامبدا 1 ، بانک 2
نیزهP0151مدار لامبدا سنسور 1 ، بانک 2 ولتاژ پایین
نیزهP0152سنسور لامبدا 1 بانک مدار 2 ولتاژ بالا
نیزهP0153کاوشگر لامبدا 1 (بانک 2) خیلی کند وارد می شود
نیزهP0154مدار پروب لامبدا 1 بانک 2 - فعال نیست
نیزهP0155بخاری لامبدا ، مدار 1 ، بانک 2
نیزهP0156مدار پروب لامبدا 2 ، بانک 2
نیزهP0157ولتاژ متر جرم هوا بسیار کم است
نیزهP0158متر جریان هوا - خارج از تحمل
نیزهP0160پروب بانک 2 لامبدا ، مدار 2 - فعال نیست
نیزهP0161بخاری لامبدا ، مدار 2 ، بانک 2
نیزهP0166پمپ تزریق خطایی در منبع سوخت گزارش می دهد
نیزهP0167خطای زمان تزریق توسط پمپ سوخت فشار قوی گزارش شده است
نیزهP0170نقص زبانه تریم سوخت ، بانک 1
نیزهP0171سیستم بسیار نازک است ، بانک 1
نیزهP0172سیستم بسیار غنی است ، بانک 1
نیزهP0173نقص زبانه تریم سوخت ، بانک 2
نیزهP0174سیستم بسیار نازک است ، بانک 2
نیزهP0175سیستم بسیار غنی است ، بانک 2
نیزهP0176مدار سنسور سوخت جایگزین
نیزهP0177موتور همیشه با مخلوط غنی کار می کند
نیزهP0180مدار سنسور دمای سوخت A
نیزهP0181سنسور دمای سوخت مدار A - برد / کارایی
نیزهP0182سنسور دمای سوخت مدار - سیگنال کم
نیزهP0183سنسور دمای سوخت مدار A - سیگنال بالا
نیزهP0184ولتاژ متر جرم هوا بسیار کم است
نیزهP0185مدار B سنسور دمای سوخت - محدوده / کارایی
نیزهP0186مدار B سنسور دمای سوخت - سیگنال کم
نیزهP0187مدار B سنسور دمای سوخت - سیگنال بالا
نیزهP0190سنسور فشار خط سوخت
نیزهP0191سنسور فشار راه آهن سوخت - بهره وری
نیزهP0192کنترل فشار سوخت
نیزهP0193کنترل فشار سوخت
نیزهP0196مدار سنسور دمای روغن موتور
نیزهP0197مدار سنسور دمای روغن موتور - سیگنال کم
نیزهP0198مدار سنسور دمای روغن موتور - سطح سیگنال بالا
نیزهP0200مدار انژکتور
نیزهP0201مدار انژکتور ، سیلندر 1
نیزهP0202مدار تزریق سیلندر 2
نیزهP0203مدار انژکتور ، سیلندر 3
نیزهP0204مدار تزریق سیلندر 4
نیزهP0205زنجیره سیلندر-انژکتور 5
نیزهP0206زنجیره سیلندر-انژکتور 6
نیزهP0207زنجیره سیلندر-انژکتور 7
نیزهP0208مدار انژکتور ، سیلندر 8
نیزهP0209مدار انژکتور ، سیلندر 9
نیزهP0210مدار انژکتور ، سیلندر 10
نیزهP0211مدار انژکتور ، سیلندر 11
نیزهP0212مدار انژکتور ، سیلندر 12
نیزهP0213نازل استارت سرد 1
نیزهP0215رله قدرت
نیزهP0216مدار کنترل زمان تزریق
نیزهP0217دمای موتور بسیار بالا
نیزهP0218دمای روغن بسیار بالا
نیزهP0219دور بیش از حد موتور
نیزهP0220مدار سوئیچ موقعیت دریچه گاز
نیزهP0221مدار سوئیچ موقعیت دریچه گاز - محدوده / کارایی
نیزهP0222مدار سوئیچ موقعیت دریچه گاز - سیگنال کم
نیزهP0223مدار سوئیچ موقعیت دریچه گاز - سیگنال بالا
نیزهP0226خرابی کویل EDIS ناشناخته
نیزهP0227بدون سیگنال سنسور ضربه
نیزهP0230مدار پمپ سوخت اصلی
نیزهP0231مدار ثانویه پمپ سوخت - ولتاژ پایین
نیزهP0232مدار پمپ سوخت ثانویه - ولتاژ بالا
نیزهP0234فشار غیر منتظره هنگام کاهش سرعت موتور
نیزهP0235مدار سنسور فشار مطلق منیفولد
نیزهP0236مدار سنسور توربوشارژر - برد / کارایی
نیزهP0237سنسور توربوشارژر ولتاژ پایین
نیزهP0238مدار سنسور توربوشارژر - ولتاژ بالا
نیزهP0243مدار محرک فلپ سوپاپ بای پس
نیزهP0251تنظیم میزان پمپ تزریق سوخت
نیزهP0252مرحله تزریق محاسبه شده با مرحله تزریق مورد نیاز مطابقت ندارد.
نیزهP0256عملکرد نادرست نازل احیای فعال اکسید نیتروژن 2
نیزهP0261مدار تزریق سیلندر 1 - سطح سیگنال پایین
نیزهP0262مدار تزریق سیلندر 1 - سطح سیگنال بالا
نیزهP0263استوانه خطای مرحله تزریق 1
نیزهP0264مدار تزریق سیلندر 2 - سطح سیگنال پایین
نیزهP0265مدار تزریق سیلندر 2 - سطح سیگنال بالا
نیزهP0266استوانه خطای مرحله تزریق 2
نیزهP0267مدار تزریق سیلندر 3 - سطح سیگنال پایین
نیزهP0268مدار تزریق سیلندر 3 - سطح سیگنال بالا
نیزهP0269استوانه خطای مرحله تزریق 3
نیزهP0270مدار تزریق سیلندر 4 - سطح سیگنال پایین
نیزهP0271مدار تزریق سیلندر 4 - سطح سیگنال بالا
نیزهP0272استوانه خطای مرحله تزریق 4
نیزهP0273مدار تزریق سیلندر 5 - سطح سیگنال پایین
نیزهP0274مدار تزریق سیلندر 5 - سطح سیگنال بالا
نیزهP0275استوانه خطای مرحله تزریق 5
نیزهP0276مدار تزریق سیلندر 6 - سطح سیگنال پایین
نیزهP0277مدار تزریق سیلندر 6 - سطح سیگنال بالا
نیزهP0278استوانه خطای مرحله تزریق 6
نیزهP0279مدار تزریق سیلندر 7 - سطح سیگنال پایین
نیزهP0280مدار تزریق سیلندر 7 - سطح سیگنال بالا
نیزهP0281استوانه خطای مرحله تزریق 7
نیزهP0282مدار تزریق سیلندر 8 - سطح سیگنال پایین
نیزهP0283مدار تزریق سیلندر 8 - سطح سیگنال بالا
نیزهP0284استوانه خطای مرحله تزریق 8
نیزهP0298دمای روغن خیلی بالاست
نیزهP0300خرابی احتراق تشخیص داده شد
نیزهP0301خطای احتراق در سیلندر 1 تشخیص داده شد
نیزهP0302خطای احتراق در سیلندر 2 تشخیص داده شد
نیزهP0303خطای احتراق در سیلندر 3 تشخیص داده شد
نیزهP0304خطای احتراق در سیلندر 4 تشخیص داده شد
نیزهP0305خطای احتراق در سیلندر 5 تشخیص داده شد
نیزهP0306خطای احتراق در سیلندر 6 تشخیص داده شد
نیزهP0307خطای احتراق در سیلندر 7 تشخیص داده شد
نیزهP0308خطای احتراق در سیلندر 8 تشخیص داده شد
نیزهP0309خطای احتراق در سیلندر 9 تشخیص داده شد
نیزهP030Eجعبه کنترل معیوب
نیزهP0310خطای احتراق در سیلندر 10 تشخیص داده شد
نیزهP0311خطای احتراق در سیلندر 11 تشخیص داده شد
نیزهP0312خطای احتراق در سیلندر 12 تشخیص داده شد
نیزهP0315انحراف سیستم موقعیت میل لنگ شناخته نمی شود
نیزهP0316تشخیص احتراق نامنظم در هنگام راه اندازی (1000 دور در دقیقه اول)
نیزهP0320ECM 2 PIP پیاپی را شناسایی کرده است.
نیزهP0321واحد کنترل معیوب
نیزهP0325سنسور ضربه 1 مدار
نیزهP0326سنسور ضربه 1 مدار
نیزهP0327سنسور ضربه 1 ولتاژ پایین مدار
نیزهP0328سنسور ضربه 1 ولتاژ بالا مدار
نیزهP0330سنسور ضربه 2 مدار
نیزهP0331سنسور ضربه 2 مدار
نیزهP0334موقعیت سوپاپ گردش مجدد گاز خروجی بسیار زیاد است
نیزهP0335مدار سنسور موقعیت میل لنگ (در صورت عدم وجود خطاهای P0149 ، P0167 ، P0166 نیز نادیده بگیرید)
نیزهP0336مدار سنسور موقعیت میل لنگ (در صورت عدم وجود خطاهای P0149 ، P0167 ، P0166 نیز نادیده بگیرید)
نیزهP0337مدار سنسور موقعیت میل لنگ (در صورت عدم وجود خطاهای P0149 ، P0167 ، P0166 نیز نادیده بگیرید)
نیزهP0340زنجیر موقعیت میل بادامک
نیزهP0341زنجیره موقعیت میل بادامک - کارآیی
نیزهP0344پلک مدار مدار سنسور موقعیت میل بادامک (بانک 1 یا سنسور جداگانه)
نیزهP0350مدار سیم پیچ احتراق اولیه
نیزهP0351مدار اولیه سیم پیچ احتراق A
نیزهP0352مدار اولیه سیم پیچ احتراق B
نیزهP0353مدار اولیه سیم پیچ احتراق C
نیزهP0354مدار اولیه سیم پیچ احتراق D
نیزهP0355مدار اولیه سیم پیچ احتراق E
نیزهP0356مدار اولیه سیم پیچ احتراق F
نیزهP0357مدار اولیه سیم پیچ احتراق G
نیزهP0358سیم پیچ احتراق مدار اولیه H.
نیزهP0359مدار اولیه سیم پیچ احتراق I
نیزهP0360مدار اولیه سیم پیچ احتراق J
نیزهP0380مدار کنترل پلاگین
نیزهP0381دوشاخه نشانگر روشنایی پلاگین
نیزهP0385مدار B سنسور موقعیت میل لنگ
نیزهP0400جریان گردش مجدد گازهای خروجی معیوب
نیزهP0401جریان ناکافی در سیستم گردش مجدد گازهای خروجی
نیزهP0402مدار سنسور جریان هوا - سیگنال بالا
نیزهP0403مدار کنترل موقعیت سوپاپ چرخش گاز خروجی
نیزهP0404بررسی موقعیت سوپاپ EGR
نیزهP0405مدار سنسور چرخش گاز خروجی اگزوز - سطح سیگنال پایین
نیزهP0406سنسور چرخش مجدد گاز خروجی A - سطح سیگنال بالا
نیزهP0409سنسور موقعیت سوپاپ چرخش گاز خروجی - معیوب یا خارج از محدوده
نیزهP0410سیستم تزریق هوای ثانویه
نیزهP0411جریان نادرست در سیستم تزریق هوای ثانویه تشخیص داده شده است
نیزهP0412مدار سوپاپ تزریق هوای ثانویه
نیزهP0413مدار سیستم تزریق هوای ثانویه - باز است
نیزهP0414مقاومت سلونوئید تزریق هوای ثانویه - خارج از محدوده
نیزهP0416مدار سیستم تزریق هوای ثانویه - باز است
نیزهP0417مدار سیستم تزریق هوای ثانویه - اتصال کوتاه
نیزهP0420نرخ تبدیل کاتالیزور (بانک 1) بسیار کند است
نیزهP0421نرخ تبدیل کاتالیزور (بانک 1) بسیار کند است
نیزهP0430نرخ تبدیل کاتالیزور (بانک 2) بسیار پایین است
نیزهP0440نقص سیستم کنترل انتشار گازهای گلخانه ای
نیزهP0441جریان تصفیه نادرست سیستم کنترل بخار سوخت
نیزهP0442نشت سیستم تبخیر تشخیص داده شد (نشت کوچک 1 میلی متری)
نیزهP0443مدیریت نادرست انتشار گازهای بخار
نیزهP0444Valve Control Purge Control Valve - Open Circuit
نیزهP0445شیر کنترل تصفیه سیستم کنترل تبخیر - اتصال کوتاه
نیزهP0446نقص سیستم کنترل انتشار گازهای گلخانه ای
نیزهP0450نقص سیستم کنترل انتشار گازهای گلخانه ای
نیزهP0451نقص سیستم کنترل انتشار گازهای گلخانه ای
نیزهP0452نقص سیستم کنترل انتشار گازهای گلخانه ای
نیزهP0453نقص سیستم کنترل انتشار گازهای گلخانه ای
نیزهP0455نشت سیستم تبخیر تشخیص داده شد (نشت بزرگ)
نیزهP0456نشت سیستم تبخیر تشخیص داده شد (از دست دادن بسیار کوچک 0,5 میلی متر)
نیزهP0457نشتی سیستم تبخیر شناسایی شد (درپوش مخزن سوخت برداشته شد / شل شد)
نیزهP0460سنسور سطح سوخت خارج از محدوده
نیزهP0461سنسور سطح سوخت خارج از محدوده
نیزهP0470تخلیه مدار سنسور فشار بازگشت
نیزهP0471تخلیه مدار سنسور فشار بازگشت
نیزهP0472تخلیه مدار سنسور فشار بازگشت
نیزهP0473تخلیه مدار سنسور فشار بازگشت
نیزهP0475شیر کنترل فشار تخلیه
نیزهP0476شیر کنترل فشار تخلیه
نیزهP0478شیر کنترل فشار تخلیه
نیزهP0480مدار کنترل فن خنک کننده 1
نیزهP0481مدار کنترل فن خنک کننده 2
نیزهP0482مدار کنترل فن خنک کننده 3
نیزهP0486سنسور موقعیت دریچه گاز چرخش گاز خروجی
نیزهP0487دریچه گاز سیرکولاسیون گردش گاز خروجی جریان هوا را قطع می کند
نیزهP0488تنظیم کننده گاز دریچه گاز در گردش مجدد اگزوز - معیوب یا خارج از محدوده است
نیزهP0500مدار سنسور RPM
نیزهP0501مدار سنسور RPM
نیزهP0503مدار سنسور RPM
نیزهP0505نقص در مدار کنترل هوای ورودی
نیزهP0506کنترل بیکار
نیزهP0507کنترل بیکار
نیزهP0510حداقل سوئیچ
نیزهP0511مدار کنترل هوای ورودی
نیزهP0513ولتاژ پایین باتری
نیزهP0515مدار دمای الکترولیت باتری
نیزهP0522NDS - تهویه مطبوع روشن است
نیزهP0523سنسور فن کولر گازی
نیزهP0524گزینه LPG انتخاب شده است
نیزهP0525هیچ سیگنالی از سنسور سرعت فن خنک کننده وجود ندارد
نیزهP0531مدار سنسور فشار هوا - محدوده / کارایی
نیزهP0532سنسور فشار A / C ولتاژ پایین
نیزهP0533سنسور فشار A / C مدار ولتاژ بالا
نیزهP0534نشت مایع تهویه مطبوع
نیزهP0540مدار بخاری هوای ورودی منیفولد
نیزهP0541ولتاژ پایین مدار بخاری هوای ورودی منیفولد
نیزهP0542مدار بخاری هوای ورودی منیفولد - ولتاژ بالا
نیزهP0552مدار فشار فرمان فرمان - سطح سیگنال پایین
نیزهP0553مدار فشار فرمان فرمان - سطح سیگنال بالا
نیزهP0560ولتاژ باتری
نیزهP0562ولتاژ پایین باتری
نیزهP0563ولتاژ بالای باتری
نیزهP0565سیگنال کروز روشن است
نیزهP0566سیگنال قطع کروز
نیزهP0567سیگنال بازیابی کروز
نیزهP0568سیگنال فعال سازی کروز
نیزهP0569حرکت سیگنال اینرسی
نیزهP0570سیگنال شتاب کروز
نیزهP0571کلید ترمز کروز
نیزهP0575ورودی کنترل سرعت
نیزهP0578ولتاژ پایین باتری
نیزهP0600رابط سریال
نیزهP0601حافظه واحد کنترل
نیزهP0602خطا در برنامه ریزی مجدد واحد کنترل موتور
نیزهP0603واحد کنترل - قطع برق در مدار حافظه نگهدارنده
نیزهP0604ECU - خطای RAM خارجی
نیزهP0605واحد کنترل موتور - خطای حافظه
نیزهP0606واحد کنترل موتور
نیزهP0607واحد کنترل موتور
نیزهP0608خروجی سرعت خودرو
نیزهP0610واحد کنترل موتور - خطای حافظه
نیزهP0611پیکربندی واحد کنترل
نیزهP0615زنجیره استارت
نیزهP0623مدار لامپ هشدار دهنده دینام
نیزهP0628تغییر حالت (ورزشی / اقتصادی)
نیزهP0634سیگنال سوئیچ دنده انتخاب کننده
نیزهP0635سیگنال دمای روغن انتقال - سیگنال کوتاه به زمین / نامعتبر
نیزهP0636سیگنال دمای روغن انتقال - سیگنال کوتاه تا مثبت / نادرست
نیزهP0640مدار کنترل بخاری هوای ورودی منیفولد
نیزهP0645مدار رله کلاچ A / C
نیزهP0648مدار کنترل چراغ هشدار ایموبیلایزر
نیزهP0649مدار کنترل سرعت کنترل سرعت
نیزهP0650مدار کنترل لامپ نشانگر خرابی
نیزهP0652مدار منبع تغذیه واحد کنترل - VCC 2: کوتاه به زمین یا باز است
نیزهP0653مدار منبع تغذیه واحد کنترل - VCC 2 کوتاه تا مثبت
نیزهP0654مدار خروجی دور موتور
نیزهP0656مدار خروجی سطح سوخت
نیزهP0660مدار سوپاپ تنظیم منیفولد ورودی
نیزهP0670مدار کنترل ماژول Glow Plug
نیزهP0671مدار سیلندر شمع روشن 1
نیزهP0672مدار سیلندر شمع روشن 2
نیزهP0673مدار سیلندر شمع روشن 3
نیزهP0674مدار سیلندر شمع روشن 4
نیزهP0675مدار سیلندر شمع روشن 5
نیزهP0676مدار سیلندر شمع روشن 6
نیزهP0677مدار سیلندر شمع روشن 7
نیزهP0678مدار روشن کننده برای سیلندر 8
نیزهP0683ماژول کنترل چراغ روشن - خطای ارتباطی
نیزهP0684مدار کنترل پلاگین
نیزهP0685رله اصلی واحد کنترل موتور
نیزهP0691شیر برقی انتقال 1
نیزهP0692شیر برقی گیربکس 2
نیزهP0693شیر برقی انتقال 3
نیزهP0694شیر برقی انتقال 4
نیزهP0700سیستم کنترل انتقال
نیزهP0703مدار سوئیچ ترمز
نیزهP0704سیگنال غیرقابل قبول سوئیچ کلاچ
نیزهP0705مدار سنسور موقعیت اهرم دنده انتخاب کننده
نیزهP0706مدار سنسور موقعیت اهرم دنده انتخاب کننده
نیزهP0710مدار دمای روغن گیربکس
نیزهP0711مدار دمای روغن گیربکس
نیزهP0712مدار دمای روغن گیربکس
نیزهP0713مدار دمای روغن گیربکس
نیزهP0715مدار دمای روغن گیربکس
نیزهP0717مدار سنسور سرعت توربین - بدون سیگنال
نیزهP0718مدار سنسور سرعت توربین
نیزهP0720مدار سنسور سرعت خروجی محور
نیزهP0721مدار سنسور سرعت خروجی محور
نیزهP0722مدار سنسور سرعت خروجی محور - بدون سیگنال
نیزهP0723مدار سنسور سرعت خروجی محور
نیزهP0725مدار ورودی دور موتور
نیزهP0730نسبت دنده اشتباه است
نیزهP0731نسبت دنده 1
نیزهP0732نسبت دنده 2
نیزهP0733نسبت دنده 3
نیزهP0734نسبت دنده 4
نیزهP0735نسبت دنده 5
نیزهP0736نسبت دنده معکوس
نیزهP0740شیر برقی کلاچ مبدل گشتاور
نیزهP0741شیر برقی کلاچ مبدل گشتاور
نیزهP0742شیر برقی کلاچ مبدل گشتاور - در موقعیت قفل شده است
نیزهP0743شیر برقی کلاچ مبدل گشتاور
نیزهP0744زنجیر کلاچ
نیزهP0745شیر برقی کنترل فشار A
نیزهP0746شیر برقی کنترل فشار A
نیزهP0747شیر برقی کنترل فشار A - در موقعیت درج قفل شده است
نیزهP0748تنظیم فشار الکترونیکی A - خطای الکتریکی
نیزهP0750شیر برقی شیفت 1
نیزهP0751شیر برقی شیفت 1
نیزهP0752شیر برقی Shift 1 - در موقعیت قفل شده است
نیزهP0753شیر برقی شیفت 1 - عیب الکتریکی
نیزهP0755شیر برقی شیفت 2
نیزهP0756شیر برقی شیفت 2
نیزهP0757شیر برقی برای انتخاب چرخ دنده 2 - در موقعیت روشن قفل شده است
نیزهP0758شیر برقی 2 - خطای الکتریکی را انتخاب کنید
نیزهP0760شیر برقی شیفت 3
نیزهP0761شیر برقی شیفت 3
نیزهP0762شیر برقی Shift 3 - در موقعیت قفل شده است
نیزهP0763شیر برقی 3 - خطای الکتریکی را انتخاب کنید
نیزهP0765شیر برقی شیفت 4
نیزهP0766شیر برقی شیفت 4
نیزهP0767شیر برقی برای انتخاب چرخ دنده 4 - در موقعیت روشن قفل شده است
نیزهP0768شیر برقی 4 - خطای الکتریکی را انتخاب کنید
نیزهP0770شیر برقی شیفت 5
نیزهP0771شیر برقی شیفت 5
نیزهP0773شیر برقی شیفت 5
نیزهP0775شیر برقی کنترل فشار B
نیزهP0778شیر برقی کنترل فشار B
نیزهP0779شیر برقی کنترل فشار B
نیزهP0781خطا در تعویض بین دنده 1 و 2
نیزهP0782خطا در تعویض بین دنده 2 و 3
نیزهP0783خطا در تغییر دنده 3 به 4
نیزهP0784خطا در تعویض بین دنده 4 و 5
نیزهP0785مدار سوپاپ برقی قوطی بخار سوخت
نیزهP0786خروجی نور PERF
نیزهP0787مدار پمپ سوخت اصلی
نیزهP0788خروجی رله کنترل کولر گازی
نیزهP0789خروجی محرومیت از گردش مجدد
نیزهP0791مدار سنسور سرعت شفت میانی
نیزهP0792سیگنال خروجی فن برقی 2
نیزهP0793مدار سنسور سرعت شفت میانی
نیزهP0794مدار سنسور سرعت شفت میانی
نیزهP0795شیر برقی کنترل فشار C
نیزهP0796شیر برقی کنترل فشار C - خوب است یا در موقعیت درج مسدود شده است
نیزهP0797شیر برقی کنترل فشار C - در موقعیت درج قفل شده است
نیزهP0799شیر برقی کنترل فشار C - در موقعیت درج قفل شده است
نیزهP0804خرابی مدار کلاچ قفل شدن
نیزهP0805مدار سنسور موقعیت کلاچ
نیزهP0806خرابی ورودی قدرت ماژول احتراق
نیزهP0808الگوی سوئیچ دستی اشتباه است
نیزهP0809گیربکس با نسبت دنده عقب معیوب
نیزهP0810خط CAN
نیزهP0812خط CAN
نیزهP0814مدار نشانگر موقعیت اهرم انتخاب کننده
نیزهP0815زنجیر چرخ دنده بالا
نیزهP0816مدار سوئیچ downshift
نیزهP0817مدار قطع کننده استارت
نیزهP0818انتقال مدار سوئیچ مدار ورودی
نیزهP0837ولتاژ سنسور دمای اواپراتور - خیلی پایین
نیزهP0838ولتاژ سنسور دمای اواپراتور - خیلی زیاد
نیزهP0839ولتاژ سنسور دمای اواپراتور خارج از محدوده
نیزهP0840کلید فشار / کلید فشار مایع انتقال ، مدار A
نیزهP0841کلید فشار / کلید فشار مایع انتقال ، مدار A
نیزهP0844کلید فشار / کلید فشار مایع انتقال ، مدار A
نیزهP0845خودرو بی حرکت - حالت کارخانه
نیزهP0919خطای فرمان موقعیت دنده
نیزهP0998خطای آزمون ER
نیزهP1000آزمایشات تشخیصی ناقص (OBD).
نیزهP1001آزمایش خود تشخیصی برای عیب یابی با موتور در حال کار کامل نشده است. ختم محاکمه
نیزهP1100چشمک زن مدار جریان سنج
نیزهP1101سنسور جرم هوا خارج از محدوده خودآزمایی
نیزهP1102سنسور جرم هوا در محدوده اما کمتر از حد انتظار
نیزهP1103سنسور جرم هوا در محدوده اما بیشتر از حد انتظار
نیزهP1104مدار سنسور جرم هوا به زمین
نیزهP1105محل قرارگیری دینام دوگانه بالا.
نیزهP1106ژنراتور دوتایی پایین معیوب
نیزهP1107مدار ژنراتور دو ته
نیزهP1108مدار هشدار باتری دوگانه دینام
نیزهP1109خرابی مدار B سنسور دمای هوای ورودی
نیزهP1110باز / اتصال کوتاه در مدار دمای هوای ورودی (D / C)
نیزهP1111گذر سیستم
نیزهP1112خرابی مدار دمای هوای ورودی
نیزهP1113مدار دمای هوا ورودی مدار باز یا بسته
نیزهP1114دمای هوای کم ورودی مدار B در ورودی (موتورهای سوپر / توربو)
نیزهP1115دمای هوای ورودی بالا ، مدار B (موتورهای سوپر / توربو)
نیزهP1116سنسور دمای مایع خنک کننده موتور خارج از محدوده خودآزمایی است
نیزهP1117مدار سنسور دمای خنک کننده موتور چشمک می زند
نیزهP1118مدار دمای پایین هوا در منیفولد ورودی
نیزهP1119مدار دمای هوا منیفولد ورودی بالا
نیزهP1120سیگنال سنسور موقعیت دریچه گاز زیر حداقل حد
نیزهP1121عدم تطابق بین سنسور موقعیت شتاب دهنده و سنسور جریان هوا جرم
نیزهP1122سیگنال سنسور موقعیت دریچه گاز زیر حداقل ولتاژ
نیزهP1123سیگنال سنسور موقعیت دریچه گاز بیشتر از حداکثر ولتاژ است
نیزهP1124سنسور موقعیت دریچه گاز خارج از محدوده خودآزمایی
نیزهP1125بلوک چشمک زن موقعیت دریچه گاز
نیزهP1126مدار سنسور موقعیت دریچه گاز (محدوده باریک)
نیزهP1127اگزوز داغ نیست ، پروب لامبدا خروجی آزمایش نشده است
نیزهP1128سنسورهای لامبدا در ورودی معکوس هستند
نیزهP1129سنسورهای پایین دست لامبدا تعویض شدند
نیزهP1130پروب لامبدا راست در ورودی محدودیت کنترل تزریق نادرست تغییر می کند
نیزهP1131پروب راست لامبدا در سنسور اشتباه ورودی را نشان می دهد نشان دهنده مخلوط بدون چربی است
نیزهP1132سوئیچ راست لامبدا در سنسور اشتباه ورودی نشان دهنده مخلوط چربی است
نیزهP1133خرابی احتراق تشخیص داده شد
نیزهP1134خرابی احتراق تشخیص داده شد
نیزهP1135ولتاژ مدار سنسور لامبدا سمت راست بالای محدوده پایین
نیزهP1136ولتاژ مدار سنسور لامبدا سمت راست بالای محدوده بالا
نیزهP1137سیگنال پروب لامبدا پایین سمت راست تغییر نمی کند ، سنسور مخلوط بدون چربی را نشان می دهد
نیزهP1138بدون بانک سیگنال کاوشگر لامبدا 1 ، سنسور 2 ، سنسور مخلوط غنی را نشان می دهد
نیزهP1139مدار نشانگر آب در سوخت
نیزهP1140وضعیت آب سوخت
نیزهP1141ولتاژ پایین در زنجیره ای از کاوشگر لامبدا پایین
نیزهP1142ولتاژ بالا در زنجیره ای از کاوشگر لامبدا پایین
نیزهP1143محدوده / عملکرد سوپاپ کنترل انژکتور هوا (جگوار) یا سوئیچ های HO2S گم شده است ، HO2S13 نشان می دهد Lean (مزدا)
نیزهP1144مدار کنترل دریچه تزریق هوا (جگوار) یا سیگنال سنسور اکسیژن بانک گمشده 1 سنسور 3 سنسور نشان دهنده ترکیب غنی (مزدا)
نیزهP1150سیگنال پروب لامبدا سمت چپ در ورودی تغییر نمی کند ، تزریق با محدودیت انجام می شود
نیزهP1151سیگنال پروب لامبدا سمت چپ در ورودی تغییر نمی کند ، سنسور مخلوط بدون چربی را نشان می دهد
نیزهP1152سیگنال کاوشگر لامبدا سمت چپ در ورودی تغییر نمی کند ، سنسور مخلوط چربی را نشان می دهد
نیزهP1153خرابی احتراق تشخیص داده شد
نیزهP1154خرابی احتراق تشخیص داده شد
نیزهP1155چراغ هشدار روشن شده توسط ماژول کنترل سوخت جایگزین
نیزهP1156Fuel Select Switch Circuit
نیزهP1157عدم وجود کلیدهای HO2S22 - سنسور نشان می دهد که مخلوط بسیار کم چربی وجود دارد
نیزهP1158هیچ سیگنالی از سوئیچ پروب لامبدا سمت چپ در خروجی وجود ندارد
نیزهP1159سوخت موتور پله ای
نیزهP1167تکنسین هنگام بررسی دریچه گاز ، پدال گاز را فشار نمی دهد.
نیزهP1168سنسور فشار خط سوخت در محدوده قابل قبول است ، اما تمایل به پایین دارد
نیزهP1169سنسور فشار در خط سوخت در محدوده قابل قبول است ، اما تمایل به افزایش دارد
نیزهP1170شیر برقی توقف موتور (دیزل) یا تنظیم برگشت هوا / سوخت (H02S11)
نیزهP1171System Too Lean - بانک 1 و 2 (خرابی سوخت بدون سوخت) یا سنسور روتور (دیزل)
نیزهP1172سیستم بسیار غنی - بانک 1 و 2 (خطای غنی از سوخت) یا سنسور روتور (دیزل)
نیزهP1173چک برگشت هوا / سوخت (H02S21) یا کالیبراسیون روتور (دیزل)
نیزهP1174System Too Lean - بانک 1 و 2 (H02S مشکوک) یا سنسور بادامک (دیزل)
نیزهP1175سیستم بسیار غنی است - بانک 1 و 2 (مشکوک به کاوشگر لامبدا) یا کنترل بادامک (دیزل)
نیزهP1176برش کوتاه مدت سوخت - بانک 1 و 2 (FMFR) (جگوار) یا کالیبراسیون بادامک (فورد دیزل)
نیزهP1177برش کوتاه مدت سوخت - بانکهای 1 و 2 (FMFR) (جگوار) یا زمان بندی (فورد دیزل)
نیزهP1178جبران خسارت بلند مدت سوخت - بانک 1 و 2 (AMFR) (جگوار) یا محدودیت های نزدیک (دیزل)
نیزهP1179تنظیم سوخت بسیار غنی در طول زمان - بانکهای 1 و 2 (AMFR) (جگوار)
نیزهP1180سیستم تامین سوخت - کم
نیزهP1181سیستم کاربراتور - بالا
نیزهP1182مدار شیر برقی قطع سوخت
نیزهP1183مدار سنسور دمای روغن موتور
نیزهP1184سنسور دمای روغن موتور خارج از محدوده خودآزمایی
نیزهP1185مدار باز بخاری پروب لامبدا - خرابی سخت افزار (جگوار) یا حسگر دمای بالا پمپ سوخت (دیزل)
نیزهP1186اتصال کوتاه بخاری پروب لامبدا - خرابی سخت افزار (جگوار) یا حسگر دمای پایین پمپ سوخت (دیزل)
نیزهP1187خرابی پروب لامبدا - مشکوک به خرابی (جگوار) یا انتخاب نسخه (دیزل)
نیزهP1188مقاومت مدار بخاری پروب لامبدا (جگوار) یا حافظه کالیبراسیون (دیزل)
نیزهP1189خرابی مدار بخاری سنسور لامبدا با مقاومت کم 1 (جگوار) یا سیگنال سرعت پمپ (دیزل)
نیزهP1190خطا 2: مدار کم بخاری پروب لامبدا مقاومت کم (جگوار) یا مقاومت کالیبراسیون خارج از محدوده (دیزل / مزدا)
نیزهP1191مدار TP (آزمایش شده) (مزدا) یا مدار باز بخاری پروب لامبدا - خرابی سخت افزار (جگوار) یا ولتاژ در کلید (دیزل)
نیزهP1192اتصال کوتاه بخاری پروب لامبدا (جگوار) یا V خارجی (دیزل)
نیزهP1193مدار باز بخاری پروب لامبدا - مشکوک به نقص (جگوار) یا جریان اضافی در سیستم کنترل چرخش گازهای خروجی (دیزل)
نیزهP1194نقص در مقاومت زنجیره ای بخاری پروب لامبدا (جگوار) یا مبدل آنالوگ به دیجیتال ECM / PCM (دیزل / مزدا)
نیزهP1195مدار سنسور فشار سنج (مزدا) یا مدار کم بخاری پروب لامبدا با مقاومت کم (1) (Jaguar) یا SCP HBCC Chip Initialization Failure (Diesel)
نیزهP1196Ignition OFF High Voltage (Diesel) or Fault 2: Lambda Probe Heater Circuit Circuit Resistance Low (Jaguar)، Starter Switch Circuit (Mazda)
نیزهP1197ولتاژ پایین در مدار سوئیچ مسیر (مزدا) برای خاموش کردن احتراق (دیزل)
نیزهP1198مدار تغذیه سوخت بالا (جگوار) یا قدرت کنترل روتور پمپ کم (دیزل)
نیزهP1199مدار ورودی سطح سوخت پایین
نیزهP1201باز / اتصال کوتاه نازل سیلندر شماره 1
نیزهP1202باز / اتصال کوتاه انژکتور سیلندر شماره 2
نیزهP1203باز / اتصال کوتاه نازل سیلندر شماره 3
نیزهP1204باز / اتصال کوتاه نازل سیلندر شماره 4
نیزهP1205باز / اتصال کوتاه نازل سیلندر شماره 5
نیزهP1206باز / اتصال کوتاه نازل سیلندر شماره 6
نیزهP1207باز / اتصال کوتاه نازل سیلندر شماره 7
نیزهP1208باز / اتصال کوتاه نازل سیلندر شماره 8
نیزهP1209خطای تست دلتا کنترل انژکتور
نیزهP1210فشار نازل را بالاتر از حد مورد انتظار کنترل کنید
نیزهP1211کنترل انژکتورهای فشار بالای / زیر سطح مورد نظر
نیزهP1212انژکتورهای فشار را در سطح مورد انتظار آزمایش نکنید
نیزهP1213نازل استارت سرد 1
نیزهP1214سنسور B موقعیت دریچه گاز خارج از محدوده است
نیزهP1215مدار سنسور موقعیت پدال سیگنال ورودی کم C
نیزهP1216سنسور موقعیت پدال C مدار بالا ورودی
نیزهP1217مدار سنسور موقعیت پدال C چشمک می زند
نیزهP1218مدار سیگنال بالا موقعیت میل بادامک
نیزهP1219مدار کم سیگنال موقعیت میل بادامک
نیزهP1220سنسور موقعیت دریچه گاز
نیزهP1221سیستم کنترل کشش
نیزهP1222مدار خروجی کنترل کشش
نیزهP1223سنسور موقعیت پدال B مدار ورودی بالا (ایالات متحده) یا توقف اضطراری در حالت آماده به کار (اروپا)
نیزهP1224موقعیت دریچه گاز سنسور B خارج از محدوده خودآزمایی است
نیزهP1225سنسور بالابر سوزنی
نیزهP1226سنسور پخش آستین
نیزهP1227خرابی سوپاپ بای پس بسته (فشار بیش از حد) (ایالات متحده) یا زمان بندی متغیر سوپاپ (اروپا)
نیزهP1228سوپاپ بای پس باز (فشار کافی) (ایالات متحده) ، کنترل کننده سرعت خودرو (اروپا) یا ورودی زیاد مدار حفاظت مکانیکی (جگوار)
نیزهP1229تقویت کننده پمپ Intercooler یا محرک زمان بندی پمپ (اروپا) یا مدار کنترل الکترونیکی دریچه گاز (جگوار)
نیزهP1230خرابی رله پمپ سوخت کم سرعت (VLCM) یا رله پمپ سوخت (جگوار)
نیزهP1231مدار پمپ سوخت کم ثانویه ، سرعت بالا (VLCM)
نیزهP1232مدار سرعت پمپ سوخت اولیه (پمپ سوخت دو سرعته)
نیزهP1233ماژول کنترل پمپ سوخت غیرفعال یا غیرفعال است (ماژول کنترل پمپ سوخت)
نیزهP1234ماژول کنترل پمپ سوخت غیرفعال یا غیرفعال است (ماژول کنترل پمپ سوخت)
نیزهP1235از محدودیت های کنترل پمپ سوخت فراتر رفت
نیزهP1236کنترل پمپ سوخت خارج از محدوده (ماژول کنترل پمپ سوخت) یا مدار VSV 1 (جگوار)
نیزهP1237مدار پمپ سوخت اصلی
نیزهP1238مدار پمپ سوخت ثانویه (واحد کنترل پمپ سوخت)
نیزهP1239تغذیه پمپ سوخت
نیزهP1240منبع تغذیه سنسور
نیزهP1241منبع تغذیه سنسور ورودی کم
نیزهP1242ورودی قدرت سنسور قدرت بالا
نیزهP1243خرابی پمپ سوخت ثانویه یا خرابی زمین یا زمین آنالوگ (جگوار)
نیزهP1244ورودی مولد بار بالا
نیزهP1245ورودی کم بار ژنراتور یا ورودی سیگنال کم شروع (جگوار)
نیزهP1246سیستم شارژ یا ورودی سیگنال شروع بالا (جگوار)
نیزهP1247فشار توربو فشار کم
نیزهP1248فشار توربوشارژ تشخیص داده نمی شود
نیزهP1249ظرفیت سوپاپ کنترل بای پس
نیزهP1250شیر برقی تنظیم کننده فشار سوخت یا فنر دریچه گاز (جگوار)
نیزهP1251مدار شیر برقی مخلوط هوا (مزدا) یا موقعیت دریچه گاز (جگوار)
نیزهP1252شیر برقی تنظیم کننده فشار شماره 2 باز یا کوتاه است
نیزهP1253ارتباط کم پدال های PDS1 و LPDS (دیزلی) یا VSV روی VR (جگوار) گیر کرده است
نیزهP1254ارتباط بین پدال های Alto PDS2 و LPDS
نیزهP1255همبستگی بین پدال های Bass PDS2 و LPDS
نیزهP1256همبستگی پدال های PDS1 و HPDS
نیزهP1257همبستگی پدال های PDS2 و HPDS
نیزهP1258همبستگی پدال های PDS1 و PDS2
نیزهP1259سیگنال ایموبیلایزر به واحد کنترل موتور
نیزهP1260سرقت کشف شد ، خودرو بی حرکت شد
نیزهP1261اتصال کوتاه از بالا به پایین سیلندر شماره 1
نیزهP1262اتصال کوتاه از بالا به پایین سیلندر شماره 2
نیزهP1263اتصال کوتاه از بالا به پایین سیلندر 3
نیزهP1264اتصال کوتاه از بالا به پایین سیلندر شماره 4
نیزهP1265اتصال کوتاه از بالا به پایین سیلندر شماره 5
نیزهP1266اتصال کوتاه از بالا به پایین سیلندر شماره 6
نیزهP1267اتصال کوتاه از بالا به پایین در سیلندر شماره 7
نیزهP1268اتصال کوتاه از بالا به پایین در سیلندر شماره 8
نیزهP1269کد ایموبیلایزر برنامه ریزی نشده است
نیزهP1270دور در دقیقه محدود کننده سرعت موتور یا خودرو رسیده است
نیزهP1271از بالا به پایین سیلندر شماره 1 بشکنید
نیزهP1272فاصله از بالا به پایین سیلندر شماره 2
نیزهP1273از بالا به پایین سیلندر شماره 3 بشکنید
نیزهP1274از بالا به پایین سیلندر شماره 4 بشکنید
نیزهP1275از بالا به پایین سیلندر شماره 5 بشکنید
نیزهP1276از بالا به پایین سیلندر شماره 6 بشکنید
نیزهP1277از بالا به پایین سیلندر شماره 7 بشکنید
نیزهP1278از بالا به پایین سیلندر شماره 8 بشکنید
نیزهP1279کنترل سنسور آستین خارج از محدوده / عملکرد (مزدا)
نیزهP1280کنترل فشار انژکتور خارج از محدوده
نیزهP1281انژکتورهای فشار قوی خارج از محدوده
نیزهP1282فشار بیش از حد نازل
نیزهP1283مدار کنترل کننده تنظیم فشار انژکتور
نیزهP1284لغو KOER - خرابی فشار کنترل انژکتور (دیزل)
نیزهP1285شرایط داغ شدن بیش از حد سر سیلندر
نیزهP1286مقدار سوخت در محدوده تحمل است ، اما کمتر از مقدار مورد نیاز است
نیزهP1287مقدار سوخت در محدوده تحمل است ، اما بیشتر از مقدار مورد نیاز است
نیزهP1288سنسور دمای سر سیلندر خارج از محدوده خودآزمایی
نیزهP1289مدار سنسور دما سر سیلندر ورودی بالا
نیزهP1290مدار سنسور دمای پایین سر سیلندر
نیزهP1291اتصال کوتاه به زمین یا Vbatt در طرف فشار قوی انژکتورها - بانک 1
نیزهP1292اتصال کوتاه به زمین یا Vbatt در طرف فشار قوی انژکتورها - بانک 2
نیزهP1293انژکتور بالا باز کنید - بانک 1
نیزهP1294انژکتور بالا باز کنید - بانک 2
نیزهP1295خطاهای تزریق چندگانه - بانک 1
نیزهP1296خطاهای تزریق چندگانه - بانک 2
نیزهP1297اتصال کوتاه سوئیچ ها در قسمت بالای انژکتورها
نیزهP1298مدار سیگنال تشخیصی سیستم جرقه زنی
نیزهP1299سنسور دمای مایع خنک کننده موتور برای جلوگیری از داغ شدن سر سیلندر
نیزهP1300افزایش ناهنجاری کالیبراسیون
نیزهP1301کالیبراسیون شتاب بالا
نیزهP1302کالیبراسیون تقویت کم
نیزهP1303خطای کالیبراسیون چرخش مجدد گاز خروجی
نیزهP1305چرخش مجدد گاز خروجی کالیبراسیون پایین
نیزهP1306مدار تحریک رله شروع به کار
نیزهP1307مدار نگهدارنده رله ضربه ای
نیزهP1308مدار ارتباطی کولر گازی
نیزهP1309کنترل سخت افزار سخت افزار - CMP Offset ، CKP / CMP Noise ، AICE PCM Chip
نیزهP1310تشخیص خطا به دلیل ناپدید شدن ضربه ها در اثر یونیزاسیون ماژول واحد کنترل موتور
نیزهP1311خرابی ارتباط به دلیل از دست دادن شوک های ناشی از یونیزاسیون ماژول ECM تشخیص داده شد
نیزهP1312سوپاپ کنترل تایمر - خرابی مدار در عملکرد
نیزهP1313فرکانس شکست کاتالیست - بانک 1 (جگوار)
نیزهP1314فرکانس شکست کاتالیست - بانک 2 (جگوار)
نیزهP1315اشتباهات دائمی (جگوار)
نیزهP1316کدهای IDM یا میزان خطای بالاتر از میزان انتشار انتشار یافته (جگوار)
نیزهP1317کدهای تقویت کننده ماژول انژکتور / مدار انژکتور بازیابی نشده است
نیزهP1318مدار الکتریکی معیوب سنسور موقعیت تایمر
نیزهP1319سنسور موقعیت سنج تایمر در CAN / کارایی معیوب است
نیزهP1320قطع سیگنال توزیع کننده
نیزهP1336محدوده / عملکرد سنسور میل لنگ یا میل لنگ
نیزهP1340مدار B سنسور موقعیت میل بادامک
نیزهP1341سنسور موقعیت میل بادامک B محدوده مدار / عملکرد
نیزهP1342میدان / مدار سرویس نیاز به پدال سنسور دارد
نیزهP1343سنسور درخواست پدال محدوده مدار / عملکرد
نیزهP1344مدار سنسور فشار پدال C خارج از محدوده عملکرد است
نیزهP1345سیگنال شناسایی سیلندر (از سنسور موقعیت میل بادامک) (مزدا)
نیزهP1346سنسور سطح سوخت B مدار
نیزهP1347سنسور سطح سوخت B محدوده مدار / عملکرد
نیزهP1348سیگنال ورودی کم در مدار سنسور سطح سوخت B
نیزهP1349مدار سنسور سطح سوخت بالا
نیزهP1350سنسور سطح سوخت مدار B چشمک می زند
نیزهP1351مدار سیگنال تشخیصی سیستم جرقه زنی
نیزهP1352مدار کویل احتراق اولیه A
نیزهP1353سیم پیچ احتراق اولیه B
نیزهP1354سیم پیچ احتراق C مدار اولیه
نیزهP1355سیم پیچ احتراق مدار اولیه D
نیزهP1356سیگنالهای تشخیص مشخصات احتراق در حالی تشخیص داده شدند که دامنه سیگنال خلبان نشان می دهد که موتور متوقف شده است.
نیزهP1357دامنه سیگنال خود تشخیص ماژول EI تعیین نشده است
نیزهP1358سیگنال کنترل احتراق خارج از محدوده خود تست (CPU OK)
نیزهP1359خرابی مدار زمان جرقه زنی
نیزهP1360مدار ثانویه یک سیم پیچ احتراق
نیزهP1361سیم پیچ احتراق مدار دوم یا سیم پیچ احتراق ، سیلندر شماره 1 ، بدون فعال سازی (جگوار)
نیزهP1362سیم پیچ احتراق مدار دوم یا سیم پیچ احتراق ، سیلندر شماره 2 ، بدون فعال سازی (جگوار)
نیزهP1363سیم پیچ احتراق دوم یا سیم پیچ احتراق ، سیلندر شماره 3 ، بدون فعال سازی (جگوار)
نیزهP1364مدار سیم پیچ احتراق اولیه
نیزهP1365سیم پیچ احتراق یا سیم پیچ احتراق مدار ثانویه ، سیلندر شماره 5 ، بدون فعال سازی (جگوار)
نیزهP1366رایگان برای احتراق
نیزهP1367سیستم احتراق الکترونیکی بدون توزیع کننده
نیزهP1368خرابی احتراق یا خرابی سیستم احتراق گروه 2 (جگوار)
نیزهP1369سیگنال بازگشت چراغ هشدار دمای موتور
نیزهP1370افزایش ناکافی سرعت. در طول آزمایش جرقه
نیزهP1371سیم پیچ احتراق - سیلندر 1 - خطای شروع زودرس
نیزهP1372سیم پیچ احتراق - سیلندر 2 - خطای شروع زودرس
نیزهP1373سیم پیچ احتراق - سیلندر 3 - خطای شروع زودرس
نیزهP1374سیم پیچ احتراق - سیلندر 4 - خطای شروع زودرس
نیزهP1375سیم پیچ احتراق - سیلندر 5 - خطای شروع زودرس
نیزهP1376سیم پیچ احتراق - سیلندر 6 - خطای شروع زودرس
نیزهP1380مدار کنترل همگام متغیر (بانک 1)
نیزهP1381همگام سازی متغیر بیش از حد پیشرفته (بانک 1)
نیزهP1382مدار برقی فاز متغیر
نیزهP1383فاز دریچه متغیر بسیار به تأخیر افتاده است
نیزهP1384مدار برقی زمان بندی متغیر سوپاپ (جگوار) A
نیزهP1385Solenoid B Variable Timing CAN (VCT)
نیزهP1386هماهنگ سازی موقعیت میل بادامک بسیار بالا (بانک 2)
نیزهP1387مدار 2 شیر برقی موقعیت میل لنگ (مزدا)
نیزهP1388همگام سازی موقعیت میل بادامک بیش از حد (بانک 2)
نیزهP1389طرف بالا ، ورودی کم برای هدایت شمع روشن
نیزهP1390مدار کنترل اکتان سوخت
نیزهP1391مدار کم نور ورودی جریان ورودی کم (بانک 1)
نیزهP1392مدار برق ورودی بالا ورودی (بانک 1) یا شیر ورودی پایین شیر برقی میل بادامک (جگوار)
نیزهP1393ولتاژ ورودی پلاگین کم (بانک 2) یا ولتاژ ورودی شیر برقی زمانبندی متغیر بالا (جگوار)
نیزهP1394مدار برق افزایشی جریان ورودی بالا (بانک 2)
نیزهP1395نقص در کنترل شمع روشن (بانک 1)
نیزهP1396خرابی سیستم کنترل چراغ برق (بانک 2) یا شیر برقی میل بادامک در مدار B (جگوار)
نیزهP1397ولتاژ سیستم خارج از محدوده خودآزمایی است
نیزهP1398مدار سیگنال ورودی بالا B سیستم زمان بندی سوپاپ برقی (جگوار)
نیزهP1399مدار پلاگین درخشان ورودی بالا ، ولتاژ بالا
نیزهP1400چرخش مجدد گاز خروجی ، فشار دیفرانسیل ورودی کم ، کنترل موقعیت سوپاپ برگشتی یا EGR (جگوار)
نیزهP1401ولتاژ بالا مدار سنسور DeltaPFE تشخیص داده شد
نیزهP1402سیستم گردش مجدد گازهای خروجی
نیزهP1403سنسور فشار افتراقی خط برگشت خط برگشت
نیزهP1404مدار سنسور دمای چرخش گاز خروجی
نیزهP1405لوله قبل از سنسور فشار دیفرانسیل در خط برگشت قطع یا بسته می شود
نیزهP1406سنسور فشار دیفرانسیل گردش مجدد گاز خروجی
نیزهP1407ماژول کنترل موتور جریان EGR را تشخیص نمی دهد
نیزهP1408جریان گردش مجدد گازهای خروجی خارج از محدوده خود آزمایشی یا ترمیستور چرخش گازهای خروجی (جگوار)
نیزهP1409مدار شیر برقی EGR خلاء تنظیم کننده یا مدار سوپاپ گردش مجدد گاز خروجی (جگوار)
نیزهP1410مدار کنترل کمکی تمیز کردن هوای داخلی
نیزهP1411جریان هوای ثانویه نادرست در خروجی سیستم تشخیص داده شده است
نیزهP1412شیر چرخش گاز خروجی
نیزهP1413ولتاژ پایین در مدار کنترل جرم هوای ثانویه
نیزهP1414مدار کنترل تزریق هوای ثانویه با مصرف بالا
نیزهP1415رله پمپ هوا مدار باز یا بسته
نیزهP1416نمودار نازل هوا (مزدا)
نیزهP1417مدار تهویه (مزدا)
نیزهP1418مدار هوای توزیع شده شماره 1 (مزدا)
نیزهP1419مدار هوای توزیع شده شماره 2 (مزدا)
نیزهP1420سنسور دمای کاتالیزور
نیزهP1421آسیب به کاتالیزور
نیزهP1422سنسور دمای احتراق گاز خروجی
نیزهP1423تست عملکرد احتراق اگزوز
نیزهP1424شمع گاز خروجی اولیه
نیزهP1425شمع گاز خروجی ثانویه
نیزهP1426حداقل سنسور جریان جرم هوا در سیستم احتراق اگزوز خارج از محدوده است
نیزهP1427سنسور مینی-MAF سیستم احتراق گاز خروجی خروجی مدار کوتاه خارج از محدوده
نیزهP1428خرابی سنسور mini-MAF سیستم احتراق گازهای خروجی خارج از محدوده است
نیزهP1429پمپ هوای برقی اولیه
نیزهP1430پمپ باد ثانویه برقی
نیزهP1431ردیابی ضرر غیرفعال است ؛ کاهش نمایه غیرممکن است
نیزهP1432مدار کنترل بخاری ترموستات
نیزهP1433سطح سیگنال پایین مدار دمای مبرد تهویه مطبوع
نیزهP1434مدار مبرد سیستم تهویه مطبوع با دمای بالا
نیزهP1435محدوده / ظرفیت دمای مبرد تهویه مطبوع
نیزهP1436مدار هوای تبخیر کننده تهویه مطبوع
نیزهP1437مدار هوای تبخیر کننده با دمای بالا A / C
نیزهP1438محدوده / مشخصات دمای هوا تبخیر کننده ، مدار A / C
نیزهP1439دمای مدار را تغییر دهید. طبقه (مزدا)
نیزهP1440شیر تخلیه باز شده است (جگوار)
نیزهP1441نشت سیستم تبخیر تشخیص داده شد (نشت بزرگ) یا ELC System 1 (جگوار)
نیزهP1442نشتی در فرمان سیستم کنترل تبخیر تشخیص داده شد
نیزهP1443شیر کنترل سیستم کنترل تبخیر
نیزهP1444خرابی احتراق تشخیص داده شد
نیزهP1445مدار سنسور جریان تصفیه ورودی بالا
نیزهP1446مدار شیر برقی ورودی بخار (مزدا)
نیزهP1447جریان یا جریان تصفیه را از طریق شیر قطع سیستم ELC (جگوار) بررسی کنید
نیزهP1448نشت سیستم تبخیر تشخیص داده شد (نشت بزرگ) یا ELC System 2 (جگوار)
نیزهP1449شیر تصفیه فیلتر کربن فعال
نیزهP1450قادر به حذف خلاء از مخزن سوخت نیست.
نیزهP1451سیستم کنترل تبخیر مدار کنترل ریختن
نیزهP1452قادر به حذف خلاء از مخزن سوخت نیست.
نیزهP1453خرابی سوپاپ فشار مخزن سوخت (جگوار)
نیزهP1454تست خلاء سیستم کنترل تبخیر (جگوار)
نیزهP1455کد مربوط به استانداردهای انتشار آتی نیازی به مداخله نیست
نیزهP1456مدار سنسور دما مخزن سوخت (مزدا)
نیزهP1457قادر به حذف خلاء مخزن سوخت یا پاکسازی با شیر برقی کنترل (مزدا) نیست
نیزهP1460مدار خاموش دریچه گاز تهویه مطبوع کاملاً باز است
نیزهP1461ورودی مدار سنسور فشار A / C: زیاد
نیزهP1462سیگنال ورودی کم مدار سنسور فشار کولر گازی
نیزهP1463تغییر فشار کافی سنسور فشار کولر گازی
نیزهP1464درخواست کولر خارج از محدوده
نیزهP1465مدار رله کولر گازی
نیزهP1466مدار سنسور دمای مبرد A / C
نیزهP1467سنسور دمای کمپرسور A / C
نیزهP1468مدار باز یا بسته SSPOD
نیزهP1469اختلال عملکرد کولر گازی
نیزهP1470دوره چرخه کولر بسیار کوتاه است
نیزهP1471نقص عملکرد فن الکتریکی 1 (سمت راننده)
نیزهP1472نقص عملکرد فن برقی 2 (سمت سرنشین)
نیزهP1473مدار فن قطع شد
نیزهP1474مدار کنترل پنکه اولیه با سرعت کم
نیزهP1475مدار دمنده (کم) مدار (مزدا و جگوار)
نیزهP1476مدار دمنده (بالا) مدار (مزدا و جگوار)
نیزهP1477مدار رله فن کمکی (مزدا)
نیزهP1478کنترل فن خنک کننده
نیزهP1479مدار کنترل اولیه فن فشار قوی
نیزهP1480فن ثانویه با سرعت کم با فن کم سرعت فعال
نیزهP1481پنکه سطح دوم ثانویه با فن فعال سطح بالا
نیزهP1482SCP
نیزهP1483خرابی مدار فن
نیزهP1484خرابی مدار فن
نیزهP1485کویل کنترل گردش مجدد گازهای خروجی
نیزهP1486کویل سوپاپ هوا چرخش گاز خروجی
نیزهP1487مدار شیر برقی کنترل چرخش گاز خروجی
نیزهP1490مدار سوپاپ برقی دامپینگ هوای ثانویه
نیزهP1491مدار سوپاپ سلونوئید تغییر ثانویه
نیزهP1492مدار برقی APLSPL (مزدا)
نیزهP1493مدار برقی RCNT (مزدا)
نیزهP1494مدار برقی SPCUT (مزدا)
نیزهP1495مدار برقی TCSPL (مزدا)
نیزهP1496EGR کنترل ولتاژ پایین / ولتاژ بالا 1 مدار کنترل
نیزهP1497EGR کنترل ولتاژ پایین / ولتاژ بالا 2 مدار کنترل
نیزهP1498EGR کنترل ولتاژ پایین / ولتاژ بالا 3 مدار کنترل
نیزهP14994 EGR مدار کنترل موتور پله ای ولتاژ پایین / بالا
نیزهP1500سنسور سرعت خودرو
نیزهP1501سنسور سرعت خودرو خارج از محدوده خودآزمایی
نیزهP1502سنسور سرعت خودرو چشمک می زند یا آزمایش نامعتبر است - عملکرد ماژول کنترل منبع تغذیه کمکی
نیزهP1503سنسور سرعت اختیاری
نیزهP1504حداقل حلقه کنترل هوا
نیزهP1505سیستم کنترل هوا در محدوده جبران خسارت
نیزهP1506دامنه سیگنال تعدیل شده برای شیر کنترل هوای ورودی بیشتر از حد انتظار است
نیزهP1507دامنه سیگنال تعدیل شده دریچه کنترل هوای ورودی کمتر از حد انتظار
نیزهP1508شیر برقی تنظیم هوا برای حداقل شکستگی یا حلقه بسته
نیزهP1509شیر برقی تنظیم هوا برای حداقل شکستگی یا حلقه بسته
نیزهP1510فرمان باز یا بسته کردن منیفولد طولانی تر از حد انتظار
نیزهP1512فرمان گیر کفش منیفولد ورودی گیر (بانک 1)
نیزهP1513فرمان کفش ورودی منیفولد گیر کرده است (بانک 2)
نیزهP1514خرابی چرخ دنده خنثی / بار بالا (جگوار)
نیزهP1515مدار جریان الکتریکی (مزدا)
نیزهP1516نقص در مدار کنترل منیفولد ورودی تنظیم شده (بانک 1) یا نقص در تعویض خنثی / دنده (جگوار)
نیزهP1517فرمان باز یا بسته کردن منیفولد طولانی تر از حد انتظار
نیزهP1518تنظیم منیفولد ورودی مسدود یا باز است
نیزهP1519فرمان کفش ورودی منیفولد گیر کرده است (بانک 2)
نیزهP1520مدار کنترل منیفولد ورودی
نیزهP1521شیر برقی مدار 1 سیستم القایی با رزونانس متغیر
نیزهP1522شیر برقی مدار 2 سیستم القایی با رزونانس متغیر
نیزهP1523مدار برقی IVC
نیزهP1524مدار شیر برقی ورودی متغیر (مزدا)
نیزهP1525دریچه بای پس هوا (جو) حلقه باز یا بسته
نیزهP1526مدار باز SABV یا مدار بسته
نیزهP1527شیر برقی بای پس ثانویه هوا
نیزهP1528مدار سوپاپ دریچه گاز کمکی (مزدا)
نیزهP1529مدار باز یا بسته کمپرسور هوا LYSHOLM
نیزهP1530شکستن کلاچ مغناطیسی کمپرسور کولر گازی
نیزهP1531تست نامعتبر - حرکت پدال گاز
نیزهP1532مدار کنترل اطلاعات ورودی منیفولد (بانک 2)
نیزهP1533زنجیره تزریق پنوماتیک
نیزهP1534سیگنال سقوط کیسه هوا
نیزهP1535سنسور دمای تبخیر
نیزهP1536زنجیره سوئیچ ترمز دستی
نیزهP1537واحد کنترل منیفولد ورودی (بانک 1) گیر کرده یا بسته شده است
نیزهP1538واحد کنترل منیفولد ورودی (بانک 2) گیر کرده یا بسته شده است
نیزهP1539سیستم تهویه هوا
نیزهP1540مدار باز SABV یا مدار بسته
نیزهP1541محدوده / ویژگی های مدار کنترل قابل تنظیم منیفولد ورودی
نیزهP1542طرح شناسایی اولیه PCM (برنامه PCM دوگانه)
نیزهP1543مدار کنترل بخاری مایع خنک کننده موتور
نیزهP1544مدار کنترل بخاری خنک کننده موتور B
نیزهP1549مدار کنترل اطلاعات ورودی منیفولد (بانک 1)
نیزهP1550سنسور فشار فرمان فرمان خارج از محدوده خودآزمایی است
نیزهP1562ولتاژ پایین در خروجی واحد کنترل موتور برای نگهداری حافظه
نیزهP1563درخواست توقف موتور از واحد کنترل پمپ تزریق
نیزهP1564درخواست کاهش منبع سوخت از واحد کنترل پمپ تزریق
نیزهP1565سوئیچ کنترل سرعت خارج از محدوده ، زیاد است
نیزهP1566سوئیچ کنترل سرعت خارج از محدوده ، ولتاژ پایین یا پایین B + TCM (مزدا)
نیزهP1567مدار خروجی فرمان سرعت
نیزهP1568کنترل سرعت نمی تواند سرعت را افزایش دهد
نیزهP1569مدار کنترل منیفولد ورودی
نیزهP1570مدار کنترل منیفولد ورودی
نیزهP1571سوئیچ ترمز
نیزهP1572مدار سوئیچ پدال ترمز
نیزهP1573موقعیت دریچه گاز موجود نیست
نیزهP1574سیگنالهای خروجی سنسور موقعیت دریچه گاز ناسازگار
نیزهP1575موقعیت پدال خارج از محدوده خودآزمایی است
نیزهP1576موقعیت پدال در دسترس نیست
نیزهP1577عدم مطابقت خروجی سنسور موقعیت پدال
نیزهP1578قدرت ETC کمتر از مقدار مورد نیاز است
نیزهP1579ETC در حالت محدود کننده قدرت
نیزهP1580PCM کنترل دریچه گاز الکترونیکی را لغو می کند
نیزهP1581نقص در کنترل گاز الکترونیکی
نیزهP1582داده های کنترل الکترونیکی دریچه گاز موجود است
نیزهP1583Cruise Off با کنترل دریچه گاز الکترونیکی
نیزهP1584فرمان دریچه گاز نقص ETB را تشخیص داد
نیزهP1585نقص در کنترل دریچه گاز
نیزهP1586خطای ارتباطی گذرگاه داده CAN یا دریچه گاز الکترونیکی با PCM
نیزهP1587نقص در فرمان کنترل دریچه گاز تعدیل شده
نیزهP1588کنترل دریچه گاز از دست دادن فنر بازگشت را تشخیص می دهد
نیزهP1589کنترل دریچه گاز نمی تواند زاویه گاز مطلوب را کنترل کند
نیزهP1600از دست دادن قدرت KAM ، وقفه
نیزهP1601لینک اطلاعات
نیزهP1602ارتباط بین ماژول بی حرکت کننده و واحد کنترل موتور
نیزهP1603داده های EEPROM خراب شده است
نیزهP1604کلمه رمز ثبت نشده است
نیزهP1605تست حافظه فقط خواندنی انجام نشد
نیزهP1606رله اصلی (حفظ قدرت)
نیزهP1607مدار خروجی MIL
نیزهP1608Fault Watchdog یا مدار داخلی PCM (مزدا)
نیزهP1609ماژول کنترل داخلی - CPU (جگوار) یا مدار داخلی PCM (مزدا)
نیزهP1610برنامه ریزی مجدد واحد کنترل موتور
نیزهP1611برنامه ریزی مجدد واحد کنترل موتور
نیزهP1612برنامه ریزی مجدد واحد کنترل موتور
نیزهP1613برنامه ریزی مجدد واحد کنترل موتور
نیزهP1614برنامه ریزی مجدد واحد کنترل موتور
نیزهP1615برنامه ریزی مجدد واحد کنترل موتور
نیزهP1616برنامه ریزی مجدد واحد کنترل موتور
نیزهP1617برنامه ریزی مجدد واحد کنترل موتور
نیزهP1618برنامه ریزی مجدد واحد کنترل موتور
نیزهP1619برنامه ریزی مجدد واحد کنترل موتور
نیزهP1620برنامه ریزی مجدد واحد کنترل موتور
نیزهP1621کلمات کد Immobilizer مطابقت ندارند
نیزهP1622بی حرکت کننده مناسب نیست
نیزهP1623خطا در نوشتن کلمات کد بی حرکت کننده / شماره ED
نیزهP1624سیستم ضد سرقت خودرو
نیزهP1625خرابی مدار فن
نیزهP1626منبع تغذیه مدار باز + باتری
نیزهP1627مدار باز یا بسته خط TCS-ICM
نیزهP1628مدار باز یا بسته خط TCS-ICM
نیزهP1629تنظیم کننده ولتاژ داخلی
نیزهP1630ولتاژ مرجع داخلی
نیزهP1631رله اصلی واحد کنترل موتور
نیزهP1632عدم وجود سیگنال ژنراتور
نیزهP1633ولتاژ ROM بسیار کم است
نیزهP1634نمودار اتصال خروجی داده یا سیستم کنترل جایگزین - رایگان (مزدا)
نیزهP1635تایر / محور خارج از محدوده
نیزهP1636دستگاه کنترل
نیزهP1637اتصال خط CAN بین ECU موتور و ABS
نیزهP1638اتصال خط CAN بین ECU موتور و ابزار دقیق
نیزهP1639کد ایموبیلایزر نادرست است یا برنامه نویسی نشده است
نیزهP1640DTC های موتور موجود در یک ماژول کنترل دیگر (Ref. PID 0946)
نیزهP1641مدار پمپ سوخت اصلی
نیزهP1642مدار کنترل سرعت پمپ سوخت
نیزهP1643اتصال خط CAN بین واحد کنترل موتور و واحد کنترل انتقال
نیزهP1644مدار کنترل سرعت پمپ سوخت
نیزهP1645مدار سوئیچ مقاومت پمپ سوخت
نیزهP1646IC کنترل پروب لامبدا خطی (بانک 1) (جگوار)
نیزهP1647IC سنسور کنترل خطی لامبدا (بانک 2) (جگوار)
نیزهP1648IC ورودی سنسور ضربه (جگوار)
نیزهP1649بدون ارتباط CAN با ماژول ABS
نیزهP1650سوئیچ فشار فرمان فرمان خارج از محدوده خودآزمایی است
نیزهP1651ورودی سوئیچ فشار فرمان فرمان
نیزهP1652مانیتور بیکار به دلیل نقص PSPS فعال (مزدا) غیرفعال شده است
نیزهP1653مدار خروجی فرمان برقی
نیزهP1654مدار مسدود کننده گردش مجدد
نیزهP1655مدار قطع کننده استارت
نیزهP1656اتصال خط CAN واحد کنترل موتور یا مدار واحد کنترل موتور یا شبکه CAN
نیزهP1657خرابی مدار داخلی CAN
نیزهP1658ولتاژ منبع تغذیه پمپ سوخت بالا
نیزهP1659مدار الکتریکی پمپ سوخت فشار قوی
نیزهP1660مدار خروجی مدار کنترل سیگنال ولتاژ بالا
نیزهP1661خروجی مدار کنترل ورودی کم
نیزهP1662تقویت کننده ماژول انژکتور
نیزهP1663مدار خروجی فرمان درخواست سوخت
نیزهP1664خرابی ماژول کنترل پمپ تزریق
نیزهP1665ارتباط ماژول کنترل پمپ شارژ
نیزهP1666همگام سازی دستورات شروع بین ماژول کنترل پمپ تزریق و ECM
نیزهP1667طرح تشخیص سیلندر
نیزهP1668خطای ارتباطی بین واحد کنترل موتور و تقویت کننده ماژول انژکتور
نیزهP1669خرابی ECM ماژول کنترل پمپ تزریق
نیزهP1670سیگنال بازخورد الکترونیکی شناسایی نشد
نیزهP1672رله فن خنک کننده موتور ، مدار باز یا مدار بسته
نیزهP1680خرابی پمپ اندازه گیری روغن (مزدا)
نیزهP1681خرابی پمپ اندازه گیری روغن (مزدا)
نیزهP1682خرابی پمپ اندازه گیری روغن (مزدا)
نیزهP1683مدار سنسور دمای پمپ اندازه گیری روغن (مزدا)
نیزهP1684مدار سنسور موقعیت پمپ اندازه گیری روغن (مزدا)
نیزهP1685مدار کنترل پمپ موتور پمپ اندازه گیری روغن (مزدا)
نیزهP1686مدار کنترل پمپ موتور پمپ اندازه گیری روغن (مزدا)
نیزهP1687مدار کنترل پمپ موتور پمپ اندازه گیری روغن (مزدا)
نیزهP1688مدار کنترل پمپ موتور پمپ اندازه گیری روغن (مزدا)
نیزهP1689مدار شیر برقی کنترل فشار روغن (مزدا)
نیزهP1690مدار سلونوئید سوپاپ بای پس
نیزهP1691مدار شیر برقی کنترل فشار توربوشارژر (مزدا)
نیزهP1692مدار شیر برقی کنترل توربوشارژر (مزدا)
نیزهP1693مدار کنترل توربوشارژر (مزدا)
نیزهP1694مدار تهویه توربوشارژر (مزدا)
نیزهP1695اتصال خط CAN بین ECU پمپ تزریق و ECU موتور
نیزهP1696ماژول کنترل موتور مدار / شبکه / ماژول کروز کنترل CAN Link (جگوار)
نیزهP1697کنترل از راه دور - مدار ورودی فرمان (جگوار)
نیزهP1700خرابی انتقال نامشخص (خرابی خنثی)
نیزهP1701خطای تعامل معکوس
نیزهP1702چشمک زن مدار سنسور دامنه شیفت
نیزهP1703سوئیچ ترمز خارج از محدوده خودآزمایی است
نیزهP1704بدون پارکینگ / نشانگر خنثی در حین خودآزمایی توسط مدار شیفت
نیزهP1705سنسور موقعیت انتخابگر از محدوده های تعیین شده توسط تشخیص خود فراتر می رود
نیزهP1706سنسور LMP نشان می دهد که اهرم انتخاب کننده در موقعیت پارک قرار دارد و خودرو در حال حرکت است.
نیزهP1707یک خطای دائمی در نشانگر خنثی مورد انتقال تشخیص داده شده است.
نیزهP1708مدار ورودی سوئیچ کلاچ
نیزهP1709پارک / سوئیچ خنثی خارج از محدوده خودآزمایی است
نیزهP1710سنسور دمای روغن گیربکس معیوب است ، اما مقدار آن در محدوده مورد انتظار است
نیزهP1711سنسور دمای روغن گیربکس خارج از محدوده خودآزمایی است
نیزهP1712عملکرد غیر عادی مدار سیگنال کاهش گشتاور
نیزهP1713ولتاژ سنسور دمای روغن گیربکس بسیار کم است اما در محدوده مشخص شده است
نیزهP1714سیگنال سنسور القایی برقی A را انتخاب کنید
نیزهP1715سنسور القایی سیگنال B شیر برقی را انتخاب کنید
نیزهP1716سیگنال سنسور القایی سلونوئید C را انتخاب کنید
نیزهP1717سیگنال سنسور القایی سلونوئید D را انتخاب کنید
نیزهP1718ولتاژ سنسور دمای روغن گیربکس بسیار زیاد است اما در محدوده مشخص شده است
نیزهP1719سیگنال گشتاور موتور
نیزهP1720سنسور سرعت خودرو
نیزهP1721نسبت دنده 1 اشتباه (مزدا)
نیزهP1722نادرست نسبت دنده 2 (مزدا) یا سرعت حرکت (جگوار)
نیزهP1723نسبت دنده 3 اشتباه (مزدا)
نیزهP1724نسبت دنده 4 اشتباه (مزدا)
نیزهP1725افزایش ناکافی دور موتور در حین خودآزمایی
نیزهP1726کاهش ناکافی دور موتور در حین خودآزمایی یا شتاب گیری (جگوار)
نیزهP1727واکنش به سیگنال ولتاژ القایی شیر برقی چرخه ای کلاچ
نیزهP1728لغزش دنده معیوب
نیزهP1729قطع کننده مدار مینیاتوری 4X4
نیزهP1730نقص در کنترل انتقال 2 ، 3 ، 5 (جگوار)
نیزهP1731خطا در تعویض دنده اول
نیزهP1732خطا در تعویض دنده سوم دوم
نیزهP1733خطا در تغییر دنده سوم به چهارم
نیزهP17344-5 نقص در انتخاب یا نقص مکانیسم تعویض دنده (جگوار)
نیزهP1735خرابی مدار سوئیچ دنده اول (مزدا)
نیزهP1736خرابی مدار سوئیچ دنده دوم (مزدا)
نیزهP1737شیر برقی قفل شونده (مزدا)
نیزهP1738خطای انتخاب زمان (مزدا)
نیزهP1739شیر برقی ضد لغزش (مزدا)
نیزهP1740سیستم کلاچ مبدل گشتاور کار می کند یا کلاچ قفل شده است
نیزهP1741خطا در مدار شیر برقی کلاچ مبدل گشتاور یا مدار باز شیر برقی مبدل گشتاور
نیزهP1742گیربکس گشتاور مبدل شیر برقی گیر کرده است
نیزهP1743گیربکس گشتاور مبدل شیر برقی گیر کرده است
نیزهP1744سیستم کلاچ مبدل گشتاور کار می کند یا کلاچ قفل شده است
نیزهP1745مدار کنترل فشار الکترونیکی
نیزهP1746شیر برقی باز کنترل فشار A
نیزهP1747اتصال کوتاه شیر برقی کنترل فشار A
نیزهP1748مدار کنترل فشار الکترونیکی
نیزهP1749شیر برقی خطای فرمان فشار کم
نیزهP1751Shift Select Solenoid A Performance
نیزهP1752شیر برقی انتخاب چرخ دنده مدار باز یا بسته
نیزهP1754خطای الکتریکی سلونوئید کلاچ اینرسی
نیزهP1756سوپاپ شیر برقی شیفت دوم معیوب است
نیزهP1757شیر برقی B را انتخاب کنید: مدار باز یا بسته
نیزهP1758جریان سیستم کنترل شیر برقی فشار اشتباه (جگوار)
نیزهP17592-4 خرابی سوپاپ ترمز خوب (مزدا)
نیزهP1760اتصال کوتاه شیر برقی به صورت متناوب
نیزهP1761انتخاب شیر برقی ظرفیت C
نیزهP1762عدم قطع خط بارانداز
نیزهP1763چراغ سیگنال با قابلیت بکسل کوتاه باتری و XNUMXWD
نیزهP1764مدار چراغ هشدار برای یدک کشیدن خودرو XNUMXWD
نیزهP1765سوم شیر برقی کنترل ، مدار باز دوم یا مدار بسته
نیزهP1766شیر برقی انتخاب ظرفیت D
نیزهP1767زنجیره کلاچ مبدل گشتاور
نیزهP1768ورودی حالت عملیاتی / عادی / زمستانی
نیزهP1769مدار مدولاسیون گشتاور
نیزهP1770شیر برقی (چرخ آزاد) حلقه باز یا بسته
نیزهP1771ولتاژ مدار حداکثر موقعیت دریچه گاز
نیزهP1772حداقل ولتاژ مدار موقعیت دریچه گاز پایین
نیزهP1775خرابی MIL گیربکس یا مدار سیگنال قطع گشتاور شماره 1 (مزدا)
نیزهP1776سیگنال درخواست کاهش گشتاور در مدار شماره 2
نیزهP1777مدار بازخورد مدار کاهش گشتاور
نیزهP1778زنجیره ورودی / خروجی معکوس (جگوار)
نیزهP1779مدار مهار اضافه بار از محدوده های تشخیص خود فراتر می رود.
نیزهP1780Shift Switch Circuit (O / D Cancel) خارج از محدوده تشخیص خود
نیزهP1781مدار 4X4L خارج از محدوده خودآزمایی
نیزهP1782عملکرد / صرفه جویی در مدار خارج از محدوده خودآزمایی
نیزهP1783وضعیت گرمای بیش از حد گیربکس
نیزهP1784خرابی مکانیکی گیربکس - اول و عقب
نیزهP1785خرابی مکانیکی گیربکس - اول و دوم
نیزهP1786خطای تعویض دنده سوم
نیزهP1787خطای تعویض دنده دوم
نیزهP1788مدار باز شیر برقی کلاچ اینرسی
نیزهP1789اتصال کوتاه در مدار شیر برقی کلاچ اینرسی
نیزهP1790ولتاژ سنسور موقعیت دریچه گاز
نیزهP1791گوشه پروانه
نیزهP1792حلقه باز یا بسته فشار جوی
نیزهP1793مدار هوای ورودی (مزدا) یا نقص سیستم احتراق> 16 ، <7 ولت (جگوار)
نیزهP1794ولتاژ باتری
نیزهP1795حداقل الگوی تغییر (مزدا) یا سطح CAN ناسازگار است
نیزهP1796مدار سوئیچ ضربه (مزدا) یا مدار کنترل کننده CAN (اتوبوس خاموش) (جگوار)
نیزهP1797سوئیچ موقعیت پدال کلاچ / سوئیچ خنثی یا مدار TCM / ECM CAN (جگوار)
نیزهP1798خرابی مدار دمای خنک کننده (مزدا) یا TCM / INST CAN (جگوار)
نیزهP1799خرابی مدار سوئیچ نگهدارنده (مزدا) یا مدار CAN TCM / ABS (جگوار)
نیزهP1802بستن کلید ایمنی قفل کلاچ گیربکس روی باتری
نیزهP1803بستن کلید ایمنی قفل کلاچ گیربکس روی زمین
نیزهP1804مدار نشانگر XNUMXWD گنجانده شده است
نیزهP1806نشانگر دنده بالا باتری کوتاه تا 4X4
نیزهP1807زنجیره درایو چهار چرخ محرک به زمین کوتاه می شود
نیزهP1808مدار نشانگر XNUMXWD با دنده های کم درگیر
نیزهP1810اتصال مدار XNUMXWD با سرعت پایین به باتری کوتاه می شود
نیزهP1811سیگنال 4X4 کم (ترخیص پایین) کم است
نیزهP1812نمودار درج چهار چرخ محرک
نیزهP1815زنجیره درایو چهار چرخ محرک به زمین کوتاه می شود
نیزهP1816سوئیچ تشخیص موقعیت مورد غیرفعال
نیزهP1819بستن کلید ایمنی خنثی روی باتری
نیزهP1820انتقال مدار سیم پیچ رله از XNUMXWD به پایین به XNUMXWD
نیزهP1822مدار سیم پیچ رله شیفت از چهار چرخ محرک به دنده پایین به چهار چرخ محرک به باتری کوتاه می شود
نیزهP1824مدار رله کلاچ XNUMXWD
نیزهP1826مدار رله کلاچ XNUMXWD
نیزهP1827رله کلاچ Underdrive برای گیربکس XNUMXWD
نیزهP1828تغییر مدار سیم پیچ رله از XNUMXWD به XNUMXWD در دنده های کم
نیزهP1830مدار سیم پیچ رله شیفت از چهار چرخ محرک به چهار چرخ در دنده های کم به باتری کوتاه می شود
نیزهP1832مدار شیر برقی 4WD Transfer Case Transfer Case
نیزهP1833قطع اتصال مدار برای تأیید قفل دیفرانسیل مورد انتقال
نیزهP1834مدار شیر برقی 4WD Transfer Case Transfer Case
نیزهP1835شیر برقی برای قفل دیفرانسیل واحد انتقال: کوتاه تا منفی
نیزهP1836مدار سنسور سرعت شفت جلو را انتقال دهید
نیزهP1837مدار سنسور سرعت محور واحد عقب انتقال
نیزهP1838زنجیره انتخابگر چهار چرخ محرک
نیزهP1843قطع اتصال مدار برای تأیید قفل دیفرانسیل مورد انتقال
نیزهP1844سوئیچ معکوس قفل دیفرانسیل مورد انتقال: کوتاه به مثبت
نیزهP1845سوئیچ معکوس قفل دیفرانسیل مورد انتقال: کوتاه به مثبت
نیزهP1846نقص در مدار A صفحه تماس واحد انتقال
نیزهP1847نقص در مدار A صفحه تماس واحد انتقال
نیزهP1849صفحه تماس A انتقال: اتصال کوتاه به منفی
نیزهP1850صفحه تماس واحد انتقال ، مدار B
نیزهP1851صفحه تماس واحد انتقال ، مدار B
نیزهP1852صفحه تماس واحد انتقال ، مدار B
نیزهP1853صفحه تماس B دستگاه انتقال: اتصال کوتاه به منفی
نیزهP1854زنجیره صفحه تماس واحد انتقال C
نیزهP1855زنجیره صفحه تماس واحد انتقال C
نیزهP1857صفحه تماس C واحد تعویض دنده: کوتاه تا منفی
نیزهP1858صفحه تماس واحد انتقال ، مدار D
نیزهP1859صفحه تماس واحد انتقال ، مدار D
نیزهP1861صفحه تماس D واحد تعویض دنده: کوتاه تا منفی
نیزهP1863مدار باز منبع تغذیه صفحه تماس واحد انتقال
نیزهP1865اتصال کوتاه به منفی صفحه تماس منبع تغذیه
نیزهP1866مشکلات سیستم انتقال نیرو
نیزهP1867طرح درخواست تماس گروه انتقال
نیزهP1868مدار چراغ هشدار گیربکس تمام چرخ محرک
نیزهP1869چراغ کنترل گیربکس اتوماتیک چهار چرخ محرک: اتصال کوتاه به منفی
نیزهP1874سنسور هال مدار منبع تغذیه گیربکس اتوماتیک
نیزهP1875اتصال کوتاه مدار منبع تغذیه گیربکس اتوماتیک به علاوه سنسور هال
نیزهP1876شیر برقی دو طرفه مدار باز یا بسته مدار انتقال
نیزهP1877شیر برقی دو طرفه مدار باز یا بسته مدار انتقال
نیزهP1878مدار شیر برقی خاموش کننده انتقال
نیزهP1879مدار باز شیر برقی چهار چرخ محرک شامل مدار باز است
نیزهP1880مدار باز شیر برقی چهار چرخ محرک: اتصال کوتاه به منفی
نیزهP1881مدار ورودی سوئیچ سطح خنک کننده پایین
نیزهP1882مدار ورودی سوئیچ سطح خنک کننده پایین
نیزهP1883مدار چراغ هشدار دهنده مایع خنک کننده پایین
نیزهP1884مدار چراغ هشدار دهنده مایع خنک کننده پایین
نیزهP1885مدار باز شیر برقی چهار چرخ محرک: اتصال کوتاه به منفی
نیزهP1886مشکلات سیستم انتقال نیرو
نیزهP1891بازگشت به محفظه انتقال صفحه تماس با زمین باز است
نیزهP1892مدار خروجی گیربکس بلوک مکانیکی اتوماتیک با چهار چرخ محرک 4X4
نیزهP1893خروجی واحد مکانیکی 4X4 گیربکس اتوماتیک چهار چرخ محرک کوتاه است و مثبت است
نیزهP1900سنسور سرعت خروجی چشمک زن یا فن خنک کننده (نیسان)
نیزهP1901سنسور سرعت شفت توربین متناوب
نیزهP1902مدار کنترل رله سلونوئید فشار پایین (آلیسون)
نیزهP1903مدار شیر برقی ولتاژ پایین فشار پایین
نیزهP1904ولتاژ بالا در مدار شیر برقی underdrive
نیزهP1906رله تحریک Kick-down باز یا کوتاه به زمین (A4LD)
نیزهP1907رله نگهدارنده باز یا کوتاه به زمین (A4LD)
نیزهP1908باز یا اتصال کوتاه شیر برقی کنترل فشار انتقال (A4LD)
نیزهP1909باز یا اتصال کوتاه سنسور دمای روغن گیربکس (A4LD)
نیزهP2070شیر کنترل منیفولد ورودی باز مانده است
نیزهP2071شیر کنترل منیفولد ورودی بسته شده است
نیزهP2077سطح سیگنال پایین در موقعیت سنسور / سوئیچ سوپاپ تنظیم منیفولد ورودی
نیزهP2078سطح سیگنال بالا در موقعیت سنسور / سوئیچ سوپاپ تنظیم منیفولد ورودی
نیزهP2122مدار A سنسور موقعیت پدال گاز
نیزهP2123مدار A سنسور موقعیت پدال گاز
نیزهP2127مدار B سنسور موقعیت پدال گاز
نیزهP2128مدار B سنسور موقعیت پدال گاز
نیزهP2138مدار A سنسور موقعیت پدال گاز
نیزهP2288فشار کنترل نازل بیشتر از حد مورد انتظار است
نیزهP2291فشار کنترل انژکتور در شروع بسیار کم است
نیزهP2336محدوده کنترل ضربه در سیلندر 1 رسیده است
نیزهP2337محدوده کنترل ضربه در سیلندر 2 رسیده است
نیزهP2338محدوده کنترل ضربه در سیلندر 3 رسیده است
نیزهP2339محدوده کنترل ضربه در سیلندر 4 رسیده است
نیزهU1000اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1001اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1002اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1003اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1004اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1005اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1006اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1007اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1008داده گشتاور موتور نامعتبر یا مفقود شده است.
نیزهU1009داده گشتاور موتور نامعتبر یا مفقود شده است.
نیزهU1010داده های ورودی هوای موتور مفقود یا معتبر نیست.
نیزهU1011داده های ورودی هوای موتور مفقود یا معتبر نیست.
نیزهU1012اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1013اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1014اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1015اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1016اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1017اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1018سیگنال موقعیت دریچه گاز اصلی از یک ماژول در شبکه ارتباطی گم شده یا نامعتبر است
نیزهU1019سیگنال موقعیت دریچه گاز اصلی از یک ماژول در شبکه ارتباطی گم شده یا نامعتبر است
نیزهU1021اطلاعات کلاچ A / C مفقود شده یا نامعتبر است
نیزهU1022اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1023سیگنال دور موتور نامعتبر یا مفقود شده از ماژول در شبکه ارتباطی است
نیزهU1024اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1025اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1026اطلاعات دور موتور نامعتبر یا مفقود شده است
نیزهU1027اطلاعات دور موتور نامعتبر یا مفقود شده است
نیزهU1028اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1029سیگنال سرعت خودرو گم شده یا نامعتبر است.
نیزهU1030داده های نامعتبر یا مفقود شده برای آزمایش 1 (پروتکل استاندارد جهانی)
نیزهU1031داده های نامعتبر یا مفقود شده برای آزمایش 1 (پروتکل استاندارد جهانی)
نیزهU1032اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1033اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1034اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1035اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1036اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1037اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1038اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1039سیگنال سرعت خودرو گم شده یا نامعتبر است.
نیزهU1040اطلاعات سرعت خودرو نامعتبر است.
نیزهU1041سیگنال سرعت خودرو گم شده یا نامعتبر است.
نیزهU1042داده های نامعتبر یا مفقود برای کنترل کشش
نیزهU1043داده های نامعتبر یا مفقود برای کنترل کشش
نیزهU1044اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1045اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1046اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1047اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1048اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1049اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1050اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1051سیگنال سوئیچ روشن / خاموش ترمز گم شده یا نامعتبر است
نیزهU1052اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1054اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1055اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1056داده های نامعتبر یا مفقود برای پیکربندی خودرو
نیزهU1057داده های نامعتبر یا مفقود برای پیکربندی خودرو
نیزهU1058اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1059داده های موقعیت دنده نامعتبر است
نیزهU1060اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1061اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1062اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1063اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1064اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1065اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1066اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1067سیگنال نامعتبر یا مفقود شده از سنسور موقعیت اهرم گیرنده گیربکس اتوماتیک از ماژول در شبکه ارتباطی
نیزهU1068اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1069اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1070اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1071پروتکل استاندارد جهانی برای سنسورهای موتور معتبر یا مفقود شده است
نیزهU1072اطلاعات نامعتبر برای خنک کننده موتور
نیزهU1073اطلاعات دمای خنک کننده موتور نامعتبر است.
نیزهU1074اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1076اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1077اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1078اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1079اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1080اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1081اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1082اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1083اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1084اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1085اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1086اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1087اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1088اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1089اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1090اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1091اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1092اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1093اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1094اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1095اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1096اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1097اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1098سیگنال کروز
نیزهU1099سیگنال کروز
نیزهU1100اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1101اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1102اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1103اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1104اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1105اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1106اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1107اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1108اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1109اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1110اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1111اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1112اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1113اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1114اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1115اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1116داده های مصرف انرژی نامعتبر یا مفقود شده است
نیزهU1117داده های مصرف انرژی نامعتبر یا مفقود شده است
نیزهU1118اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1119اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1120اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1121اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1122داده کیلومتر شمار نامعتبر است
نیزهU1123داده کیلومتر شمار نامعتبر است
نیزهU1124اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1125اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1126اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1127اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1128اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1129اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1130پروتکل استاندارد جهانی J1850 داده های نامعتبر یا مفقود شده برای سیستم قدرت است
نیزهU1131هیچ پاسخی در مورد وضعیت پمپ سوخت دریافت نشده است
نیزهU1132اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1133اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1134اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1135سیگنال سوئیچ احتراق دریافت نشده یا نامعتبر است
نیزهU1136داده های نامعتبر یا مفقود شده برای چراغ ها
نیزهU1137داده های نامعتبر یا مفقود شده برای چراغ ها
نیزهU1138اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1139اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1140اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1141اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1142اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1143اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1144اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1145اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1146اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1147ارتباط با پروتکل استاندارد جهانی ناموفق بود
نیزهU1148اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1149اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1150اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1151اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1152اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1153اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1154اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1155اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1156اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1157اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1158اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1159اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1160اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1161اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1162اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1163اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1164اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1165اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1166اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1167اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1168اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1169اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1170اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1171اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1172اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1173اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1174اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1175اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1176اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1177اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1178اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1179اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1180داده های نامعتبر یا مفقود شده برای عملکردهای راه اندازی (حافظه)
نیزهU1181داده های نامعتبر یا مفقود شده برای عملکردهای راه اندازی (حافظه)
نیزهU1182اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1183اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1184اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1185اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1186اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1187اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1188اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1189اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1190اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1191اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1192اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1193اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1194داده های نامعتبر یا مفقود شده برای آینه عقب
نیزهU1195داده های نامعتبر یا مفقود شده برای آینه عقب
نیزهU1196اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1197اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1198داده های سیگنال باز درب عقب نامعتبر یا مفقود شده از یک ماژول در شبکه ارتباطی
نیزهU1199داده های نامعتبر یا مفقود برای دسترسی خارجی (دروازه بان)
نیزهU1200اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1201چراغ وضعیت خارجی نامعتبر یا مفقود شده در ماژول شبکه ارتباطی
نیزهU1202اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1203سیگنال همگام سازی چراغ های جلو نامعتبر یا مفقود شده از ماژول در شبکه ارتباطی
نیزهU1204اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1205اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1206سیگنال نور ورودی نامعتبر یا مفقود شده از ماژول در شبکه ارتباطی است.
نیزهU1207اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1208اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1209اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1210داده های نامعتبر یا مفقود شده برای سیستم ایمنی مسافران
نیزهU1211داده های نامعتبر یا مفقود شده برای سیستم ایمنی مسافران
نیزهU1212سیگنال صندلی قدرت سمت راننده نامعتبر است یا در ماژول شبکه ارتباطی وجود ندارد
نیزهU1213نشانی سیگنال نامعتبر یا مفقود نشسته از یک ماژول در شبکه ارتباطی
نیزهU1214اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1215اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1216داده های خطای نور محیط نامعتبر یا مفقود شده است
نیزهU1217داده های خطای نور محیط نامعتبر یا مفقود شده است
نیزهU1218داده های نور محیط نامعتبر یا مفقود شده است
نیزهU1219داده های نور محیط نامعتبر یا مفقود شده است
نیزهU1220اطلاعات خرابی روشنایی داخلی نامعتبر یا مفقود شده است
نیزهU1221اطلاعات خرابی روشنایی داخلی نامعتبر یا مفقود شده است
نیزهU1222اطلاعات روشنایی داخلی نامعتبر یا مفقود شده است
نیزهU1223اطلاعات روشنایی داخلی نامعتبر یا مفقود شده است
نیزهU1224اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1225اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1226اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1227اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1228اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1229اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1230اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1231اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1232اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1233اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1234داده های نمایش نامعتبر یا مفقود شده است
نیزهU1235داده های نمایش نامعتبر یا مفقود شده است
نیزهU1236سیگنال عملکرد حافظه نامعتبر یا مفقود از یک ماژول در شبکه ارتباطی است
نیزهU1237سیگنال عملکرد حافظه نامعتبر یا مفقود از یک ماژول در شبکه ارتباطی است
نیزهU1238اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1239اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1240اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1241اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1242اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1243اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1244اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1245اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1246اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1247اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1248اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1249اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1250اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1251اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1252اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1253اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1254اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1255اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1256هیچ پاسخی از طرف آزمایش کننده وجود ندارد
نیزهU1260مدار تک قطبی (+)
نیزهU1261مدار تک قطبی (-)
نیزهU1262کانال انتقال داده ها مطابق پروتکل استاندارد جهانی
نیزهU1263اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1308سیگنال گشتاور واقعی نامعتبر یا مفقود شده از ماژول در شبکه ارتباطی
نیزهU1341سیگنال سرعت خودرو گم نشده یا نامعتبر است
نیزهU1430عملیات خواندن اطلاعات سیستم قدرت نامعتبر یا مفقود شده است
نیزهU1451سیگنال وضعیت سیستم دزدگیر ضد سرقت دریافت نشد - موتور خاموش است
نیزهU1612هیچ پاسخی از یک ماژول در شبکه ارتباطی به درخواست داده های خاص وجود ندارد
نیزهU1715ولتاژ باتری
نیزهU1736هیچ پاسخی از یک ماژول در شبکه ارتباطی به درخواست داده های خاص وجود ندارد
نیزهU1738هیچ پاسخی از یک ماژول در شبکه ارتباطی به درخواست داده های خاص وجود ندارد
نیزهU1739هیچ پاسخی از یک ماژول در شبکه ارتباطی به درخواست داده های خاص وجود ندارد
نیزهU1750هیچ پاسخی از یک ماژول در شبکه ارتباطی به درخواست داده های خاص وجود ندارد
نیزهU1751اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU1794هیچ پاسخی از یک ماژول در شبکه ارتباطی به درخواست داده های خاص وجود ندارد
نیزهU1797هیچ پاسخی از یک ماژول در شبکه ارتباطی به درخواست داده های خاص وجود ندارد
نیزهU1798هیچ پاسخی از یک ماژول در شبکه ارتباطی به درخواست داده های خاص وجود ندارد
نیزهU1806هیچ پاسخی از یک ماژول در شبکه ارتباطی به درخواست داده های خاص وجود ندارد
نیزهU1812هیچ پاسخی از یک ماژول در شبکه ارتباطی به درخواست داده های خاص وجود ندارد
نیزهU1834هیچ پاسخی از یک ماژول در شبکه ارتباطی به درخواست داده های خاص وجود ندارد
نیزهU1900نقص در گذرگاه ارتباطی CAN (سیستم ضد سرقت منفعل)
نیزهU1950اتوبوس ارتباطی UBP
نیزهU2000هیچ پاسخی از دستگاه صوتی نصب شده روی شاسی (شاسی صوتی از راه دور)
نیزهU2001از دستگاه نوار کاست پاسخی داده نشد
نیزهU2002بدون پاسخ از قاب سیستم صوتی
نیزهU2003سیستم صوتی - دستگاه CD / DJ پاسخ نمی دهد
نیزهU2004هیچ پاسخی از یک ماژول در شبکه ارتباطی به درخواست داده های خاص وجود ندارد
نیزهU2005ماژول داخلی پنل کنترل صدا پاسخ نمی دهد
نیزهU2006هیچ پاسخی از یک ماژول در شبکه ارتباطی به درخواست داده های خاص وجود ندارد
نیزهU2007هیچ پاسخی از سیستم ناوبری ماهواره ای که در سیستم صوتی تعبیه شده است وجود ندارد
نیزهU2008سیستم صوتی - سیستم تلفن پاسخ نمی دهد
نیزهU2009هیچ پاسخی از یک ماژول در شبکه ارتباطی به درخواست داده های خاص وجود ندارد
نیزهU2010ماژول پاسخ نمی دهد (پروتکل غیر استاندارد)
نیزهU2011داده / خطای نامعتبر دریافت شده است
نیزهU2013ماژول قطب نما پاسخ نمی دهد
نیزهU2014هیچ پاسخی از واحد صوتی superbass وجود ندارد
نیزهU2015نمودار اتصال کامپیوتر بالا سفر
نیزهU2016نمودار اتصال کامپیوتر بالا سفر
نیزهU2017سنسور ضربه جانبی ، خرابی انتقال (سمت راننده)
نیزهU2018سنسور ضربه جانبی ، خرابی انتقال (سمت سرنشین)
نیزهU2019ماژول پست صوتی پاسخ نمی دهد
نیزهU2020تقویت کننده مرکز صوتی پاسخ نمی دهد
نیزهU2022خرابی شبکه ارتباطی خودرو
نیزهU2023خرابی شبکه ارتباطی خودرو
نیزهU2024هیچ پاسخی از یک ماژول در شبکه ارتباطی به درخواست داده های خاص وجود ندارد
نیزهU2025هیچ پاسخی از یک ماژول در شبکه ارتباطی به درخواست داده های خاص وجود ندارد
نیزهU2026هیچ پاسخی از یک ماژول در شبکه ارتباطی به درخواست داده های خاص وجود ندارد
نیزهU2027داده گشتاور موتور نامعتبر یا مفقود شده است.
نیزهU2028پیوند سنسور تصادف ایربگ جانبی (سمت چپ)
نیزهU2150اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU2152اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU2160اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU2195اتوبوس ارتباطی J1850
نیزهU2196داده های نامعتبر برای دور موتور
نیزهU2197اطلاعات سرعت خودرو نامعتبر است.
نیزهU2198داده های مصرف سوخت نامعتبر است
نیزهU2199اطلاعات نامعتبر برای خنک کننده موتور
نیزهU2200داده کیلومتر شمار نامعتبر است
نیزهU2201داده های نامعتبر برای دمای محیط
نیزهU2226اتوبوس ارتباطی UBP
نیزهU2306تغییر وضعیت موقعیت PRNDL نامعتبر است
نیزهU2338اتوبوس ارتباطی UBP
نیزهU2362اتوبوس ارتباطی UBP
نیزهU2366اتوبوس ارتباطی UBP
نیزهU2367اتوبوس ارتباطی UBP
نیزهU2500اتوبوس ارتباطی CAN
نیزهU2502شبکه ارتباطی خودرو
نیزهU2503پیام CAN در صفحه ابزار وجود ندارد
نیزهU2504سیگنال ABS گم شده است
نیزهU2505شبکه ارتباطی خودرو
نیزهU2506سیگنال CRUISE
نیزهU2507شبکه ارتباطی خودرو
نیزهU2508سیگنال ABS گم شده است
نیزهU2510اطلاعات ایمنی نامعتبر از PCM (واحد کنترل موتور)
نیزهU2511اتوبوس ارتباطی CAN
نیزهU2512اطلاعات دور موتور نامعتبر یا مفقود شده است
نیزهU2513داده های موقعیت دنده نامعتبر است
نیزهU2514سیگنال سرعت خودرو گم شده یا نامعتبر است.
نیزهU2515سیگنال CRUISE
نیزهU2516اتوبوس ارتباطی CAN
نیزهU2517اتوبوس ارتباطی CAN
نیزهU2518اتوبوس ارتباطی CAN
نیزهU2519اتوبوس ارتباطی CAN
نیزهU2520اتوبوس ارتباطی CAN
نیزهU2521اتوبوس ارتباطی CAN
نیزهU2522ارتباط از دست رفته بین ABS ECU و ماژول کنترل انتقال
نیزهU2523ارتباط از دست رفته بین ABS ECU و ماژول کنترل موتور
نیزهU2524اتوبوس ارتباطی CAN
نیزهU2525اتوبوس ارتباطی CAN
نیزهU2526اتوبوس ارتباطی CAN
نیزهU2602شبکه ارتباطی خودرو
نیزهU2603شبکه ارتباطی خودرو
نیزهU2604شبکه ارتباطی خودرو
نیزهU2605شبکه ارتباطی خودرو
نیزهU2606شبکه ارتباطی خودرو
نیزهU2607شبکه ارتباطی خودرو
مقالات مشابه
اصلی » کدهای خطای کارخانه لانچیا