برند ماشینکد خطامقدار خطا
لامبورگینیP1102HO2S - ولتاژ بالا مدار بخاری 11
لامبورگینیP1105HO2S - ولتاژ بالا مدار بخاری 12
لامبورگینیP1115HO2S - ولتاژ پایین مدار بخاری 11
لامبورگینیP1117HO2S - ولتاژ پایین مدار بخاری 12
لامبورگینیP1123سیستم هوای تطبیقی ​​بلند مدت کم است
لامبورگینیP1124سیستم هوای تطبیقی ​​بلند مدت سوخت بالا است
لامبورگینیP1127سیستم هوای تکثیر سوخت بلند مدت کم است
لامبورگینیP1128بلند مدت سیستم هوای ضرب تریم سوخت بالا
لامبورگینیP1140چک متقابل محاسبه بار
لامبورگینیP1170ولتاژ مدار HO2S - 11 در محدوده متوسط ​​گیر کرده است
لامبورگینیP1195EGR تقویت کننده یا خطای مدار سنسور فشار
لامبورگینیP1196خطای مدار راه اندازی سوئیچ احتراق
لامبورگینیP1213انژکتور سوخت 1 مدار ولتاژ بالا
لامبورگینیP1214انژکتور سوخت 2 مدار ولتاژ بالا
لامبورگینیP1215انژکتور سوخت 3 مدار ولتاژ بالا
لامبورگینیP1216انژکتور سوخت 4 مدار ولتاژ بالا
لامبورگینیP1225انژکتور سوخت 1 مدار ولتاژ پایین
لامبورگینیP1226انژکتور سوخت 2 مدار ولتاژ پایین
لامبورگینیP1227انژکتور سوخت 3 مدار ولتاژ پایین
لامبورگینیP1228انژکتور سوخت 4 مدار ولتاژ پایین
لامبورگینیP1250خطای مدار برقی کنترل کننده تنظیم فشار
لامبورگینیP1345سیگنال SGC (CMP) به PCM وجود ندارد
لامبورگینیP1386تست صفر کنترل سنسور ضربه
لامبورگینیP1401سیگنال مدار سلونوئید کنترل EGR کم است
لامبورگینیP1410ولتاژ بالا مدار برقی کنترل پاکسازی EVAP
لامبورگینیP1412سیگنال سنسور فشار افتراقی EGR کم است
لامبورگینیP1413سیگنال سنسور فشار دیفرانسیل EGR بالا است
لامبورگینیP1425ولتاژ پایین مدار برقی کنترل تصفیه EVAP
لامبورگینیP1449خطای شیر برقی شیر برش تخلیه قوطی
لامبورگینیP1455خطای مدار واحد ارسال مخزن سوخت
لامبورگینیP1458خطای سیگنال کلاچ کمپرسور تهویه مطبوع
لامبورگینیP1485خطای مدار برقی کنترل EGR Vent
لامبورگینیP1486خطای مدار برقی کنترل خلاء EGR
لامبورگینیP1487خطای مدار برقی سنسور تقویت کننده EGR
لامبورگینیP1510ولتاژ بالا سیم پیچ بسته شدن شیر کنترل هوا بیکار
لامبورگینیP1513ولتاژ پایین سیم پیچ بسته شدن شیر کنترل هوا بیکار
لامبورگینیP1515تدوین A/T به M/T
لامبورگینیP1523خطای مدار شیر برقی VICS
لامبورگینیP1552ولتاژ کم سیم پیچ بازکن سوپاپ کنترل هوا بیکار
لامبورگینیP1553ولتاژ بالا سیم پیچ بازکن شیر کنترل هوا بیکار
لامبورگینیP1606خطای مدار سیگنال سنسور شتاب دهنده شاسی
لامبورگینیP1608خطای داخلی PCM
لامبورگینیP1611مدار MIL درخواست ولتاژ پایین می کند
لامبورگینیP1614مدار درخواست ولتاژ بالا مدار
لامبورگینیP1616سیگنال سنسور شتاب دهنده شاسی ولتاژ پایین
لامبورگینیP1617سنسور شتاب دهنده شاسی سیگنال ولتاژ بالا
لامبورگینیP1624TCM به PCM MIL خطای مدار سیگنال را درخواست می کند
لامبورگینیP1655مرحله قدرت استفاده نشده "B"
لامبورگینیP1660گروه مرحله قدرت "B"
لامبورگینیP1665گروه مرحله قدرت "A"
لامبورگینیP1743خطای مدار برقی کلاچ مبدل گشتاور
لامبورگینیP1794خرابی باتری یا مدار
لامبورگینیP1797سوئیچ پدال کلاچ (MT) - یا - خطای مدار سوئیچ P/N
مقالات مشابه
اصلی » کدهای خطای کارخانه لامبورگینی