بی ام و R 100 RS
 

Мотоцикл BMW R 100 RS был представлен посреди зимы в Баварских Альпах. Было мокро и холодно, когда первые репортеры ехали с ним по заснеженной местности, и тем не менее они писали о нем с таким восторженным энтузиазмом, с каким испытывали бы его где-нибудь в жаркой Африке.

دانلود آزمون PDF: BMW BMW R 100 RS.

بی ام و R 100 RS

مقالات مشابه
اصلی » تست رانندگی MOTO » بی ام و R 100 RS

اضافه کردن نظر