برند ماشینکد خطامقدار خطا
پلنگ خالدار امریکاییB1200دکمه فشار آب و هوا - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1201خرابی مدار فرستنده سوخت
پلنگ خالدار امریکاییB1202ارسال کننده سوخت: مدار باز است
پلنگ خالدار امریکاییB1204ارسال کننده سوخت: اتصال کوتاه به زمین
پلنگ خالدار امریکاییB1205خرابی مدار مونتاژ سوئیچ -1
پلنگ خالدار امریکاییB1209سوئیچ کنترل احتراق الکترونیکی 2 مونتاژ - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1213تعداد کلیدهای ضد سرقت برنامه ریزی شده کمتر از حداقل است
پلنگ خالدار امریکاییB1221خروجی بخاری صندلی چپ - بار باز
پلنگ خالدار امریکاییB1222خروجی بخاری صندلی راست - بار باز
پلنگ خالدار امریکاییB1231از آستانه شتاب طولی فراتر رفت
پلنگ خالدار امریکاییB1232خود کنترل سنسور شیب خراب می شود
پلنگ خالدار امریکاییB1233خرابی سنسور شکستن شیشه
پلنگ خالدار امریکاییB1234سوئیچ آینه کد نامعتبر است
پلنگ خالدار امریکاییB1235بازخورد شیشه درب ، خرابی
پلنگ خالدار امریکاییB1236بازخورد شیشه درب ، از دست دادن سیگنال
پلنگ خالدار امریکاییB1237بازخورد شیشه در ، خارج از محدوده
پلنگ خالدار امریکاییB1238تست بیش از حد دما
پلنگ خالدار امریکاییB1239محرک درب مخلوط جریان هوا - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1242محرک درب جریان هوا در گردش مجدد - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1246خرابی مدار سوئیچ پتانسیومتر پانل کم نور
پلنگ خالدار امریکاییP1315اشتباه در انتشار بیش از حد
پلنگ خالدار امریکاییP1316میزان اشتباه در بالای محدوده
پلنگ خالدار امریکاییP1335مدار سنسور موقعیت میل لنگ
پلنگ خالدار امریکاییP1336عملکرد مدار سنسور موقعیت میل بادامک (CMP)
پلنگ خالدار امریکاییP1338مدار ارتباط ماژول درایور پمپ سوخت (ماژول درایور پمپ سوخت)
پلنگ خالدار امریکاییP1339مدار ارتباط ماژول درایور پمپ سوخت (ماژول درایور پمپ سوخت)
پلنگ خالدار امریکاییP1340مدار B سنسور موقعیت میل بادامک
پلنگ خالدار امریکاییP1341سنسور موقعیت میل بادامک B محدوده مدار/عملکرد
پلنگ خالدار امریکاییP1361مدار اولیه سیم پیچ احتراق (سیلندر شماره 1)
پلنگ خالدار امریکاییP1362مدار اولیه سیم پیچ احتراق (سیلندر شماره 2)
پلنگ خالدار امریکاییP1363مدار اولیه سیم پیچ احتراق (سیلندر شماره 3)
پلنگ خالدار امریکاییP1364مدار اولیه سیم پیچ احتراق (سیلندر شماره 4)
پلنگ خالدار امریکاییP1365مدار اولیه سیم پیچ احتراق (سیلندر شماره 5)
پلنگ خالدار امریکاییP1366مدار اولیه سیم پیچ احتراق (سیلندر شماره 6)
پلنگ خالدار امریکاییP1367مانیتور احتراق (بانک A) // گروه نقص سیستم احتراق 1
پلنگ خالدار امریکاییP1368مانیتور احتراق (بانک B) // گروه خرابی سیستم احتراق 2
پلنگ خالدار امریکاییP1370افزایش RPM کافی در طول آزمایش Spark
پلنگ خالدار امریکاییP1371سیم پیچ احتراق اولیه (سیلندر شماره 1)
پلنگ خالدار امریکاییP1372سیم پیچ احتراق اولیه (سیلندر شماره 2)
پلنگ خالدار امریکاییP1373سیم پیچ احتراق اولیه (سیلندر شماره 3)
پلنگ خالدار امریکاییP1374سیم پیچ احتراق اولیه (سیلندر شماره 4)
پلنگ خالدار امریکاییP1375سیم پیچ احتراق اولیه (سیلندر شماره 5)
پلنگ خالدار امریکاییP1376سیم پیچ احتراق اولیه (سیلندر شماره 6)
پلنگ خالدار امریکاییP1380خرابی شیر برقی زمان بندی متغیر میل بادامک 1
پلنگ خالدار امریکاییP1381زمان بندی متغیر میل بادامک در حالت پیشرفته ، بانک 1
پلنگ خالدار امریکاییP1383زمان بندی متغیر میل بادامک نسبت به عقب افتاده ، بانک 1
پلنگ خالدار امریکاییP1384شیر برقی زمانبندی متغیر مدار مدار
پلنگ خالدار امریکاییP1385خرابی شیر برقی زمان بندی متغیر میل بادامک 2
پلنگ خالدار امریکاییP1386زمان بندی متغیر میل بادامک در حالت پیشرفته ، بانک 2
پلنگ خالدار امریکاییP1388زمان بندی متغیر میل بادامک نسبت به عقب افتاده ، بانک 2
پلنگ خالدار امریکاییP1392شیر برقی زمان بندی متغیر ورودی A ورودی کم
پلنگ خالدار امریکاییP1393شیر برقی زمانبندی متغیر ورودی بالا
پلنگ خالدار امریکاییP1396خرابی شیر برقی زمان متغیر سوپاپ B
پلنگ خالدار امریکاییP1397شیر برقی زمان متغیر ورودی B ورودی کم
پلنگ خالدار امریکاییP1398شیر برقی زمان متغیر ورودی B ورودی بالا
پلنگ خالدار امریکاییP1400مدار موقعیت EGR سوپاپ (باز یا کوتاه بستن سوپاپ)
پلنگ خالدار امریکاییP1401مدار موقعیت EGR سوپاپ (کوتاه به زمین باز می شود)
پلنگ خالدار امریکاییP1405سنسور بازخورد فشار دلتا شیلنگ بالادست را خاموش یا وصل کرده است
پلنگ خالدار امریکاییP1408مدار سنسور دما EGR
پلنگ خالدار امریکاییP1409مدار سوپاپ EGR
پلنگ خالدار امریکاییP1410مدار کنترل ورودی پاک کننده هوا
پلنگ خالدار امریکاییP1440EVAP Purge Valve باز است
پلنگ خالدار امریکاییP1441مدار سوپاپ EVAP
پلنگ خالدار امریکاییP1443مدار سوپاپ EVAP
پلنگ خالدار امریکاییP1447مدار سوپاپ EVAP
پلنگ خالدار امریکاییP1448مدار سوپاپ EVAP
پلنگ خالدار امریکاییP1450نمی توان خلاء مخزن سوخت را خنثی کرد
پلنگ خالدار امریکاییP1451نقص در مدار کنترل شیر خروجی سیستم کنترل تبخیر
پلنگ خالدار امریکاییP1453خرابی سوپاپ فشار مخزن سوخت
پلنگ خالدار امریکاییP1454سیستم EVAP
پلنگ خالدار امریکاییP1460نقص در مدار قطع کننده تهویه مطبوع گاز باز
پلنگ خالدار امریکاییP1461مدار سنسور فشار تهویه مطبوع ورودی بالا
پلنگ خالدار امریکاییP1462مدار کم سنسور فشار سیستم ورودی کم
پلنگ خالدار امریکاییP1463سنسور فشار تهویه مطبوع: تغییر فشار کافی نیست
پلنگ خالدار امریکاییP1464تقاضای تهویه مطبوع خارج از محدوده خودآزمایی است
پلنگ خالدار امریکاییP1474رله پمپ خنک کننده هوا شارژ
پلنگ خالدار امریکاییP1475خرابی آهسته فن های رادیاتور
پلنگ خالدار امریکاییP1476نقص در مدار موازی سریع طرفداران رادیاتور
پلنگ خالدار امریکاییP1496نقص عملکرد سیستم EVAP پیشرفته 1 (تست خلاء ناموفق بود ، بدون تغییر بازخورد)
پلنگ خالدار امریکاییP1500سنسور سرعت خودرو متناوب است
پلنگ خالدار امریکاییP1501سنسور سرعت خودرو خارج از محدوده خودآزمایی
پلنگ خالدار امریکاییP1502ورودی سرعت خودرو ناموفق بود ، خطای متناوب
پلنگ خالدار امریکاییP1506مدار کنترل سرعت بیکار (RPM کم ، بانک B)
پلنگ خالدار امریکاییP1507مدار کنترل سرعت بیکار (دور در دقیقه ، بانک B)
پلنگ خالدار امریکاییP1508مدار کنترل سرعت بیکار
پلنگ خالدار امریکاییP1509مدار کنترل سرعت بیکار
پلنگ خالدار امریکاییP1512سنسور موقعیت دریچه گاز سنسور بی سیم سوئیچ مدار
پلنگ خالدار امریکاییP1513سنسور موقعیت دریچه گاز سنسور بی سیم سوئیچ مدار
پلنگ خالدار امریکاییP1514پارک/موقعیت خنثی سوئیچ بار زیاد خنثی/درایو
پلنگ خالدار امریکاییP1516پارک تعویض دنده/نقص خنثی
پلنگ خالدار امریکاییP1517موتور کرانک پارک/نقص خنثی
پلنگ خالدار امریکاییP1532کنترل ارتباطات چندگانه ورودی B: خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییP1534مدار شاخص استقرار محدودیت
پلنگ خالدار امریکاییP1549سیستم القایی متغیر 1 ورودی کم/زیاد
پلنگ خالدار امریکاییP1567مدار خروجی کنترل سرعت
پلنگ خالدار امریکاییP1568کنترل سرعت قادر به نگه داشتن سرعت نیست
پلنگ خالدار امریکاییP1571سوئیچ ترمز
پلنگ خالدار امریکاییP1572سنسور پدال ترمز خارج از محدوده خودآزمایی است
پلنگ خالدار امریکاییP1573موقعیت دریچه گاز موجود نیست
پلنگ خالدار امریکاییP1574اختلاف سنسور موقعیت دریچه گاز بین سنسورها
پلنگ خالدار امریکاییP1576موقعیت پدال در دسترس نیست
پلنگ خالدار امریکاییP1577اختلاف سنسور موقعیت پدال بین سنسورها
پلنگ خالدار امریکاییP1580ماژول کنترل پیشرانه مانیتور دریچه گاز ساقط شده است
پلنگ خالدار امریکاییP1581خرابی مانیتور دریچه گاز الکترونیکی
پلنگ خالدار امریکاییP1582داده های مانیتور الکترونیکی دریچه گاز موجود است
پلنگ خالدار امریکاییP1583غیرفعال بودن کنترل سرعت مانیتور دریچه گاز الکترونیکی
پلنگ خالدار امریکاییP1584خرابی مدار ورودی واحد کنترل دریچه گاز
پلنگ خالدار امریکاییP1585خرابی واحد کنترل دریچه گاز
پلنگ خالدار امریکاییP1586نقص در موقعیت دریچه گاز واحد کنترل دریچه گاز
پلنگ خالدار امریکاییP1587خطای فرمان تعدیل شده در واحد کنترل دریچه گاز
پلنگ خالدار امریکاییP1588از دست دادن فنر بازگشت واحد کنترل دریچه گاز
پلنگ خالدار امریکاییP1589واحد کنترل دریچه گاز قادر به کنترل زاویه گاز مطلوب نیست
پلنگ خالدار امریکاییP1600از دست دادن قدرت KAM ، مدار باز است
پلنگ خالدار امریکاییP1601خطای ارتباط سریال ECM/TCM
پلنگ خالدار امریکاییP1603نقص EEPROM
پلنگ خالدار امریکاییP1605تست حافظه زنده را شکست دهید
پلنگ خالدار امریکاییP1606مدار خروجی رله کنترل ECM
پلنگ خالدار امریکاییP1607مدار خروجی MIL
پلنگ خالدار امریکاییP1608انتقال خودکار
پلنگ خالدار امریکاییP1609خطای ECM داخلی
پلنگ خالدار امریکاییP1611نقص هدف دریچه گاز 1
پلنگ خالدار امریکاییP1612خرابی افست دریچه گاز
پلنگ خالدار امریکاییP1621نقص در مدار ورودی بی حرکت موتور ماژول کنترل موتور
پلنگ خالدار امریکاییP1622ماژول کنترل موتور مشکل در کد ورودی بی حرکت موتور
پلنگ خالدار امریکاییP1627ولتاژ منبع تغذیه خارج از محدوده
پلنگ خالدار امریکاییP1629خرابی خط راست ژنراتور در خط راست
پلنگ خالدار امریکاییP1631خرابی درایور رله موتور دریچه گاز
پلنگ خالدار امریکاییP1632پیام CAN غیرقابل قبول است
پلنگ خالدار امریکاییP1633خرابی واحد پردازنده اصلی
پلنگ خالدار امریکاییP1634خرابی مدار کنترل کننده دریچه گاز
پلنگ خالدار امریکاییP1635نسبت تایر/محور خارج از محدوده قابل قبول
پلنگ خالدار امریکاییP1636خطای ارتباط تراشه القایی
پلنگ خالدار امریکاییP1637می توانید مدار/شبکه ​​ماژول کنترل ECM/ABS را پیوند دهید
پلنگ خالدار امریکاییP1638می توانید مدار/شبکه ​​ECM/INSTM را پیوند دهید
پلنگ خالدار امریکاییP1641رله پمپ سوخت شماره 1
پلنگ خالدار امریکاییP1642CAN Link Circuit
پلنگ خالدار امریکاییP1643CAN پیوند ماژول کنترل موتور/مدار کنترل ماژول انتقال/شبکه
پلنگ خالدار امریکاییP1646رله پمپ سوخت شماره 2
پلنگ خالدار امریکاییP1647تراشه کنترل سنسور خطی O2 (بانک 2)
پلنگ خالدار امریکاییP1648تراشه ورودی سنسور ضربه
پلنگ خالدار امریکاییP1649حافظه فلش - اختلال در مانیتورینگ FCCP
پلنگ خالدار امریکاییP1650سوئیچ فشار فرمان فرمان خارج از محدوده خودآزمایی است
پلنگ خالدار امریکاییP1651خرابی ورودی سوئیچ فشار فرمان فرمان
پلنگ خالدار امریکاییP1656خرابی تقویت کننده برای خرابی مدار سنسور سوپاپ
پلنگ خالدار امریکاییP1657خرابی درایور رله موتور دریچه گاز
پلنگ خالدار امریکاییP1658خرابی رله موتور دریچه گاز
پلنگ خالدار امریکاییP1671رله پمپ سوخت ثانویه
پلنگ خالدار امریکاییP1696CAN پیوند ماژول کنترل موتور/ماژول کروز کنترل مدار/شبکه
پلنگ خالدار امریکاییP1697مدار ورودی فاصله-کنترل کروز کنترل
پلنگ خالدار امریکاییP1700خرابی نامعین انتقال (نامعلوم به خنثی)
پلنگ خالدار امریکاییP1720مدار سرعت خودرو (متر)
پلنگ خالدار امریکاییP1722Stall Speed
پلنگ خالدار امریکاییP1726سرعت موتور بالا
پلنگ خالدار امریکاییP1730نقص کنترل چرخ دنده 2,3,5،XNUMX،XNUMX
پلنگ خالدار امریکاییP1731نسبت دنده ناسازگار
پلنگ خالدار امریکاییP1734نقص در کنترل دنده
پلنگ خالدار امریکاییP1739انتقال خودکار
پلنگ خالدار امریکاییP1745تنظیم کننده فشار 1
پلنگ خالدار امریکاییP1746تنظیم کننده فشار 2
پلنگ خالدار امریکاییP1747تنظیم کننده فشار 3
پلنگ خالدار امریکاییP1748تنظیم کننده فشار 5
پلنگ خالدار امریکاییP1758سیستم کنترل برقی فشار فشار جریان نادرست است
پلنگ خالدار امریکاییP1775ماژول کنترل انتقال مدار MIL
پلنگ خالدار امریکاییP1776سیگنال درخواست کاهش گشتاور
پلنگ خالدار امریکاییP1777مدار کاهش گشتاور
پلنگ خالدار امریکاییP1778مدار I/P معکوس انتقال
پلنگ خالدار امریکاییP1779کنترل بار
پلنگ خالدار امریکاییP1780انتقال خودکار
پلنگ خالدار امریکاییP1781انتقال خودکار
پلنگ خالدار امریکاییP1782انتقال خودکار
پلنگ خالدار امریکاییP1783انتقال خودکار
پلنگ خالدار امریکاییP1785انتقال خودکار
پلنگ خالدار امریکاییP1789خرابی منبع تغذیه
پلنگ خالدار امریکاییP1790انتقال خودکار
پلنگ خالدار امریکاییP1791انتقال خودکار
پلنگ خالدار امریکاییP1792انتقال خودکار
پلنگ خالدار امریکاییP1793خرابی منبع تغذیه
پلنگ خالدار امریکاییP1794انتقال خودکار
پلنگ خالدار امریکاییP1795سطح CAN ناسازگار
پلنگ خالدار امریکاییP1796انتقال خودکار
پلنگ خالدار امریکاییP1797خرابی مدار CAN TCM/ECM
پلنگ خالدار امریکاییP1798نقص مدار CAN TCM/INST
پلنگ خالدار امریکاییP1799خرابی مدار CAN TCM/ABS
پلنگ خالدار امریکاییP1882مدار سوئیچ سطح خنک کننده موتور کوتاه به زمین است
پلنگ خالدار امریکاییB1250در مدار مدار سنسور دمای خودرو خراب است
پلنگ خالدار امریکاییB1251در سنسور دمای خودرو - مدار باز
پلنگ خالدار امریکاییB1253در سنسور دمای خودرو - اتصال کوتاه به زمین
پلنگ خالدار امریکاییB1254خرابی مدار سنسور دمای هوای محیط
پلنگ خالدار امریکاییB1255سنسور دمای هوای محیط - مدار باز
پلنگ خالدار امریکاییB1257خطای اتصال کوتاه سنسور هوای محیط
پلنگ خالدار امریکاییB1258مدار باز سنسور خورشیدی یا خطای اتصال کوتاه اتصال کوتاه
پلنگ خالدار امریکاییB1259سنسور تابش خورشیدی - مدار باز است
پلنگ خالدار امریکاییB1260سنسور تابش خورشیدی - اتصال کوتاه به باتری
پلنگ خالدار امریکاییB1261سنسور تابش خورشیدی - اتصال کوتاه به زمین
پلنگ خالدار امریکاییB1262خرابی سرو موتور موتور یخ زدایی
پلنگ خالدار امریکاییB1263سرو موتور موتور تهویه - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1264سروو موتور پا - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1265سروو موتور بای پس هوای سرد - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1266سروو موتور ورودی هوای چپ - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1267سروو موتور ورودی هوای راست - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1268پتانسیومتر سرو موتور یخ زدایی - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1271پتانسیومتر یخ زدایی سروو موتور - اتصال کوتاه به زمین
پلنگ خالدار امریکاییB1272پتانسیومتر سرو موتور Vent - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1275پتانسیومتر سرو موتور Vent - اتصال کوتاه به زمین
پلنگ خالدار امریکاییB1276مدار باز پتانسیومتر پا یا خطای اتصال کوتاه
پلنگ خالدار امریکاییB1280پتانسیومتر سروو موتور سرد هوا - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1283پتانسیومتر سروو موتور سرد هوا - اتصال کوتاه به زمین
پلنگ خالدار امریکاییB1284پتانسیومتر سروو موتور ورودی هوای چپ - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1287پتانسیومتر سروو موتور ورودی هوای چپ - اتصال کوتاه به زمین
پلنگ خالدار امریکاییB1291پتانسیومتر سروو موتور ورودی هوای راست - اتصال کوتاه به زمین
پلنگ خالدار امریکاییB1292رله کنترل آب و هوا - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1294رله کنترل آب و هوا - اتصال کوتاه به باتری
پلنگ خالدار امریکاییB1297منبع تغذیه سنسور 5 ولت - خطای مدار باز
پلنگ خالدار امریکاییB1298منبع تغذیه سنسور 5 ولت - خطای اتصال کوتاه
پلنگ خالدار امریکاییB1299منبع تغذیه سنسور 5 ولت - اتصال کوتاه کوتاه خطا
پلنگ خالدار امریکاییB1300قفل درب برق - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1309قفل درب برقی - اتصال کوتاه به زمین
پلنگ خالدار امریکاییB1310قفل درب برق - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1312چراغ جلو - اتصال کوتاه به باتری
پلنگ خالدار امریکاییB1313سیم پیچ رله صرفه جویی در باتری - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1314سیم پیچ رله صرفه جویی در باتری - مدار باز است
پلنگ خالدار امریکاییB1315اتصال کوتاه سیم پیچ رله صرفه جویی در باتری به باتری
پلنگ خالدار امریکاییB1317ولتاژ بالای باتری
پلنگ خالدار امریکاییB1318ولتاژ باتری کم است
پلنگ خالدار امریکاییB1319درب راننده باز است - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1327درب مسافر باز است - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1331درب عقب نیمه باز درب محفظه چمدان - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1335درب عقب عقب راست - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1341قفل درب برق - اتصال کوتاه به زمین
پلنگ خالدار امریکاییB1342خرابی ماژول کنترل ABS داخلی
پلنگ خالدار امریکاییB1352کلید احتراق-خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1355مدول کنترل تهویه مطبوع منبع تغذیه دائمی مدار باز یا اتصال کوتاه کم است
پلنگ خالدار امریکاییB1359عملکرد احتراق/لوازم جانبی - خرابی مدار
پلنگ خالدار امریکاییB1400رله درب راننده شیشه ای یک لمسی - اتصال کوتاه به باتری
پلنگ خالدار امریکاییP1000تست آمادگی سیستم های OBD کامل نیست
پلنگ خالدار امریکاییP1001کلید روشن شدن موتور کامل نشد ، کلید روشن شدن موتور لغو شد
پلنگ خالدار امریکاییP1100سنسور جریان هوای جرمی متناوب
پلنگ خالدار امریکاییP1101سنسور جریان هوا جرم خارج از محدوده خودآزمایی
پلنگ خالدار امریکاییP1104نقص مدار سنسور جریان هوای جرمی (MAF)
پلنگ خالدار امریکاییP1106محدوده فشار مطلق/مشکل عملکرد بانک 2
پلنگ خالدار امریکاییP1107مدار سنسور MAP سمت چپ
پلنگ خالدار امریکاییP1108مدار سنسور MAP راست
پلنگ خالدار امریکاییP1111گذر سیستم
پلنگ خالدار امریکاییP1112ولتاژ بالا مدار IATS
پلنگ خالدار امریکاییP1113ولتاژ پایین مدار IATS
پلنگ خالدار امریکاییP1116سنسور دمای خنک کننده موتور خارج از محدوده خودآزمایی است
پلنگ خالدار امریکاییP1117سنسور دمای خنک کننده موتور متناوب است
پلنگ خالدار امریکاییP1121مدار سنسور موقعیت پدال A محدوده/عملکرد
پلنگ خالدار امریکاییP1122مدار سنسور موقعیت پدال ولتاژ پایین
پلنگ خالدار امریکاییP1123مدار سنسور موقعیت پدال ولتاژ بالا
پلنگ خالدار امریکاییP1124سنسور موقعیت دریچه گاز خارج از محدوده خودآزمایی است
پلنگ خالدار امریکاییP1125سنسور موقعیت دریچه گاز متناوب است
پلنگ خالدار امریکاییP1127دمای هوا به اندازه کافی گرم نیست ، سنسورهای اکسیژن پایین دست آزمایش نشده اند
پلنگ خالدار امریکاییP1128سنسورهای اکسیژن بالادستی از یک بانک به بانک دیگر تغییر کرد
پلنگ خالدار امریکاییP1129سنسورهای اکسیژن پایین دست از بانک به بانک تعویض شد
پلنگ خالدار امریکاییP1130عدم وجود سوئیچ H02S-11 ، سوخت تطبیقی ​​در حد مجاز
پلنگ خالدار امریکاییP1131عدم وجود سوئیچ H02S-11 ، سنسور نشان می دهد که لاغر است
پلنگ خالدار امریکاییP1132عدم وجود سوئیچ H02S-11 ، سنسور نشان می دهد غنی است
پلنگ خالدار امریکاییP1133کنترل سوخت بانک 1 بدون تغییر حرکت کرد
پلنگ خالدار امریکاییP1134کنترل سوخت بانک 1 غنی شد
پلنگ خالدار امریکاییP1135سنسور موقعیت پدال A متناوب
پلنگ خالدار امریکاییP1136مدار فن جعبه کنترل
پلنگ خالدار امریکاییP1137بدون پاسخ HO2S عقب
پلنگ خالدار امریکاییP1138بدون پاسخ HO3S عقب
پلنگ خالدار امریکاییP1143محدوده/عملکرد شیر کنترل انژکتور با کمک هوا
پلنگ خالدار امریکاییP1144مدار سوپاپ کنترل انژکتور با کمک هوا
پلنگ خالدار امریکاییP1146بار کم دینام (همان P1245 ، برای جاگ اضافه شده است)
پلنگ خالدار امریکاییP1150عدم وجود سوئیچ H02S-21 ، سوخت تطبیقی ​​در حد مجاز
پلنگ خالدار امریکاییP1151عدم وجود سوئیچ H02S-21 ، سنسور نشان می دهد که لاغر است
پلنگ خالدار امریکاییP1152عدم وجود سوئیچ H02S-21 ، سنسور نشان می دهد غنی است
پلنگ خالدار امریکاییP1153کنترل سوخت بانک 2 بدون تغییر حرکت کرد
پلنگ خالدار امریکاییP1154کنترل سوخت بانک 2 غنی شد
پلنگ خالدار امریکاییP1157بدون پاسخ HO2S عقب
پلنگ خالدار امریکاییP1158بدون پاسخ HO3S عقب
پلنگ خالدار امریکاییP1171همه سیلندرها خیلی لاغر هستند
پلنگ خالدار امریکاییP1172همه سیلندرها بسیار غنی هستند
پلنگ خالدار امریکاییP1174سیستم خیلی ناب - بانکهای 1 و 2 (مشکوک HO2S)
پلنگ خالدار امریکاییP1175سیستم بسیار غنی - بانک های 1 و 2 (مشکوک HO2S)
پلنگ خالدار امریکاییP1176برش اندازه گیری سوخت تطبیقی ​​بیش از حد لاغر
پلنگ خالدار امریکاییP1177برش اندازه گیری سوخت تطبیقی ​​بسیار غنی است
پلنگ خالدار امریکاییP1178برش اندازه گیری سوخت تطبیقی ​​بیش از حد لاغر
پلنگ خالدار امریکاییP1179برش اندازه گیری سوخت تطبیقی ​​بسیار غنی است
پلنگ خالدار امریکاییP1183خرابی مدار سنسور دمای روغن موتور
پلنگ خالدار امریکاییP1184سنسور دمای روغن موتور خارج از محدوده خودآزمایی
پلنگ خالدار امریکاییP1185مدار بخاری سنسور O2 باز است - نقص سخت افزاری
پلنگ خالدار امریکاییP1186مدار بخاری سنسور O2 کوتاه شده - نقص سخت افزاری
پلنگ خالدار امریکاییP1187هر دو مدار گرمکن جلو HO2S (مقاومت بالا)
پلنگ خالدار امریکاییP1188هر دو مدار گرمکن جلو HO2S (با مقاومت بالا کوتاه به زمین باز می شود)
پلنگ خالدار امریکاییP1189O2 سنسور بخاری مدار مقاومت کم خطا 1
پلنگ خالدار امریکاییP1190هر دو مدار گرمکن جلو HO2S (ولتاژ باتری بالا کوتاه به ولتاژ)
پلنگ خالدار امریکاییP1191مدار بخاری سنسور O2 باز است - نقص سخت افزاری
پلنگ خالدار امریکاییP1192مدار بخاری سنسور O2 کوتاه شده است
پلنگ خالدار امریکاییP1193هر دو مدار گرمکن جلو HO2S (خطای سنسور MAF با مقاومت بالا)
پلنگ خالدار امریکاییP1194هر دو مدار گرمکن جلو HO2S (با مقاومت بالا کوتاه به زمین باز می شود)
پلنگ خالدار امریکاییP1195O2 سنسور بخاری مدار مقاومت کم خطا 1
پلنگ خالدار امریکاییP1196هر دو مدار گرمکن جلو HO2S (ولتاژ باتری بالا کوتاه به زمین)
پلنگ خالدار امریکاییP1198سنسور سطح سوخت (ولتاژ بالا)
پلنگ خالدار امریکاییP1199سنسور سطح سوخت (ولتاژ پایین)
پلنگ خالدار امریکاییP1201انژکتور سوخت شماره 1
پلنگ خالدار امریکاییP1202انژکتور سوخت شماره 2
پلنگ خالدار امریکاییP1203انژکتور سوخت شماره 3
پلنگ خالدار امریکاییP1204انژکتور سوخت شماره 4
پلنگ خالدار امریکاییP1205انژکتور سوخت شماره 5
پلنگ خالدار امریکاییP1206انژکتور سوخت شماره 6
پلنگ خالدار امریکاییP1207سیلندر شماره 7 مدار تزریق باز/کوتاه شده است
پلنگ خالدار امریکاییP1208سیلندر شماره 8 مدار تزریق باز/کوتاه شده است
پلنگ خالدار امریکاییP1214سنسور موقعیت پدال B متناوب
پلنگ خالدار امریکاییP1215سنسور موقعیت پدال مدار C ورودی کم
پلنگ خالدار امریکاییP1216سنسور تقاضای راننده مدار 3 ورودی بالا
پلنگ خالدار امریکاییP1217سنسور موقعیت پدال C متناوب
پلنگ خالدار امریکاییP1221محدوده/عملکرد سنسور موقعیت پدال مدار B
پلنگ خالدار امریکاییP1222سنسور موقعیت پدال مدار B ولتاژ پایین
پلنگ خالدار امریکاییP1223سنسور موقعیت پدال مدار B ولتاژ بالا
پلنگ خالدار امریکاییP1224خطای موقعیت کنترل الکترونیکی دریچه گاز
پلنگ خالدار امریکاییP1226عملکرد محدوده مدار گارد مکانیکی
پلنگ خالدار امریکاییP1227مدار گارد مکانیکی ورودی کم
پلنگ خالدار امریکاییP1228مدار گارد مکانیکی ورودی بالا
پلنگ خالدار امریکاییP1229خرابی مدار کنترل گاز
پلنگ خالدار امریکاییP1230خرابی رله پمپ سوخت
پلنگ خالدار امریکاییP1233ماژول درایور پمپ سوخت غیرفعال یا خاموش (ماژول درایور پمپ سوخت)
پلنگ خالدار امریکاییP1234ماژول درایور پمپ سوخت غیرفعال یا خاموش (ماژول درایور پمپ سوخت)
پلنگ خالدار امریکاییP1235محدوده/عملکرد مدار VSV 1
پلنگ خالدار امریکاییP1236خرابی مدار خلاء VSV 1
پلنگ خالدار امریکاییP1237خرابی مدار VSV 2 اتمسفر
پلنگ خالدار امریکاییP1238خرابی مدار انتشار VSV 3
پلنگ خالدار امریکاییP1240خرابی ولتاژ سنسور موقعیت دریچه گاز // ولتاژ مرجع کم سنسور (فشار مخزن سوخت گاز)
پلنگ خالدار امریکاییP1241ولتاژ ورودی کم سنسور موقعیت دریچه گاز // ولتاژ مرجع پایین (فشار مخزن سوخت گاز)
پلنگ خالدار امریکاییP1242ولتاژ ورودی بالا سنسور موقعیت دریچه گاز
پلنگ خالدار امریکاییP1243خرابی زمین سنسور موقعیت دریچه گاز
پلنگ خالدار امریکاییP1244محدوده / عملکرد HACS
پلنگ خالدار امریکاییP1245سیگنال میل لنگ ورودی کم
پلنگ خالدار امریکاییP1246سیگنال میل لنگ ورودی بالا
پلنگ خالدار امریکاییP1250فنر دریچه گاز
پلنگ خالدار امریکاییP1251موقعیت دریچه گاز
پلنگ خالدار امریکاییP1252شیر برقی خلاء روی VA/VV گیر کرده است
پلنگ خالدار امریکاییP1253شیر برقی خلاء در VR گیر کرده است
پلنگ خالدار امریکاییP1254خرابی فنر دریچه گاز (خانه لنگ)
پلنگ خالدار امریکاییP1260سرقت کشف شد ، خودرو بی حرکت شد
پلنگ خالدار امریکاییP1270RPM موتور یا محدودیت سرعت خودرو رسیده است
پلنگ خالدار امریکاییP1290سر سیلندر روی سنسور دما ورودی کم
پلنگ خالدار امریکاییP1299محافظ سرسیلندر روی دما فعال است
پلنگ خالدار امریکاییP1309خرابی مانیتور
پلنگ خالدار امریکاییP1313Misfire Catalyst Damage Bank No. 1
پلنگ خالدار امریکاییP1314Misfire Catalyst Damage Bank No. 2
مقالات مشابه
اصلی » کدهای خطای کارخانه جگوار